Előző fejezet Következő fejezet

A SZAKIRODALOM RÖVIDÍTÉSJEGYZÉKE

 

 

 {807} 20 ÉV = 20 év a szocializmus útján. Írta és összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1965.
1956 Bács-Kiskun m. adattár = 1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára II. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskemét, 2000.
Adler Péter 1974. = Adler Péter: Stomatológia. Bp., 1974.
Ágoston István 2004. = Ágoston István: Szeged város vízellátásának és csatornázásának krónikája. Szeged, 2004.
Angyal Mária 1989. = Angyal Mária: Varga Mátyás díszlettervező = Szeged, 1989/5. 48.
Antalffy György 1967. = Antalffy György: Állam és demokrácia. Bp., 1967.
Antali Sándor 1965. = Antali Sándor: Hozzászólás dr. Balla Sándor és dr. Varró Vince cikkéhez = Tanácsi Híradó, 1965/3. 9– 10.
Apró Ferenc 1990. = Apró Ferenc: A vádlott Bálint Sándor = SZM, 1990/1–4. 89–95.
Apró Ferenc 1996. = Apró Ferenc: A szegedi vívás aranykora. Márki Ferenc olimpiai bajnokot nevelt = Szeged, 1996/7. 37–38.
Apró F.–Tandi L. 1996. = Apró Ferenc–Tandi Lajos: A képíró. Zoltánfy István. Szeged, 1996.
Apróné Laczó K.–Pitrik J. 1998. = Szegedi Tanárképző Főiskola 1873–1998. Történet — Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin és Pitrik József. Szeged, 1998.
B. Gy. 1981. = B. Gy. [Bálint Gyula]: Megkezdődött a gyógyító munka a szegedi 200 ágyas pavilonban = CSMH, 1981. ápr. 23.
Bagaméry László 1998. = Bagaméry László: 50 éves a szegedi kajak-kenu sport. Jubileumi kiadvány. Szeged, 1998.
Bagaméry L.–Szabó P. M. 1983. = Bagaméry László–Szabó Pál Miklós: Gumigyár a homokon. Szeged, 1983.
Baka István 2003–2008. = Baka István művei. Versek. Szeged, 2003., Próza, dráma. Szeged, 2005. Publicisztikák, beszélgetések. Szeged, 2006. Műfordítások 1-2. Szeged, 2008. (Tiszatáj könyvek)
Baka István 2006/a. = Baka István: Rike. Petri Csathó Ferencről. In: Baka István művei. Publicisztikák, beszélgetések. Szeged, 2006. 106–107.
 {808} Baka István 2006/b. = „Akkor vagyok a legszemélyesebb, amikor álarcot veszek föl” Beszélgetőtárs Vecsernyés Imre. In: Baka István Művei. Publicisztikák, beszélgetések. Szeged, 2006. 237–238.
Balassa Péter 1996. = Balassa Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig = Tiszatáj, 1996/9. 73.
Balázs Béla 1955. = Balázs Béla: A nemzeti bizottságok szerepe népi demokráciánk létrejöttében. Bp., 1955.
Bali Mihály 2006. = Bali Mihály: Szegedi sportolók az olimpiákon 1896–2004. Szeged, 2006.
Bálint László 1999. = Bálint László: Ki kicsoda 1956-ban Szegeden és Csongrád megyében. Szeged, 1999.
Bálint László 2000/a. = Bálint László: A szegedi kommunisták a katolikus egyház ellen = SZM, 2000/1–2. 30–37.
Bálint László 2000/b. = Bálint László: Lakos Endre 1919–1969. Bp.–Sze-ged, 2000.
Bálint László 2000/c. = Bálint László: 1956 A forradalom Szegeden. Szeged, 2000.
Bálint László 2002. = Bálint László: Diákmegmozdulások Szegeden 1947-ben = SZM, 2002/3-4. 137–145.
Bálint László 2004/a. = Bálint László: A megtorlás Szegeden. Szeged, 2004. (Szemtanú, 6.)
Bálint László 2004/b. = Bálint László: Kováts József (1926–1958). Szeged, 2004.
Bálint László 2004/c. = Bálint László: Janikovszky Béla (1911–1978) = SZM, 2004/3-4. 208–219.
Bálint László 2005. = Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén 1945–1953. Szeged, 2005.
Bálint László 2006/a. = Bálint László: Illegális röpcédulázás Szegeden 1962–1966 = SZM, 2006/1. 12–14.
Bálint László 2006/b. = Bálint László: Ki kicsoda? 1956-ban a forradalomban és a megtorlásban Szegeden és Csongrád megyében. Szeged, 2006.
Bálint Sándor 1957. = Bálint Sándor: Szegedi szótár I. II. Bp., 1957.
Bálint Sándor 1959. = Bálint Sándor: Szeged városa. Bp., 1959.
Bálint Sándor 1962. = Bálint Sándor: A szegedi paprika. Bp., 1962.
Bálint Sándor 1968. = Bálint Sándor: A szegedi nép. Bp., 1968.
Bálint Sándor 1976. = Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. Bp., 1976.
Bálint Sándor 1976–1980. = Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Első rész. Szeged, 1976. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1974/75-2.), Második rész. Szeged, 1977. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1976/77-2.), Harmadik rész. Szeged, 1980. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79-2.)
Bálint Sándor 1977. = Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából 1–2. Bp., 1977.
Bálint Sándor 1997. = Bálint Sándor: Breviárium. Szeged, 1997.
 {809} Bálint Sándor 1998. = Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 1–3. Bp., 1998.
Balla Sándor 1964. = Dr. Balla Sándor: Tanácsaink testületi tevékenységének néhány problémája Szegeden = Tanácsi Híradó, 1964/1. 7–12.
Balla Sándor 1965. = Dr. Balla Sándor: A városi tanács állandó bizottságai tevékenységének néhány problémája = Tanácsi Híradó, 1965/1. 7–13.
Balla Sándor 1966. = Balla Sándor: A tanácstagi beszámolók problémája = Tanácsi Híradó, 1966/2. 1–7.
Balló István 1999. = Balló István: Adalékok Magyarország 1949-1953 közötti háborús felkészítéséről, a várható hadszíntér előkészítéséről = HK, 1999/4. 800-823.
Balogh M.–Szabó Cs. 2002. = Balogh Margit-Szabó Csaba: A Grősz per. Bp., 2002.
Balogh Margit 2008. = A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949– 1965 között. Dokumentumok I–II. kötet. Borovi József gyűjtésének felhasználásával összeáll. Balogh Margit. Bp., 2008.
Balogh Sándor 1986. = Nehéz esztendők krónikája 1949–1953. Dokumentumok. Szerk. és a bev. Írta Balogh Sándor. Bp., 1986.
Balogh Sándor 1988. = Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945– 1950. Bp., 1988.
Balogh S.–Izsák L. 2004. = Magyarországi pártprogramok 1944–1988. Összeáll., szerk., a bev. Írta és a jegyz. kész. Balogh Sándor és Izsák Lajos. Bp., 2004.
Balogh S.–Pölöskei F. 1979. = Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon 1944–1962. Szerk. Balogh Sándor–Pölöskei Ferenc. Bp., 1979.
Bárány Ferenc 1999. = Bárány Ferenc: Szociális igazgatás 1945–1950. In: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szakának és Gyógytornász Szakának Jubileumi évkönyve 1989– 1999. Szeged, 1999. 108–116.
Bárány Ferenc 2001. = Bárány Ferenc: A szociális szakszolgálat tevékenysége az egykori Csanád vármegyében 1946–1950. In: Tanulmányok – szociális munka – szociálpolitika – szociológia. SZTE EFK Általános Szociális Munkás Szak. Szeged, 2001. 5–22.
Baráth Magdolna 2002. = Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953– 1956. Összeáll. és a bev. tan. kész. Baráth Magdolna. Bp., 2002.
Baráth M.-Feitl I. 1998. = A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei V. 1956. november 14– 1957. június 16. Szerk. és a jegyz. Írta Baráth Magdolna et al. A bev. tan. Írta Feitl István. Bp., 1998.
Barta L.-Virágos I. 1992. = Barta László–Virágos István: A Lakos-gyilkosság. Szentes, 1992.
 {810} Bátyai Jeni 1991/a.

= Bátyai Jeni: 150 év a tudomány terjesztésében. Szeged, 1991.

Bátyai Jeni 1991/b.

= Bátyai Jeni: Szegedi Malomhistória. Szeged, 1991.

Bátyai Jeni 1991/c.

= Bátyai Jeni: Volt egyszer egy bőrgyár = Szegedi Napló, 1991. ápr. 3.

Bátyai Jeni 1992.

= A Dugonics Társaság centenáriumi évkönyve. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk. Bátyai Jeni. Szeged, 1992.

Bátyi Zoltán 1983.

= Bátyi Zoltán: A Szegedi Konzervgyár története 1940-től 1980-ig. Szeged, 1983.

Bátyi Zoltán 2000.

= 50 év – Tisza Volán. 50 éves a Tisza Volán Rt. Szerk. Bátyi Zoltán. Szeged, 2000.

Beér János 1962. Beér J.–Kovács I.–

= Beér János: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyarországon (1945–1960). Bp., 1962.

Szamel L. 1964.

= Beér János–Kovács István–Szamel Lajos: Magyar államjog. Bp., 1964.

Belényi Gyula 1975.

= Belényi Gyula: A termelőszövetkezeti mozgalom története Szegeden és a Szegedi járásban. In: Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Sectio scientiae socialismi 14. Szeged, 1975. 18–77.

Belényi Gyula 1996.

= Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963). Szeged, 1996. (Dél-alföldi évszázadok, 7.)

Belényi Gy.–Sz. Varga L. 2000.

= Munkások Magyarországon 1948–1956. Vál., a bev. tan. és a jegyz. Írta Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos. Bp., 2000.

Bence Béla 1989.

= Bence Béla: Az Országos Mentőszolgálat negyven éve. In: Magyar egészségügy 1945–1990. III. kötet. Szeged, 1989. Kézirat az SZTE Könyvtárban.

Benki Andrásné kézirat

= Benki Andrásné: A [vasutas] művelődési ház története. Kézirat.

Berár Demeter 1947.

= Berár Demeter: A Pick-Szalámigyár vezetői inkább kosztba adják a pénz, mintsem szalámi gyártásba fektessék = DM, 1947. febr. 9.

Berencsi György 1979.

= Berencsi György: Bepillantás Csongrád megye egészségügyének múltjába és jelenébe = Csongrád megyei Szemle, 1979. 44–58.

Berend T. I.–Ránki Gy. 1972.

= Berend T. Iván–Ránki György: A magyar gazdaság száz éve. Bp., 1972.

Berend T. Iván 1979.

= Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945–1975. Bp., 1979.

Berend T. Iván 1988.

= Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útján. Bp., 1988.

Berki Feriz 1988.

= Berki Feriz: Az ortodox egyház Magyarországon. In: Az 1000 éves orosz kereszténység. Szerk. Tarr Kálmán. Bp., 1988. 98–113.

Berlász M.–Tallián T. 1984.

= Berlász Melinda és Tallián Tibor: Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez 1945–1956. Bp., 1984. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 5.) 95–97.

 {811} Bezerédiné Hertelendy M.– Hencz A.–Zalányi S. 1967.

= Bezerédiné Hertelendy Magdolna–Hencz Aurél–Zalányi Sámuel: Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért. Bp., 1967.

Bibó István 1947/a.

= Bibó István: [A Nemzeti Parasztpártról] 1947. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok 2. 1945–1949 Bp., 1986. 399–442.

Bibó István 1947/b.

= Bibó István: Értelmiség és szakszerűség 1947. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok 2. 1945–1949 Bp., 1986. 505–522.

Bibó István 1956.

= Bibó István: Fogalmazvány 1956. In: Bibó István: Különbség. Bp., 1990. 93–102.

Biczó György 1970.

= Biczó György: A Tanács húsz esztendeje = Tanácsi Híradó, 1970/4. 3–6.

Bihari Mihály 2005.

= Bihari Mihály: Magyar politika 1944–2004. Bp., 2005.

Blazovich László 1995.

= Blazovich László: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 5. Csongrád megye. Bp., 1995.

Blazovich László 2005. Blazovich L.–Dunainé Bognár J.

= Blazovich László: Szeged rövid története. Szeged, 2005. (Dél-alföldi évszázadok, 21.)

1991.

= Blazovich László–Dunainé Bognár Júlia: Requi-em a szegedi középosztályért = DM, 1991. nov. 23.

Blazovich L.–Müller V. 1996.

= Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László– Müller Veronika. Bp.–Szeged, 1996.

Bodovszky Gyula 1952.

= Bodovszky Gyula: Emeljük a végrehajtó bizottságok munkájának színvonalát = Állam és Igazgatás, 1952/7. 350–356.

Bodzsár Erzsébet 1988.

= Bodzsár Erzsébet: Terápiát sürgősen! Mélyponton az egészségügy = DM, 1988. okt. 1.

Bodzsár Erzsébet 1989.

= Bodzsár Erzsébet: Egészségügyi végnapok? = Déli Napló, 1989. aug. 11.

Bognár Gábor 1986.

= Bognár Gábor: A szociálpolitikai ellátás kérdései Szeged város három körzetében – felderítés és szociális terepmunka = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/1. 275–299.

Boreczky Beatrix 1993.

= A Magyar Állam szervei. 3. kötet 1950–1970. Főszerk. Boreczky Beatrix. Bp., 1993.

Borsodi Csaba 2000.

= Borsodi Csaba: A szerzetesrendek feloszlatása, mű-ködési engedélyük megvonása 1950 nyarán. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 2000/1-4. 183–210.

Böszörményi Géza 2007.

= A magyar piaristák 1950-ben. Szétszórás és újrakezdés. Írta és az iratokat válogatta Böszörményi Géza. Bp., 2007. (Magyarország piarista múltjából, 2.)

Bizsöny Dezsi 1972.

= Az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz műszaki tapasztalatai. Szerk. Bizsöny Dezsi. Bp., 1972.

Breinich M.-Bogárdi I. 1970.

= Az 1970. évi Tiszavölgyi árvíz. Szerk. Breinich Miklós, Bogárdi István. Bp., 1970.

Chikán Ágnes 1990.

= Chikán Ágnes: A petíciók semmin sem változtatnak?

 

= DM, 1990. márc. 2.

 {812} Chikán Ágnes 2000.

= Chikán Ágnes: A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetei — Szegedi Biológiai Központ. Bp., 2000.

Czenéné Vass Mária 1987.

= Czenéné Vass Mária: A tápai búcsú tíz éve = DM, 1987. okt. 1.

Czenéné Vass Mária 1993. kézirat

= Czenéné Vass Mária: Szeged város kulturális koncepciója. Tanulmányok az előterjesztéshez. Szeged, 1993. Kézirat.

Czenéné Vass Mária 2001.

= Czenéné Vass Mária: Szeged kulturális koncepciója. In: Kultúra és rendszerváltás. Szerk. Csongrádiné Balogh Éva, Markó Aranka, Tóth Lajos. Bp., 2001.

Czére Béla 2000.

= Czére Béla: Magyarország közlekedése a 20. században I. Bp., 2000.

Czifrancs József 1965.

= Czifrancs József: Néhány észrevétel a tanácstagok tanácsülési és választókerületi munkájáról = Tanácsi Híradó, 1965/3. 1–7.

Csapody Miklós 2004.

= Csapody Miklós: „A világban helytállani”. Bálint Sándor élete és politikai működése 1904–1980. Bp., 2004.

Csepi József 1955/a.

= Csepi József: Új élet Baktó szikes földjein. Szeged, 1955.

Csepi József 1955/b.

= Csepi József: Az Új Élet Termelőszövetkezet. Szeged, 1955.

Cserháti István 1985.

= Cserháti István kongresszusi felszólalása. In: Megyei pártértekezlet 1985. Szerk. Nagy Pál. Szeged, 1985. 113–116.

Csikós Ferenc 1970.

= Csikós Ferenc: A lakosság véleményének megismerése = Tanácsi Híradó, 1970/1. 3–7.

Csizmadia Andor 1960.

= Csizmadia Andor: A nemzeti bizottságok létrejötte és jogállása 1944–45-ben. Bp., 1960.

Csizmadia Andor 1964.

= Csizmadia Andor: A forradalmi jogalkotás 1944– 1945-ben (A nemzeti bizottságok jogalkotó tevékenysége) = Jogtudományi Közlöny, 1964. ápr. 187–196.

Csizmadia Erni 1984.

= Csizmadia Erni: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. Bp., 1984.

Csm. gazdasági földrajza 1983.

= Csongrád megye gazdasági földrajza. Főszerk. Kraj-kó Gyula. Szerk. Mészáros Rezső. Szeged, 1983.

Csm. statisztika 1956.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1956. KSH Csongrád megyei Igazgatósága. Hmvhely, 1957.

Csm. statisztika 1959.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1959. KSH Csongrád megyei Igazgatósága. Szeged, 1960.

Csm. statisztika 1960.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1960. KSH Csongrád megyei Igazgatósága. Szeged, 1961.

Csm. statisztika 1961.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1961. Szeged, 1962.

Csm. statisztika 1962.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1962. Szeged, 1963.

Csm. statisztika 1964.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1964. Közreadja a KSH Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1965.

 {813t} Csm. statisztika 1965.

= Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1965. Közreadja a KSH Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1966.

Csm. statisztika 1970.

= Csongrád megye Statisztikai Évkönyve 1970. Közreadja a Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1971.

Csm. statisztika 1980.

= Csongrád megye Statisztikai Évkönyve 1980. Közreadja a Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1981.

Csm. statisztika 1990.

= Csongrád megye Statisztikai Évkönyve 1990. Közreadja a Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. Szeged, 1991.

Csm. tanácsi tisztségviselő 2007. Csm. társadalombiztosítása

= Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2007. (TCSMT, XXXVI.)

1945-1965.

= Csongrád megye társadalombiztosítása a felszabadulástól napjainkig (1945–1965). Közreadja a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság Megyei Igazgatósága. Szeged, 1966.

Csongrád megye 1985.

= Magyarország megyéi 11. Csongrád. Összeáll. Krajkó Gyula, Tamasi Mihály. Bp., 1985.

Csurka István 1989.

= Csurka István: Az MDF ’88-a. In: Magyarország politikai Évkönyve 1988. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Db., 1989. 304–312.

D. Fehér Zsuzsa 1967.

= Szegedi képzőművészek tárlata. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1967. június–augusztus. A kiállítási katalógus bev. D. Fehér Zsuzsa.

Dallos Ferenc 1950.

= Dallos Ferenc: Helyes munkaszervezéssel javítsuk végrehajtó bizottságaink munkáját = Állam és Igazgatás, 1950/8–9. 507–515.

Dancs Istvánné 1979.

= Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról 1945–1948. Összeáll. és a bev. Írta Dancs István-né. Bp., 1979. (Források a magyar népi demokrácia történetéhez, III.)

Dégi István 1985.

= Dégi István: Adalékok az 1947-es országgyűlési választások szegedi történetéhez. In: MSZMP Csm. Okt. Ig. Évk., 1985. Szeged, 1985. 47-52.

Dér Endre 1967.

= Dér Endre: Dénes János kiállítása Szegeden = Művészet, 1967/1.

Dér Endre 1969.

= Dér Endre: Vincze András = Tiszatáj, 1969/2.

Dér Endre 1973.
Déri Miksa Ip. Szakközépisk.

= Dér Endre: Pintér József = Művészet, 1973/8.

EMLÉKK. 1894-1994.

= A Szegedi Déri Miksa Ipari Szakközépiskola jubileumi emlékkönyve 1894–1994. Szerk. Dr. Szabó Ervinné. Szeged, 1994.

Dóczi Tamás

= Dóczi Tamás: Csongrád megye gyermekvédelmének rövid története. www.csongrad-megye.hu/szocial

Dolmányos István 1971.

= Dolmányos István: A Szovjetunió története. Bp., 1971.

Domokos Mátyás 1991.

= Domokos Mátyás: Új csillagtérkép és visszfénye. In: Varázstükrök között. Bp., 1991. 274–281.

 {814} Donáth Ferenc 1969.

= Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon. Bp., 1969.

Donáth Péter 2008.

= Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868-1958. Bp., 2008.

Dudás Béla 1968.

= Dudás Béla: Szeged egészségügyi helyzete = Tanácsi Híradó, 1968/4. 2–8.

Dudás Béla 1984.

= Dudás Béla: Szerzetesnők a betegápolásban = Kórházi Hírmondó, 1984/1–2. 10–18.

Dunainé Bognár Júlia 1990. Dunainé Bognár J.–Kanyó F.

= Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban 1920–1950. Az anyagot gyűjt., a re-gesztákat készítette és a bev. Írta Dunainé Bognár Júlia. Bp., 1990. (Színháztörténeti könyvtár, 22.)

1996.

= Dunainé Bognár Júlia–Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szeged, 1996. (TCSMT, XXIII.)

Életrajzi lexikon 1987.

= A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. Főszerk. Antalffy György. Szerk. Kanyó Ferenc, Rácz János. Szeged, 1987.

Elmer István 1994.

= Börtönkereszt. Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései. A bev. tan. Írta, az interjúkat kész. és sajtó alá rend. Elmer István. Bp., 1994. (Havass Géza visszaemlékezése. 152–165.)

Engi József 1975.

= Engi József: A szegedi kisvasút = Közlekedési Közlöny, 1975/32. 425–454.

Erdei Ferenc 1971.

= Erdei Ferenc: Város és vidéke. Bp., 1971.

Erdmann Gyula 1992.

= Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945–1956. Gyula, 1992.

Erdis János 1960.

= Erdis János: Szegedi Zenei Hetek = Tiszatáj, 1960. márc.

Erdis János 1984.

= Erdis János: A DÉLÉP Szegedi Zenebarátok Kórusának 25 éve 1958–1983. Szeged, 1984.

Erdis János 1988.

= Erdis János: 125 éves a Szegedi kórusmozgalom. Szeged, 1988.

Erdis János 2005.

= Erdis János: Hetven éves az Éneklő Ifjúság. Szeged, 2005.

Eris István 2006.

= Tíz év, 1996–2006. Adatok, dokumentumok, tények, vallomások a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Öregdiák Szövetségének életéből. Szerk. Eris István. Szeged, 2006.

Esterházy Péter 2003.

= Esterházy Péter: Kortársunk, Szepesi Attila. In: A szabadság enyhe mámora. Bp., 2003. 344–347.

Fábián György 1980.

= Fábián György: A két munkáspárt együttműködésé-nek fejlődése Szegeden a város felszabadulásától az 1947-es választásokig. In: TCSMT, IV. Szeged, 1980. 197-251.

Fábián György 1995.

= Fábián György: Politika és társadalom (1948– 1960). In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. Szerk. Kövér Lajos–Tóth Sándor László. Szeged, 1995. 340–378.

 {815} Fábián Pál 1977.

= Fábián Pál: A szegedi távbeszélőközpont üzembehelyezése. Szeged, 1977.

Farkas Csaba 1993.

= Farkas Csaba: A politikai hatalom erőszakos fellépései Szegeden az 1956-os forradalom első napjaiban = Szeged, 1993/10. 9–12.

Farkas Csaba 1997.

= Farkas Csaba: „Forradalmi időket élünk...” = Szeged, 1997/10. 4–11.

Farkas Csaba 2003/a.

= Farkas Csaba: Társadalmi válaszfalak nélkül. Adalékok a Magyar Szabadság Párt szegedi történetéhez = Szeged, 2003/9. 61–64.

Farkas Csaba 2003/b.

= Farkas Csaba: Csongrád megye. In: A vidék forradalma I. Szerk. Szakolczai Attila és Á. Varga László. Bp., 2003. 199–232.

Farkas Csaba 2006/a.

= Farkas Csaba: Szegedi művelődési intézmények a forradalomban = SZM, 2006/3. 31–37.

Farkas Csaba 2006/b.

= Farkas Csaba: Egyetemek a forradalomban. In: A forradalom bölcsőhelye. Ötvenhat és Szeged. Szeged, 2006. 30–63.

Farkas Csaba 2008.

= Farkas Csaba: Szeged köztörténete 1945-1948 között = SZM, 2008/3. 197–253.

Farkas Csaba 2009/a.

= Farkas Csaba: Szeged az ötvenes években I. A kommunista pártállam kialakulása és működése 1948– 1956 között = Szeged, 2009/1. 26–31.

Farkas Csaba 2009/b.

= Farkas Csaba: Szeged az ötvenes években II. A politikai pártok felszámolása, az 1949-es választások = Szeged, 2009/2. 10–15.

Farkas Csaba 2009/c.

= Farkas Csaba: Szeged az ötvenes években III. Társadalompolitika a kommunista rendszerben = Szeged, 2009/3. 36–41.

Farkas Csaba 2009/d.

= Farkas Csaba: Szeged az ötvenes években IV. A politikai élet 1953 és 1956 között = Szeged, 2009/4. 44–47.

Farkas Ottó 1963. Farkasinszky T.–Vetró Á.–

= Farkas Ottó: A végrehajtó bizottságok vezetői képzésének néhány kérdése = Állam és Igazgatás, 1963/12. 908–918.

Szilárd J. 2001.

= Farkasinszky Teréz–Vetró Ágnes–Szilárd János: A gyermekpszichiátria három évtizede Csongrád megyében. In: Farkasinszky Teréz, „a magyar Teréz anya” összegyűjtött munkái. Szerk. Grezsa Ferenc. Bp., 2001.

Fehér István 1973.

= Fehér István: Gazdasági és társadalmi változások Szegeden a felszabadulás után 1945–1962. Bp., 1973.

Féja Géza 1978.

= Féja Géza: Két költő. In: Törzsek, hajtások. Bp., 1978. 229.

 {816} Feitl István 1991.

= Feitl István: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejötte és jogalkotása. In: A magyar parlament 1944–1949. Szerk. és a függeléket összeáll. Hubai László és Tombor László. Bp., 1991. 7–43.

Feitl István 2003.

= A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947. Szerk. Feitl István. Bp., 2003.

Fekete Klára 1999.

= Fekete Klára: Cégvesztő. Szeged, 1999.

Fenyvesi István 1984.

= Fenyvesi István: Fölszabadítók és tanúságtevők = SkM, 1984/4. 160–163.

Ferenci Tibor 1976.

= Ferenci Tibor: Az ipari szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Bp., 1976.

Fodor József 1984.

= Fodor József: A magyarországi kisegyházak története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és szociáletikai tanításaik főbb jellemzői. Bp., 1984.

Fodor J. Szakközépisk. emlékk. 1956–2006.

= Emlékkönyv – A Szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából 1956–2006. Szerk. Kocsondi Antónia Márta, Tvaruskóné Szmák Edit. Szeged, 2006.

Fórizs Sándor 1985/a.

= Fórizs Sándor: A mezőgazdaság szocialista átszervezése és a termelőszövetkezetek fejlődése Szegeden 1949-1972. In: TCSMT, IX. Szeged, 1985. 203-
222.

Fórizs Sándor 1985/b.

= Fórizs Sándor: A szocialista mezőgazdaság fejlődé-se Szegeden (1960–1980). In: Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika (1960–1980). Szerk. Hegyi András. Szeged, 1985. 253–267.

Földes György 1995.

= Földes György: Az eladósodás politikatörténete 1957–1986. Bp., 1995.

Földes Gy.–Hubai L. 1999.

= Parlamenti választások Magyarországon 1920–1998. Szerk. Földes György és Hubai László. Bp., 1999.

Földesi Margit 2002.

= Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Bp., 2002.

Földesi M.–Szerencsés K. 2001.

= Földesi Margit–Szerencsés Károly: Halványkék választás. Magyarország 1947. Bp., 2001.

Földesi M.–Szerencsés K. 2003.

= Földesi Margit–Szerencsés Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900–1981. Bp., 2003.

Földreform 1945.
Gábor D. Gimn. és Szakközépisk.

= Földreform 1945. Tanulmány és dokumentumgyűjte-mény. Közreadja a Levéltárak Országos Központja és az MTA Történettudományi Intézete. Bp., 1965.

évk. 1953-2003.

= Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Jubileumi Évkönyve 1953–2003. Szerk. Szögi Gabriella. Szeged, 2003.

Gazdagh István 1968.

= Gazdagh István: Újdonságok a Szegedi Ruhagyárban = DM, 1968. máj. 11.

Gazdagh István 1969/a.

= G. I. (Gazdagh István): Szőregre költözik az Újszege-di ládagyár = DM, 1969. júl. 2.

Gazdagh István 1969/b.

= G. I. (Gazdagh István): 169 millió doboz gyufa Sze-gedről = DM, 1969. júl. 16.

Gazdagh István 1969/c.

= Gazdagh István: Újjáépítették a Szegedi Téglagyárat = DM, 1969. júl. 3.

 {817} Gecsényi L.–Máthé G. 2006.

= Sub Clausula 1956. Dokumentumok a forradalom történetéhez. Szerk. Gecsényi Lajos és Máthé Gábor. Bp., 2006

Gergely Ferenc 2008.

= Gergely Ferenc: A KISZ története 1957–1989. Bp., 2008.

Gergely J.–Izsák L. 1989.

= A Mindszenty per. A dokumentumkötetet összeáll., az előszót, Mindszenty József életrajzát írta, jegyz. és annotált névmutatóval ellátta Gergely Jeni és Izsák Lajos. Bp., 1989.

Gergely J.–Izsák L. 2000.

= Gergely Jeni–Izsák Lajos: A huszadik század története. Bp., 2000.

Gesztelyi Tamás 1991.

= Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Szerk. Gesztelyi Tamás. Bp., 1991.

Gergelyné Bodó Mária 2009.

= Emlékkönyv Szeged Szabad Királyi Város Iparostanonciskolája és a belőle létrejött Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola 125 éves jubileumára. Szerk. Gergelyné Bodó Mária. Szeged, 2009.

Giczi Zsolt 1991/a.

= Giczi Zsolt: A baptisták = DM, 1991. nov. 5.

Giczi Zsolt 1991/b.

= Giczi Zsolt: Az adventisták = DM, 1991. nov. 20.

Giczi Zsolt 1991/c.

= Giczi Zsolt: Nazarénusok = DM, 1991. dec. 3.

Giczi Zsolt 1991/d.

= Giczi Zsolt: Metodisták = DM, 1991. dec. 10.

Giczi Zsolt 1992/a.

= Giczi Zsolt: Jehova Tanúi = DM, 1992. jan. 14.

Giczi Zsolt 1992/b.

= Giczi Zsolt: A hit gyülekezete = DM, 1992. márc. 17.

Giczi Zsolt 1992/c.

= Giczi Zsolt: Evangéliumi Testvérközösség = DM, 1992. márc. 24.

Gortvay György 1948.

= Gortvay György: Az Országos Közegészségügyi Intézet működése 1945–1946–1947. években. Bp., 1948.

Gráf Imre 1989.

= Gráf Imre: A felújított szegedi zsinagógáról = Szeged, 1989/6. 23–24.

Granasztói Pál 1978.

= Granasztói Pál: Szép magyar városok. Bp., 1978.

Grezsa Ferenc 1969.

= Grezsa Ferenc: Tóth Béla: Mi, janicsárok = Tiszatáj, 1969/8. 773–775.

Grezsa Ferenc 1985.

= Grezsa Ferenc: Tízéves a Kincskereső = Tiszatáj, 1985/1. 94.

Gulyás Pál 1985.

= Mezőgazdasági szövetkezetek Magyarországon. Szerk. Gulyás Pál. Bp., 1985.

Gyarmati György 1998.

= Gyarmati György: Közérzet a fordulat évében. A közvéleménykutatások és ÁVO hangulatjelentések 1948-ban = Mozgó Világ, 1998/10.

Gyarmati György 2000.

= Gyarmati György: Ha tied az ÁVO, tied a hatalom... A politikai rendőrség működése 1947–1948-ban. In: Államvédelem a Rákosi-korszakban. Szerk. Gyarmati György. Bp., 2000. (Állambiztonsági Történeti Tár) 97–133.

Gyarmati György 2001.

= Gyarmati György: Magyarország a II. világháborútól napjainkig (1945–2000). In: Millenniumi Magyar Történet. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 557–640.

 {818} Gyémánt Ivánné 1987.

= Gyémánt Ivánné (Gyémánt Csilla): A szegedi színház története 1944–1975. Előtanulmány Szeged története város monográfiához. Szeged, 1987. Gépirat, Somogyi-könyvtár.

Gyémánt Csilla 2005.

= Gyémánt Csilla: Imre Zoltán táncművész, koreográfus. Szeged, 2005.

Gyetvai Ágnes 1978.

= Gyetvai Ágnes: Cseppben a tenger = Művészet, 1978/11.

Gyirffy László 1978.

= Gyirffy László: Az ipari termékszerkezet korszerűsítése = Pártélet, 1978/febr.

Gyuris György 1997.

= Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada 1947– 1997. Szeged, 1997.

Gyuris György 2006.

= A szegedi bábszínház története 1946–2006. Szerk. Gyuris György. Szeged, 2006.

H. Aradi Ibolya 1973.

= H. Aradi Ibolya: Egészségügyi beruházások Szegeden = CSMH, 1973. nov. 30.

Hajdú Attila kézirat

= Hajdú Attila: A Szegedi-Újszegedi Református Missziói Egyházközség működése és átalakulása a második világháború végétől az 1956-os forradalomig 1944–1956. Kézirat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szeged könyvtárában.

Hantó Zsuzsanna 1993.

= Hantó Zsuzsanna: Kulákkérdés a pártapparátusok és államvédelmi hatóságok iratainak tükrében = Gazdaság és Társadalom, 1993/6. 94–121.

Hantó Zsuzsanna 2006.

= Kitaszítottak III. Családok munkatáborokban (1.) Szerk. Hantó Zsuzsanna. Bp., 2006.

Hantó Zsuzsanna 2009.

= Hantó Zsuzsanna: Kitiltott családok. Bp., 2009. (Magyar Ház Könyvek)

Hegyi András 1987.

= Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szerk. Hegyi András. Szeged, 1987.

Hegyi József 1965. Hermann Egyed emlékkönyv

= Hegyi József: A gumiipar első nagy vidéki üzeme = DM, 1965. jan. 23.

1998.

= Hermann Egyed emlékkönyv. Szerk. Sümegi József és Zombori István. Bp., 1998. (METEM Könyvek, 20.)

Hetényi Varga Károly 1994.

= Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. II. A kalocsai-bácsi, csanádi, erdélyi, nagyváradi egyházmegyék üldözött papjai. Abaliget, 1994.

Hofgeszang Péter 1967.

= Hofgeszang Péter: Megtisztelő feladat a nép bizalmából a népet képviselni = Tanácsi Híradó, 1967/1. 1–3.

Hollán Zsuzsanna 1989.

= Hollán Zsuzsanna: Az Országos Vértranszfúziós Szolgálat (OVSZ) története (1945–1990). In: Magyar egészségügy 1945–1990. III. Szeged, 1989. Kézirat.

Hollósi Zsolt 2008. Horváth D.–Tóth K.– Tari G. 2002.

= Hollósi Zsolt: Gregor. Szeged, 2008.
= Hét ablak világít... Szerk. Horváth Dezsi, Tóth Károly, Tari Gellért. Zsombó, 2002.

 {819} Horváth Ferenc 1996.

= 125 éves az alföldi vasút. Szerk. Horváth Ferenc. Bp., 1996. (Vasúthistória könyvek)

Horváth Ferenc 2003.

= Horváth Ferenc: 150 éves az első szegedi vasút = Közlekedéstudományi Szemle, 2003/11. 408–431.

Horváth Ferenc 2007.

= Horváth Ferenc: A Cegléd–Szeged–Temesvár vasútvonal múltja és jelene. In: Szeged–Kikinda–Jimbo-lia–Timisoara 150. [évfordulóra]. Szerk. Radu Bellu. Kiadták az érintett országok területi vasútigazgatóságai, 2007. 18–42.

Horváth Miklós 2006.

= Horváth Miklós: A forradalom hadikrónikája. Bp., 2006.

Horváth M.–Zinner T. 2008.

= Horváth Miklós–Zinner Tibor: Koronatanúk jeltelen sírgödörben. Dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténetéhez. Bp., 2008.

Horváth Pál 1996. Horváth P.–Révész T. M.–

= Horváth Pál: Bevezetés az egyetemes jogtörténet forrásaiba. Bp., 1996.

Stipta I.–Zlinszky J. 1996.

= Horváth Pál–Révész T. Mihály–Stipta István– Zlinszky János: Összehasonlító jogtörténet II. Az újabb kori jogfejlődés. Bp., 1996.

Huszár György 1965.

= Huszár György: A magyar fogászat története. Bp., 1965.

Huszár Tibor 2002.

= Kedves jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János leve-lezéséből 1954–1989. Szerk. Huszár Tibor. Bp., 2002.

Huszár T.–Szabó J. 1999.

= Huszár Tibor–Szabó János: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956– 1962. Bp., 1999.

Ibos Éva 1994/a.

= Ibos Éva: Beszélgetés Popovics Lőrinc szobrászmű-vésszel = Szeged, 1994/2. 24–26.

Ibos Éva 1994/b.

= Ibos Éva: Popovics Lőrinc kiállítása = Új Művészet, 1994/7-8.

Ilia Mihály 1979.

= Ilia Mihály: Előbeszéd, mely nem bevezető. In: Gazdátlan hajók. Szegeden élő fiatal költők antológiája. Szeged, 1979. 3-5.

Ilia Mihály 1992.

= Ilia Mihály: Nádszállal levegőt. Darvasi László riportja = Szeged, 1992/2. 3.

Izsák Lajos 1983.

= Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944–1949. Bp., 1983.

Izsák Lajos 1995.

= Izsák Lajos: Magyarország története 1918–1990. Bp., 1995.

Izsák Lajos 1998.

= A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948–1956. Főszerk. Izsák Lajos. Bp., 1998.

Izsák Lajos 2000.

= Izsák Lajos: Az ellenzéki pártok a fordulat évében. In: Fordulat a világban és Magyarországon 1947– 1949. Szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Bp., 2000. 229-245.

Izsák Lajos 2006.

= Krónika 1956. Főszerk. Izsák Lajos. Bp., 2006.

JATE BESZÁMOLÓJA 1948–1967.

= A József Attila Tudományegyetem beszámolója 1948–1967.

 {820} JATE ÉVKÖNYVE

= A József Attila Tudományegyetem Évkönyvei, 1967/68–1990/1991. Szerk. a Szerkesztőbizottság. Szeged, 1969–1992.

Jehova tanúi

= Jehova Tanúi Magyarországon. In: Jehova Tanúi évkönyve 1996. Kiadó és kiadási év jelölése nélkül.

Jeszenszky Iván 2001.

= Jeszenszky Iván: Kitaszítottak. Bp., 2001

Józan Péter 2008.

= Józan Péter: Válság és megújulás a második világháború utáni epidemiológiai fejlődésben Magyarországon. Bp., 2008.

Jubileumi évkönyv 1980.

= Csanád egyházmegye jubileumi évkönyve, 1980. Összeáll. és előszó Udvardy József. Szeged, 1979.

Juhari István 1988.

= A magyar postatisztképzés száz éve 1888–1988. Szerk. Juhari István. Bp., 1988.

Jung Sándor 1927.

= Jung Sándor: Nedves és egészségtelen lakások Szeged város belterületén. Szeged, 1927.

Juratovics Aladár 1995.

= Juratovics Aladár: A Szeged-Algyői szénhidrogénmezők kutatás-művelési története 1965-1990. Szeged, 1995.

Kábelgyár 1984.

= A Szegedi Kábelgyár 25 éve. Közreadja a Magyar Kábelművek. Bp., 1984.

Kahler Frigyes 1993.

= Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945– 1989. Bp., 1993.

Kahler Frigyes 1996/1997.

= Kahler Frigyes: Sortűz Szegeden 1956. október 26-án = SZM, 1996–1997/1–4. 14–27.

Kahler Frigyes 2001–2005.

= Kahler Frigyes: III/III-as történelmi olvasókönyv I– III. Bp., 2001–2005.

Kajári Erzsébet 1997. I–II.

= Rendőrségi napi jelentések 1956. okt. 23–dec. 31. I– II. Összeáll. Kajári Erzsébet. Bp., 1997.

Kajári Erzsébet 2001–2005.

= A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései. 1953– 1956. I-II. Összeáll. Kajári Erzsébet. Szerk. Gyarmati György. S. Varga Katalin. Bp., 2001–2005. (Állambiztonsági Történeti Tár)

Kalendárium 2005.

= Kalendárium 2005. Az egyházmegye névtára. Kiadja a Codex Consulting Kft. a Szeged–Csanádi Püspökség megbízásából.

Kálmán Peregrin 2000.

= „Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?” Összeáll. fr. Kálmán Peregrin. H. n., 2000.

Kalocsai Katalin 1986.

= Kalocsai Katalin: Harminc éves az ifjúsági ideggondozó = DM, 1986. szept. 6.

Kalocsai Katalin 1990.

= Kalocsai Katalin: Életveszélyes épületben gyógyítanak = DM, 1990. márc. 2.

Kanyó Ferenc 1972–1973.

= Kanyó Ferenc: A Független Kisgazdapárt újjászer-veződése Csongrád megye területén 1944–1945-ben. In: A MFMÉ 1972–1973/1. Szeged, 1974. 295–311.

Kanyó Ferenc 1983.

= Kanyó Ferenc: Szeged stratégiai légibombázásai 1944-ben. In: MSZMP Csm. Okt. Ig. Évk., 1983. 153–176.

Kanyó Ferenc 1984.

= Kanyó Ferenc: Az élet újraindulása Szegeden = Pártélet, 1984/10.

Kaposi Zoltán 2002.

= Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Budapest-Pécs, 2002

 {821} Kardos József 2008.

= Kardos József: Iskola a politika sodrásában 1945– 1993. Bp., 2008.

Károlyi József 1967.

= Károlyi József: A végrehajtó bizottságok vezetői-nek szakmai és politikai továbbképzése = Állam és Igazgatás, 1967/7. 628–635.

Kat. papi békemozg. 1975.

= 25 éves a katolikus papi békemozgalom. Szerk. a szerkesztő bizottság. Elnöke dr. Bády Ferenc apát, plébános. Bp., 1975.

Katkóné Bagi Éva 2007.

= Katkóné Bagi Éva: Így öltözködött a „Szögedi nemzet”. A szabóipar dicsérete. Szeged, 2007.

Katkóné Bagi É.-Orbán I. 2003.

= Katkóné Bagi Éva–Orbán Imre: Két évszázad zászlói. A szegedi Móra Ferenc Múzeum zászlógyűjtemé-nyének katalógusa. Szeged, 2003.

Kecskemétiné Takó Nikoletta

= Kecskemétiné Takó Nikoletta: Szeged 1. sz. posta építészetének története. Szakdolgozat.

Kedvessy György 1999.

= Kedvessy György: A Magyar Népköztársaság egészségügyének története. Gyógyszer-, műszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás = Gyógyszerészet, 1999. 43/1. 17–18.

Kenedi János 1996.

= Kis állambiztonsági olvasókönyv. Október 23. -március 15. - június 16. a Kádár-korszakban. Összeáll. Kenedi János. Bp., 1996.

Két kongresszus között 1975.

= A két kongresszus között. A megyék és a főváros fejlődése. Szerk. a KSH Területi Statisztikai Főosztálya. Bp., 1975.

Kiss Erni 1989.

= Kiss Erni: „A nappal fiai vagytok, nem az éjszakáé”. Az Újszegedi Szent Vince Egyesület története = Szeged, 1989/6. p. 28–29.

Kiss Erni 1997.

= Vántus István (1935–1992). Szerk. Kiss Erni. Szeged, 1997.

Kiss Erni 1998.
Kiss F. Erd. Szakközépisk.

= Kiss Erni: A Bálint Sándor Művelődési Ház története. Szeged, 1998. Meghívó füzet.

Évk. 1955-2005.

= 1955–2005. 50 éves az erdészeti oktatás Szegeden. A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Jubileumi Évkönyve 2005. Vál. és szerk. Deák György. Szeged, 2005.

Kiss Tamás 2002.

= Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. Szeged – 1956. Szeged, 2002.

Kiszely Gábor 2000.

= Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. Bp., 2000.

Klonkai László 1963.

= Klonkai László: Az iparfejlődés egyes kérdései Csongrád megyében és Szegeden. Megyei és Városi Statisztikai Értesítő 1963/12.

Klonkai László 1974.

= Klonkai László: A munkásság helyzete Csongrád megyében = Területi Statisztika. 1974/4.

Klonkai László 1982.

= Klonkai László: Népgazdasági tervezés és területfejlesztés. Az MKT kiadványa a Délalföldi Közgazdasági Napok 1982 máj. 20–21. rendezvényről.

 {822} Klonkai László 1987.

= Klonkai László: Szervezeti változások Szeged város iparában 1960 és 1980 között. In: TCSMT, XII. Szeged, 1987. 261–278.

Knausz Imre 1998.

= Knausz Imre: Történelem és oktatás. Bp., 1998.

Komócsin Mihály 1982.

= Komócsin Mihály: A gazdasági, társadalmi fejlődés fő vonásai. In: Megyénk fejlődése a felszabadulás után. Szerk. Tamasi Mihály. Szeged, 1982. (Csongrád megyei politikai füzetek).

Kondorosi János 1969.

= Kondorosi János: Óvodák építése, korszerűsítése = DM, 1969. jan. 9.

Kopasz M.–Laczó K. 1997.

= Kopasz Márta. Szerk. Kopasz Márta és Laczó Katalin. Szeged, 1997.

Korom Mihály 1981. Kovács Á.–Nikolényi I.–

= Korom Mihály: Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet 1944–1945. Bp., 1981.

Polner Z. 1991.

= Kovács Ágnes–Nikolényi István–Polner Zoltán: A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve 1931–1991. Szeged, 1991.

Kovács István 1985.

= Kovács István: Az európai népi demokráciák alkotmányai. Bp., 1985.

Kovács László 1985.
Kirösy J. Szakközépisk.

= Kovács László: Az 1945-ös nemzetgyűlési választások Csongrád megyében. In: MSZMP Csm. Okt. Ig. Évk., 1985. 41–46.

évk. 1885–1985. Közéleti Kávéház Almanachja

= Jubileumi évkönyv a szegedi Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola alapításának 100. évfordulója alkalmából 1885–1985. Szerk. biz. Feketü József et al. Szeged, 1985.

1984-2003.

= A Szegedi Közéleti Kávéház Almanachja 1984–2003. Szerk. Szondi Ildikó, Sényei Róbert, Majzik István. Szeged, 2004.

Kronológia 830–2000.

= A magyar történelem kronológiája 830–2000. Összeáll. Almási Tibor, Draskóczy István, Oborni Teréz, Varga Szabolcs, Csapó Csaba, Varga Zsuzsanna. Bp., 2001.

Kulka Eszter 1969.

= Kulka Eszter: Vincze András tárlata = DM, 1969. okt. 14.

Laczó Katalin 1980.

= Laczó Katalin: Dorogi Imre élete és munkássága 1890–1976 = SkM, 1980/3. 75–85.

Ladányi Sándor 2006.

= Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956–1957-es esztendőben történtekhez. Dokumentumok. Szerk., a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat vál., a jegyzékeket kész. Ladányi Sándor. Bp., 2006.

László Ferenc 1970.

= Tiszavölgyi árvíz 1970. Szerk. László Ferenc. Bp., 1971.

Lele István 2001.

= Lele István: Szovjet katonák bűncselekményei a Dél-Alföldön 1989–1991. Szeged, 2001. Szakdolgozat.

 {823} Lengyel András 1994.

= Lengyel András: Irodalom. In: Szeged története 4. köt. 1919-1944. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, 1994. 623-690.

Lengyel András 2002.

= A hagyomány szolgálatában – Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól. Szerk. Lengyel András. Szeged, 2002.

Lengyel András 2007.

= Lengyel András: Tóth Béla: Tiszajárás = Tiszatáj, 2007/3. 109–110.

Lexikon

= Magyarország a XX. században. II. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1997. 204–216.

Lovászi József 2002.

= Jubileumi Évkönyv. Magyar Posta Részvénytársaság Szegedi Régió, 2002. Szerk., fotók Lovászi József. Szeged, 2003.

Lovászi József 2003.

= Múltidéző. Tanulmányok és visszaemlékezések a délalföldi postaszolgálat történetéből. Szerk. Lovászi József. Szeged, 2003.

Likös Imre 1985.

= Likös Imre: Vásárhelynek szélös határában. Emlékek a hódmezővásárhelyi Rákóczi Termelőszövetkezet történetéből. Szeged, 1985.

Likös Zoltán 1984.

= Likös Zoltán: A szépség igézetében = Népszava, 1984. júl. 18.

Likös Z.-Péter L.-Simon I. 1960. = A Délmagyarország fél évszázada 1910–1960. Szerk. Likös Zoltán, Péter László, Simon István. Szeged, 1960.

Lirinczi Zsuzsanna 2003.

= Építészeti kalauz. Magyarország (vidéki) építészete a 20. században. Szerk. Lirinczi Zsuzsanna. Bp., 2003.

Lukács S.–Zinner T. 1997.

= Lukács Sándor–Zinner Tibor: A háború „megváltozott természete”. Adatok, adalékok, tények és összefüggések 1944–1948. Bp., 1997.

M. Kiss J.–Vida I. 2005.

= Magyarországi pártprogramok 1988–1990. Szerk. M. Kiss József és Vida István. Bp., 2005.

Magassy Dániel 1984.

= A hatodik évtized. Összefoglaló kiadvány a Gabonatermesztési Kutatóintézet 1974–1983 közötti munkájáról. Szerk. Magassy Dániel. Szeged, 1984.

Magyarország 1968.

= Magyarország. Szerkesztő-szakértői munkaközösség vez. Papp Antal. 3. bőv. és átd. kiad., 1968. (Útikönyvek)

Mann M.–Sípos P. 1970.

= Mann Miklós–Sípos Péter: A Szegedi Szalámigyár száz éve. Szeged, 1970.

Mari Albert 1985.

= Mari Albert: A szegedi fogorvosképzés negyedszázados jubileuma = Fogorvosi Szemle, 1985/dec. 353–355.

Márok Tamás 1989.

= Márok Tamás: Kísérlet a modern operajátszásra = Tiszatáj, 1989/8. 90–94.

Marosvári Attila 1993.

= A forradalom kronológiája. Összeáll. Marosvári Attila = Szeged, 1993/10. 2–8.

Matits Ferenc 2005.

= Matits Ferenc: Tóth Sándor szobrász és éremmű-vész. Bp., 2005.

Matkó István 1966.

= M. I. (Matkó István): Költözik a seprűgyár = DM, 1966. aug. 27.

 {824} Matkó István 1967.

= Matkó István: Van-e jövője a fűrészüzemnek? = DM, 1967. nov. 12.

Matkó István 1968/a.

= M. I. (Matkó István): Bővítik az Emergét = DM, 1968. dec. 10.

Matkó István 1968/b.

= M. I. (Matkó István): Vegyiüzem épül Szegeden = DM, 1968. szept. 26.

Matkó István 1969/a.

= M. I. (Matkó István): Kaucsukgyár épül Szegeden = DM, 1969. dec. 7.

Matkó István 1969/b.

= M. I. (Matkó István): Új helyen a Fémipari Vállalat = DM, 1969. szept. 3.

Matkó István 1971.

= M. I. (Matkó István): Mélyépítő vállalat Szegeden = DM, 1971. jan. 17.

Mátyus Sz. József 1954.

= Mátyus Sz. József: Adatok Szeged város morfológiájához = Földrajzi Értesítő, 1954/1.

Merényi Ferenc 1969.

= Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867–1967. Bp., 1969.

Meszlényi László 1993.

= Meszlényi László: Élettények. In: Vaszy Viktor emlékezete. Szerk. Gyuris György és Papp György-né. Szeged, 1993. 105–140.

Metodista Egyház

= 75 éves a szegedi metodista gyülekezet. A Magyarországi Metodista Egyház szegedi körzetének története. Kézirat a gyülekezet levéltárában.

Mezei István 2006.

= A magyar vasút krónikája a XX. században. Szerk. Mezei István. Bp., 2006.

Mezei Ottó 2003.

= Mezei Ottó: Nánay Szilamér táguló univerzuma. Bp., 2003.

Mezei Ottó 2004.

= Mezei Ottó: Konstruktív képi szkepszis = Új művészet, 2004/4.

Molnár Gabriella 2003.

= Molnár Gabriella: Szeged 2 posta első száz éve. In: Múltidéző. Tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat történetéből. Szerk. Lovászi József. Szeged, 2003. 141–164.

Molnár I.–Hajász B. 2006.

= A Baross Gábor Gyakorlógimnázium tanárai. Szeged, 1935–1951. Szerk. Molnár Imre, Hajász Bertalan. Szeged, 2006.

Molnár János 2005.

= Molnár János: Egy emlékirat margójára. In: Hit és Tudomány. Tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony 50 évi teológiai, tanári és kutatói munkája jubileumára. Debrecen–Sárospatak. 2005. 208–227.

„Monográfia” 1956

= „Monográfia”. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és szereplőiről Csongrád megyében rendőri (állambiztonsági) szemmel. Szerk. Fejér Dénes. Jegyz. ellátta: Bálint László. Szeged, 2009.

MSZMP Csm. Okt. Ig. Évk.

= MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve

MTA

= Magyar Tudományos Akadémia

MTA TAGJAI 1825–2002.

= A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002. I–III. Szerk. Beck Mihály. Bp., 2003.

Muladi Brigitta 2000.

= Muladi Brigitta: Vinkler László. Szeged, 2000
 {825} Murádin Jeni 1999.

= Murádin Jeni: Vágó Gábor 1894–1968. In: MFMÉ. Történeti tanulmányok 2. Szerk. Zombori István. Szeged, 1999. 549–567.

Müller György 1977.

= Müller György: A tanácsi hatáskörtelepítés elvei-ről. Bp., 1977.

Nagy István 1986.

= Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv III. Legújabb kor 1919–1975. Szerk., a dokumentumok bev. és jegyzeteket írta Nagy István. Szeged, 1986.

Nagy István 2000.

= Nagy István: A szegedi egyetemi és főiskolai ifjúsági mozgalom 1944–1948 = SZM, 2000/1–2. 31–58.

Nagy István 2005.

= Nagy István: „...a fiatal szívek forradalma.” A szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban. Szeged, 2005.

Nagy P.-Bedi N. 1984.

= Nagy Pál–Bedi Nándor: Szegedi Vas- és Fémöntöde. Szeged, 1984.

Nagy Sándor 1965.

= Nagy Sándor: Tanácsüléseink = Tanácsi Híradó, 1965/1. 19–21.

Nagy Z.-Papp I. 1960. Nagyalföldi Kiolaj-

= Nagy Zoltán–Papp Imre: Szeged. Bp., 1960. (Városképek – Műemlékek)

és Földgáz 1975.

= Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzeme 1965-1975. Szerk. a vállalat által kijelölt szerkesztő bizottság. Szolnok, 1975.

Nagymihály Sándor 1966.

= Nagymihály Sándor: Gondolatok a tanácstörvény gyakorlati megvalósításáról = Tanácsi Híradó, 1966/3. 3–5.

Nánay Szilamér 2001.

= Nánay Szilamér. Szerk. Nánay Szilamér. Tanulmányok A tanulmányok szerzői Fitz Péter, Nagy Imre, Schenk Lea. Szeged, 2001.

Németh Dezsi 1992.

= Németh Dezsi: Három törpe uralma Magyarországon, egy nemzet porba hull. Szeged, 1992.

Németh Ferenc 1956.

= Németh Ferenc: A Szegedi Textilművek, 1950– 1956. Szeged, 1956.

Németh József 1998. Némethné Vágyi K.–

= Németh József: Műszaki fejlődés – természettudományos műveltség. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének története, 1948–1998. Bp., 1998.

Sipos L. 1993.

= A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei I. 1956. november 11– 1957. január 14. Szerk. és a jegyz. készítette Né-methné Vágyi Karola és Sipos Levente. A bev. tan. Írta Sipos Levente. Bp., 1993.

Népfront tört. 1977.

= A magyar Népfront története. 2. Főszerk. Szabó Bálint. Szerk. Feles Györgyné, Pintér István, Szabó Éva. Bp., 1977.

Népszámlálás 1949/a.

= Az 1949. évi népszámlálás. 9. Demográfiai eredmények szegedi adatai. Bp., 1950.

Népszámlálás 1949/b.

 {826}

= 1949. évi népszámlálás. Vallási adatok településenként. Összeáll. Pálházy László. Szerk. Kepecs József. Bp., 1995.

Népszámlálás 1949/c.

= Az 1949-es népszámlálás adatai. 3. Részletes mezőgazdasági eredmények. Bp., é. n.

Népszámlálás 1960/3u.

= 1960. évi népszámlálás. 3. u. Csongrád megye és Szeged személyi és családi adatai. Bp., 1962.

Népszámlálás 1970.

= Az 1970. évi népszámlálás. Csongrád megye és Szeged. Bp., 1971.

Népszámlálás 1980/6. b.

= 1980. évi népszámlálás. 6. b. Szeged népessége és társadalma. Bp., 1983.

Népszámlálás 1990.

= Az 1990. évi népszámlálás. 8. Csongrád megye. Bp., 1992.

Nikolényi István 1986.

= Nikolényi István: Szegedi Nemzeti Színház. Szeged, 1986.

Ocsák Miklós 1987.

= Ocsák Miklós: A szocialista építés kibontakozása. Egyesülés Szegeddel. In: Algyő és népe. Szerk. Hegyi András. Szeged, 1987. 245–262.

Okváth Imre 1998.

= Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar had-erő és katonapolitika 1945–1956. Bp., 1998.

Oláh Miklós 2001.

= Emlékkönyv 1951–2001. 50 éves a börtönbútorgyár. Szerk. Oláh Miklós. Szeged, 2001. („Szegedi Csillagbörtön” Történeti, tudományos, módszertani közlemények, III.)

Oltvai Ferenc 1963.

= Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig II. = Levéltári Közlemények, 1963/2. 247–269.

Oltvai Ferenc 1964.

= Oltvai Ferenc: A felszabadult Szeged közigazgatása = Tanácsi Híradó, 1964/1. 1–2.

Orbán József Gyula 2001.

= Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyarországon 1950–1956. Bp., 2001.

Orbán Sándor 1972.

= Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 1945–1961. Bp., 1972.

Orbán Sándor 1980.

= Orbán Sándor: Tanyaközpontosítási, községesítési törekvések a felszabadulás után. In: A magyar tanyarendszer múltja. Szerk. Pölöskei Ferenc, Szabad György. Bp., 1980. 362–398.

Orgovány István 2001.

= Orgovány István: A déli határsáv 1948–1956 között. In: Bács-Kiskun megye múltjából 17. Kecskemét, 2001. 253–285.

Orosz I.–Für L.–Romány P. 1996. = Magyarország agrártörténete. Tanulmányok. Szerk. Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Bp., 1996.

Ozsváthné Csegezi Mónika 2003. = Ozsváthné Csegezi Mónika: Sanctus Mychaeltől Szeged–Szentmihályig. A város melletti falu története és építészeti értékei. Szeged, 2003.

Ördögh Piroska 1984.

= Ördögh Piroska: Szeged politikai életének néhány sajátossága a népi demokrácia első éveiben = SkM, 1984/3. 126–141.

 {827} Ördögh Szilveszter 1997.

= Ördögh Szilveszter: Följegyzések egy közép-európai életrajz margójára. Mocsár Gáborról = Tiszatáj, 1997/3. 71–74.

Pál József 1987–89.

= Pál József: A szegedi Hitvallás története 1945. április 15–október 21. = SZM, 1987–89/1–4. 80–114.

Pál József 1992.

= Pál József: Száz éve született Mindszenty József. Életének szegedi vonatkozásai = Szeged, 1992/3. 11.

Pál József 1995.

= Pál József: Békepapok. Katolikus békepapok Magyarországon 1950–1989. Bp., 1995.

Pál József 1999.

= Pál József: A szegedi Boromei Szent Károly Irgalomház története (1929–1951). In: MFMÉ. Történeti Tanulmányok. Studia Historica. 2. Szeged, 1999. 495–547.

Pál József 2004.

= Pál József: Segítség – baráti alapon = Szeged, 2004/11. 10–12.

P(ál) T(amás) P(éter) 1991/a.

= (P(ál).T(amás).P(éter): Húszan Dorozsmán = DM, 1991. nov. 26.

P(ál) T(amás) P(éter) 1991/b.

= P.T.P.: Puritánul élni = DM, 1991. dec. 3.

Pálfy-Budinszky Endre 1938.

= Pálfy-Budinszky Endre: Szeged népességi és építkezési viszonyai a városrendezés szempontjából = Városok Lapja 1938/2. 27–45., 1938/3. 71–75.

Papós Mihály 1990.

= Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1951–1970. Szeged, 1990. (A CSML Kiadványai. Segédletek, III.)

Papós Mihály 1996.

= Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegy-zőkönyveinek témakatalógusa 1971–1990. Szeged, 1996. (A CSML Kiadványai. Segédletek VIII.)

Papp Gábor katalógusok

= Papp Gábor: Zománc. Nemzetközi Zománcművésze-ti Alkotótelep. Kiállítási katalógus. Kecskemét, 1983, 1989–90, 1991–93.

Papp Györgyné 1993/a.

= Papp Györgyné: Zenei hét századunk muzsikájából = Szeged, 1993/3. 24–26.

Papp Györgyné 1993/b.

= Papp Györgyné: A kortárs zene Szegeden = Szeged, 1993/11. 23–28.

Papp Györgyné 1994.

= Papp Györgyné: A város zenészei. Huszonötéves a Szegedi Szimfonikus Zenekar = Szeged, 1994/5. 17–21.

Papp Lajos 1970.

= Papp Lajos: A tanácsszervek munkájának továbbfejlesztése = Tanácsi Híradó, 1970/2–3. 2–6.

Paprikaankét 1954.

= Szeged Város Tanácsa által 1954. január 7-én rendezett Paprikaankét jegyzőkönyve. Szeged, 1954. Kézirat.

Pavlovics Miklós 1989.

= Pavlovics Miklós: Fortélyos félelem igazgat: Önállóságot követelnek a szegedi rendelőintézetben = Déli Napló, 1989. aug. 11.

Péter László 1967.

= Péter László: Az indulás = Tiszatáj, 1967/3. 199– 202.

Péter László 1971.

= Péter László: Szeged országgyűlési képviselői 1722–1971. = SkH, 1971/2. 101–108.

 {828} Péter László 1973.

= A szegedi szocialista sütőipar negyedszázada 1946– 1971. Jubileumi emlékkönyv. Magyarka Ferenc anyaggyűjtésének felhasználásával szerk. Péter László. Szeged, 1973.

Péter László 1974/a.

= Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei. Szeged, 1974.

Péter László 1974/b.

= Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1974.

Péter László 1979.

= Péter László: Egy falumonográfia tanulságai (Sző-reg) = LSZ, 1979/3. 447–474.

Péter László 1982.

= Péter László: Kodály Szegeden. Szeged, 1982.

Péter László 1984.

= A Somogyi-könyvtár száz éve. Szerk. Péter László. Szeged, 1984.

Péter László 1986.

= Péter László: Hova lett Sztanykovszky? In: Péter László: A szerette város. Bp., 1986. 443-448.

Péter László 1989.

= Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. Szeged, 1989. (Szeged művelődéstörténetéből, 7.)

Péter László 1994.

= Tudós tanárok. Értekezések a szegedi főreáliskola, Baross Gábor Gimnázium évkönyveiből. Vál. Kellner János. Szerk., bevezette Péter László. Szeged, 1994.

Péter László 2004.

= A célszemély: Bálint Sándor. Szerk. Péter László. Szeged, 2004.

Péter László 2006.

= Péter László: 1956 előtt, alatt, után. Szeged, 2006.

Peti I.-Szakács S. 1985.

= Peti Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 1945–1985. Bp., 1985.

Pick Szeged 1869–1999.

= Pick Szeged 1869–1999. 130 esztendő. Vállalati kiadvány. Szeged, 2000.

Pillók János 1968.

= Pillók János: Tanácsaink pártirányítása = Pártélet, 1968/9. 74–76.

Pitrik József 1999.

= Szegedi Tanárképző Főiskola 1873–1998. Tanszéktörténet. Szerk. Pitrik József. Szeged, 1999. Énekzene tanszék 357–438.

Podmaniczky Szilárd 2006.

= Podmaniczky Szilárd: Láthatatlan Szeged. Invisible Szeged. Unsichtbares Szeged. Szeged, 2006.

Polner Zoltán 1991.

= Polner Zoltán: Fontos Sándor. Szeged, 1991.

Polner Zoltán 1999.

= Polner Zoltán: Száz beszélgetés. Szeged, 1999.

Polner Zoltán 2001.

= Polner Zoltán: Második száz beszélgetés. Szeged, 2001.

Polner Zoltán 2003.

= Polner Zoltán: Harmadik száz beszélgetés. Szeged, 2003.

Polner Zoltán 2005.

= Polner Zoltán: Hangversenyélet Szegeden 1950– 1975. Szeged, 2005.

Polner Zoltán 2006.

= Polner Zoltán: Negyedik száz beszélgetés. Szeged, 2006.

Presb. és kgy. jkv.

= Szeged Kálvin téri Református Egyházközség iratai presbiteri és közgyűlési jegyzőkönyvek.

Pusztai János 2002.

= Pusztai János: A szegedi repülés története. Szeged, 2002.

Rácz Judit 2006.

= Rácz Judit: Külön vagy együtt? Szeged és az öt község = SZM, 2006/3. 1–78.

 {829} Radnóti M. Gimn. évk. 1957/58.

= Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium Jubileumi Évkönyve az 1957/58. tanévről. Szerk. Bánfalvi József. Szeged, 1958.

Radu Bellu 2007.

= Szeged–Kikinda–Jimbolia–Timisoara 150. [évfordulóra]. Szerk. Radu Bellu. Kiadták az érintett országok területi vasútigazgatóságai, 2007.

Rainer M. János 1996.

= Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. I. 1896–1953. Bp., 1996.

Rainer M. János 1999.

= Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. II. 1953–1958. Bp., 1999.

Rainer M. János 2004.

= „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János. Bp., 2004.

Rajki Zoltán 2003.

= Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Bp., 2003. (Societas et ecclesia, 6.)

Rakonczai János 2000.

= Rakonczai János: Emlékek, arcképek. Szeged, 2000.

Ránki György 1976.

= Debrecen iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. Szerk. Ránki György. Debrecen, 1976.

Rátkai Árpád 1989.

= Rátkai Árpád: Végjáték a Tisza mentén. Az állampárt utolsó évei Csongrádban 1–22. = DM, 1989. nov. 15–dec. 9.

Regis Éva 1985.

= Regis Éva: A regionális halotthamvasztó ürügyén = DM, 1985. dec. 10.

Reigl Endre 1988.

= Az Újszegedi Szövőipari Vállalat 100 éve. Szerk. Reigl Endre. Szeged, 1988.

Resofszki Pál 1950.

= Resofszki Pál: Kórházaink élelmezése 1949 szeptemberében = Népegészségügy, 1950/1. 41–45.

Révai Valéria 1991.

= Törvénytelen szocializmus. A tényfeltáró bizottság jelentése. Szerk. Révai Valéria. Bp., 1991.

Rigó Béla 1992.

= Rigó Béla: Aczéliliász = Szeged, 1992/1. 4.

Rigó B.–Zelei M. 1993.

= Rigó Béla–Zelei Miklós: „Ne bánts, én szegedi vagyok” = Szeged, 1993/10. 13–14.

Rigó I.–Bíró D. 1967.

= Rigó István–Dr. Bíró Dénes: A költségvetési szervek és a tanácsok gazdálkodása az új mechanizmusban. Bp., 1967.

Ripp Zoltán 2002.

= Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Bp., 2002.

Ripp Zoltán 2006.

= Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987– 1990. Bp., 2006.

Romány Pál 1998.

= Romány Pál: A nagyüzemi átszervezés és a mezőgazdaság integrációja. In: Magyarország agrártörténete. Szerk. Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Bp., 1998. 503–530.

Romsics Ignác 1999.

= Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 1999.

Rosdy Pál 2006.

= A katolikus egyház 1956-ban. Szerk. Rosdy Pál. Bp., 2006.

Rózsa János 1976.

= Rózsa János: Negyedszázad = CSMH, 1976. jún. 16.

 {830} Rózsás János 2000.

= Rózsás János: Gulag Lexikon. Bp., 2000.

Ruszoly József 1974.

= Ruszoly József: Szeged képviselői az Ideiglenes Nemzetgyűlésben = SkM, 1974/4. 441–444.

Ruszoly József 1987.

= Ruszoly József: Szeged megyétől Nagy-szegedig. Szeged 1987.

Ruszoly József 1999/a.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság kez-deteiről. In: Ruszoly József: A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. Szeged, 1999. 85–87.

Ruszoly József 1999/b.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945 elején. In: Ruszoly József: A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. Szeged, 1999. 88–96.

Ruszoly József 2004.

= Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–1944. Szeged, 2004. (TCSMT, XXXV.)

Ruszoly József 2005.

= Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. Bp., 2005.

Ruszoly József 2006/a.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus államhatalom gyakorlásában (1944. december–1945. január). In: Ruszoly József: „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez 1944–1949. Bp., 2006. 11–31. Eredeti közlés in: Acta Juridica et Politica Szeged. Tom 13. Fasc. 6. Szeged, 1966.

Ruszoly József 2006/b.

= Ruszoly József: Nemzeti bizottságok és önkormányzatok (1944. szeptember–1945. május). In: Ruszoly József: „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez 1944–1949. Bp., 2006. 32–97.

Ságvári E. Gimn. Évk. 1955–2005 . = SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1955–2005. Szerk. Farkas István. Szeged, 2005.

Salgó László

= Salgó László: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórházának története. www.szegedkorhaz.hu

Sándor János 1997.

= Sándor János: Igaz mesék a szegedi színházról. Szeged, 1997. (Szeged-könyvek, 3.)

Sándor János 1998.

= Sándor János: Százados színházkrónika. Szegedi színházi és színészeti kataszter. Szeged, 1998.

Sándor János 2004.

= Sándor János: Mindhalálig színház. Szeged, 2004.

Sárik Henriett 2000.

= Sárik Henriett: A szegedi évek (1961–1972). In: Sárik Henriett: Kardos Pál. Szeged, 2000. (A Tisza Hangja, 71.) 16–25.

Sárosi Erzsébet 2003.

= Sárosi Erzsébet: Nehéz évek. In: Múltidéző. Tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat történetéből. Szerk. Lovászi József. Szeged, 2003. 222–224.

Schematismus 1947.

= Schematismus cleri diocesis Csanádiensis pro anno Domini 1947.

Segédkönyv 1989.

= Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. Bp., 1989.

Selley Ferenc 1996.

= A mezőgazdaság szolgálatában 1984–1994. Szerk. Selley Ferenc. Szeged, 1996.

Rózsás János 2000.

= Rózsás János: Gulag Lexikon. Bp., 2000.

Ruszoly József 1974.

= Ruszoly József: Szeged képviselői az Ideiglenes Nemzetgyűlésben = SkM, 1974/4. 441–444.

Ruszoly József 1987.

= Ruszoly József: Szeged megyétől Nagy-szegedig. Szeged 1987.

Ruszoly József 1999/a.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság kez-deteiről. In: Ruszoly József: A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. Szeged, 1999. 85–87.

Ruszoly József 1999/b.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945 elején. In: Ruszoly József: A Város és polgára. Válogatott írások Szegedről. Szeged, 1999. 88–96.

Ruszoly József 2004.

= Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–1944. Szeged, 2004. (TCSMT, XXXV.)

Ruszoly József 2005.

= Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. Bp., 2005.

Ruszoly József 2006/a.

= Ruszoly József: A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus államhatalom gyakorlásában (1944. december–1945. január). In: Ruszoly József: „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez 1944–1949. Bp., 2006. 11–31. Eredeti közlés in: Acta Juridica et Politica Szeged. Tom 13. Fasc. 6. Szeged, 1966.

Ruszoly József 2006/b.

= Ruszoly József: Nemzeti bizottságok és önkormányzatok (1944. szeptember–1945. május). In: Ruszoly József: „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez 1944–1949. Bp., 2006. 32–97.

Ságvári E. Gimn. Évk. 1955–2005 . = SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1955–2005. Szerk. Farkas István. Szeged, 2005.

Salgó László

= Salgó László: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórházának története. www.szegedkorhaz.hu

Sándor János 1997.

= Sándor János: Igaz mesék a szegedi színházról. Szeged, 1997. (Szeged-könyvek, 3.)

Sándor János 1998.

= Sándor János: Százados színházkrónika. Szegedi színházi és színészeti kataszter. Szeged, 1998.

Sándor János 2004.

= Sándor János: Mindhalálig színház. Szeged, 2004.

Sárik Henriett 2000.

= Sárik Henriett: A szegedi évek (1961–1972). In: Sárik Henriett: Kardos Pál. Szeged, 2000. (A Tisza Hangja, 71.) 16–25.

Sárosi Erzsébet 2003.

= Sárosi Erzsébet: Nehéz évek. In: Múltidéző. Tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat történetéből. Szerk. Lovászi József. Szeged, 2003. 222–224.

Schematismus 1947.

= Schematismus cleri diocesis Csanádiensis pro anno Domini 1947.

Segédkönyv 1989.

= Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. Bp., 1989.

Selley Ferenc 1996.

= A mezőgazdaság szolgálatában 1984–1994. Szerk. Selley Ferenc. Szeged, 1996.

 {832} Széchenyi I. Gimn. és Szakközépisk  

évk. 1988/89.

= Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola. 25. évi jubileumi évkönyv 1988/89. Felelős szerk. Schmidt Józsefné. Szeged, 1989.

Szécsényi Mihály 1989.

= Szécsényi Mihály: A FIDESZ 1988-ban. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1988. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Db., 1989. 313–320.

SZÉF Jubileumi évk. 1962–1992

= Jubileumi évkönyv 1962–1992. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar. Szerk. Faragó József. Szeged, 1992.

Szeged

= Szeged. A város folyóirata.

Szeged statisztika 1952–1955.

= Szeged város fontosabb statisztikai adatai 1952–1955. Szeged, 1956.

Szeged statisztika 1956.

= Szeged város fontosabb statisztikai adatai 1956. Fe-lelős szerk. a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi városi Igazgatósága. Szeged, 1957.

Szeged tört. 3.

= Szeged története 3/1–2. 1849–1919. Szerk. Gaál Endre. Szeged, 1991.

Szeged tört. 4.

= Szeged története 4. 1919-1944. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, 1994.

Szegedi Áll. Zenekonzerv. Évk. Szegedi Egyetemi Almanach

= A Szegedi Állami Zenekonzervatórium Évkönyve az 1947–48. tanévről. I. évf. Szerk. Baranyi János. Szeged, 1947.

1921–1970. Szegedi Egyetemi Almanach

= Szegedi Egyetemi Almanach 1921–1970. Szerk. Lisztes László és Zallár Andor. Szeged, 1971.

1921–1995. Szegedi Egyetemi Almanach

= Szegedi Egyetemi Almanach 1921–1995 I. Szerk. Szentirmai László, Iványi Szabó Éva és Ráczné Moj-zes Katalin. Szeged, 1996.

1921-1996.

= Szegedi Egyetemi Almanach (1921–1996) II. Szerk. Papp Kornélia és Marton János. Szeged, 1997.

Szegfű L. -Szike K. 1982. Szél É.-Nemes J.-Hiss E.-

= Szegfű László-Szike Katalin: A felszabadult Szeged sportéletének megindulása II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szeged, 1982. 39-45.

Gábos A. 1986.

= Szél Éva–Nemes Judit–Hiss Erzsébet–Gábos Anasztázia: Családgondozási kísérlet Csongrád megyében = Szociálpolitikai Értesítő, 1986/1. 222–231.

Szelesi Zoltán 1972.

= Szelesi Zoltán: In memoriam Erdélyi Mihály = Művészet, 1972/6.

Szelesi Zoltán 1973.

= Szelesi Zoltán: Szeged festő Szinbádja volt = Mű-vészet, 1973/3.

Szelesi Zoltán 1975.

= Szelesi Zoltán: Szeged képzőművészete. Szeged, 1975. (MFMÉ 1972–73/2.)

Szepesi Attila 2003.

= Szepesi Attila: Petri Csathó Ferenc. In. Petri Csathó Ferenc: Kődoboz. Szeged, 2003. 187.

 {833} Szigeti Jeni 1987.

= Szigeti Jeni: A kisebb magyarországi egyházak. In: A magyar protestantizmus 1918–1948. Tanulmányok. Szerk. Lendvai L. Ferenc. Bp., 1987. 237.

Sziládi Sándor 1965.

= Sziládi Sándor: Tennivalóink, hogy a tanácsülés be tudja tölteni feladatát = Tanácsi Híradó, 1965/1. 16– 18.

Szilágyi G.–Káposztás I. 1976.

= Szilágyi Gábor–Káposztás István: A Szegedi Kenderfonógyár története, 1877–1977. Szeged, 1976.

Szilágyi György 1964.

= Szilágyi György: A tanácsrendelet-alkotás néhány alapvető kérdése = Tanácsi Híradó, 1964/1. 13–16.

Szilágyi György 1967.

= Szilágyi György: A tanácsrendeletek felülvizsgálatának feladatai = Tanácsi Híradó, 1967/4. 3–8.

Szilágyi György 2003.

= Szilágyi György: Ahogy a Torony alatt láttam és megéltem… Szemelvények Szeged XX. századi köz-igazgatás-történetéből. Szeged, 2003. (TCSMT, XXXIII.)

Szilágyi György 2008.

= Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész. Szeged, 2008.

Szilvási József 1996. Szondi I.–Sényei R.–

= Szilvási József: A szegedi imaházavatás néhány tapasztalatáról. In: Hírlevél a H. N. Adventista Egyház lelkészei és gyülekezeti vénjei részére. Felelős szerk. és kiadó Szilvási József. III. évf. 14–15. sz. 1996. okt. 31. Irattár.

Majzik I. 2004.

= A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja 1984–2003. Szerk. Szondi Ildikó, Sényei Róbert és Majzik István. Szeged, 2004.

SZOTE ÉVKÖNYVE

= A Szegedi Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1958/59–1985/86. Szeged, 1959–1986.

SZTE MÚLTJA ÉS JELENE 1921–1998. = A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921– 1998. Szerk. Szentirmai László és Ráczné Mojzes Katalin, Szeged, 1999.

Szuromi Pál 1980.

= Szuromi Pál: Rétegvizsgálatok = DM, 1980. aug. 23.

Szuromi Pál 1981.

= Szuromi Pál: Benes József grafikai kiállításáról = Művészet, 1981. október

Szuromi Pál 1982/a.

= Szuromi Pál: Szeged vonzásában. Lapis András kiállítása = Művészet, 1982/2.

Szuromi Pál 1982/b.

= Szuromi Pál: Tájak védett növényekkel = művészet, 1982/12.

Szuromi Pál 1986/a.

= Szeged képzőművészete 1960–1985. Szeged, MFM Képtára 1986. dec. 14–1987. febr. 15. A kiáll. rend., tanulmány Szuromi Pál.

Szuromi Pál 1986/b.

= Szuromi Pál: Dalol a tenger, dalol a múlt (Erdélyi Mihály művészetéről). In: MFMÉ, 1984/85. Szeged, 1986. 347–373.

Szuromi Pál 1987.

= Szuromi Pál: Háborgó béke. Novák András gyűjte-ményes kiállítása = Művészet, 1987/6.

Szuromi Pál 1991.

= Szuromi Pál: Apáról fiúra. Zoltánfy István öröksége = Juss, 1991/2.

 {834} Szuromi Pál 1993.

= Szuromi Pál: Rekviem az élőkért. Szathmáry Gyöngyi szegedi kiállítása = Új Művészet, 1993/6.

Szuromi Pál 1994/a.

= Szuromi Pál: Tükrök, tükrözűdések. Cikkek, kritikák és tanulmányok a vizuális kultúra és a képzőművészet köréből. Szeged, 1994.

Szuromi Pál 1994/b.

= Szuromi Pál: Nyugtalan tájakon (Dinnyés Ferenc emlékezete). In: Szuromi Pál: Tükrök, tükröződések. Cikkek, kritikák és tanulmányok a vizuális kultúra és a képzőművészet köréből. Szeged, 1994. 137–144.

Szuromi Pál 1994/c.

= Szuromi Pál: Emlékek és látomások. Zombori László legújabb műveiről = Szeged, 1994/10. 42–43.

Szuromi Pál 1994/d.

= Szuromi Pál: Csöndes dobbantások. Fiatal szegedi képzőművészek = Szeged, 1994/3. 32–36.

Szuromi Pál 1996.

= Szuromi Pál: Az intimitástól a monumentalitásig. Magos Gyula festői öröksége = Szeged, 1996/5. 37–38.

Szuromi Pál 1997.

= Szuromi Pál: Fischer Ernő (1914–2002). Az utánzástól a szimbolikus formaképzésig. Bp., 1997.

Szuromi Pál 1999.

= Szuromi Pál: (H)arcmező = Élet és Irodalom, 1999. december 3.

Szuromi Pál 2001/a.

= Szuromi Pál: Késűújkori optikák. Publicisztikai írások, kritikák és tanulmányok a vizuális kultúra és a képzőművészet köréből. Szeged, 2001.

Szuromi Pál 2001/b.

= Szuromi Pál: Stiláris metamorfózisok. Vinkler László írásai. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerk. Szuromi Pál. Szeged, 2001.

Szuromi Pál 2001/c.

= Szuromi Pál: A teljesedés évgyűrűi. Pataki Ferenc művészeti munkássága. Szeged, 2001.

Szuromi Pál 2003.

= Szuromi Pál: Automatizmusok. A magára talált Vinkler László. Szeged, 2003.

Szuromi Pál 2006.

= Szuromi Pál: Őszi szélsodrásban. Dér István. Szeged, 2006.

Szűcs László 1997.

= Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. Szerk. Szűcs László. Bp., 1997.

Takács Máté 1986.

= Takács Máté: A szegedi rekonstrukció tapasztalatai = Magyar Építőipar, 1986/9–10.

Takó Edit 2008.

= Takó Edit: A Szegedi Honvéd téri Református Egyházközség története = Szegedi Műhely, 2008/2. 13– 142.

Tamasi Mihály 1972.

= Tamasi Mihály: Erősödik-e a szocialista életfelfogás? = DM, 1972. okt. 22.

Tamasi Mihály 1999.

= Tamasi Mihály: Polgárosodás régen és most. Szeged, 1999. (Tisza Hangja, 24.)

Tamasi Mihály 2001.

= Tamasi Mihály: A régi, szegedi gazdasági elit (1870–1944). Szeged, 2001. A Tisza Hangja, 101.

Tamasi Mihály 2003.

= Tamasi Mihály: Új gazdasági elit Szegeden. Szeged, 2003.

Tamasi Mihály 2004/a.

= Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939–1949 között. Szeged, 2004. (TCSMT, XXXIV.)

{835} amasi Mihály 2004/b.

= Tamasi Mihály: Szegedi gondolkodók a totalitárius rendszerekről (1935–1979). Szeged, 2004.

Tamasi Mihály 2008.

= Tamasi Mihály: A rendszerváltozás társadalmi mérlege. Szeged, 2008.

Tamasi Mihály 2009.

= Tamasi Mihály: A szegedi gazdapolitikus, Nagy Iván János (1893–1961). Szeged, 2009. (TCSMT, XXXVII.)

Tandi Lajos 1974.

= Tandi Lajos: Műhely. Vincze Andrásról = DM, 1974. május 17.

Tandi Lajos 1978.

= Tandi Lajos: Mőteremlátogatás Kligl Sándornál = Tiszatáj, 1978/12.

Tandi Lajos 1985.

= Tandi Lajos: Kotsis Nagy Margit újrakezdései = Forrás, 1985/4.

Tandi Lajos 1995.

= Tandi Lajos: Egy életmű díszletei. Bp., 1995.

Tandi Lajos 1997/a.

= Tandi Lajos: Porlódi Niké. Válogatott írások 1967– 1997. Szeged, 1997.

Tandi Lajos 1997/b.

= Szegedi festők. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged, 1997.

Tandi Lajos 1998.

= Szegedi grafikusok, iparművészek. Szerk. és tervezte Tandi Lajos. Szeged, 1998.

Tandi Lajos 2000.

= Tandi Lajos: Szűcs Árpád festészete. (Napfényben gyantacsöpp). Gyula, 2000. (Gyulai katalógusok, 9.)

Tandi Lajos 2007.

= Tandi Lajos: Tizenkét tétel Kass János művészeté-ről. Szeged, 2007.

Tandi Lajos 2008.

= Szeged szívében. Százhuszonöt éves a város színháza (1883–2008). Szerk. Tandi Lajos. Szeged, 2008.

Tandi Lajos 2009.

= Szegedi muzsikusok. Írások a város szimfonikusainak évtizedeiből 1919–1969–2009. Szerk. Tandi Lajos. Szeged, 2009.

Tari Endre 1989.

= Tari Endre: A vasútegészségügyi szolgálat rövid történeti összefoglalója 1993-ig. In: Magyar egészségügy 1945–1990. III. kötet. Szeged, 1989. Kézirat.

Tarjányi György 2002.

= Tarjányi György: Egyszer volt egy DÉLÉP, 1949– 1989. Szeged, 2002.

Tatár Rózsa 2008.

= Tatár Rózsa: Túléltük! Emlékezések a malenkij robotra. Pilisvörösvár–Szeged, 2008.

Tekulics P.–Román F. 2003.

= Tekulics Péter–Román Ferenc: 100 éves a Szeged MJV. Önkormányzat Gyermekkórháza. Szeged, 2003.

Thékes István 1994.

= Thékes István: Hetvenöt éves a Szegedi Vasutas Sport Egyesület 1919–1994. Szeged, 1994.

Tóth Attila 1981.

= Tóth Attila: Mőteremlátogatás Kotsis Nagy Margitnál = Művészet, 1981/7.

Tóth Attila 1983.

= Tóth Attila: Volt egyszer egy nyári tárlat = művészet, 1983/június. 34–37.

Tóth Attila 1986.

= Tóth Attila: Metafizikus bálványok. Benes József grafikáiról = Művészet, 1986. nov.–dec.

Tóth Attila 1987.

= Tóth Attila: Megtervezett közérzet. Szekeres Mihály belsőépítész bemutatkozása = Művészet, 1987/10.

 {836} Tóth Attila 1989.

= Tóth Attila: Sámán ének. Darázs József festészeté-ről = Művészet, 1989/11–12.

Tóth Attila 1993.

= Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szeged, 1993. (TCSMT, XX.)

Tóth Attila 1996/a.

= Szegedi szobrászok. Szerk. Tóth Attila. Szeged, 1996.

Tóth Attila 1996/b.

= Tóth Attila: Szobrászok a szobrok városában. In: Szegedi szobrászok. Szerk. Tóth Attila. Szeged, 1996. 6–13.

Tóth Attila 2005.

= Tóth Attila: A paraszti őserő szobrásza. In: Tápai Antal. Szerk. László Anna. Szeged, 2005. 79-101.

Tóth Attila 2007.

= Tóth Attila: Papp György képzőművészeti munkássága. Szeged, 2007.

Tóth Attila 2008.

= Tóth Attila: Bánvölgyi László szobrász – restaurá-torművész. Szeged, 2008.

Tóth B.–Udvari-Nagy I. 1998.

= Centenáriumi emlékkönyv. Iskolánk száz éve I–II. [Radnóti Miklós Gimnázium]. Szerk. Tóth Béla, Udvari-Nagy István. Szeged, 1998.

Tóth István 1972.

= Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944– 1948. Bp., 1972.

Tike Jeni kézirat

= Tike Jeni: A szegedi baptista misszió emlékei. Történelmi leírás 1890-1981-ig. Belső használatra szánt kézirat.

Tikés Rudolf 1998.
Tömörkény I. Gimn. Évk.

= Tikés Rudolf: A kialakult forradalom. Bp., 1998.

1897-1997.

= A szegedi Tömörkény István Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Kollégium évkönyve 1897–1997. Vál. és szerk. Ádám Zsolt, Hunyadi Csaba. Szeged, 1997.

Török Judit 1986.

= Török Judit: Egészségpolitikai feladatok megvalósulása Szegeden. Szeged, 1986. Kézirat. A szerző tulajdona.

Túry József 1960.

= Túry József: Emlékkönyv a Délmagyarországi Rostkikészítő 10 éves működéséről. Szeged, 1960.

Tüskés Tibor 1978.

= Tüskés Tibor: Magyarország. Bp., 1978. (Képes földrajz)

Tüskés Tibor 1980.

= Tüskés Tibor: Simai Mihály: Kenyérszegő. In: Mérték és mű. Bp., 1980. 408–413.

Újszászi Ilona 2006.

= Újszászi Ilona: A szabadság pillangója (1956 Szegeden, az egyetemen). Emlékezések, írások, dokumentumok. Szeged, 2006.

Vági Gábor 1982.

= Vági Gábor: Versengés a fejlesztési forrásokért: területi elosztás – társadalmi egyenlőtlenségek. Bp., 1982.

Vági Gábor 1991.

= Vági Gábor: Magunk, uraim. Válogatott írások tele-pülésekről, tanácsokról, önkormányzatokról. Bp., 1991.

Vajda Endre 1967.

= Vajda Endre: A Posta története. Bp., 1967.

Vajtai István 1995.

= Vajtai István: Közelharc. Szeged, 1995.

 {837} Valuch Tibor 2002.

= Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., 2001. (Osiris tankönyvek)

Valuch Tibor 2004.

= KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról. In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Vál. és szerk. Valuch Tibor. Bp., 2004. 166–199.

Vámossy Ferenc 2002.

= Vámossy Ferenc: A Modern Mozgalom és a későmodern. Bp., 2002.

Varga István 1994.

= Varga István: Evangéliumi kisegyházak és helyzetük alakulása Csongrád megyében az 1980-as évek végéig. In: Alföldi Társadalom. V. kötet. Békéscsaba, 1994. 71–96.

Varga János 1969.

= Varga János: Társadalmi munka szervezésének tapasztalatai az I. kerületi tanácsnál = Tanácsi Híradó, 1969/2–3. 6–10.

Varga Miklós 1989.

= Varga Miklós: Abbahagyás helyett teljes befejezés = Szeged, 1989/3. 17–18.

Varga Papi László 2002.

= Varga Papi László: Zsidó magyarok Szegeden. Szeged, 2002.

Varga Zsuzsanna 2001.

= Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956–1967. Bp., 2001.

Varjú Erika 1987.

= Varjú Erika: Új épületben a bábszínház = DM, 1987. júl. 8.

Varró Vince 1965.
Vasvári P. Közgazd. Szakközépis

= Dr. Varró Vince: Tanácsainkról = Tanácsi Híradó,
1965/1. 14–15. k.

évk. 1997/98.

= A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola I. Évkönyve 1997/98. Szerk. Basáné Szabó Rozália et al. Szeged, 1998.

Vaszy Viktor Kórus

= A második 25 év. Szegedi zenebarátok kórusa – Va-szy Viktor Kórus 1958–2008. Szerk. Juray Miklós és Száz Krisztina. Molnár Nóra fotók. Szeged, 2008.

VDCSMMT 1944-1945.

= Csongrád megye felszabadulása és az élet megindulása 1944. szept.–1945. okt. Szerk. Rácz János. Szeged, 1970. (Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből.)

VDCSMMT 1945-1948. Vedres I. Építiip. Szakközépisk.

= Csongrád megye a népi demokratikus átalakulás éveiben 1945. nov.–1948. jún. Szerk. Rácz János. Szeged, 1981. (Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből.)

1999.

= Iskolánk a Vedres. Jubileumi emlékkönyv 50. Szerk. Bátyi Zoltán. Szeged, 1999.

Venetianer Pál 1996.

= Venetianer Pál: A 25 éves MTA SZBK. Mit kell tudni a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjáról. Szeged, 1996.

 {838} Vida István 1998.

= 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 23–november 4. Szerk. Vida István. Bp., 1998.

Vida István 2007.

= Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956–1958. Forradalom–ellenállás–megtorlás. Dokumentumok. Szerk. Vida István. Bp., 2007.

Vitos György 1987.

= Vitos György: Szegedi futballkrónika. Szeged, 1987.

Völgyi Lajos 1998.

= Völgyi Lajos: Az Egészségügyi Minisztérium feladatkörébe utalt felnőttvédelmi szociális gondoskodás 1949–1989. In: Magyar egészségügy 1945–1990. III. Szeged, 1998. Kézirat.

Wehner Tibor 2000.

= Wehner T.: Nyolc lehetőség = Új Művészet, 2000/6.

Zagyva Imre 1960.

= Zagyva Imre: A tanácsi végrehajtó bizottsági veze-tők képzésének néhány problémája = Állam és Igazgatás, 1960/11. 853–857.

Zenei lexikon

= Szabolcsi Bence–Tóth Aladár: Zenei lexikon. Bp., 1965. 1., 3. kötet.

Zentai Károly

= Zentai Károly: Szociális munkaeredmények Szegeden = Szociális Szakszolgálat, 1948/4–5.

Zinner Tibor 2001.

= Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Bp., 2001.

Zoltánfi Zoltán 2009.

= Zoltánfi Zoltán: Volt egyszer egy kábelgyár… 1959–1998. A Szegedi Kábelgyár története alapításától bezárásáig. Szeged, 2009.

Zombori István 2008.

= A Móra Ferenc Múzeum 125 éve. Szerk. Zombori István. Szeged, 2008.

Zrinszky László 1982.

= A káderképzés pedagógiája. Szerk. Zrinszky László. Bp., 1982.

 

= Harminc éves a Bartók Béla Művelődési Központ. A művelődési központ története. Meghívó füzet bevezetője. Szeged, 1999.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet