Előző fejezet Következő fejezet

FEKETE-FEHÉR KÉPEK JEGYZÉKE

 

 1.  {847} Olajipari központ terve a Tisza Lajos körút végén. Takács Máté reprodukciója.
 2. A helyén megépült Új Hungária (ma Novotel) Szálló. Takács Máté felvétele.
 3. Tervezett Olajipari Központ a Tisza Áruház mellett. Takács Máté reprodukciója.
 4. A megvalósult Olajos Irodaház. Takács Máté felvétele.
 5. Olajipari lakóház terve a Feketesas utcában. Takács Máté reprodukciója.
 6. A megépült lakóház („Technika háza” — Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének székháza). Takács Máté felvétele.
 7. Az átépített Palánk az 1970-es évek elején (légifelvétel). Takács Máté reprodukciója.
 8. Légifelvétel a Dóm térről és környékéről, az 1980-as évek. Takács Máté reprodukciója.
 9. Lakóház, Berzsenyi u. 2/b. (Schwarz-ház, 1932). Takács Máté reprodukciója.
 10. A Honvéd téri református templom, 1941. Takács Máté reprodukciója.
 11. A Textilművek főbejárata. Kurusa Gergely felvétele.
 12. Lakóház az Attila utca Mars téri torkolatánál. Takács Máté reprodukciója.
 13. Az építők emléktáblája. Tóth Attila felvétele.
 14. Tisza-part a Sellő-házzal. Takács Máté felvétele.
 15. Lakóház, a földszinten üzletekkel (Dugonics tér 1.) Buzsáki Ferenc felvétele.
 16. Az „Égő Arany” ház 15 emeletes változata. Borvendég Béla grafikája.
 17. A megvalósult 9 emeletes lakóház a Roosevelt téren. Takács Máté felvétele.
 18. Az Oskola utca a török házzal, 1953. Takács Máté felvétele.
 19. Az Oskola utca az 1970-es évek átépítései után. Takács Máté felvétele.
 20. A SZOTE Dóm téri oktatási épülete. Győző Molnár Ferenc felvétele.
 21. A Könyvtár–Levéltár épületének Somogyi utcai sarka. Takács Máté felvétele.
 22. Szolgáltató-sor az Odessza lakótelepen.
 23. Az Odessza lakótelep téglablokkos kockaházai (I. ütem). Takács Máté reprodukciója.
 24. Az „Új hídfő” tervpályázat első díjas tervének makett fotója. Takács Máté reprodukciója Tandi Lajos: Szegedi építészek c. kötetből.
 25. Tízemeletes pontházak a Felső Tisza-parton. Takács Máté reprodukciója.
 26. Paneles és hagyományos technológiával épült lakóházak a Tápai utcában. Takács Máté felvétele.
 27. Családi ház a Kállay utcában. Takács Máté reprodukciója Tandi Lajos: Szegedi építészek c. kötetből.
 28. A Külkereskedelmi Bank aulája. Palánkai Tibor felvétele.
 29. Elektroház a Berlini körúton. Takács Máté reprodukciója Tandi Lajos: Szegedi építészek c. kötetből.
 30. Szovjet csapatok átkelése a Tiszán a lebombázott hídtól északra épített pontonhídon, 1944 őszén. Fenyvesi József tulajdona.
 31. Az épülő Belvárosi híd és a tőle délre épített pontonhíd, 1946. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 32. A szovjet parancsnokság bejárata a Kölcsey utcában, 1945. MFM. Liebmann Béla felvétele. A felirat fordítása (balról jobbra): 1941 A mi ügyünk igazságos. A győzelem velünk lesz. Honvédelmi Minisztérium (Fegyveres Erők Minisztériuma) Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Hadi parancsnokság igazgatósága Szeged (város). 1945 A mi ügyünk igazságos. Mi győztünk.
 33.  {848} Moszkoviták. Gerő Ernő, P. A. Vihogyec, Vas Zoltán, Nógrádi Sándor az obarovi partizántáborban, 1944. História évkönyv 1984.
 34. Nagyiván János, a Független Kisgazdapárt Szegedi Szervezetének elnöke. Nagyiván Anna tulajdona.
 35. Ünnepség a Dóm téren, 1946. Balról Mark Hajtovics városparancsnok, Dénes Leó, Farkas Istvánné Ádok Viktória és szovjet vendégek. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 36. A kialakított határsáv, 1950. Hantó Zsuzsanna 2009. A térképet készítette: Hajdú Lajos.
 37. Szegedi párt és állami vezetők a Lenin-Sztálin szobor előtt, 1951. Reszta Miklós, Kása Andrásné, Dénes Leó, Lengyel Mária, Zombori János, Bite Vince, ifj. Simon Béla, Nagy Géza, Makra Mihály, Csíkos Istvánné. MFM.
 38. Első gyalogosok az újjáépült hídon, 1948. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 39. Az elnökség az alkotmányunk ünnepén rendezett nagygyűlésen, 1950. aug. 20. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 40. G. B. Shaw: Szent Johanna című drámájának olvasópróbáján, 1956. Károlyi István, Kovács János, Papp Teri, Kaló Flórián és Horváth Jenő rendező. Szegedi Tükör, 1956. október 6–26. III. évf. 2. sz. Ilfir Ferenc felvétele.
 41. Diákgyűlés meghívója, 1956. okt. 16. Kiss Tamás 2002.
 42. A MEFESZ alakuló nagygyűlése, 1956. okt. 20. A Szegedi Egyetem bölcsészkari épületének Auditórium Maximumában. A képen Lejtényi András II. éves joghallgató felolvassa a MEFESZ alapszabály tervezett szövegét, mellette Kiss Tamás II. éves joghallgató, Perbíró József jogász professzor, Vörös József orvostanhallgató, ..., Ács Vilmos (szemüveggel) főiskolai hallgató. MFM. Dömötör Mihály reprodukciója.
 43. Középiskolások az egyetem épületéről leszedett vörös csillagot a hídról a Tiszába dobják 1956. okt. 25. CSML SZMB bünt. ir. NB. 1103/1957. Perbíró József és társai. Bizonyíték mellékletek.
 44. Kaló Flórián szaval a Klauzál téren, 1956. okt. 25. Liebmann Béla felvétele.
 45. Szovjet tankok a városháza előtt, 1956. nov. 6. MFM.
 46. Országgyűlési képviselőválasztási szavazólap, 1958. nov. 10. CSML MSZMP Csongrád megyei Archívuma ir. Tombácz Imre iratgyűjteménye.
 47. Kádár János és kísérete a Kárász utcán, 1958. okt. 31. A képen balról jobbra: Komócsin Zoltán, Perjési László, Kádár János, Biczó György és Győri Imre. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 48. Árhullám a Tiszán, Korányi fasor, 1970. MFM. Buzsáki Ferenc felvétele.
 49. Országgyűlési képviselőjelöltek, 1971. CSML HML. Plakátgyűjtemény.
 50. A Lenin szobor eltávolítása, 1990. márc. 30. Nagy László felvétele.
 51. „Szputnyik” babakocsi 1965-ből, a háttérben orosz katonákkal, a dómmal és a szabadtéri akkor még állandóan álló nézőterével. Szabadvári Gyula felvétele.
 52. Etetőszék, 1970. Kalmár Ernő felvétele.
 53. Trabant 601-es, az 1960-as évek. Internet.
 54. A Szakmunkásképző Intézet tanári kara (egy részük munka-egyenruhában), 1954 körül. Első sor: ..., Nagy Endréné, ..., Wolford Antal, Lakó Ferencné, ..., Matók Gyula? Második sor: Lükő Gyula, Budó Ágostonné Farkas Gabriella, ...., Ruhr Róza, ..., ... Harmadik sor: Bálint Gyula Sándor, Zsedényi István, Simon József, ..., Fekete István. A fotót rendelkezésre bocsátotta: Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola.
 55. Csepel teherautó, az 1950-es évek vége. Emlékpont, Hódmezővásárhely.
 56. Általános közellátási jegy (kenyérjegy), 1949. CSML MSZMP Csongrád megyei Archívuma ir. Tombácz Imre iratgyűjteménye.
 57. Polgári lakás szalonjának részlete, 1983. MFM. Toppantóné felvétele.
 58. A Szőke Tisza úszóház részlete. Lőkös Sándorné reprodukciója.
 59. Konyhai berendezés (részlet), 1950-es évek. Lőkös Sándorné reprodukciója.
 60. Konyha részlet, az 1960-as évekből. Lőkös Sándorné felvétele.
 61.  {849} A szörpkészítés eszközei, 1960-as évek. Lőkös Sándorné felvétele.
 62. Kávéfőzők. Lőkös Sándorné felvétele.
 63. Moszkvics 401-es, 1950 évek második fele. Kalmár Ernő felvétele.
 64. Nemzeti bizottsági igazolvány. CSML MSZMP Csongrád megyei Archívuma ir. Tom-bácz Imre iratgyűjteménye.
 65. Tanácsválasztás, szavazólap, 1954. CSML MSZMP Csongrád megyei Archívuma ir. Tombácz Imre iratgyűjteménye.
 66. Tanácsülés, Dénes Leó beszél, 1954. CSML.
 67. Tanácsi Híradó, 1965. CSML.
 68. Tanácsi Híradó, 1966. CSML.
 69. NPP plakát a nyolcosztályos iskoláért. CSML HML. Plakátgyűjtemény.
 70. Népiskolai értesítő, 1946/47. Dunai Józsefné tulajdona.
 71. Tanulmányi értesítő, 1947–1954. Dunai Józsefné tulajdona.
 72. Tanulmányi értesítő, 1950–1958. Szántó Tiborné tulajdona.
 73. Részlet egy I. osztályos írás füzetből, 1950. Szántó Tiborné tulajdona.
 74. Hófehérke előadás a Dugonics Általános Iskolában, 1956. jún. 14. Molnárné Ferenczy Valéria tulajdona.
 75. Kodály énekkari verseny Újszegeden. Vezényel Török Mihály, 1960-as évek. Molnárné Ferenczy Valéria tulajdona.
 76. Bánfalvi József. Internet.
 77. Honvédelmi gyakorlat szakmunkástanulók részére, 1950-es évek. A fotót rendelkezésre bocsátotta: Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola.
 78. A MÜM 600-as Szakmunkásképző Intézet. Végzős férfiszabó osztály, 1961. Osztályfő-nők: Lakó Ferencné. A fotót rendelkezésre bocsátotta: Szeged-Móravárosi Szakközép-és Szakiskola. (A képen láthatók alfabetikus sorrendben: Baranyai Piroska, Berta Piroska, Bata Zsuzsanna, Bozsó Vera, Dobó Mária, Gonda Erzsébet, Harkányi Árpád, Her-czeg Éva, Kárpuk Gizella, Kiss Ilona, Kolejáni Mária, Kőrössy Erzsébet, László Éva, Mácsay Katalin, Melrich Jolán, Masa Irén, Monostori Erzsébet, Nagy Piroska, Orbán Mária, Papp Margit, Pataki Mária, Ribes Gizella, Simon Mária, Svogrik Ilona, Sz. Varga Jánosné, Szabó Mária, Szekeres Éva, Széll Anna, Széll Magdolna, Szögi Aranka, Takács Anna, Tóth Éva, Tukócs Anna, Varga Anna, Virágh Erzsébet, Zádori Ilona.)
 79. Ipari Szakmunkásképző Intézet. A fotót rendelkezésre bocsátotta: Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola.
 80. Bartucz Lajos. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 81. Hermann István Egyed. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 82. Mester János. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 83. Purjesz Béla. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 84. Riesz Frigyes. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 85. Vidakovits Kamilló. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 86. Bibó István. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 87. Buza László. SZTE ÁJTK (Professzori arcképcsarnok).
 88. Schneller Károly. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 89. Tanrend, 1948–49. Somogyi-könyvtár.
 90. Tanrend, 1949–50. Somogyi-könyvtár.
 91. Felvonulók a hídon (Bölcsészettudományi Kar), 1950. máj. 1-jén. Első sor balról jobbra: Bálint Sándor, Tóth László, Halász Előd. Második sorban: Lehel István, S. Kiss Erzsébet, a sor végén Szádeczky-Kardoss Samu. Halász Előd mögött (félig takarva) Baróti Dezső, mögötte kicsit balra Koltay-Kastner Jenő.
 92. A MEFESZ 1956. okt. 20-i nagygyűlése a Bölcsészettudományi Kar Auditórium Maximumában. MFM.
 93. Kristó Gyula. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 94. Bálint Sándor. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 95. Szabó Zoltán. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 96. Budó Ágoston. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 97.  {850} Kalmár László. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 98. Rédei László. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 99. Szőkefalvi-Nagy Béla. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 100. Muszka Dániel, Kalmár László munkatársa az egyetemen az első hazai kibernetikai állatmodellel, a „Katicabogárral”. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 101. ifj. Jancsó Miklós. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 102. Németh András. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 103. id. Hetényi Géza. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 104. Halász Előd. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 105. Straub F. Brunó. SZTE Egyetemi Gyűjtemény.
 106. II. Szakorvosi rendelő (Zöld Sándor, ma Vasas Szent Péter utca). Lőkös Sándorné felvétele.
 107. II. sz. Kórház Ideg- és Elmeosztály épülete. Lőkös Sándorné felvétele.
 108. Odesszai delegáció az újszegedi Gyermekkórházban, az 1960-as évek vége. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 109. Körintenzív, 1976. Takács Máté felvétele.
 110. KÖJÁL, 1980-as évek. Lőkös Sándorné felvétele.
 111. Az 1975-ben átadott Véradó Állomás épülete. Lőkös Sándorné felvétele.
 112. A GYIVI, korábban az Elaggott Apácák Otthonának épülete. Lőkös Sándorné felvétele.
 113. Nemzetközi Néptáncfesztivál, 1983 (Roosevelt tér). Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány Fotóarchívumának tulajdona.
 114. Az első szegedi Paprikamúzeum Szentmihályon, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Fotóarchívuma.
 115. Cigányklub a Kettőshatári Alkotóházban, 1984. A dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház Fotóarchívuma.
 116. A Tápai Hagyományőrző Együttes fellépése, 1984. A Tápai Hagyományőrző Együttes Fotóarchívuma.
 117. ÉDOSZ táncegyüttes. A Szeged Táncegyüttes Fotóarchívuma.
 118. Havass Géza. Szeged-csanádi Püspöki Levéltár Fotóarchívuma.
 119. Hamvas Endre csanádi püspök. Szeged-csanádi Püspöki Levéltár Fotóarchívuma.
 120. Mária-szobor, Lourdes-i barlang, Újszegeden. Tóth Attila tulajdona.
 121. Íjjas József csanádi püspök. Szeged-csanádi Püspöki Levéltár Fotóarchívuma.
 122. Udvardy József csanádi püspök. Szeged-csanádi Püspöki Levéltár Fotóarchívuma.
 123. A Tátra téri templom oltára. Lőkös Sándorné felvétele.
 124. Seres Zoltán lelkész (a kép jobb oldalán) megáldja a konfirmandusokat, a bal oldalon Lázi Lajos gondnok, a presbitérium világi elnöke. A Református Egyházközség tulajdona.
 125. Bakó László ref. vezető lelkész (Kálvin téri Ref. Egyházközség). MFM. Dömötör Mihály reprodukciója.
 126. Kisvasúti kocsi, 1948–49 körül. CSML MSZMP Csongrád megyei Archívuma ir. Tom-bácz Imre iratgyűjteménye.
 127. Búcsú a gőzmozdonytól. A Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből. Nagy József felvétele.
 128. Menetrend, 1947. Tóth László reprodukciója.
 129. Mikrofilmes tudakozó, 1977. Szentesi Postatörténeti kiállítás. Molnár Franciska felvétele.
 130. Támpontos külterületi kézbesítés, 1982. Szentesi Postatörténeti kiállítás. Molnár Franciska felvétele.
 131. Postai díjszabás, 1968. Reprodukció.
 132. Postai díjszabás, 1990. Reprodukció.
 133. Postapalota, 1977. Lőkös Sándorné reprodukciója.
 134. A gumigyár egyik üzemcsarnoka. Somogyi Károlyné felvétele.
 135. A Szegedi Kenderfonógyár cérnázó üzeme, 1966. Szilágyi G.–Káposztás I. 1976.
 136. A Pick szalámigyár csontozó üzeme, 1970. Mann M.–Sípos P. 1970.
 137.  {851} Az elkészült konzerv raktározása, 1978. Somogyi Károlyné felvétele. Podmaniczky Sz. 2006.
 138. A paprikafeldolgozó üzem, új adagoló- és csomagológép a dolgozókkal, 1964. MFM. Liebmann Béla felvétele.
 139. Az épülő gázfeldolgozó üzem, 1973. Reprodukció.
 140. A házgyár egyik üzemcsarnoka. Reprodukció.
 141. Plakát, 1945. CSML HML. Plakátgyűjtemény.
 142. Plakát, 1945. CSML HML. Plakátgyűjtemény.
 143. Plakát, 1945. CSML HML. Plakátgyűjtemény.
 144. Az első üvegház építése a Felszabadulás Tsz-ben, 1960. Sz. Lukács Imre 1975.
 145. Csehszlovák vendégek látogatása a Felszabadulás Tsz-ben. A képen láthatók: Mison Gusztáv, Mison Nándor, Tombácz Imre, Támba Mihály. Sz. Lukács Imre 1975.
 146. Lengyelkápolna, Ludas Matyi, 1950. febr. 9.
 147. Kádár János látogatása a Felszabadulás Tsz-ben, 1960-as évek. Sz. Lukács Imre 1975.
 148. Sertéstelep a Felszabadulás Tsz-ben, 1969. Sz. Lukács Imre 1975.
 149. Takarmánykeverő és -szárító a Felszabadulás Tsz-ben, 1969. Sz. Lukács Imre 1975.
 150. A Szegedi Textil Nagykereskedelmi Vállalat Mintaüzlete a Klauzál téren, 1950-es évek. A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 151. Népbolt a Kossuth Lajos sugárút és Francia utca sarkán, 1950-es évek. A Somogyikönyvtár helyismereti gyűjteménye.
 152. A Püspökbazár egy része (ma a Skála Centrum Áruház áll a helyén), 1950-es évek. A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 153. Marx téri piac, 1946 körül. A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 154. A 31. sz. Gyorskiszolgáló élelmiszer bolt a Kárász és a Kölcsey utca sarkán, 1950-es évek. A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteménye.
 155. Önkiszolgáló bolt, 1960. Reprodukció.
 156. Tisza Áruház (mai Skála Centrum) a Tisza Lajos körúton, 1960-as évek. A Somogyikönyvtár helyismereti gyűjteménye.
 157. A Szegedi Ipari Vásár belépője, 1988. júl. 18–27. Lőkös Sándorné reprodukciója.
 158. Tiszatáj, 1948. szept.–okt. Somogyi-könyvtár.
 159. Tiszatáj, 1956. jún. Somogyi-könyvtár.
 160. Mocsár Gábor. Reprodukció. Gazdátlan hajók. Szegeden élő fiatal költők antológiája. Szeged, 1979.
 161. Petri Csathó Ferenc. Reprodukció. Gazdátlan hajók. Szegeden élő fiatal költők antológiája. Szeged, 1979.
 162. Baka István. Reprodukció. Gazdátlan hajók. Szegeden élő fiatal költők antológiája. Szeged, 1979.
 163. Grezsa Ferenc. Reprodukció.
 164. Csehov: Cseresnyéskert. Lontay Margit, Pogonyi Nándor. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 165. Domján Edit és Kaló Flórián egy vígjátékban. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 166. Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. Gyimesi Kálmán, Berdál Valéria, Gregor József. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 167. Muszorgszkij: Borisz Godunov. Gregor József. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 168. Miller: Az ügynök halála. László Zsolt és Király Levente. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 169. Mozart: Figaro házassága. Gyimesi Kálmán és Gregor József. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 170. Dumas–Sartre: Kean, a színész. Dobos Kati és Király Levente. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 171. Lajtai–Békeffy: A régi nyár. Törőcsik Mari és Janisch Éva. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 172.  {852} Bernstein: West Side Story. Janich Éva, Vajda Júlia és a táncosok. Szegedi Fényképész Szövetkezet felvétele.
 173. „Sárga” emlékkő. Az illegális szegedi munkásmozgalom forradalmi szervezkedésének emlékköve, 1961. Tóth Attila felvétele.
 174. Tanácsköztársaság szobor a Stefánián, 1960. MFM.
 175. Tóth Sándor: Giorgio Vasari, 1974. Tóth Sándor tulajdona. Tóth Attila felvétele.
 176. Lapis András: Pro Urbe Szeged, 1973. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdona. Dömötör Mihály felvétele.
 177. Fritz Mihály: XXV. Világ Vadvédelmi alap, 1988. Fritz Mihály tulajdona és felvétele.
 178. Vaszy Viktor próba közben, 1960. Erdős János tulajdona.
 179. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, 1985. okt. 30. Vezényelt: Oberfrank Géza. Papp Györgyné tulajdona.
 180. Vántus István. Erdős János tulajdona.
 181. A Szegedi Weiner Kamarazenekar, az első sor közepén, Weninger Richárd. Papp Györgyné tulajdona.
 182. Két első díj Angliából a Middlesbrough-i kórusversenyről, 1970. aug. 25. Elnyerte a Tanárképző Főiskola Női Kara Kardos Pál vezényletével (a női karok és az ifjúsági kórusok kategóriájában). Kardos Pálné tulajdona.
 183. Kodály Zoltán saját művét, a Berzsenyi versre komponált A magyarokhoz című kánont vezényli a Szegedi Nemzeti Színházban, 1953. máj. 30. Liebmann Béla felvétele, Erdős János tulajdona.
 184. XVII. Nemzetközi maratoni verseny emléklapja, 1973. júl. 21. Lőkös Sándorné felvétele.
 185. Gyémánt Imre, búvárúszó mesteredző, 2001. Gyémánt Iván tulajdona.
 186. Soós István, a szegedi evezős élet atyja, 1985. Sportmúzeum, Szeged tulajdona.
 187. Tasnádi József, a szegedi kosárlabdasport egyik elindítója, 1991. Nagyiván Gábor tulajdona.
 188. A Szegedi Haladás ladbarúgó csapata, 1956. Álló sor (balról-jobbra): Rábay, Benák, Zallár, Cziráki, Faragó, Városi, Pozsgai. Ülő sor (balról-jobbra): Rózsavölgyi, Mészáros, Nemes, Baráth, Vass, Cserhalmi. Thékes István tulajdona.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet