Következő fejezet

Könyvészeti adatok

 

{2} SZEGED TÖRTÉNETE 5

1945-1990

 

ISBN

978-963-7581-34-2 Ö (összkiadás)

ISBN 978-963-7237-75-1 (5. kötet)

 

© A szerzők és jogutódjaik, 2010

 

Kiadja

SZEGED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MEGBÍZÁSÁBÓL A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

 

{3} SZEGED TÖRTÉNETE 5

1945–1990

 

Szerkesztette BLAZOVICH LÁSZLÓ

SZEGED, 2010

 

{4} A kötet szerzői

ANTAL TAMÁS KLONKAI LÁSZLÓ
BALOG LÁSZLÓ OLASZ SÁNDOR
BÁRÁNY FERENC PÁL JÓZSEF
CZENÉNÉ VASS MÁRIA RIGÓNÉ PÉTER IRÉN
CSÁKÁNY BÉLA SÁNDOR JÁNOS
ERDŐS JÁNOS TAKÁCS MÁTÉ
FARKAS CSABA TAMASI MIHÁLY
FARSANG LÁSZLÓNÉ TÓTH ATTILA
TÓTH LÁSZLÓ

 

Kötetlektor

IZSÁK LAJOS

 

A műszaki szerkesztést és a képjegyzékeket készítette

SZABADVÁRI TÜNDE

 

A rövidítésjegyzékeket és a mutatót készítette

SZÁNTÓ TIBORNÉ

 

Felelős kiadó: Biernacki Karol

Megjelent 2010-ben, 1000 példányban 58,5 ív (B/5) terjedelemben

+ 9 db melléklet és 32 oldal műmelléklet terjedelemben.

Készült Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft., Szeged

Felelős vezető: dr. Harmath Károly

 

 

   
  Következő fejezet