Előző fejezet Következő fejezet

LEVÉLTÁRI ÉS EGYÉB RÖVIDÍTÉSEK

 

 {839} ÁEH

= Állami Egyházügyi Hivatal

ÁFÉSZ

= Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek

ÁJTK

= Állam- és Jogtudományi Kar

AKÖV

= Autóközlekedési Vállalat

Áll. ügy. ir.

= CSML XXV. 6. Szegedi Államügyészség iratai

ált.

= általános

APEH

= Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

APO

= Agitprop Osztály

ÁRT

= Általános Rendezési Terv

ATIVIZIG

= Alsótisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

ÁVH

= Államvédelmi Hatóság

ÁVI

= Állami Védőnőképző Intézet

ÁVO

= Államvédelmi Osztály

B.

= Büntető

Belügymin. Koll. ir.

= MOL XIX-B-1-z. Belügyminisztérium kollégiumának jkv-i

Belügymin. Tanácsok főo. ir.

= MOL XIX-B-1-q. Belügyminisztérium helyi tanácsok főosztálya iratai

biz.

= bizottság, bizottsági

biz. sz.

= bizalmas számú

BM

= Belügyminisztérium

Bp.

= Budapest

bt.

= betéti társaság

BTK

= Bölcsészettudományi Kar

 

 

BÜL

= Büntető Ügyek Lajstroma

BVSC

= Budapesti Vasutas Sport Club

c.

= cím, című, címzetes

CIAM (CIRPAC)

= Congres Internationaux d’Architecture Moderne (Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa)

Csanád m. szoc. felügy. ir.

= CSML XXI. 7. Csanád megye szociális felügyelőjé-nek iratai

CSMH

= Csongrád Megyei Hírlap

CSML

= Csongrád Megyei Levéltár

CSML HML

= Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Fióklevéltára

CSMT

= Csongrád Megyei Tanács

CSMT Titk. ir.

= CSML XXIII. 3. Csongrád Megye Tanácsa VB Titkárságának iratai

CSOMITERV

= Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalat

d.

= doboz

DÉFOSZ

= Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége

DÉGÁZ

= Dél-magyarországi Gázszolgáltató Vállalat

 {840} DÉLÉP

= Dél-magyarországi Magas- és MélyÉpítő Vállalat

DÉLTERV

= Délmagyarországi Tervezű Vállalat

DISZ

= Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége

DLA

= Doctor of Liberal Arts (Felsőfokú Művészeti Diploma)

DM

= Délmagyarország (napilap)

DNP

= Demokrata Néppárt

ÉGSZI

= Építésgazdasági és Szervezési Intézet

egy.

= egyetemi

elnökh.

= elnökhelyettes

ET

= Elnöki Tanács

Eü. K.

= Egészségügyi Közlöny

EüM, Eü. M.

= Egészségügyi Minisztérium

Ev. kgy. jkv.

= Szegedi Evangélikus Gyülekezet Irattára. Közgyűlési jegyzőkönyvek

Ev. presb. jkv.

= Szegedi Evangélikus Gyülekezet Irattára. Presbiteriu-mi jegyzőkönyvek

f.

= fond

FB

= Felügyelő Bizottság

FC

= Futball Club

fcs.

= fondon belüli csoport

FÉG

= Fegyver- és Gázkészülékgyár

FÉKOSZ

= Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége

ff.

= feketeföldek

FIDESZ

= Fiatal Demokraták Szövetsége

FKGP

= Független Kisgazdapárt

FM

= Földművelésügyi Minisztérium

FM Tsz fűo. ir.

= MOL XIX-K-í-bb. Földművelésügyi Minisztérium iratai. Termelőszövetkezeti fűosztály iratai

FMDP

= Független Magyar Demokrata Párt

FNB

= Forradalmi Nemzeti Bizottság

forr. biz.

= forradalmi bizottság

fűig.

= fűigazgató

fűisk.

= fűiskola, fűiskolai

Fűisp. biz. ir.

= CSML XXI. 501/a. Szeged város főispánjának iratai. Bizalmas iratok

Fűisp. Közig. ir.

= CSML XXI. 501/b. Szeged város főispánjának iratai. Közigazgatási iratok

Földhiv. ir.

= CSML XXIV. 202/b. Csongrád megyei Földhivatal Szegedi kirendeltsége iratai. Általános iratok

fp.

= fiókposta

FTC

= Ferencvárosi Torna Club

Gazd. Fel. ált. ir.

= CSML XXIV. 213/b. Szeged város Gazdasági Fel-ügyelője iratai. Általános iratok

Gazd. Fel. eln. ir.

= CSML XXIV. 213/a. Szeged Város Gazdasági Fel-ügyelőjének iratai. Elnöki iratok

gimn.

= gimnázium, gimnáziumi

GKI

= Gabonakutató Intézet

gr.

= gróf

Gulag

= Glavnoje Upravlenyije Lagerej (Büntetőtáborok Fűigazgatósága)

Híradó

= Tanácsi Híradó

HK

= Hadtörténelmi Közlemények

HNF

= Hazafias Népfront

HÓDGÉP

= Hódmezűvásárhelyi Gépjavító Vállalat

HRT

= Házhely Rendezési Terv

 {841} IB

= Intéző Bizottság

ig.

= igazgató, igazgatója

igh.

= igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettese

IH

= Ifjúsági Ház

ikt. sz.

= iktatószám

ir.

= irat

isk.

= iskola

JATE

= József Attila Tudományegyetem

JGYTF

= Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

jkv.

= jegyzőkönyv, jegyzőkönyve, jegyzőkönyvei

JOINT

= American Jewish Joint Distribution Committee

Juta ir.

= CSML XI. 7. Angol-Magyar Jutafonó Rt. iratai

k.

= kötet

KALOT

= Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa

kat. h.

= katasztrális hold

KB

= Központi Bizottság

KDNP

= Keresztény Demokrata Néppárt

KÉSZ

= Könnyűszerkezet Építő és Szolgáltató

kft.

= korlátolt felelősségű társaság

KGST

= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

kgy.

= közgyűlési

KIOSZ

= Kisiparosok Országos Szövetsége

KISZ

= Kommunista Ifjúsági Szövetség

KJSZ

= Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat

KKI

= Kulturális Kapcsolatok Intézete

KKP

= Kínai Kommunista Párt

KÓTA

= Kórusok Országos Tanácsa

KÖJÁL

= Közegészségügyi és Járványügyi Állomás

Közel. Min. ir.

= MOL XIX-K-4/a. Közellátásügyi Minisztérium iratai. Általános iratok

középisk.

= középiskola, középiskolai

Közlöny

= Szeged Megyei Város Tanácsának Közlönye

KSH

= Központi Statisztikai Hivatal

Ksz

= Kisipari Szövetkezet

KSZV

= Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Ktsz

= Kisipari Termelőszövetkezet

KV

= Központi Vezetőség

l.

= lásd

LSZ

= Levéltári Szemle

lt. sz.

= levéltári szám

m.

= magyar

MADISZ

= Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

MAFISZ

= Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség

MÁV

= Magyar Államvasutak

MÁVAG

= Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt.

mb.

= megbízott

MDF

= Magyar Demokrata Fórum

MDP

= Magyar Dolgozók Pártja

ME

= Miniszter Elnökség, miniszter elnöki

MEFESZ

= Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége)

 

 

Megyei ügy. ir.

= CSML XXV. 7. Csongrád Megyei Ügyészség iratai

MÉM

= Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

MESZÖV

= Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége

 {842} Mezig. ir.

= CSML XXIV. 205/b. Szegedi Mezőgazdasági Igazgatóság iratai. Általános iratok

MFM

= Móra Ferenc Múzeum

MFMÉ

= Móra Ferenc Múzeum Évkönyve

MFP

= Magyar Függetlenségi Párt

Mgtsz

= Mezőgazdasági termelőszövetkezet

MHK

= Munkára Harcra Kész

MHSZ

= Magyar Honvédelmi Szövetség

MK

= Magyar Közlöny

MKP

= Magyar Kommunista Párt

MM

= Művelődési Minisztérium

MNDSZ

= Magyar Nők Demokratikus Szövetsége

MNFF

= Magyar Nemzeti Függetlenségi Front

MNK

= Magyar Népköztársasági Kupa

MNP

= Magyar Néppárt

MOL

= Magyar Országos Levéltár

MOL-MDP54. ir.

= MOL M-KS-276. Magyar Dolgozók Pártja iratai. 54. fcs. Titkársági ülések jegyzőkönyvei

MOL-MDP65. ir.

= MOL M-KS-276. f. Magyar Dolgozók Pártja iratai. 65. fcs. Rákosi Mátyás titkári iratai

MOL-MDP96. ir.

= MOL KS-276. Magyar Dolgozók Pártja iratai. 96. fcs. Adminisztratív Osztály iratai

MOL-MSZMP5. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 5. fcs. Politikai Bizottság jegyzőkönyvei

MOL-MSZMP7. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 7. fcs. MSZMP KB Titkársági ülések jegyző-könyvei

MOL-MSZMP21. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 21. fcs. Párt- és Tömegszervezetek Osztálya

MOL-MSZMP28. ir.

= MOL M-KS-288. f. 28 fcs. MSZMP KB mezőgazdasági osztály iratai

MOL-MSZMP30. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 30. fcs. Adminisztratív osztály iratai

MOL-MSZMP31. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 31. fcs. MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Oszt

MOL-MSZMP33. ir.

= MOL M-KS-288. f. Magyar Szocialista Munkáspárt iratai. 33. fcs. Tudományos és Kulturális Osztály

MOL-XIX-A-21. b.

= MOL XIX-A-21. b. Egyházügyi iratok. Általános iratok

MOL-XIX-A-21. d.

= MOL XIX-A-21. d. Egyházügyi iratok. Visszaminő-sített TÜK iratok

MRP

= Magyar Radikális Párt

MSZDP

= Magyar Szociáldemokrata Párt

MSZMP

= Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZMP1. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának Archívuma. 1. f. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának iratai

MSZMP2. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának Archívuma. 2. f. MSZMP Szegedi Városi Pártbizottság iratai

MSZMP20. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád megyei Pártbizottság Archívuma iratai. 20. f. MKP Délmagyarországi Területi Bizottságának iratai

 {843} MSZMP25. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád megyei Pártbizottság Archívuma. 25. f. MKP Nagyszegedi Pártszervezet iratai

MSZMP31. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának iratai. 31. f. MDP Csongrád Megyei Bizottságának iratai

MSZMP45. ir.

= CSML XXXIII. MSZMP Csongrád megyei Pártbizottság Archívuma. 45. f. MDP Nagyszegedi Pártbi-

MSZMP49. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának Archívuma. 49. f. MDP Szeged Városi Pártbizottság iratai

MSZMP52. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának Archívuma. 52. f. Visszaemlékezések gyűj-teménye

MSZMP53. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Párt-

MSZMP64. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottságának Archívuma. 64. f. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottság első titkárainak iratai

 

 

MT TH

= Minisztertanács Tanácsi Hivatal

MT

= Minisztertanács

MTA

= Magyar Tudományos Akadémia

MTK

= Magyar Testgyakorlók Köre

MTSZ

= Magyar Turisztikai Szolgálat

MÚK

= Márciusban Újra Kezdjük

műv.

= művelődési

Műv. K.

= Művelődési Közlöny

Műv. Oszt.

= Művelődési Osztály

n. öl

= négyszögöl

NB

= Nemzeti Bajnokság

NB. ir.

= CSML XXV. 8. Szegedi Népbíróság politikai peres iratai

NDK

= Német Demokratikus Köztársaság

NÉKOSZ

= Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

Nemz. Biz. ir.

= CSML XXXIII. 3. MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottság Archívuma iratai. Szegedi Nemzeti Bizottság iratai

NET

= Népköztársaság Elnöki Tanácsa

 

 

NPP

= Nemzeti Parasztpárt

NV

= Nemzeti Vállalat

ny.

= nyugalmazott

ogy. képv.

= országgyűlési képviselő

OKGT

= Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt

OKI

= Országos Közegészségügyi Intézet

 

 

OKTV

= Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

OM

= Országos Mentőszolgálat

Oszt.

= Osztály

OTH

= Országos Tervhivatal

 

 

OTK

= Orvostudományi Kar, 1951-től Orvostudományi Egyetem

OTP

= Országos Takarékpénztár

OTSH

= Országos Testnevelési és Sport Hivatal

 {844} OVB

= Országos Választási Bizottság

őe.

= őrzési egység

PB

= Politikai Bizottság

PDP

= Polgári Demokrata Párt

ph.

= postahivatal

PL

= Püspöki Levéltár

pl.

= például

PM

= Pénzügyminisztérium

Pm. közig. ir.

= CSML IV. B. 1407/c. Szeged Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok

Po. É.

= Postaügyi Értesítő

pol.

= politikai

Polgm. ir.

= Polgármesteri iratok

PRT

= Postai Rendeletek Tára

PSZL

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár

PSZL-MKP2. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. f. Magyar Kommunista Párt iratai. 2. fcs. A Központi Vezetőség üléseinek jegyzőkönyvei

PSZL-MKP7. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. f. Magyar Kommunista Párt iratai. 7. fcs. Főtitkársági

PSZL-MKP9. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. f. Magyar Kommunista Párt iratai. 9. fcs. Nemzetgyű-lési frakció iratai

PSZL-MKP11. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. f. Magyar Kommunista Párt iratai. 11. fcs. Karhatalmi osztály iratai

PSZL-MKP16. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. f. Magyar Kommunista Párt iratai. 16. fcs. Szervezési

PSZL-NPP. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár. 284. f. A Nemzeti Parasztpárt iratai

PSZL-MSZDP11. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 283. f. Magyar Szociáldemokrata Párt iratai. 11 fcs. Főtit-kársági sajtóreferátum iratai

PSZL-MSZDP16. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 283. f. Magyar Szociáldemokrata Párt iratai. 16. fcs. Vidéki titkárság iratai

PSZL-MSZDP28. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 283. f. Magyar Szociáldemokrata Párt iratai. 28. fcs. Választási iroda iratai

PSZL-SZOT15. ir.

= Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 15. f. SZOT Csongrád Megyei Tanácsának iratai

pu.

= pályaudvar

r.

= rendőr

r. k.

= római katolikus

Ref. kgy. jkv.

= Szegedi Kálvin téri Református Egyházközség Irattára. Közgyűlési jegyzőkönyvek

Ref. presb. jkv.

= Szegedi Kálvin téri Református Egyházközség Irattá-

Rekt. Hiv.

= Rektori Hivatal

RRT

= Részletes Rendezési Terv

Rt., RT.

= részvénytársaság

 

 

SkM

= Somogyi-könyvtári Műhely

sz.

= szám, számú

sz. n.

= szám nélkül

 {845} SZAK

= Szegedi Atlétikai Klub

SZBK

= Szegedi Biológiai Központ

SZCSPL

= Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár

SZDP

= Szociáldemokrata Párt

SZDSZ

= Szabad Demokraták Szövetsége

SZEAC

= Szegedi Egyetemi Atlétikai Club

SZEB

= Szövetséges Ellenőrző Bizottság

SZEB jegyzékek

= MOL XIX-j-1-k. Külügyminisztériumi iratok. Adminisztratív jegyzékek. 1945–1964. Vegyes 75. d. A SZEB-hez küldött szóbeli jegyzékek másolatai

SZEBISZ

= Szegedi Bútoripari Szövetkezet

SZÉF

= Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, később Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai

SZEFI

= Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság

Szeged

= Szeged folyóirat

Szegedi Ker. ir.

= CSML IX. 201. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara iratai

Szegedi Postaig. ir.

= CSML XXIV. 406. Szegedi Postaigazgatóság iratai

SZEOL

= Szegedi Egyetemi és Olajipari Klub

SZEOL AK

= Szegedi Egyetemi és Olajipari Klub Atlétikai Klub

Szerk.

= szerkesztette

SZH

= Szegedi Hírlap

SZHK

= Szegedi Házépítő Kombinát

SZIM

= Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom

Szín. ir. gyűjt.

= CSML XV. 22. Színházi iratok gyűjteménye

SZKP

= Szovjet Kommunista Párt

SZKT

= Szegedi Közlekedési Társaság

SZKÚ

= Szegedi Kis Újság

SZKV

= Szegedi Közlekedési Vállalat

SZM

= Szegedi Műhely

SZMB bünt. ir.

= CSML XXV. 9/b. Szegedi Megyei Bíróság büntető-peres iratai

SZMSZ

= Szervezeti és Működési Szabályzat

SZMT

= Szakszervezetek Megyei Tanácsa

SZMVT

= Szeged Megyei Városi Tanács

SZN

= Szegedi Népszava

SZOT

= Szakszervezetek Országos Tanácsa

SZOTE

= Szegedi Orvostudományi Egyetem, később SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem

szöv.

= szövetkezet, szövetkezeti

SZSZ

= Szabad Szakszervezetek

SZTE

= Szegedi Tudományegyetem

SZTE Rekt. Hiv. ir.

= VIII. 5. Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatalának iratai

SzThB. kgy. ir.

= CSML XXI. 502/a. Szeged Város Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek

SZTK

= Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ

SZTV

= Szegedi Tervező Vállalat

Sztvsz. Cég ir.

= CSML VII. 2/d. Szegedi (Királyi) Törvényszék iratai. Cégokmánytár

Sztvsz. ir.

= CSML VII. 2/b. Szegedi (Királyi) Törvényszék iratai. Büntetőperes iratok

SZVSE

= Szegedi Vasutas Sport Egyesület

SZVT ir.

= CSML XXI. 507. Szeged Város Tanácsának iratai

SZVT jkv.

= CSML XXIII. 101. Szeged Város Tanácsa jegyző-könyvei

 {846} SZVT Keresk. Oszt. ir.

= CSML XXIII. Szeged Város Tanácsa VB Kereskedel mi Osztályának iratai

SZVT Közig. ir.

= CSML XXI. 507/d. Szeged Város Tanácsának iratai Közigazgatási iratok

SZVT Mg. ir.

= CSML XXIII. 109. Szeged Város Tanácsa VB Mező gazdasági Osztályának iratai

SZVT Műv. Oszt. ir.

= CSML XXIII. Szeged Város Tanácsa VB Művelődés Osztályának iratai

SZVT Művelődésügyi Oszt. ir.

= CSML XXIII. Szeged Város Tanácsa VB Művelődés ügyi Osztályának iratai

SZVT Népműv. Oszt. ir.

= CSML XXIII. Szeged Város Tanácsa VB Népműve lési Osztályának iratai

SZVT Okt. és Népműv. Oszt. ir.

= CSML XXIII. Szeged Város Tanácsa VB Oktatási é Népművelési Osztályának iratai

SZVT Titk. ir.

= CSML XXIII. 103. Szeged Város Tanácsa VB Tit kárságának iratai

SZVT VB jkv.

= CSML XXIII. 102/a. Szeged Város Tanácsa Végre hajtó Bizottságának jegyzőkönyvei

tan.

= tanácsi

Tanfel. ir.

= CSML XXIV. 503. Csongrád Megye és Szeged Vá ros Tanfelügyelőségének iratai

Tanker. Fűig. ir.

= CSML XXIV. 501. Szegedi Tankerületi Főigazgató ság iratai

TÁSZI

= Termelőszövetkezetek Áruértékesítését Szervező Iro da

tb.

= társadalombiztosítás

tc..

= törvénycikk

TCSMT

= Tanulmányok Csongrád megye történetéből

TEFU

= Teherfuvarozási Vállalat

titk.

= Titkársági

Tsz, tsz

= termelőszövetkezet

Tszcs, tszcs

= tervelőszövetkezeti csoport

Tt

= tanácstörvény

TTK

= Természettudományi Kar

TÜK

= titkos ügyiratkezelés

tv.

= törvény

tvr.

= törvényerejű rendelet

UFOSZ

= Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége

Uo., uo.

= ugyanott

UVATERV

= Üt- és Vasúttervezű Vállalat

ÜB

= Üzemi Bizottság

V.

= Vállalat

VAOSZ

= Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége

VÁTI

= Városépítési Tervezű Iroda

VB

= Végrehajtó Bizottság

vez.

= vezető, vezetője

VKM

= Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

VÜL

= Vegyes Ügyek Lajstroma

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet