Előző fejezet Következő fejezet

SZEMÉLY- ÉS FÖLDRAJZINÉV MUTATÓ

 {769}

Mutatónkban a szövegben és a jegyzetekben levő személy- és földrajzi neveket igyekeztünk tükrözni. Kivétel ez alól a jegyzetekben előforduló önálló könyvcímekben található névanyag, mivel ez vagy nem a tárgyhoz tartozó, vagy már úgyis szerepel a szövegben. Hasonlóan nem dolgoztam be a térképeken szereplő neveket. Nem vettem föl azokat a helyneveket sem, melyek címek előtt jelzőként szerepelnek konkrét személyekkel kapcsolatban.

A források különbözősége miatt néha egyazon személy esetén más-más névváltozat található a kötetben, amelyeket zárójelben közlök. Hasonlóan zárójelben tüntetem föl a Magyarországtól elcsatolt helységek idegen nevét. Szeged városrészeit a Szeged név alatt gyűjtöttem össze. Minden olyan változatról, amely a betűrendezés szempontjából jelentősen eltér a mutatóban rögzített alaktól, utalót készítettem.

A személyekről szóló összefüggő szövegrészeket az oldalszám vastagításával jelöltem.

A betűrendbe soroláskor a mellékjellel ellátott betűket (á, á, a=a) nem különböztettem meg.

Abádszalók 17

Aba-Novák Vilmos 734 738 760 765

Abaúj-Torna megye 42

Ablaka György 330

Ábrahám Ambrus 576 662 763

Ábrahám Dezső, P. 309 311 315 330 339 354

Ábrahám Gyula 255

Ábrahám Lajos 536

Ábrahám Mátyás 314 330

Ábrahám Rózsi = Havalecz Istvánná Ábrahám Rózsi

Ács Sándor 255

Acsádi György 34 35 38 42 45 50

Aczél Ilona, Cs. 707

Ádám Jenő 721

Ádám László 667

Ádám Sándorné 557

Ady Endre 562 625 630 633 634 682 690 719

Ágai Dezső 507

Aigner család 200

Aigner Károly 231 271 274 282 313 329 334 336 343 345 347 348 355 367 372 381 396 397 399 403 429 694

Alaker György 609

Alapi Nándor 698

Albert, Eugéne, d' 695 723

Albert Istvánná = Csehétfalvi Albert Istvánná

Aldobolyi Nagy Miklós 662

Áldor Dezső 764

Alföld 61 67 68 81 82 84 85 87 89-92 95 97 98 100-104 111 115 117 179 200 233 405 547 583 -> Dél-Alföld; Nagyalföld

Algyő 52 194 210 272 401 499 518 527 529 530

Almássy Endre 691-693

Alsóközpont 58 62 293 296 516 545 {770} 548 598 599 619 -> Alsótanya; Mórahalom

Alsótanya 13 54/55 56 62 63 71 75 79 81 100 108 137 193 197 210 243 271 295 302 338 339 378 381 451 486 545 547 -> Alsóközpont; Mórahalom

Altmann Kálmán = Onody (Altmann) Kálmán

Altrichter György 681

Ambrozovics Dezső 735

Ambrus Zoltán 687

Amerika 149 —> Egyesült Államok; Latin-Amerika

Amstett 510

Anda Géza 718

Andor Zsigmond 695 — 698

Andrásfi Sándor 681

Andrássy Gyula 289

Angelmayer SS Sturmbannführer 509

Angster Emil 716

Ansaldo, Periele 764

Antal Dénes 536 552

Antal Ilona 463

Antal István 309 310 321

Antos Kálmán 662 715 717-719 725 737 765

Apáthy István 582

Apatin 300

Apor Dezső 641

Apponyi Albert 289

Apponyi György 443 467

Apró Ferenc 623 652 654 656 679 680 687 729 730

Apró Jenő 264

Arad 134 191 210 633 649

Arany János 631 634 648 675 736

Arany József 699

Armentano Alajos 746

Árva Imre 681

Árvay Erzsébet 667

Ascher Oszkár 495

Ásotthalom = Királyhalom (Ásotthalom, Várostanya)

Asztalos László 269 278

Átokháza 54/55 56 62 76 93 104 207 244 486 545-> Királyhalom (Ásotthalom, Várostanya)

Auer Lajos 760

Auschwitz 507 510

Ausztrália 149 206

Ausztria 38 119 139 141-145 148 150 201 203 204 206

Bába János 468 470 479

Babits Mihály 562 629-632 637 639 656 676 682 687 688 764

Babitsné Török Sophie = Török Sophie

Bach, Johann Sebastian 718

Bach Manci 760

Back Bernát 139 198 276 286 288 296 306 308 373 381 383 396 397 403 433 449 474 475 600

Back család 200 728

Back Károly 450

Backa Topola = Topolya (Bácstopolya) (Backa Topola)

Bács megye 255

Bács-Bodrog megye 42 104 134 147 209 Bácska 56 57 59 138 139 179 191 194 213 218 228 300 473 481 482 508-510 511 513 525 568 571 619

Bácstopolya = Topolya (Bácstopolya) (Backa Topola)

Badar Gábor 571

Baden 510

Bagáry László 308

Baia Maré = Nagybánya (Baia Maré)

Baja 34 37 42 58 134 299 300 303 321 481 499 511

Bajcsy-Zsilinszky Endre 748

Bakai Mónika 39

Bakfark Bálint 715

Bakó László 308 614 615

Bakonyi László 62

Bakonyi Viktor Géza 739 761

Balassa Ármin 336

Balástya 54/55 62 71 423 519 544 759 —> Felsőközpont; Felsőtanya; Gajgonya

Balatonzamárdi 566

Balázs György 506 681

Balázs Mária = Szabóné Balázs Mária

Bálint György 668

Bálint Sándor 15 59 93 114 124 204-206 220-224 563 582 662 670 681-682 685 755 {771}

Bálintné Dancsó Mária 332 333 344

Balkán 128 517

Ballá Izidor 253

Ballá Jenő 335 661

Ballá Sándor 667 681

Balló István 358 365

Baló József 582

Báló József 749

Balócz Sándor 735

Balogh Ányos 559 662

Balogh István 295 433

Balogh Károly 695

Balogh Lajos 335 365

Balogh Margit 729 730

Balogh Péter 308

Bánát 57 59 139 191 473 481 528 568 571 692

Bánáti Miklós 681

Bánáti Oszkár 681

Bánffy Miklós 347 435 662 688 708

Bánky Elemér 706

Bánky Róbert 703 704 706

Banner János 71 180 181 582 589 661 663

Bánszki Tamás 730

Bánszky Pál 735

Bányász Ferenc 146

Bányász Imre 512

Baracs Marcell 399

Bárány Ferenc 361

Baranya megye 35 42 43

Baranyai Gyula 555

Bárányi Ilona 725

Bárányi János 536 724 727

Bárányi Tibor 108 274 429 431 433 434 441 442 750

Barcelona 234

Barcsay Károly 264

Bárczi Géza 648

Bárczy István 315 354 355 356

Bardócz Pál 540

Bárdos Lajos 715 716

Bárdosi Németh János 669

Bárdoss Béla 761

Báré Emil 712

Bárkányi Ferenc 132

Barmos György 609

Baróti Dezső 426 460 582 586 627 661 662 667 674 675 677 685 694

Baróti József 691 697 698 699

Baróti Lajos 752

Bartha László 322

Bartl Ferenc 737

Bartók Béla 635 712 714 715 723 725 727

Bartók György 582 614

Bartók Vilmos 205

Bartos Gyula 707

Bartucz Lajos 582 662

Bary Dezső 381

Basilides Mária 711 723

Básti Lajos 708

Bástyái Holtzer Tivadar = Holtzer Tivadar

Báthy Zoltán 557

Batik Rácz János 421

Batizfalvy János 582 670

Battonya 303

Bátyai Jenő 219

Baudelaire, Charles 630 638

Bauer Tivadar = Pór Tibor Bay Zoltán 582

Becéj = Óbecse (Becej)

Beck Adolf 507

Beck Aladár 503

Beck Ernesztin 557

Becker Vendel 567 568 594 609

Bécs (Wien) 25 178 359 447 481 517 581 626 627 629 655 703 713 715 722 731

Becsey Károly 339

Becsey László 468

Beér János 275

Beethoven, Ludwig van 712 713 718

Békefi György 729

Békés 61

Békés megye 91 134 255 270 317 361 611

Békéscsaba 134 166 300 611 732

Békéssámson 611

Belgium 423

Belgrád (Beograd) 481

Belle Ferenc 710 717 724-726

Belocerkovszkij Antal 325

Benda Kálmán 31

Bene János 315 {772}

Benedek László 759 761

Benedek Marcell 672

Beniczky Ödön 364

Benkó Jánosné 538

Benkóczy Dániel 616

Benkő László 617

Beograd = Belgrád (Beograd)

Beránné Nemes Éva 302

Berezeli Anzelm Károly 586 623 656-657 661 662 667 669 670 679-680 702 708 729 736

BérczessyB. Gyula 681

Berda József 664 668

Berde Mária 662

Berecz János 288 308 397

Bereczki Sándor 560 576 578

Bereg megye 35 42

Beregi Oszkár 702 708

BerendT. Iván 55 60 87 115 152 178 182 185 186 191 199 233 458 755

Beretzk Péter 582 662

Beretzk Sándor 614

BereyGéza 496 505 507 659

Bereyné Csányi Piroska = Csányi Piroska

Bergen-Belsen 510

Bergendy Szilveszter 407

Berger Gusztáv = Erg Ágoston

Berkes Dezső 255

Berkes Lajos 717

Berkes Pál 287

Berki Feriz 618

Berlin 612 703 728-730

Berlioz, Hector 712 713

Bernáth András 325 438 491 506

Bernáth Győző 225

Berta József 762

Berta Józsefné Csonka Viktória 762

Berta M. Ferenc 151

Berzenczey Domokos 219-221 224

Bethlen István 294 319 336 343 344 347 348 350 352-354 356 359 365 367 372-375 394 407 423 429 436 449 761

Biatorbágy 424

Bibó István

id. 583

ifj. 20 563 582

Bibó Lajos 688

Biedl Ede 717

BiedlSamu 198 308 382 612

Bierbauer Virgil 234

Bihari Mária = Tóthné Bihari Mária

Bihari Sándor 699

Birkás Géza 660 662 685

Biró Ferenc 587

Bíró Xavér Ferenc 609

Bité Pál 536 652-653

Bitó János 58

Blazovich László 76

Blum Tibor 507

Bobár Irén = Rétiné Bobár Irén

Bobula János 759

Bocskai István 553

Boda József 512

Bodnár Géza 284

Bodnár György 686

Bodnár Lajos 506

BodonPál 711 712

Bodzásy István 651 729

Boga Lujza = Szöriné Boga Lujza

Bogdán Márton 759

Bognár Cecil 582

Bokor László 627

Bokor Pál 317 368

Boldizsár Eszter 762

Boldizsár Gáspár 762

Boldizsár Ilona 762

Boldizsár Julianna 762

Boldizsár Mihály 762

Boldizsár Mihalyné Horváth Julianna 762

Boldizsár Rozália 762

Boldva 106

Borbély István 587 662

Borbély József 264 308

Borbereki Kovács Zoltán 741

Borbíró Ferenc 295

Bordás Ferenc 736

Bornemissza Géza 166 463 464

Boros József

atléta 750

orvos 257 258 332 504 740 761

szerkesztő 213

Boross Dezső 304

Borsányi György 387 757

Borsod megye 42 {773}

Borsos József 224 738 763

Borús Béla 653

Boszorkány-sziget 528 530 531

Both Béla 706

Bottka Sándor 300 319 370

Bozóki Lajos 506

Bozóky József 455

Böhm József 717

Böhm Károly 740

Braham, Rudolph L. 613

Brasov = Brassó (Brasov)

Brassai Sámuel 760

Brassó (Brasov) 649

Bratislava = Pozsony

Breisach Béla 609

Broda I. 759

Bródy Mihály 536

Bródy Sándor 649 703

Bruckner Ede 306

Bruckner Győző 576

Brunner Ödön 661

Bruszt László 460

Brüsszel (Bruxelles) 146 729

Buchinger Manó 315 420

Bucholz János 255

Bucsezán Miklós 388

Budai Mihály 463

Budanovits Mária 709

Budapest 34 37 42 140 142 145 148 149 155 162 166 181 186 194 195 210 213 214 242 273 300 301 303 309-315 323 328 330 337 341 348 355 375 378 387 398 401 416 432 457 458 466 467 471 485 488 496 498 506 510 512 513 519 521 525 527 539 543 548 554 558 572 574-576 578 580 581 594 606 609 612 615 618 629 641 653 654 656 660 667-669 672 704 705 713-716 723 728 731-736 740

Buday Árpád 582

Buday Géza 662 681

Buday György 426 433 585 661 666-670 675 682 688 702 735-737 766

Budó Ágoston 576

Bujdosó Imre 504

Bukosza Tanács Ignác 635 638

Bukovinszky Ede 553

Bulgária 38 59 522

Bulla Elma 705 764

Bumford József = Jójárt Bumford József

Buna János = Kovács-Buna János

Bunford Zoltánná 54

Bunkóczy Bertalan 749

BuóczBéla 301 370 450 468 469 470 506 750

Burger Béla 276 507

Bus András Tibor 555

Bús Jakab 609

Búvár-tó 414

Búza László 582

Búzna Viktor 681

Calderón de la Barca, Pedro 702

Capek, Karel 697

Cegléd 300

Ceglédi távfutó 749

Chevalier Antónia 740

Chicago 729

Cholnoky Margit 717 721 726

Clerk, George Russel 330

Cluj-Napoca = Kolozsvár (Cluj-Napoca)

Csabai Dániel 465

Csáby Sándor 378

Csajkás Bódog 256

Csajkovszkij, Pjotr Iljics 718

Csáki János 252

Csáky István 762

Csallány Dezső 590 662

Csamangó Imre 759

Csanád megye 89 104 134 246 270 272 317 323 361 611

Csanádapáca 568

Csanádi Norbert 480 514

Csanádpalota 155 512

Csányi János 231

Csányi Piroska 505 659 687 715 723

Csányi Sándor 306

Csaplár Ferenc 424 587 666 679 686 750

Csapó János = Tunyogi Csapó János

Csapó Mária = Veressné Csapó Mária

Csapó Sámuel 439

Császár Rudolf 108

Csávossy Elemér 609

Csefkó Gyula 576 {774}

Csegezy Géza 252

Csegöld 730

Cseh Imre 506

Csehétfalvi Albert Istvánná 697

Csehszlovákia 39 139 140 143-145 148 199 201 206

Csekey István 220 233 476 582 602 661 717

Csengéié 54/55 62 63 71 75 76 104 242 293 296 324 423 486 544 599

Csengery János 372 582

Csengery József = Szegzárdy-Csengery József

Csépányi Dezső 461

Csergő Károly 594

Csermák Ernő 454

Cserzy Mihály

iparkamarai titkár 475

író 623 698

Cseszkó Jenő 426

Csetneky Lajos 308

Csikós Ferenc 536

Csikós Mihály 560

Csíkvári Antal 60 94 220 228 233 238 239 241 243 248 252-254 603-605 614 615 747 748 755 767

Csiky Jenő 304

Csillag István 681

Csima János 299

Csinády Jenő 263

Csitáry Emil 274

Csizmadia Andor 269 274 278 283

Csizmadia Kálmán 571

Csókás Gyula 592

Csókási Etelka 536

Csokonai Vitéz Mihály 675 704 760

Csornák Elemér 715 718 719

Csongor Győző 325 661

Csongrád 134 210 273 300 303 357 364 376 386 499 529

Csongrád megye 33 91 104 134 220 255 270 272 316 317 323 343 361 482 499 543 547 571 611

Csonka Mihály 561

Csonka Miklós 60 72 74 291

Csonka Viktória = Berta Józsefné Csonka Viktória

Csortos Gyula 708

Csórva 54/55 62 76 93 207 242 423 477 514 545

Csőr Sándor 749

Csuka Zoltán 662

Csűri Ferenc 738 760

Csűrik János 286

Czakó Kálmán 681

Czenger Margit 538

Czibula Antal 210 216 217 226 313 322 360 374 382 545 546 681 755

Czigler Arnold 308

Czike Gábor, N. 573

Czimmermann nővérek 749

Czógler Kálmán 589

Czöndör József 443 468

Dahnát József 681

Dajka Margit 700

Dala = Gyála (Dala)

Dalnoki Veress Lajos 529 530

Dancsó Mária = Bálintné Dancsó Mária

Dani fivérek 749

Dani János 287 408 419 422 424 439 440 444 465 468 491 506 720 750

Danner nővérek 746

Darányi Gyula 39

Darányi Kálmán 162 448

Darré, Jeanne-Marie 723

Darvas József 495 689

Daubrawszky Viktor 712 726 765

Dávid Lajos 582

Dávid Magyar József 681

Dávid Sándor 735

Dávid Zakariás 365

De Tournadre, Charles Louis Joseph 270 315 317 320

Deák Ferenc 452

Deák János 308

Deák József 463

Debre Péter 247-259 308 761

Debrecen 34 35 37 42 68 81 89 91 92 94 98 129 130 142 145 166 213 214 234 282 361 371 372 410 452 458 460 499 514 539 543 552 575 581 594 595 652 695 701 703 719 722 730 735

Debussy, Claude 712 718

Deim Lajos 749 {775}

Dél-Afrika 206

Dél-Alföld 131 226 420 421 460 473 498 499 528 731 -> Alföld Dél-Erdély 527 -> Erdély Deli Géza 563

Deli Károly 323 385 388

Dél-Magyarország 197 499

Dél-Olaszország 514 — > Olaszország Délvidék 22 179 180 209 237 254 299 301-303 338 481 482 536 569 671 692

Demény Dezső 716

Demeter Alice 687

Demeter György 582

Déry Ede 132

Deszk 249 272 401

Dettre János 72 276 284 288 289 291 308 316 323 335 382 397 403 423 428 505 507 659 687

Devecseri Gábor 685

Devich Sándor 730

Dézsi Lajos 19 376 582 666 674 682

Diesslné Hoffmann Erna 566

Dinnyés Ferenc 425 651 732 733 765

Diósgyőr 714

DiósiGéza 562 661 663 687

Ditrói Gábor 582 662

Dobay Gyula 308 313 316 317 324 327 328 332 333 339 340 341 347 350 367 381 396 397 399 403 629

Dobó Imre 308

Dobó János 762

Dobó József 12

Dobó Miklós 506

Dobóczky József 370

Dobóerdő 75

Dobos László Gábor 615

Dóczi Andrásné 12 763

Dohnányi Ernő 608 708 711 712 715-717 723 726

Domaszék 54/55 62 93 98 108 207 477 514 545

Dombrády Lóránd 199 498

Domingó János 720

Domonkos Jánosné Sutka Julianna 762

Domonkos Kálmán 749

Domonkos Sándor 762

Donászy Kálmán 715

Donkáné Verebes Éva 54

Donogán István 746

Dorogi Imre 733 734 737 765

Doroszlai Mihály 618

Dósa Rudolf né 311 357 748 755

Dózsa György 647

Dömötör Mihály 765

Dreyer (Drégely) József 318 322

Dudás Béla 252 259

Dufrenne, Mikel 683

Dugonics András 637 685 760

Duka Tivadar 681

Duna 13 518

Duna-Tisza köze 62 100 117 142 499 522 525

Dunántúl 61 84 97 102 117 213 310 395 481 525 554

Dutka Ákos 688

EckerdtElek 661 711 712

Eckhardt Tibor 76 450 468

Ecsedi Géza 459 512

Ecsedi Gézáné 512

Edvi Illés István 68

Eger 372 722

Egry Emma 538

Egyed Aladár 616 617

Egyesült Államok 37 116 204-206 — > Amerika Egyesült Királyság 39 140 143-145

Egyiptom 206

Eidus Bentian 507

Eiffel, Alexandre Gustave 763

Elek Márton 536

Elek Péter 272

Elsasser Gyula 609

Endre László 508 509

Endrényi Imre 333 336

Endrényi Lajos 336

Endrényi Sándor 504

Endrődi (Ernszt) Ferenc 720

Engel Lajos 336

Engi István 386 506

Enying 525

Eötvös József 740

Eperjessy György 576 763

Eperjessy Kálmán 576 661 763 {776}

Erd 600

Erdei Ferenc 64 68 77 233 234 295 426 459 460 586 667 668

Erdély 22 218 228 237 429 525 536 613 705 732 -> Dél-Erdély;

Észak-Erdély

Erdélyi András 308

Erdélyi János 717

Erdélyi Jenő 256 257

Erdélyi Jenőné = Lengyel Vilma

Erdélyi László 450 582

Erdélyi Mihály 734 737 765

Erdélyi százados 488

Erdey Dezső 737

Erdős János 765

Erdőssy Sarolta, P. 681

Ereky István 582 Erg Ágoston 655

Erkel Ferenc 696 712

Ernst Sándor 368

Ernszt Ferenc = Endrődi (Ernszt) Ferenc

Ernyei István 475

Erős István 506

Ertsey Péter 595 603 681 687

Ertsey Sarolta 681

Espersit János 764

Esterházy Péter 643

Észak-Erdély 466 508 -> Erdély

Észak-Magyarország 61 97 106 117

Esztergályos János 366

Európa 39 315 —> Kelet-Közép-Európa;

Nyugat-Európa

Fábián Béla 452

Fábián György 475 477 479 504 505

Fábián M. Gonzága 721

Fabinyi József 498 499 521

Fajka Lajos 306 308 404 405 407 408 410

Falkay Gyula 303

Falta család 511

Faludi István 687

Faludy György 650

Faragó Ödön 537 698 699

Farkas Antal 423

Farkas Béla 582

Farkas Elza 566

Farkas György 462

Farkas János 419

Farkas József 477

Farkasné Nagy Júlia 538

Fehér Gizella 717

Fehér István

politikus 504 505

történész 452 484 486 487 489 491 493 495 512

Fehér Ottó László 681

Fehér Zsuzsa, D. 733

Fehér-tó 22 54/55 62 104 121 413-415 417 518

Feigl Iván 746

FéjaGéza 68 76 77 459 581 668 688

Fejérváry József 681

Fejes Teri 764

Fejős János 381

Fekete Lajos 662

Fekete Miklós 569

Feketehalmy-Czeydner Ferenc 299

Feketehalom 75

Feketeházy János 763

Feketeszél 54/55 62 83 93 207 242 423 545

Feleky György 729

Felsődriethomai Pettkó-Szandtner Aladár = Pettkó-Szandtner Aladár

Felsőközpont 62 63 265 293 296 407 544 548 598 599 759 — > Balástya

Felsőtanya 13 54/55 56 62 63 75 81 86 93 100 103 193 207 210 295 322 338 407 410 514 544 547 — > Balástya;

Gajgonya

Felvidék 165 466

Felvinczi Takács Zoltán 662

Fennesz László 225 738

Fenyő Mátyás 46

Fenyő Miksa 649

Fenyvesi Béla 536

Fenyvesi Jenő 536

Ferencsik János 713

Ferencszállás 518

Ferenczi Pál 457

Ferenczy Ernő 681

Ferenczy Károly 633 732

Ferenczy Mátyás 313

Festetits Sándor 452 471 {777}

Fiáth Ilona 749

Fichtner Sándor 710-713 715 718 719 726 764

FiedlerWalter 717

Figedy Fichtner Sándor = Fichtner Sándor

Filipovics Irén = Gulyásné Filipovics Irén

Finnország 150

Firbás Nándor 552

Firbás Nándorné 721

Firbás Oszkár 563 661

Fischer Ferenc = Keresztes-Fischer Ferenc

Fischer Marcell 746

Fischoff Ágota 589

Flotow, Friedrich von 703

Fodor Jenő 291 292 616

Fodor József = Zempléni Fodor József

Fodor László 536

Foerk Ernő 220 737

Fogassy Ödön 567 729

Fógel József 582

Foggia 514

Forgács Sándor 703

Főidényi László 700

Földes Anna 639 641

Földes Éva 743 744 752 755

Földes Ferenc 560

Földes Mihály 464 465

Földi Mihály 650

Földváriné Kocsis Luca 76 106 110 119 121 122 286 384

Főző Márton 234

Franciaország 38 59 76 140 315 320 423 656 684

Franck, César 712

Frank Ignác = Szabadi Frank Ignác

Frank János 763

Frank József

szerkesztő 334

távfutó 749

Frankfurt am Main 214-216 767

Franki Antal

gyógyszerész 264 761

törvényhatósági bizottsági tag 306

Frankó Andor 264

Fráter Alajos 536

Fricsay Ferenc 27 513 713-715 717 718 721 764

Friedrich István 269 328

Fröhlich Jenő 255

Frőhlich Pál 582

Fuchs Ervin 726

Furtatov Vjacseszlav Mihajlovics 529

Fülep Lajos 42 685

Fülöp József 513

Für Lajos 60 67 95 100 755

Füssy László 425

Füssy Margit 681

Füssyné Huszár Amália 681

Füst Milán 649 650

Füzesgyarmat 150

Gaál Endre

tanácsnok 512 537 697

történész 757

Gaál László 89 92 102 121

Gábor Arnold 725

Gábor Arnoldné 716

Gábor György 746

Gábor Jenő 733

Gáborjáni Szabó Kálmán 763

Gách István 225 741 765

Gajgonya 54/55 58 62 423 544

Gajsin, Grozda 482

Gál Magda 746

Galamb Sándor 576 661

Galántai Erzsébet 246

Galiba Imre 465

Gálos Ferenc 566

Gandhi, Mahatma 636

Garami Ernő 315

Garany (Hran) 507

Gárgyánlmre 306 433 449 475 477

Gárgyán Samu 748

Gáspár Dezső 549

Gáspár Ignác 255

Gáspár Zoltán 667

Gazsó Mátyás 681

Gazsó Mihály 504

Gecsényi Lajos 321

Géczi Mária Immaculata 559 601

Gedos Velimir 617

Gelei József 582

Geleta Ádám 325

Gellért Albert 582

Gellért Oszkár 688

Gémier, Firmin 699 700 {778}

Genova 123

Genthon István 738

Gera Ferenc 381

Gera Sándor 385 388 421 424 425

Geréb György 560

Gergely Ferenc 747 748 752

Gergely Gergely 687

Gergely Jenő 264 327 460-462 605 755

Gergely Sándor 728

Gergulits Antal 555

Gerhauser (Házy) Albert 667

Gerle Imre 355 369

Gerle Jenő 264 507

Gerő Ilona 495

Gerő Lipót 353 354

Gesztéi Mihály 440

Gesztelyi Nagy László 63 70 112

Geyer Béla 715

Geyer József 716 737

Geyer Stefi 712 723

Giczi Zsolt 46

Giday Kálmán 333 596

Gila István 322

Gitta Lenke 538

Gladics Gyula 507

Gladics József 385 386 421 424 425 491

Glattfelder Gyula 20 21 221 289 358 359 373 378 381 384 405 416 428 434 435 442 462 463 474 510 587 598-600 607-610 708 738 763 764

Glazunov, Alekszandr Konsztantyinovics 712

Glöckner József 759

Gogh, Vincent van 638

Goldmark Károly 701 712

Gombai Mihály 387 421 491 507

Gombás Pál 582

Gombaszögi Ella 764

Gombkötő Antal 536 537 594

Gombkötő Péter 423-425 491

Gombos István 369 370 380 382

Góth Imre 730

Gounod, Charles 696

Gózon Gyula 708

Göllner Lajos 453 476 477

Gömbös Gyula 17 18 272 289 294 352 353 356 358 375 428-437 442-448 461 708 748 761

Gömör megye 42

Gömöri Vilma 707

Görög Sándor 701 702

Gratz Gusztáv 443

Greco,El 734

Greguss Margit 693

Greguss Pál 576 661

Gresz György 478 504

Grezsa Ferenc 629

Grieg, Edvard Hagerup 697

Gróf Árpád 306

Grósz Lajos 506 507

Grósz Marcell 198

Gruncsity Milán 617

Gulyás Pál 685

Gulyásné Filipovics Irén 536

Gunst Péter 55 59-61 67 78 82 89-92 95 98-100 102 105 113 115 755 767

Gyála(Dala) 58 68 80 93 114 207

Gyálarét 530 531

Gyenge Anna 764

Gyetvai János 419 420

Gyimessy Frigyes 299

Gyólai István 491 507

Gyólai János 453

Győr 34 42 137 162 199 410 457 458 525 543

Győrffy István 365 582

Gyula 134 137 142 299 300 303 387 611

Gyurgyevics István 617

Gyurián Lajos 762

Gyuris György 639

Gyuris István 157

Gyurkovics Mária 705

Haar Alfréd 582

Hainiss Elemér 582

Haitzinger József 453

Hajdók Béla 459

Hajdú Balázsné 759

Hajnal István 306

Hajós Alfréd 226

Halasy-Nagy József 582 662

Halász Borbála 763

Halász József 295

Haller István 352 353 368

Halmi István 440 {779}

Hamvas Endre 21 510 511 587 610

Hamza Géza 303

Hándel, Georg Friedrich 719

Haranghy Jenő 739

Harmath Artúr 716

Harmath Hilda 700

Harmsworth, Lord Rothermere fia 374

Harsányi János 522

Hartmann Mihály 505

Hartmann, Nicolai 683

Háry Gyula 221 222

Hasenclever, Walter 702

Hatházak 230 233

Hatos Kornélia = Hollóné Hatos Kornélia

Hattyas 80

Hatvan 514

Hatvány Lajos 629

Hauptmann, Gerhart 698 702

Hauser Rezső 552

Havalecz Istvánné Ábrahám Rózsi 385 388

Havas Imre 255

Haydn, Joseph 711 712 719

Hazslinszky Bertalan 576

Házy Albert = Gerhauser (Házy) Albert

Hecker Henrik 619

Hedry Miklós 257

Heffner Károly 322

Hegedűs Antal 292

Hegedűs Géza = Lápossy Hegedűs Géza

Hegyi András 56 67 71 100 305 411 430 438-440 443 446 744 748 755 767

Hegyi István 651-652 662 680

Hegymegi-Kiss Pál 399

Héjjas Iván 358

Heksch Nándor István 737 738 765

HellerErik 582

Heller Ödön 729 735

Hencz Aurél 272

Hercz László 749

Herczeg Ferenc 290 347 383 435 692 695 708

Herczeg István 681

Hergár Viktor 220

Herke Mihály 681

Herke Sándor 592

Hermann István Egyed 582 585

Hermann Ottó 760

Hernyák Imre 762

Hertelendy Ignácz 299

Herzsenyák Mihály 39 746

Hétházak 230 233

Hevesi Sándor 698 707 764

Heyermans, Hermán 692

Hilbert Janka = Ocskayné Hilbert Janka

Hitler, Adolf 399 400 428 434 440 498 504

Hódi Géza 731 733

Hódi Lajos 749

Hódmezővásárhely 34 42 63 64 67 68 89 91 92 94 98 103 104 113 134 180 210 214 234 270 300 302 303 318 343 376 386 410 438 456 499 510 611 695 730 732 739

HofferJenő 374

Hoffmann Endre 720

Hoffmann Erna = Diesslné Hoffmann Erna

Hoffmann Ignác 139

Hoffmann István 265

Hoffmann Sándor 326

Hollandia 39

Hollóné Hatos Kornélia 763

Hollós Ervin 302

Hollósy Györgyné 26

Holtzer család 198

Holtzer Tivadar 308 745 765

Hóman Bálint 543 549 560

Homor István 661

Hont Erzsébet 495 700 708

Hont Ferenc 423 426 433 435 586 625 653 667 669 675 691 699-702 704 707-709 765

Honti Sándor 759

Hoóz István 36

Horger Antal 582 627

Horgos (Horgo§) 14 210 303 482 527

Hornyánszky Gyula 582

Horthy Miklós 27 270 299 309-313 319 325 341-343 346 348 359 364-366 401 430 500 504 521 544 579 608 708 709 738 761

Horváth A. János 219

Horváth Antalné 765

Horváth Barna 582

Horváth István

bölcsészhallgató 705

tűzoltóparancsnok 298 {780}

Horváth Jenő 706

Horváth József 419 420

Horváth Julianna = Boldizsár Mihályné

Horváth Julianna Horváth Róbert 49 53

Horváth Tivadar 705 764

Höger, Fritz 222

Hölderlin, Friedrich 654

Hrafí = Garany (Hran)

Hubai János 456

Hubay Jenő 712

Hubay Kálmán 453 468 471

Hűnek Emil 572

Hunya Dániel 587 609

Hunyadi János 474 761 762

Hunyadi- Vass Gergely 296 433 442 443 445 446 451 467 474

Husemann, Friedrich 528

Huszár Amália = Füssyné Huszár Amália

Huszár Károly 337 535 542

Huszár Tibor 496 756

Huszti József 575 582

Hübner József 593 594

Hültl Dezső 225

Ibsen, Henrik 696

Igerth Antal 555

Ignotus 649

Ihász Aladár 704

Ilia Mihály 79 629 632-636 650

Illés Endre 706

Illés Lajos 689 690

Illyés Gyula 43 629-632 668

Imecs György 274 277 448 453 454 462 474 762

Imecs Györgyné 662 663

Imre Sándor 542 582

Imrédi Molnár László 105

ImrédyBéla 166 450 451 461 463 465 478 503 762

Inczédy Kálmán 721

India 206

Indig Ottó 627

Ingarden, Román 683

Iritz Rudolf 762

Issekutz Béla 402 582

István király, Szenti. 608

Isztambul 497

Iván Mihály 334 358 512

Ivánkovits Zoltán 768

Ivanovics György 251 254

Iványi Béla 582 661

Jancsó Miklós, ifj. 582

Janicsek Ferenc = Jávorka (Janicsek) Ferenc

Jankovich László 582

Janky Kocsárd 299 319

Jánossy Gyula 537

Janovics Jenő 708

Janus Pannonius 680

Járay Sándor 699

Jaross Andor 478

Jászi Ferenc 359 360

Jáva 206

Jávor Pál 700

Jávor Péter 132

Jávor Zoltán 255

Jávorka (Janicsek) Ferenc 652 680

Jécsai Andor Ferenc 681

Jedlicska Béla 380 381

Jenéi Imre 465

Jeney Endre 582

Jenő István 696

Jeszenszky Géza 310 329 333

Joachim Ferenc, Cs. 731 732 765

Joachim József 729

Jójárt Bumford József 339

Jókai Mór 649

Jónás Irma, T. 76

Jósa János 681

Józsa Izabella 538 762

József Ágost főherceg 761

József Attila 495 624-627 629 638 650 651 653 656-658 673 679 682 733 764

József Ferenc főherceg 399 435 662 707 708 722

József Jolán 495

Jugoszlávia 38 143 153 200 480 499 — > Szerb-Horvát-Szlovén Királyság

Juhász Antal 79 651

Juhász Gyula 28 319 331 334 495 623-625 627-639 640 649-651 653-660 663 670 671 677 680 685 687 688 691 692 697 698 719 720 723 728 730 731 733 735 740 756 764 766 {781}

Juhász István 388

Jung Péter 571

Jung Sándor 244 252 255

Jurik Ica 702

Kaán Károly 61 62 70 89 91 92 94 95 99 104 756

Kabay István 504

Kabók Lajos 374

Kabos Ernő 387

Kacsóh Pongrác 700

Kádár Gyula 348

Kádár Lehel 358

Kádas György 536

Kaffka Margit 686

Kafka, Franz 644

Kain Kató = Kertészné Kain Kató

Kákonyi József 421

Kakuszi Ferenc 749

Kállai Gyula 495

Kállay István 681

Kállay Miklós 108 479 494 497 498 708

Kálmán Béla 536

Kálmán Imre

vezérőrnagy 299 500

zeneszerző 702 703

Kálmán László 681

Kalmár György 752

Kalmár-Maron Ferenc 659 665 687

Kalocsa 114 205 300 303 525 592

Kamasz Imre 385

Kamenszkij, G. B. 531

Kampf,Erich 474 511

Kampis Antal 740

Kanada 194 206

Kanjiza = Magyarkanizsa (Kanjiza)

KanyóBéla 244 497 662

Kanyó Ferenc 47 167 298 519 524 527 532 768

Kapossy Gyula 716 721

Kaposvár 298 525 526 590

Káposztás István 148

Kappéter Géza 224

Karácsonyi Guidó 308 333 346 378 396

Karády Viktor 611

Karafiáth Jenő 340 543

Karakasevich Károly 62

Kárász Judit 433 667

Kardelis, Pavel 482

Kardos Alajos 576

Kardos Klára 672

Kardos László 619

Kardoss Géza 704-706

Karinthy Frigyes 631 648 649 672 702

Kari János 561 661

Károly magyar király, IV. 348

Károly Péter 381

Károlyi Gyula 289 423

Károlyi Lajos 731 733 737 740 764

Károlyi Viktor 478

Kárpátalja 154 469

Kárpátok 521 523

Kársai Elek 299 317

Kása János 749

Kassa (Kosice) 304

Kassák Lajos 655 677 688 689

Katona András 381 491 507

Katona István 294 298

Kaufman György 559 564

Kaza Lőrinc 555

Keck József Gáspár 623 625

Kecskemét 34 35 37 63 67 68 89 91 92 94 98 100 111 113 120 138 180 202 214 234 272 273 300 303 373 499 703 722 733 734

Kecskés István 232

Kelebia 300

Kelemen Béla 270 271 290 300 311 312 316-318 320 321 324 325 328 329 331 344 347 351 383

Kelemen László 71 294 435 436

Kelet-Közép-Európa 135 —>> Európa Kelet-Szlovákia 508

Keller Mihály 308

Kemenesy Tibor 505 508

Kemény János 662 688

Kengyel János 555

Kerék Mihály 67 68 73 756

Kerékjártó Béla 582

Kerényi Károly 663 685 734

Kerepesy József 681

Keresztes-Fischer Ferenc 165 470 494

Keresztury Dezső 655

KerkaiJenő 21 461-463 466 605 606 609 {782}

Kersch Ferenc 291 476

Kertész Antal 681

Kertész József 324

Kertész K. Róbert 739

Kertész Lajos 717 719 720 722

Kertészné Kain Kató 717

Kesselyák Adorján 576

KéthlyAnna 17 374 408 423 431 432 434 440 441 443 444 720 762

Kézai Simon = Pásztor József

Kikinda = Nagykikinda (Kikinda)

Kilényi Irma 628

Kína 206

Király (König) Péter = König Péter

Királyhalom (Ásotthalom, Várostanya) 54/55 56 62 93 207 234 287 296 302 423 486 514 545 599 600 — > Átokháza

Királytelek 63

Kirchenmayer János 149

Kisbúvár-tó 414 415

Kishont megye 42

Kisjenői Klein Ernő 729

Kiskirályság 147

Kiskundorozsma 40 62 64 93 114 133 155 197 232 272 302 401 528 531 548

Kiskunfélegyháza 100 300

Kiskunhalas 100 300 510 525

Kisparti János 559 661

Kiss Albert 582

Kiss Árpád 582

Kiss Ernő 482

Kiss Ferenc

erdész 56 57 60 61 72 87 95 102 103 105 184 192 195 196 198 201 246 255 271 280 281 286 301 304 308 311 318 320 368 383 616 617 742 746 747 756

színész 705 708 709 765

Kiss György 747 748 752

Kiss István

nyomdász 360

piarista 561

Kiss József 507

Kiss Károly 537 594 595

Kiss László 566

Kiss Menyhért 257 259

Kiss Pál = Hegymegi-Kiss Pál

Kissné Tóth Lenke 662

Kissor 75

Kistelek 46 401 453 510 531 598 599

Klamár Gyula 659 665

Klebelsberg Kuno 17 19 112 220 221 223 235 258 289 291 367-372 381 383 384 397 401-405 407 408 410 420 428 442 536 542 543 547 549 570 574 577 580 586 669 672 707 716 760 761

Klein Ernő = Kisjenői Klein Ernő

Klemm Antal 582

Klinger András 32 34 35 38 42 45 50

Klucsik István 555

Kmetty Béla 536

Kneffel Sándor 553

Koch Sándor 497 582

Kockás Sándor 555

Kocsis Luca = Földváriné Kocsis Luca

Kocsis Rózsa 680

Kocsmár fivérek 749

Kocsondy Gyula 209 475

Koczkás Sándor 557 689

Kodály Zoltán 708 714-716 718 719 721 723 725 727

Kodolányi János 43 652 668 689

Koessler János 712 725

Kogutowicz Károly 89 220 226 228 404 582 583

Kohn Lajos 507

Kókai István 347

Kollár Pál 717 725

Kolláti István 716

Kollauch Mihály 336

Kolozsvár (Cluj-Napoca) 18 163 218 258 273 300 367 481 578 581 582 585 590 623 659 684 719 722 729 732 736 742

Kolozsvári György 740

Kolozsvári Márton 740

Kolozsváry Bálint 582

Koltay-Kastner Jenő 582 662 670 685

Kolthay Alajos 555

Kornádi 147

Komárom 372

Komlós Aladár 676 {783}

Komócsin Antal 421 425 507

Komócsin Illés 491 507

Komócsin Mihály

id. 387 421 446 491 507

ifj. 512

Komócsin Zoltán 512

Koncz Antal 591

Konczvald Endre 303 304

Kondász Ferenc 322

Kontha Sándor 731

Kontor Lajos 336

Kontuly Béla 738

Kopasz Lajos 468

Kopasz Márta 736 766

Korányi Frigyes 740

Korányi Jenő 288

Korányi I. Lajos 745

Korányi II. Mátyás 751

Kórász Mária 767 768

Korb Flóris 224

Korber Ernő 564

Kordás család 103

Kordás Pál 355 369

Kormányos István 653

Kornis Gyula 536 542 560 575

Kóró Imre 664 681

Koroknay József 625 651 652

Korom Mihály 397 424 425

Kós Károly 662 688

Kosice = Kassa (Kosice)

Kossuth Lajos 400 406 407 452 646

Kószó István 17 286 288 308 311 313 328-330 333 339 341 347 348 351 355 356 367 368 373 379 381 383 768

Kosztolányi Dezső 629 631 632 637 639 642 643 648 656 665 687-689 697 764

Kovács Ferenc 247

Kovács Imre 43 459 618

Kovács István

kommunista küldött 421

szerkesztő 295

Kovács József

író 681

munkás 507

orvos 306 308 661

Kovács Kálmán

jogász 269 278

orvos 257

Kovács Ödön 245 249 260

Kovács Sándor 142

Kovács Zoltán = Borbereki Kovács Zoltán

Kovács-Buna János 763

Kovacsics József 33

Kovalecze János 406 433

Kováts Ferenc 582

Kováts Károly 681

Kováts Zoltán 767

Kozáky István 662 715 723 724

Kozma Béla 512

Kozma Ferenc 198 476

Kozma Miklós 277 310 312 314 315 317 320 321 756 762

Kő Benedek 681

Kőhegyi Mihály 639

König Péter 712 716-719 724 725 765

Könnyű László 681

Könyves család 759

Könyves Petri Klára 762

Könyves Tóth Erzsi 701 702

Körffy Endre 725

Körmendy Mátyás 306 308 344 367 373 380 381 407 433 442

Körtvélyesy László 681

Kötegyán 300 512

Kövendi Dénes 685

Kövér Béla 225 226

Kövess Sándor 537

Krajkó András 459 491

Krajkó József 507

KramárJenő 251 582

Krammer Jenő 661 662

Kratochwill Mátyás 767 768

Kratofil Dezső 556 576

Krenner Miklós 536

Kristó Nagy István 689

Krompaszky Ede 555

Kroó Lipót 184

Krúdy Gyula 686

Krúdy Mária 63 100

Kruswyk Annié 695

Kubinyi Gyula 299

Kucska Mihály 133

Kudar Lajos 302

Kukovetz Nana 729 {784}

Kulinyi Ernő 700

Kun Béla 399

Kun Izidor 710 717 723

Kun László 743 744 752 755

Kurszk 498

Kutas Kálmán 616

Kutassi László 743 744 752 755

Kübekháza 197 518

Kürthy György 701

Kürti Katalin, Sz. 664

Lábas Endre 333 357 365

Lackó Miklós 452 460 478 685 756

Lacsán Mihály 507

Ladányi fivérek 512

Ladányiné 512

Ladomérszky Béla 504 610 611

Ladvánszky József 359 360 385-387 419-422 445 455 457 459 491

Ladvánszky Vince 360 507

Lagzi István 512

Lájer Dezső 290 360 363 374 382-386 390 392 393 406 408 409 415 417 419 420 423 427 431 436 439-441 445 456 459 460 464 465 762

Lakihegy 25

Lakner Károly 760

Lakó Antal 381 446 468 491 507

Laky Dezső 582

Landesberg Jenő 475

Langer Viktor 724

Láng-Miticzky Ernő 303

Lantos Adolf 641 642

Lányi Vilma 712

Lápossy-Hegedűs Géza 735

Latin-Amerika 59 206 — > Amerika

Lázár György 279 661

Lázár László 475 504

Lázár Petemé 388

Léderer Dezső 255

Lehár Ferenc 703

Lehel Pál 451 452

Lehotay Árpád 708 765

Leindenschmidt Mihály 536

Leinzinger Gyula 264

Leitner Vilmos 257

Lendvai L. Ferenc 615

Lengyel Alfréd 277

Lengyel András 334 335 426 639 651 652 654 664 675 679 687

Lengyel Gusztáv 512

Lengyel János 325 388

LengyelJánosné 325

Lengyel László 352

Lengyel Mária 325 385 512 761 762 765

Lengyel Menyhért 697 703

Lengyel Piroska 495

Lengyel Vilma 335 696 700 707 723 724 732

Lengyelország 39 119 201 206 719

Lényi Ede 587

Léva (Levice) 633

Lévai Béla 565

Lévay Ferenc 294

Levice = Léva (Levice)

Liebmann Béla 759 762 763

Ligeti Ernő 662 688

Ligeti Jenő 336 453 506

Ligeti Károly 335

Lillafüred 399

Lincz Márta 712

Lippai Imre 168 465

Lippay György 329 332 344 349 350 559 564

Liptai Ervinné 386

Lipthay Árpád 379

Liszt Ferenc 711 712 714 717 719

Lisztes László 582 664 666

Littke Aurél 576

London 25 202 214 669 730 736

Los Angeles 750

Losonci Béla 507

Losonczi Miklós 737

Losonczy Dezső 705 764

Lotz Antal 610

Lovászy Márton 315

Löbl Imre 264

Lökös László 55 59—61

Lőkös Zoltán 334 512 665

Lőkösháza 300

Lőrincz Ferenc 243

Lőrincz Jenő 566

Lóte Éva 224 760

Lövy család 200 {785}

Löw Immánuel 288 289 290 345 346 373 383 612 648 763 Löw Lipót 346 612

LugosiDöme 660 664 687 707 710 725 726 735

Lukács István 681

Machánszky László 257

Madách Imre 636 713

Madácsy László 639 662 681 687 729

Maeterlinck, Maurice 694

Magdeburg 751

Magyar József = Dávid Magyar József

Magyar László 335 652 659 661 665 669 670 681 687 700 762

Magyar Rezső 719 721

Magyarcsanád 155 512

Magyari Lajos 388 465

Magyarkanizsa (Kanjiza) 482

Magyary Zoltán 294

Magyary-Kossa Aladár 274 502 503

Majerszky János 681

Major Kató 703

Mák József 681

Makláry Lajos 723 724

Makó 58 103 134 155 193 194 300 303 386 460 499 510 529 624-626 629 650 730 764

Makray Lajos 467

Mann Miklós 145 146 203

Mann, Thomas 644 685

Márai Sándor 643 706

Máramarossziget (Sighetu Marmafiei) 633

Margó Ede 741

Máriaföldy Márton

id. 396 428 564 763

ifj. 763

Márki Sándor 578 582

Markovich Iván 321

Markovics Szilárd 523

Markovits Árpád vagy József 746

MarkupBéla 741 763

Márkus Géza 724

Márky Imre 681

Maron Ferenc = Kalmár-Maron Ferenc

Maros 128 395 427 527 528

Marosán Milán 340 370 381

Marosszög 56 58 62 134 317

Marosvásárhely (Tirgu Mures) 303

Maróthy András 751

Marseille 201

Márton Ferenc 737

Martonos (Martonos) 13-14 529 530

Mása Miklós 308

Masánszky József 446

Mascagni, Pietro 696 708 714 764

Massanet, Jules 717

Mata Illés 681

Matolcsy Elek 529

Mátrai Ernő 726

Mátray Ferenc 662 681

Mátyásföld 650

Matyér 232

Mátyus Sz. József 217 228

Mayer Ádám 536

Mayer Antal

karnagy 715

kereskedő 58

Mécs László 672

Megyer József 687

Mendelssohn-Bartholdy, Félix 703 711 712

Ménesi Lajosné 670

Menkó László 735

Menning József 138

Menyhárt Gáspár 286 308 367 383 582

Merényi Albinná 247

Mérey László 299

Meskó Zoltán 289 449 452 474-477

481 503

Mester János 576 662

Mészáros Ági 703

Mészáros Ferenc

iskolaigazgató 571

tisztiorvos 244 249 251 255 263

Mészáros István 521

Mészáros Károly 310 337

Mészöly Gedeon 582 661 688 699

Mezey Mária 708

Meznerics Iván 272 281

Mezőhegyes 134 150 196 512

Michnay László 619

Mihalik László 564

Mihalovics Zsigmond 607

Mihály István 729

Mikes Kelemen 760 {786}

Mikó Ernő 719

Miksa Ilona = Naszádyné Miksa Ilona

Mikszáth Kálmán 643 649 731

Milkó Vilmos 138

Milotay István 401

Minaszjan, M. M. 527 528

Mindszent 197 386 499 510 529

Mirgorod 514

Miskolc 34 42 164 191 213 214 219 273 284 361 388 410 514 539 543 552 594 595 693 695 701

Miskolczy Dezső 582

Miskolczy Gyula 614

Miskolczy László 738

Miskolczy Zoltán 253

Miticzky Ernő = Láng-Miticzky Ernő

Mocsáry Sándor 264

Mogán Béla 255

Moholy-Nagy László 728 766

Moldván Lajos 264

Moliére 696

Molnár Antal 711 712

Molnár Antalné = Tóth Molnár Antalné

Molnár Erik 424 425

Molnár Farkas 225 738

Molnár Ferenc 695 701 703

Molnár Géza 730

Molnár Imre = Székely Molnár Imre

Molnár István 79

Molnár János 288

Molnár Judit 510

Molnár László = Imrédi Molnár László

Moór Elemér 576 661 763

Moór Gyula 582

Móra Ferenc 18 22 28 221 234 319 331 334 336 550 589 590 623 635 639-649 650 651 653 657-662 665 671 688 697 700 703 720 729 732 738 740 741 764

Móra Panka 662

Mórahalom 54/55 62 93 207 477 516 519 531 545 -> Alsóközpont; Alsó tanya

Moravek Endre 608

Móricz Lili 495

Móricz Zsigmond 495 643 652 653 665 668 680 688 689

Moskovits Miksáné 132

Mosonyi László 511

Moszkva 25 532

Mozart, Wolfgang Amadeus 711 715 718 719

Mucsi Ferenc 457

Muhits Sándor 737

Munkácsi István 322

Muntyán István 303

Muraköz 180

Murka István 255

Mussolini, Benito 374 399 428

Müller Lajos 587 609

Müller Manó 314

München 25 740

Nágel István 132

Nagel Manó 326 367

Nagy Árpád 763

Nagy Dezső 331

Nagy Emil 399

Nagy Ferenc

kommunista 385 386 388

nemzetiszocialista 478

Nagy György

gyógyszerész 264

ügyvéd 315

Nagy István = Kristó Nagy István

Nagy Izabella 709

Nagy János 549

Nagy József = Halasy-Nagy József

Nagy Júlia = Farkasné Nagy Júlia

Nagy Lajos 648

Nagy László 744 — > Gesztelyi Nagy László; Moholy-Nagy László

Nagy Miklós 749 — > Aldobolyi Nagy

Miklós Nagy Sándor 537

Nagy Töhötöm 21 461 462 605 606 609

Nagy Zoltán 221 222 224

Nagy Zsuzsa, L. 330 355 369 756

Nagyalföld 213 -> Alföld

Nagyatádi Szabó István 79 315 330

Nagybánya (Baia Maré) 633 728

Nagy-Britannia = Egyesült Királyság

Nagyfalusi Jenő 654 730

Nagyiván János 468 479

Nagykikinda (Kikinda) 303 528 529

Nagykőrös 202 299 300 656 {787}

Nagylak 512

Nagymaros 168

Nagymihály Gáspár 149

Nagyszéksós 54/55 62 83 93 98 108 207 423 545

Nagyszombat (Tirnava) 218 600

Nagyszombathy Miksa 299

Nagyvárad (Oradea) 273 633

Nagyváradi Sándor 480 514

Nápoly (Napoli) 734

Naszády József 536 568

Naszádyné Miksa Ilona 726

Néber Aranka 764

Négyessy László 675

Nemecskay István 314 315 549

Nemecz Ferenc 333 349

Némedy Gyula 660 664 681 734 735

Neményi testvérek 150

Nemes Dezső 299

Nemes Éva = Beránné Nemes Éva

Nemes Imre 749

Németh G.Béla 677 678 682 684

Németh János = Bárdosi Németh János

Németh Kálmán 759

Németh László 668 685 689

Németország 39 48 59 119 138 140 141 144 147 148 150 178 194 199-203 206 222 440 443 447 487 488 715 716

Névai László 305

New York 186 214

Niccodemi, Dario 706

Nietzsche, Friedrich Wilhelm 654

NindlJános 264

Nippold János 404 408

Norvégia 140

Nóvák Ákos 765 767 768

Nóvák Vilmos = Aba-Novák Vilmos

Növi Sad = Újvidék (Növi Sad)

Nyári György 308 570

Nyikos Gyula 585

Nyilassy Ágoston 264

Nyilasy Sándor 730 731 734 737 765

Nyíregyháza 63 669

Nyirő Gyula 582

Nyugat-Európa 128 — > Európa

Óbecse (Becej) 649

Obermayer Ernő 593

Ocskay Kornél 691 696 726

Ocskayné Hilbert Janka 726

Odebrecht, Rudolf 683

Ódry Árpád 695

OhmannBéla 737 739 765

Oláh János 273

Oláh József 255

Olaszország 39 122 143 144 147 148 150 201 206 373 498 655 656 731 734 —> Dél-Olaszország

Olejnyik József 314 315 323 354 408 423 441

Ölti Mihály 513

Oltvai Ferenc 221 326 591 624

Oltványi István 558

Ónody (Altmann) Kálmán 453

Ónozó Poldiné 759

Oradea = Nagyvárad (Oradea)

Orbán Ferenc 746 750

OrmódyBéla 98

Ormos Mária 309 756

Orosháza 134 300 318

Orosz Ferenc 681

Orosz Júlia 718

Orosz Pál 303

Oroszország 59 — > Szovjet-Oroszország

Ortutay Gyula 426 563 582 586 661 662 667 668 675 686 687 736

Ortvay Rudolf 582

Osvát Ernő 649

Ószentiván (Tiszasziget) 530

Osztrák-Magyar Monarchia 128 134 182 191 298

Osztróvszki József 536

Ottovay István 224-226 763

Ottovay Károly id. 306 335 370 399 ifj. 746

Ottovay László 232

Ozsvári József 322

Ölvedi Ignác 528

Ördögh András 493

Ördögh Mihály 385

Őrhalmy Károly 746

Östberg, Ragnar 222 {788}

Őszeszék 54/55 58 62 544 545

Öttömös 64 79 210 599

Páger Antal 698 700

Paku Imre 627 687

Pál József 610

Pál Lajos 587

Palágyi Lajos 693—696 707

Palcsó Mária = Tóbiásné Palcsó Mária

Pálfy Dániel 310 313 340 341 347 352 353 356 368 369

Pálfy György 298 449 505 526

Pálfy József 18 19 98 109 125 197 274 281 289 291—294 296 341 351 419 420 435 436 448 449 452 475 476 480 481 502 503 580 725 761 762

Pálfy testvérek 132 138

Pálfy-Budinszky Endre 51 662

Pálinkás József 751

Pallavicini Alfonz Károly 332

Pallavicini György 434

Palló Imre 708 709

Pálmai Mátyás 229

Palotás Fausztin 623

Palotás Gyuláné 664

Pamer Nóra 221 223

Pándi Ilona 371

Pap Róbert 306 308 370 398 403 405 406 431 443 452 453 468 508 509

Pápa 142

Papdi György 423 479 491 507

Papos Mihály 56

Papp Ferenc

karnagy 722

tűzoltóparancsnok 298

Papp Ferencné 538

Papp Gábor 732

Papp Imre 221 222 224

Papp János 405

Papp József

szobrász 740

törvényhatósági bizottsági tag 108

vasmunkás 370

Papp Menyhért 313 314

Paraszkay Gyula 304

Parcsetics Mihály 370 381 388

Párducz Mihály 662

Párizs (Paris) 707 728 729 732 734 735 740

Párkányi Zoltán 292

Parobek Alajos 733

Parragi Ferenc 468

Pártos Ernő 450

Pártos Klári 699 700

Passovszky Gyula 721

Pászti Ferenc 752

Pásztor János 740 765

Pásztor József 290 334 379 382 398 403 404 433 441 696 698

Pásztor József, M. 663 670

Pataki Ernő 459

Pataki István 310

Pataky Dezső 453

Pataky Hajnal 729

Patkós Irma 700 702 703

Patzauer Dezső 133 253 Pécs 34 36 37 42 191 213 321 361 389 410 457 458 525 539 543 552 575 594 595 654 684 695

Peéry Piri 700

Peidl Gyula 17 309 315 354 356 370 408

Perczel Károly 213

PerényiPál 717 725

Perkátai László 506 660 663 664 678 686 687

Perneki Mihály 756

Pest megye 62 554

Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 42 81

Peták Nándor 18 467 474 503

Péter József 715

Péter László 219 221 233 334 365 425 513 564 591 611 623 624 637 639 640 642 643 649 651—656 658 664 665 673 674 680 681 687 688 720 721 726 730 739 756

Pétervárad 498

Pethő Sándor 434

Petőfi Sándor 760

Petrányi Győző 245

Petri Klára = Könyves Petri Klára

Petri Lajos 257 740 761

Petrik András 381

Petrik Antal 290 308 397 400 407 409 410 433 {789}

Petrózi István 576

Pettkó-Szandtner Aladár 245

Peyer Károly 406 408 434

Pfeiffer Péter 582

Pfeiffer Vilmos 720

Picasso, Pablo 734

PickJenő 145 146 198 203 308

PickMárk 129 142 143 205

Pigniczki Mária 749

Pikler Tamás 512

Pilinszky János 637 638

Pillich Kálmán 233

Pillich Mária 538

Pintér Béla 360

Pintér István 12 459 494

Pioker Antal 322

Pipicz József = Pusztai (Pipicz) József

Pirandello, Luigi 698 702

Pirjatyin 514

PlatthyPál 299 498 500

Pleplár Lajos 299

Pleskó András 475

Plósz Sándor 740

Pogány Ferenc 729

Pogány Móric 224 738

Polner Ödön 582 616

Poltava 514

Polyák Gábor 246

Pontyik Pál 425

Popov, Nyikolaj Vasziljevics 529 530

Popov-Zikelic, Aleksander 482

Popper F.Nándor 132

Popper Zoltán 681

Pór Tibor 335 656

Porga Lajos 459

Portugália 39

Pozsony (Bratislava) 21 303 600 633 723

Pozsonyi Zoltán 225

Pölöskei Ferenc 350 363

Prága (Praha) 510 751

Prelogg József 561

Preszly Lóránd 652 657 661 687

Prohászka Ottokár 347 466

Proust, Marcel 644

Puccini, Giacomo 692

Puljer Fülöp 482

PurglyEmil 112

PurjeszBéla 511 582

Puskás Julianna 68

Pusztai (Pipicz) József 360 385 386

Pusztamérges 100 106 234 401

Püspöki Gézáné 538

Rab Géza 653 681

Rack Lipót 291

Rácz János =Batik Rácz János

Rácz Julianna 759

Ráday Gedeon 347

Radnai Mikes 461

Radnóti Miklós 426 586 660 664 665 667 668 671 674-679 686 688 736 738 764

Radnóti Tamás 12 759-761

Radnóti Tamásné 763 765

Raffay Sándor 347 616

Raffner Dezső 536

Rainer Ferenc 209 308 449 475

Rainner József 716 717

Rajnis Ferenc 454

Rákospalota 740

Ramadánszky Mária = Vujkovitsné

Ramadánszky Mária Ránki György 55 182 185 186 191 199 233 319 447 458 755

Rapcsányi J. Jenő 616 617 756 764

Raskó Sándor 467 609 610

Rassay Károly 17 205 296 355 368 369 371 373 377 381 398-400 406 408-410 428 434 435 443 445 449 451 464 468 469 762

Ráth József 681

Rátkay Márton 703

Ratkó Anna 48

Rávnay Tamás 582

Raymond francia őrnagy 270

Regensburg 722

Reich István 507

Reich Mór 198

Reich Zoltán 507

Reinbold Béla 582

Reinhardt, Max 707

Reininger Hermán 253

Reiter Izsó 205

ReitzerBéla 426 667 668

Reizner János 591 731 {790}

Rejtő Jenő 759

Rékasi László 382

Relly Krisztina 463

RerrichBéla 220-223 579 738 739 760 765

Resli Magda 552

Respighi, Ottorino 718

Réti Ödön 624 649-651 662 764

Réti R. László 136 152

Rétiné Bobár Irén 650

Révai József 242 662

Révész Imre 733

Révész Pál 759

Reviczky Gyula 631

Réz Pál 674

Richter Gyula 167 168 484 487 488

Ricse 506

Riesz Frigyes 582

Rivóerdő 75

Robacsinszky József 536

Rohonyi Gyula 571

Róma 669 729 734 736 741

Román Miklós 226 738

Román Nándor 327

Románia 38 59 143 309 499 512 513 527 598 656

Romsics Ignác 284 353 356 373

Róna E. István 506 507

Róna E. Istvánná Sebes Margit 506

Rónay György 672 673

Rónay László 672

Rondenay, Louis Amédée 316

Róser István 507

Rosta Lajos 18 468 474 503

Rostand, Edmund 698

Rostás Ignác 506

Rotbart, Vladislav 482

Róth Miksa 737

Rothermere, Lordof Hemsted 374

Rótta, Angelo 608

Rozgonyi Margit 681

Rózsa András 749

Rózsa Imre 653 663

Rózsa Mihály 455

Röszke 54/55 62 93 108 207 408 518 529 531 540 545 548 599

Rubinek Gyula 78

Rudnay Gyula 730

Rusz Gusztávné 574

Ruszkabányai Elemér 681

Rusznyák István 582

Ruszoly József 337

Rúzsa 514

Sáfár Sándor 512

Sághelyi Lajos 575

Sajgó József 505

Sajó Lajos 255

Sajóhelyi István 68

Sajti Enikő, A. 455 461 479

Salamon Konrád 460

Salamon László = Várdótfalvi Salamon László

Salgó Péter 264

Salló János 454

Saly Endre 370

Salzburg 707

Sándor György 726

Sándor István 576 661 663 687 763

Sándor Pál 399

Sándorfalva 401

Santelli Éva 655

Sárbogárd 525

Sárdy János 705

Sárközi István 541 543

Sarló Sándor = Pór Tibor

Sátori József 536

Sauerwald Géza 717

Savanya Miklós 108

Scheiber Sándor 612

Scheinberger Antal 132

Schill Fülöp 566 717

Schiller, Friedrich 694 696

Schilling Gábor 576

Schmidt Ferenc 333 339 340

Schmidt Henrik 582

Schneider Vencel 609 761

Schneller István 582

Schnetzer Júlia 538

Schöpflin Aladár 629-631 688

Schubert, Franz 719

Schulek Frigyes 737

Schwach Imre 720

Schwarcz Borbála 506

Schwarcz Mária 506

Schwartz Lipót 381

Schwarz Emmánuel 205 {791}

Scitovszky Béla 283

Sebes László 423

Sebes Margit = Róna E. Istvánné Sebes Margit

Sebestyén Endre 225 226 739 761 763

Sebestyén Károly, Cs. 221 590

Sebők György 718

Sebők Ildikó 39

Seelenfreund Lipót 507

Selmeczy Béla 265

Senec = Szene (Senec)

Senta = Zenta (Senta)

Serédi Jusztinián 401 607 608 761

Serfőző Lajos 354 357 411 459 757

Sévity Lázár 617

Sey Margit 721

Shakespeare, William 692 696

Shaw, George Bemard 700—703

Shvoy Kálmán 17 18 21 22 25 27 276 291 296 299 300 311 313 319 332 343 344 357 367 379 382 416 429 433-435 441-443 445 446 448-451 464 468 470 472 474 476 479 481 713 756 760 761 763 765

Shvoy Kálmánné 244

Sighetu Marmafiei = Máramarossziget (Sighetu Marmafiei)

Sigray Antal 399 434

Sík Csaba 655

Sík Sándor 497 582 586 609 660-662 666 671 672-674 675 676 682-683 684-686 689 690 764

Siklós Albert 712

Silley Antal 299

Simkó Elemér 291

Simon Ákos 746

Simon Gyula 575

Simon István, Sz. 211 334 665

Simonffy Tóth István 513

Singer István 507 612

Sinkovics Frigyes 604

Siófok 310

Sipos József 418-420

Sipos Péter 145 146 203 447

Skalica = Szakolca (Skalica)

Skandinávia 149

Skultéty Sándor 512

Smetana, Bedfich 698

Sokorópátkai Szabó István 329

Solymossy Sándor 586 661 686

Sombor = Zombor (Sombor)

Somlay Artúr 708

Somogy megye 35 42

Somogyi István 569

Somogyi József 564 576 662

Somogyi Szilveszter 18 63 70 75 78 79 108 180 195 210 279 281 282 284 291 293 294 314 317 323 331 337 344 355 357 367 370 374 375 379 384 395-397 403-405 435 583 594 761 763

Somogyvári Rudolf 705 706 764

Soós István 746

Soós Katalin, G. 359 360 385 392

Sopron 18 34 42 94 142 284 474 525

Sopsich Béla 260

Sopsich János 609

Sőreghy Mátyás 306

Sőtér István 563 676

Spanyolország 39 194 195 204 206

Spiegel Frigyes 724

Sprenger György = Szinérváry (Sprenger) György

Stampay János 226

Stéhli István 322 381 421

Stern Dávid 464

Stern Márton 46

Stern Zsuzsanna 762

Stockholm 222

Stoll Béla 626

Strasshof 510

Straub F. Brúnó 563 582

Strauss, Richárd 712 718

Strindberg, August 703

Stróbl Alajos 223 739

Stróbl István 729

Ströbl Ignác 759

Stumpf Kálmán 503

Subotica = Szabadka (Subotica)

Surányi-Unger Tivadar 582 661

Sutka Julianna = Domonkos Jánosné Sutka Julianna

Sükrei József 304

Süli András 734

Svájc 59 145 685

Svéd László 385 {792}

Svédország 38 140 150 222

Szabadi Frank Ignác 717

Szabadka (Subotica) 63 180 191 210 300 301 303 482 498 499

Szabados Géza 536

Szabó Béla 746

Szabó Dezső 634 653 687 688

Szabó Gábor 616

Szabó Géza

ötvös 737 738

tanácsnok 291 537

Szabó Ilona 749

Szabó Imre 389

Szabó István

szobafestő 455

történész 63 767 — > Nagyatádi Szabó István;  Sokorópátkai Szabó István

Szabó Jánosné 385

Szabó József 582

Szabó Júlia 735

Szabó Kálmán 468 — > Gáborjáni Szabó

Kálmán Szabó Lőrinc 495 638 664 688 689 764

Szabó Mihály 479

Szabó Pál 495 668 -> Vitéz Szabó Pál

Szabó Rezső 750

Szabó Tibor 497

Szabó Zoltán 43 668

Szabolcs megye 35 42 92

Szabolcs Ottó 536

Szabolcsi Gábor 689

Szabolcsi Miklós 623 624 626 637 55 673 756

Szabóné Balázs Mária 538

Szakács József 312 365 367 382

Szakács Kálmán 363

Szakáll József 318

Szakasits Árpád 422 444 495

Szakolca (Skalica) 633

Szálasi Ferenc

id. 468

ifj. 453 504

Szalay János 322

Szalay József 300 318 651 660 661 663 688 698 735 761 764

Szaloniki 146

Szarnék Sára 408 423

Szandtner Pál 582

Szaniszló Béla 25 749

Szántó Konrád 604 757

Szántó Tivadar 711 712

Szanyi István 59 93 593

Szappanos Lajos 455 459

Szarka István 746

Szarvas 134

Szász Edit 696 699 701

Szász Gyula 549 550 594

Szász István 513

Szatmár megye 35 42

Szatmári Lajos 278

Szatymaz 14 54/55 62 63 98 242 514 519 545 548 599 600

Szaveljev, Vaszilij Pavlovics 529

Szeben Klára 681

Széchenyi István 223 452

Széchényi István 185 274 294 297 308 358 364 365 396 406 428 429 433 435 436 442 448 473 474 477 481

Szeder Ferenc 374 408 444

Szeged Aigner-telep 211 230 231 412 544 547 551

Alsóváros 54/55 64 93 207 226 249 320 329 338 400 407 414 429 445 479 514-516 519 531 541 544 546 548 551 553 594 598-600 603 605 609 689 705 726 732 738 747 759 761 762

Alsóvárosi feketeföldek 54/55 229 232

Angol-Magyar Jutagyár telepe 230 232

Baktói kiskertek 230 231

Béke-telep = Szeged - Aigner-telep

Belsőbaktói ONCSA-telep 229 230

Belváros 54/55 225 235 332 337 407 408 418 441 531 541 544 551 552 571 598-600 605 618 760 762 768

Bobalics-telep 229 230 233

Bőhm-telep 230 231

Börtönőr-telep 229-231

Danner-telep 230 231

Dorozsmai O. F. B.-telep 230 232

Ecsedi-telep 229 230 {793}

Felsóváros 54/55 93 159 207 226 246 264 408 414 418 432 479 516 531 598 599 603 605 747 762

Felsővárosi feketeföldek 54/55 229 230

Fodor-telep 229 230 412

Gróf Klebelsberg-telep 211 230 232 412 504 518 539 551

Gyula püspök-telep 230 232

Hattyas-telep = Szeged - Gróf

Klebelsberg-telep

Horthy-telep 229 230

József királyi herceg-telep 230 233 551

Kecskés-telep 230 232 412 437 539 551

Landesberg-telep 229 230

Lord Rothemere-telep = Szeged - Razmír

Móraváros 226 249 276 408 418 433 520 541 544 547 550 599 600 605

Moskovics-telep 230 231

Nincstelen-telep 230 233

Ottovay-telep 230 232

Palánk 220 224 235 617 760

Pálfy-telep 230 232

Petőfi-telep = Szeged - Somogyi-telep

Pillich-telep 230 233

Razmír 230 231

Rokkant-telep 229 230 412

Rókus 54/55 226 232 248 408 416 418 420 465 510 531 541 545 547 549 551 552 557 579 598 599 605 762 763

Rókusi feketeföldek 54/55 229 231

Ságvári-telep = Szeged - Kecskés-telep

Somogyi-telep 54/55 80 153 211 230 231 265 412 418 437 445 485 539 544 545 547 551 599 600 605 734 747

Tanítói kiskertek 230 232

Új Petőfi-telep = Szeged - Új somogyi-telep

Újsomogyi-telep 230 231 551

Újszeged 21 31 47 49 54/55 56-58 62 79 80 93 97 100 111 134 136 163 207 218 219 221 225 226 229 232 233 239 242 243 245 248 249 254 260 320 337 358 384 404 408 418 424 436 463 479 499 500 510

Újszegedi gazdasági földek 230 232

Vasutas-telep = Szeged - Gyula püspöktelep

Szegfű Sándor 768

Szeghy (Szögi) Endre 576 577 720 721 765

Szegő István 655

Szegszárdy Boldizsár 749

Szegszárdy-Csengery József 687

Szegvár 651

Szeitz Ferenc 475 476

Székely Lajos 56 100 705

Székely Molnár Imre 659 681

Székely Vilmos 536

Székelyhídi Ferenc 695

Szekeres Mihály 421

Szekeres Vince 507

Szekerke Mária 760

Székesfehérvár 34 42 166 572 719

Széki Tibor 582

Szekszárd 525

Szelesi Zoltán 729-731 733-735 740 757

Szeless Ilona 538

Széli Gyula 306 308 329 373 381 452 614

Széli István 667

Széli Kálmán 582

Szélpál Benő 468

Szemenyei Ferenc 740

Szemmáry Andor 536

Szene (Senec) 649

Szenes Adolf 556

Szentes 134 210 272 273 300 303 376 386 611

Szent-Györgyi Albert 19 20 219 235 289 402 481 497 581 582 583 585 661 760 763 764 766

Szent-Györgyi Albertné 585

Szentmihálytelek 54/55 62 93 108 207 230 232 234 531 539 545

Szentpétery Zsigmond 582

Szép Ernő 637

Szepes László 717 {794}

Szepesi Imre 408 423 425 750 762

Szepesiné Szarnék Sára = Szarnék Sára

Szépkuti Miklós 655

Szerb Antal 582 664 685 686

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 59 598 — > Jugoszlávia

Szerbia 23 179 180 498

Szesztay László 60 63 234

Szicília 734

Szigethy Vilmos, Sz. 56 57 60 61 72 87 95 102 103 105 184 192 195 196 198 201 246 255 271 280 281 301 304 311 318 320 503 591 592 617 624 651 659 662 680 742 746 747 756

Szigeti Jenő 619 757

Szigeti József 723

Szigeti Kilián 716

Sziklai Jenő 700 702-704 765

Szilády Áron 682

Szilágyi Gábor 148

Szilágyi János György 685

Szilassy Cézár 333 334

Sziller Margit = Viskóvszkyné Sziller Margit

Szinérváry (Sprenger) György 681

Szinyei-Merse Jenő 543

Szivessy Lehel 306 308 610

Szivessy Tibor 224 226 739

Szlávik Péter 240

Szlovákia = Kelet-Szlovákia

Szojka Jenő 226

Szolcsányi Géza 749

Szolnok 514 528 728

Szombathely 191 319 370 719

Szombathelyi Béla 319

Szommer Endre 726

Szórád Ferenc 700

Szovjet-Oroszország 323 — > Oroszország; Szovjetunió

Szovjetunió 200 514 656 — > Szovjet-Oroszország

Szőcs Pál 681

Szögedi Endre 724

Szögi Endre = Szeghy (Szögi) Endre

Szögi Géza 18 468 471 472 474-477

Szögi István 440 507

Szőke Mihály 590

Szőkefalvi-Nagy Béla 576 582 763

Szőkefalvi-Nagy Gyula 576 582

Szőnyi István 739

Szőnyi Zoltán 681

Szóreg 57 68 80 100 155 197 199 272 300 401 516 528 530

Szöriné Boga Lujza 737 738 765

Sztálingrád 498

Szterényi József 368 372

Sztójay Döme 503

Sztranyavszky Sándor 429 451

Szuhay Miklós 55 59 60 87 105 115 178

Szüts Károly 566

Szüts Mihály 59 67 85 94 97 98 105 757

Tabán Gyula 681

Tabéry Géza 662 669

Tabódy Zsolt 323 355

Taiszer János 740 765

Takács Béla 468

Takács Zoltán =Felvinczi Takács Zoltán

Tamás Aladár 424 425

Tamás Ilonka 705

Tamási Áron 662 688

Tanács Ignác = Bukosza Tanács Ignác

Tandori Dezső 635 637 638

Tápai Antal 651 737 739-741 766

Tápai János 322

Tápai József 507

Tápé 52 68 78 79 93 114 137 207 264 272 401 421 499 516 529 531 579 636 729-731 734 761

Tápéi-rét 56 80

Tarajossy Béla 304

Táray Ferenc 701 708 765

Tardos-Taussig Ármin 732 762

Tarján Oszkár 737

TarnayErnő 699 700

Tata 714

Tátrai Gábor 616

Taussig Ármin 314 315 370 374 383

Távol-Kelet 132

TelegiPál 359

Teleki Pál 17 18 120 200 271 286 289 309 311 328 338 341 344 346 351 355 356 365 367 383 384 467 469-472 474 480 481 494 542 761-763 {794}

Teleki Sándor 614 703

Teleky László 557

Telkes György 512

TelmányiEmil 711 712 723

Temesvár (Timisoara) 20 191 218 273 303 304 358 529 598 609 654 656

Temesváry József 264 308

Temes-vidék 191

Terescsényi György 657

Terescsényi Gyula 657

Terezienstadt (Terezin) 510

Terezin = Terezienstadt (Terezin)

Tettamanti Béla 459 497 582 661

Thirring Gusztáv 219

Thirring Lajos 42

Thirring Oszkár 571

Thomay József 616

Tihany 740

Tihanyi Béla 561

Tihanyi Ernő 478

Tihanyi Károly 478

Tilkovszky Lóránt 338 346 351

Tímár Lajos 60 82 85 90-92 757

Timisoara = Temesvár (Timisoara)

Tírgu Mures = Marosvásárhely (Tírgu Mures)

TirtsBéla 300

Tisza 28 56 105 128 136 137 154 168 179 180 189 200 210 211 235 245 254 257 263 395 417 427 513 515 516 525-531 631 636 654 730 733 739 740 759 761

Tisza-Maros szöge = Marosszög

Tiszántúl 179 193 194 499 527-529

Tiszasziget = Ószentiván (Tiszasziget)

Tóbiás Márton 132

Tóbiásné Palcsó Mária 734

Tokody nővérek 749

Tolna megye 35 42

Tolnai Gábor 426 586 662 667 675 685 688

Tolnay Andor 704

Torna László 610

Tombácz Imre 491 507

Tomori Viola 586 667

Tonelli Sándor 56 57 60-62 72 87 95 102 103 105 135 149 163 184 192 195 196 198 199 201 216 218 225 246 255 271 280 281 301 304 306 308 311 316 318-320 449 475-477 588 617 659 661 663 681 742 746 747 756 763 767

Topolya (Bácstopolya) (Backa Topola) 300 506 507

Torday Aliz 699

Torday Lajos 272 281

Torontál megye 57 134 213 272 611

Tóth Aladár 713

Tóth Árpád 629 631 672 687

Tóth Béla

polgármester-helyettes 242 255 278 284 291 294 296 502 508 526

tiszti főorvos 512

Tóth Ervin 736

Tóth Erzsi = Könyves Tóth Erzsi

Tóth György 752

Tóth Imre 306 308 329 350 365-368 378 379 381 627

Tóth István

muzeológus 12

szobrász 737 —> Simonffy Tóth István

Tóth Jenő János 263

Tóth József 569

Tóth Károly 375 582

Tóth László 403

Tóth László, ifj. 681 724

Tóth Lenke =Kissné Tóth Lenke

Tóth Molnár Antalné -24

Tóth Nándor 681

Tóth Rozália 762

Tóth Sándor 498

Tóthné Bihari Mária 762

Tournadre, Charles Louis Joseph de = De Tournadre, Charles Louis Joseph

Tóvölgyi Margit 694

Tőkés Anna 706-708 765

Tölcséry István 681

Tölgyes Gyula 505

Tömörkény István 234 623 635 637 651 652 660-662 671 686 692 731 740 741

Törköly Ferenc 512

Török Béla 308

Török Emil 703

Török Gábor

munkás 391

orvos 260 {795}

Török Imre 576

Török József 468

Török Márton 264

Török Mihály 721

Török Sándor 659

Török Sophie 650 764

Törökország 144

Tőrös Sándor 367

Törzs Jenő 708

Tranger József 746

Treer József 582

Trefort Ágoston 740

Trieszt (Trieste) 123

Trischler Ferenc 445

Trnava = Nagyszombat (Trnava)

Trzoinski Wincenty 566

Tuka 147

Tukats Sándor 125 274 296 448 473-475 477 480 481 485 502-506 526

Tumbász S. Béla 357

Tunisz 206

Tunyogi Csapó János 565 566

Turányi László 601

Turcsányi Imre 245

Turóczy Mihály 308

Tury Sándor Kornél 582

Tverdota György 627

Udvardi János 322 325

Ugocsa megye 35 42

Ugrin József 462

Új-Guinea 206

Ujházy György 608 705 764

Újlaki Antal 623

Újpest 695

Újszentiván 155 272

Újvári Péter 612

Újvidék (Növi Sad) 300 301 303 482 498 499 714

Ung megye 35 42

Unger Tivadar = Surányi-Unger Tivadar

Úr György 335 625 681

Vadász Endre 735

Vadász János 306

Vágó Gábor 766

Vágó Károly 245

Vajda Kornél 683

Vajda László 639 642 646

Vajda Lászlóné 639

Vajdaság 304

Vajtai István 662 663 671 687

Valentiny Ágoston 287 374 406 444 468 469 479 491 507 762

Valihora István 306 381

Van Gogh, Vincent 734

Váradi Kálmán 734

Váradylmre 582 661 662

Várady Rózsa 681

Várdótfalvi Salamon László 681

Varga Csaba 759-766

Varga István 619

Varga János 386

Varga József

idegenforgalmi író 737 739

politikus 17 18 120 289 467 469 471 474

Varga László 460 606 609

Varga Mátyás 708

Varga Mihály 148

Varga Zsigmond 406

Várhelyi József 290 308 326 380 383 609

Várj assy Lajos 310 315

Várkonyi (Hildebrand) Dezső 582 586 662

Várkonyi Nándor 654

Várnay Marianne 224 225 253 760

Várossy Gyula 314 315 336

Várostanya = Királyhalom (Ásotthalom, Várostanya)

Varró Kálmán 388

Varsandán László 360

Vas András 138

Vas Henrik 666

Vásárhelyi Júlia 687

Vásárhelyi Zoltán 721 725

Vasek Ernő 78 271 279 317 326 328 336 339 340 343

Vass Gergely = Hunyadi-Vass Gergely

Vass József 542

Vass Mátyás 549

Vasvári Pál 760

Vasváry Teréz 538

Vaszy Viktor 703

Vázsonyi Vilmos 315 354 368 {797}

Vecsey Ferenc 712 723

Vedresháza 531

Veigelsberg Hugó = Ignotus

Vékássy Etel 538

Vekerdi László 655

Velence (Venézia) 608 734

Vénig István 385 386 388

Vér György 335 496 659 665 687 696 730 762

Vér Györgyné 506

Vér Vera 506

Verebes Éva = Donkáné Verebes Éva

Veres Gábor 308

Veres József 156

Veres Péter 495 688 689

Veress Árpád 681

Veress Elemér 582

Veress József 595

Veress Lajos = Dálnoki Veress Lajos

Veressné Csapó Mária 664 681

Vermes Ernő 334

Versec (Vrsac) 301

Vertán Endre 764

Veszprém 518 525 722

Veszprémy Dezső 582

Vetró Ferenc 453

Vetyehát 427

Vicsay Árpád 536

Vidákovits Kamillo 226 582

Vidor Gyula 352

Vígh Ferenc 740

Vinkler László 662 685 734 737 761 765

Vinkovce 652

Viola György 255

Viola Margit 695

Viskóvszkyné Sziller Margit 538

Vitéz János 740

Vitéz Szabó Pál 684

Vitos György 745 753 765

Vlasics Károly 731 733 737 765

Vogel Tibor 428 434

Voinovich Géza 707 709 764

Voltaire 646 649

Völgyessy Ferenc 735

Vörös József 507

Vörösmarty Mihály 693 740

VrSac = Versec (Vrsac)

Vujkovitsné Ramadánszky Mária 538

Wagner Gusztáv 286

Wagner János 478

Waldbauer Imre 723

Wálder Gyula 221 222 225 738 763

Wallisch Kálmán 324

Waltner József 536 568

Wanie András 746 750

Wanie Rezső 746

Wéber József 550

Weber, Carl Maria von 713

Wecchert Anna 717

Weichinger Károly 738

WeinerLeó 712 714 718

Weis Mihály 145

Weller Károly 721

WélyBéla 225

Wenczel Gusztáv 740

Wenner Sándor 336

Wenz Margit 566

Werbőczy István 71

Wien = Bécs (Wien)

Wiener-Neustadt 510

Wieniawsky, Henryk 712

Wilde,Oscar 698

Wimmer Fülöp 198 205 308 315 344 365 366 374 377 381 382 392 402 430

Winkler Elemér 288 449 474

Winkler László 480 514

Wolf Ferenc 244 255 344

Wolf Károly 368

Ybl Ervin 222

Zabalj =Zsablya (Zabalj)

Zadravecz István 289 311 313 320 325 326 329 343 344 346 348 467 609 757 762 764

Zágráb (Zagreb) 481

Zaharov, Matjev Vasziljevics 527 531

Zákány 54/55 62 93 207 371 477 545 599

Zakar Sándor 264

Zalaegerszeg 649

Zallár Andor 497 582 666

Zathureczky Ede 723

Zaymus Gyula 681 {798}

Zehntbauer János 349 357

Zelenka Róbertné 538

Zemkó János 746

Zemplén megye 35 42

Zempléni Fodor József 681

Zenta (Senta) 300 482

Zentai Károly 537

Zichy Aladár 310

Zichy János 368

Zikelic, Aleksander = Popov-Zikelic,

Aleksander Zobay Ferenc 304

ZolnaiBéla 582 586 660 663-666 674 683-684 685 686

Zombor (Sombor) 300 303 482 499

Zombori István 46 335 611 744

Zombory Jenő 304

Zsablya (Zabalj) 300

Zsámboki Miklós 711

Zsarkó József 463

Zsemberi István 747

Zsirkay János 329 333 334 344 349

Zsurkó János 455

Zwickl Ferencné 149

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet