Előző fejezet Következő fejezet

GRAFIKAI MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

 {767}

 1. A népmozgalom arányai. Kováts Zoltán vázlata alapján rajzolta Kratochwill Mátyás (44. oldal).
 2. A bel- és külterületi népesség megoszlása 1930-ban. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 83. kötet 160—162., Hegyi András 1986 (54—55. oldal között).
 3. A korösszetétel változásai. Kováts Zoltán vázlata alapján rajzolta Kratochwill Mátyás (51. oldal).
 4. Foglalkozási adatok 1920-ban és 1930-ban. Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam, XLI. 1933., 1934. 18., Hegyi András 1986 (54—55. oldal között).
 5. A városi és magánbirtokok megoszlása 1940 elején. Szabó István: Szeged mezőgazdaságának helyzete, 1941—42 között c. tanulmánya 14—15. lapjáról., Hegyi András 1986 (65. oldal).
 6. A gazdaságok száma és területe 1935-ben. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 105. kötet 8—9., Hegyi András 1986 (66. oldal).
 7. A bérelt terület nagysága és a bérlők száma, 1933. CsmL Főisp. ir. 821/1933., Hegyi András 1986 (69. oldal).
 8. Egyes terményekkel bevetett területek aránya, 1933. Közig. ir. 1043/1933., Hegyi András 1986 (88. oldal).
 9. Termésátlagok Szegeden az országossal egybevetve, 1928—1936. Gunst Péter: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon. Bp., 1970. 131., 144., 155., 163., 174., CsmL Főisp. ir. 378/1928., CsmL Szeged Város Gazdasági Felügyelőség. Szeged hároméves terve, 1946. 1947., Hegyi András 1986 (96. oldal).
 10. A gabonaneműek átlagos árainak alakulása, 1923—1933. Magyar Statisztikai Évkönyv. Új évfolyam XXXVII. 1928. 132., XLI. 1933. 143., Hegyi András 1986 (107. oldal).
 11. Gyümölcsfaállomány, 1929—1935. Magyar Statisztikai Évkönyv. Új folyam. XXXVIII. 1929., 1930. 82., C. 12., Hegyi András 1986 (118. oldal).
 12. Paprikatermelők száma és az általuk megművelt terület, 1936., Hegyi András 1986 (207. oldal).
 13. Paprikakivitel 1920—1937 között. SZKI jkv. 1936. 14., Csíkvári Antal 1938. 118., Hegyi András 1986 (208. oldal).
 14. Frankfurt am Main és Szeged városszerkezeti képe. Feltűnő Frankfurt és Szeged városszerkezetének egyezése. Tonelli Sándor 1926. évi városismertetője alapján rajzolta Nóvák Ákos, az átszerkesztés Kórász Mária munkája (215. oldal).
 15. Szeged átnézeti térképe és utcajegyzéke, 1920. Traub és társa, Szeged. Nóvák Ákos gyűjteményéből (220—227. oldal között).
 16. Új, jelentősebb középületek 1920—1944 között. Nóvák Ákos vázrajza alapján rajzolta Kórász Mária (227. oldal). {768}
 17. A város lakótelepei, 1920—1944. Nóvák Ákos vázrajza alapján rajzolta Kórász Mária (230. oldal).
 18. A város külterülete, tanyavilága, 1920—1941. KratochwiU Mátyás rajza (234—235. oldal között).
 19. Szeged belterületi térképe és utcajegyzéke, 1941. Szegfű Sándor térképe. A Szent István Társulat szegedi könyvkereskedésének kiadása (236—237. oldal között).
 20. Harcok Szegedért, 1944. október. Kanyó Ferenc rajza az 1920-as évek katonai térképén (528-529. oldal között).

*

A kötet előzéklapjain:

 1. a) A Belváros egy részletének képe, 1936. Kószó István légi felvétele.
 2. b) A Dóm tér és környéke, 1936. Kószó István légi felvétele.

*

Szeged története 1—4. kötetének kézirati anyagát Ivánkovits Zoltán gépelte. Hosszú éveken át nagy odaadással végzett munkáját a Somogyi-könyvtár megköszöni.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet