Előző fejezet Előző fejezet

MUTATÓ

 

 {855} Mutatónkban az egyéb nevek mellett a főszövegben és a kísérő jegyzetekben előforduló személyneveket tüntettük fel, az egyes kötetek, tanulmányok és cikkek íróinak neveit azonban nem. Ezeket megtalálhatjuk a szakirodalom rövidítésjegyzékében. A személynevek melletti évszámok az illető személy születésének és halálának időpontját, a csillagos évszámok a kötet lezárásának idején még élő személyeket jelzik. Ahol a személynevet nem követik évszámok, ott ezen adatok felkutatásában nem jártunk eredménnyel. Köszönetet mondunk a megkeresett hozzátartozóknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak ez irányú segítségért, és előre elnézést kérünk azoktól, akinek a neve mellett esetleg téves adat szerepel, a könyv írásakor ezen adatok álltak rendelkezésünkre. Olvasóink e tárgyú kiegészítéseit jóindulattal várjuk. A személyek születési és halálozási adatai után szereplő végzettség, illetőleg foglalkozás főképp a monográfiában megjelölt állapotot tükrözi.

A mutató magában foglalja az utcaneveket, a szervezetek és intézmények, továbbá a gyárak, üzemek és mezőgazdasági termelő egységek (tsz, állami gazdaság, stb.) neveit. A gyárak esetében a legismertebb név alá rendeztük a korszakban előforduló egyes névváltozatokat. Szeged egyes városrészeinek neveit a Szeged név alatt gyűjtöttük össze. A külföldi helységnevek esetében a magyar változata után zárójelben közöljük az idegen nyelvőt. A be-tűrendbe soroláskor az a, á; e, é; o, ó betűket nem különböztettük meg.

II. Kerületi Állami Leányiskola 305

II-es Kórház 424 431

III. Belgyógyászat l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

III. Kerületi Állami Leányiskola 305

III. Kerületi Állami Fiúiskola 305

VI. utca 522

8’15’’-ös Csoport 474

17-es sz. Gép- és Villamosipari Technikum l. Déri Miksa Szakközépiskola

65. sz. Építőipari Tröszt l. Csongrád Megyei Építőipari Vállalat

600. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet l. Móra Ferenc Szakmunkásképző Intézet

624. sz. Szakmunkásképző Intézet 348 352

640-es Textil- és Szövőipari Szakmunkás-képző Intézet l. Textilipari Szakközépiskola

640. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet l. Textilipari Szakközépiskola

ABC áruházak 676 678 680 682 692 Ablaka György könyvnyomdája 542 Abonyi Géza (1894–1949) színész 718 Abonyi Tivadar (1887–1968) színész-ren-dező 716 Ábrahám Ambrus (1893–1989) biológus,

egy. tanár 151 243 366 373 385 387 Ábrahám Anikó (*1949) balett-táncos 734 Ábrahám Antal (1921–1975) politikus, megyei pártbiz. titkára, városi MSZMP in-téző biz. tag 145 147 156 169

 {856} Ábrahám Antalné (1930–1978) konzervgyárig. 580 582

Ábrahám fűszerpaprika-készítő család 222

Ábrahám Ferenc, építési vállalkozó (iparigazolvány kelte 1937. IV. 23., 1947. V. 17.) 221

Ábrahám Mihály, pártszervezet vez., termelő, értékesítő és beszerző szöv. ügy-vezető ig. 618

Ábrahám Pál (1892–1960) zeneszerző, karmester 723

Acél utca 413 445 446 447

Acél utcai Időskorúak Szociális Otthona l. Petőfitelepi Szociális Otthon

Ács János (*1949) rendező 725

Ács Lajos (1922–1968) közgazdász, politikus, MDP politikai biz. tag 113

Ács Vilmos (*1936) főisk. hallgató, MEFESZ egyik vezetője 142 148

Actio Catholica 311

Aczél György (1917–1991) politikus, MSZMP KB és PB-tag, MT elnökh. 189

Ádám Ottó (*1928) főrendező 720 721

Ady Endre (1877–1919) költő 188 710 713

Ady Endre Művelődési Ház 465

Ady Endre Népi Kollégium 345

Ady Endre Termelőszövetkezeti Csoport (Külső-Baktó) 629

Ady Halászati Tsz 650

Ady tér 178 341 360 778

ÁFÉSZ l. Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet

Afrika 571

Ág utca 33

Agapé nyomda 18

Ágh István (*1938) költő, író, műfordító 702

Agócsi János (1899–1967) vasmunkás, mű-szerész, kendergyári MKP-titkár 175 225

Ágoston György (*1920) pedagógus, egy. tanár 373 374 396

AGROHÉV kereskedelmi vállalkozás 653

Agyagos utca 50 80 438

Aigner-telep l. Szeged–Aigner-telep

Aigner-telepi Községi Iskola 305

Ajtay Andor (1903–1975) színész 726

Akácz László l. Takács László

Aklán Etelka (1919–?) újszegedi kendergyári tisztviselő 100

AKÖV l. Autóközlekedési Vállalat

Alaksza Helmut (*1928) egy. hallgató, jogász, bíró 141

Albánia 275

Aldobolyi Nagy Miklós (1911–1973) geográfus, főisk. tanár 374

ALÉP l. DÉLÉP

Alexa Zsuzsa (*1975), úszó 803

Alexander Simon, szovjet őrnagy 521

Alföld 22 61 63 345 378 392 590 591 599 709 741 742 751 753–755 757

Alföldi Bútorgyár 543 558 566 569 603 604

Alföldi Cementgyár 544 Alföldi Cementáru Vállalat 544 Kő- és Cementipari Vállalat 544 Szegedi Kőfaragó Vállalat 544 545

Alföldi Cementáru Vállalat l. Alföldi Cementgyár

Alföldi Gépgyártó és Autókarosszéria üzem 541 542

Alföldi Közmű és Mélyépítő Vállalat l. DÉLÉP

Alföldi Lajos (*1927) mikrobiológus, MTA SZBK Genetikai Intézet ig. 385 387 390 391

Alföldi Mezőgazdasági Intézet l. Gabonatermesztési Kutató Intézet

Alföldi Tudományos Intézet 392

Alföldi Tüzép Vállalat 683

Alföldi utca 55

Algyő l. Szeged–Algyő

Algyői Általános Iskola 327

Algyői Faluház 465

Algyői híd 511

Algyői Művelődési Ház 457

Algyői szénhidrogén mező (olajmedence) 511 513

Algyői Pávakör 465

Algyői út 36

Algyői vasútállomás 513

Algyői vasúti híd 507

Alkony utca 58

Alkotmány Termelőszövetkezeti Csoport l. Alkotmány Tsz

Alkotmány Tsz 636 637 644 Alkotmány Termelőszövetkezeti Csoport 624 635 636

Állami Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnázium l. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Állami Áruház l. Centrum Áruház

Állami Dugonics András Gimnázium l. Dugonics András r. k. Kegyesrendi Gimnázium

 {857} Állami Egészségügyi Gyermekotthon 438

Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) 137 172 481 482 499 501 504

Állami Ellenőrzési Központ 579

Állami Felső Ipariskola l. Déri Miksa Szakközépiskola

Állami Fodrász Vállalat 545

Állami Gyermekmenhely l. Újszegedi Gyermekkórház

Állami Gyermekvédő Intézet l. Újszegedi Gyermekkórház

Állami Kereskedelmi Leányiskola l. Vasvári Pál Szakközépiskola

Állami Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelet 431 432

Állami Múzeum l. Móra Ferenc Múzeum

Állami Tanonciskola 675

Állami Vagyonkezelő Rt. 568

Állami Vagyonügynökség 568

Állami Védőnőképző Intézet (ÁVI) 406

Államvédelmi Hatóság l. ÁVH

Állatforgalmi Vállalat 552

Állatorvostudományi Egyetem 377

Alpár Mária (*1931) operaénekes 722

Alsó-kikötő sor 77 447 604

Alsóközpont l. Mórahalom

Alsóközponti Külterületi Iskola 305 307

Alsónyomás sor 42

Alsótanya 94 97 611 617

Alsóváros l. Szeged–Alsóváros

Alsóvárosi Egyesített Szociális intézmény l. Alsóvárosi Szociális Otthon

Alsóvárosi Egyházközség kultúrháza l. Vasutasok Szakszervezete Petőfi Sándor Művelődési Ház

Alsóvárosi feketeföldek 604

Alsóvárosi katolikus temető 433

Alsóvárosi Községi Iskola 305

Alsóvárosi MÁV SC 798

Alsóvárosi r. k. zárda 305

Alsóvárosi Szociális Otthon 445 446 Alsóvárosi Egyesített Szociális intézmény 446

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 396

Általános Állami Műszaki Középiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ) 660 661 673

Általános Munkásdalegylet 763 777 780

Altorjay István (1921–1999) gyermeksebész, egy. tanár 428

Amatőr filmesek Klubja 469

Ambrus Edit (*1928) színész 719 721

Ambrus Lajos (*1950) író, kritikus 709

Amerikai Egyesült Államok (USA) 492 495 499 557 Egyesült Államok 803 804

AMFORA Vállalat 679 683

Anderle Ádám (*1943) történész, egy. tanár 196 396

Andó István (*1949) immungenetikus 398

Andrássy Lajos (1928–2007) költő, szer-kesztő 176 704 707

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 427

Anglia 559 567 579 597 777

Angol-Magyar Bank Rt. 538

Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Angyal Mária (*1929) rendező 724 731

Angyalföld 482

Anna eszpresszó 691

Anna-kút 68

Annunciata (Gyümölcsoltó Boldogasszony Szolgálói) szerzetesrend 421

Annus József (1940–2005) író, Tiszatáj fő-szerk. 191 196 701 709

Anouilh, Jean (1910–1987) francia drámaíró 139 725

Antal Andor (*1944) atlétaedző 790

Antal József (*1919) agrármérnök, szegedi Mezőgazdasági Kutatóintézet igh. 396

Antal József (1919–1969) tanár 320

Antal Tamás (*1978) jogász, egy. adjunktus 8

Antalffy Erzsébet, [Magyar Ferencné, ké-sőbb Zámbó Károlyné] (1921–1976) ta-nítónő 313

Antalffy György (1920–1993) jogász, egy. tanár 187 243 359 366 395

Antenna Hungária Vállalat 534

Antonov, Viktor Fjodorovics, Komszomol küldött 154

Apáca utca 84

Apátfalva 194

Apáthy István (1863–1922) biológus, zoológus, egy. tanár 361

Apáthy István Kollégium 361

APEH (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) 575 598

Apor László, színész 165

Apostoli Szentszék 485

Apponyi-kollégium 337 373

 {858} Április 4. Első Szegedi Cipész Szövetkezet l. Április 4. Cipőipari Szövetkezet 567 568

Április 4. Cipőipari Szövetkezet 567 568 604

Április 4. Első Szegedi Cipész Szövetkezet 549 567 568

Április 4. útja l. Boldogasszony sugárút

Apró Antal (1913–1994) szobafestő, MDP, MSZMP KV-KB, PB-tag, MT elnökh. 162 171 174 187 198

Apró Ferenc (*1941) kardvívó, ügyvéd, szakíró 18 745 747 804

Apró László (*1944) kardvívó, szülész-nő-gyógyász 804

Aracsi László (*1929) énektanár, karveze-tő, zeneművészeti szakisk. igh. 773

Arad (Románia) 507

Aradi Sándor, postahivatal-vezető 536

Aradi Vértanúk tere 34 38 73 74 129 188

Áramszolgáltató Vállalat l. DÉMÁSZ

Arany János (1817–1882) költő, műfordító 713

Arany János Általános Iskola 82

Arany János utca 70 71 277 604

Arany Sándor, erdészeti technikum, ~ szakközépisk. ig. 352

Aranyi Sándor (*1949) festő 744 755

Arday Lajos (1914–2003) katonatiszt, FNB tag, AKÖV ig. 148 150 184 519

Árelemző Bizottság 659

Árendás György (1925–1981) vb-tag, tsz elnök 278 627

Árkos Judit (*1933) balett-táncos, koreográfus 723

Árkosi Árpád (*1948) rendező 729 733

Árpád l. Üllés

Árpád Nevelőotthon l. Ifjú Gárda Ifjúsági Város

Árpád tér 38 74

Árpád téri Általános Iskola 360 Belvárosi Elemi Népiskola 360

Árpád vezér 379

Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnázium l. Tömörkény István Gimnázium és Mű-vészeti Szakközépiskola

Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium 350

Miasszonyunkról nevezett Szegény Is-kolanővérek Szegedi r. k. Árpádházi Szent Margit Leánygimnáziuma 306 310 Szegedi r. k. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium 306 310 Szent Margit Gimnázium 334 335 Szent Margit Leánygimnázium 332

Arrabal, Fernando (*1932) francia író 733

Árvai József (*1930) mérnök, vb-elnökh. 28 294

Ásotthalom 147 345 438 439 502 Várostanya 112 305 625

Ásotthalmi Állami Gazdaság 630 631

Asztalos Ktsz, Felszabadulás l. SZEBISZ Bútoripari Szövetkezet

Asztalos Sándor (*1935) állomásfőnök 516

Atka-szigeti holtág l. Tisza

Átokháza 89 611 614

Áts Vilmos l. Ács Vilmos

Attila utca 24 54 66 604

Ausztria 190 596 777

Autheried Kamilló (*1945) orvos, egy. oktató 88

AUTOFER Autójavító és Fémipari Vállalat 569

Autójavító Vállalat 555 560 565 604 XI. sz. Autójavító Vállalat 552

Autóközlekedési Igazgatóság 517

Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) 148 509 517 518

AUTOVILL (Autóvillamossági Felszerelések Gyára) 566

Avar József (1913–1987) ütőhangszer-tanár 774

Avasi Béla (1922–2002) zenetudománynépzene főisk. tanár 776

ÁVH (Államvédelmi Hatóság) 111 115 117 121 123 131 137 148 150 153 160 250 483 Szegedi Osztálya 118 130

ÁVO (BM Államvédelmi Osztály) 116

B Galéria 462

Bába István (1933–2003) ügyvéd 244

Bába János, földműves, várospolitikus, kisgazdapárti alelnök 101 109

Bába Kiadó (Bába és Társai Nyomdaipari Kft.) 704

Babits Mihály (1883–1941) költő, író 709

Bábszínház 459 721 734

Bach, Johann Sebastian (1685–1750) orgonista, karnagy, zeneszerző 725 766 774

Back Bernát (1871–1953) gyáros 221

Back malom 23 537

Bácsalmás 566

Bács-Bodrog megye 605

Bácsépszer 245

 {859} Bács-Kiskun megye 30 119 150 166 167 252 253 268 385 454 475 517 552 553 663

Bács-Kiskun megyei Téglagyári Vállalat 552

Bacsik Sándor (*1932) zenekari hegedűs, koncertmester 769

Bácska 304 520

Bácskai Jánosné Várkonyi Mária (1922– 1975) orvos, pszichiáter 420

Badár Gábor, gépipari technikum igh., ig. 351

Bagdad (Irak) 559

Baja 106 338 375 517

Bajai Posztógyár 572

Bajai út 27 42 604

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 278

Bajnokcsapatok Európa-kupája 801

Bajusz Rezső (*1925), MÁV területi ig. 516

Bajusz Tamás (*1945) megyei sütőipari vállalat ig. 569

Bajza utca 70

Baka István (1948–1995) költő 474 699 701 702 708 710 711

Bakacsi Lajos (*1949) rajztanár, festő 755 759

Bakay Nándor utca 604 682

Bakó István (*1958), DÉLÉP klubvez. 473

Bakó László (1896–1968) református lelkész, esperes 131 488 490 491

Bakonyi László (1913–1997) tanár, Klauzál gimn. igh., ált. isk. ig. 309 314

Bakos Ferenc (1922–1996) nyelvész, c. egy. tanár 369

Bakos Tibor (1902–1976) Baross gimn. tanára 310

Baks 116

Bakti Tibor (1953–2008), Evangéliumi Testvérközösség lelkésze 502

Baktó l. Szeged–Baktó

Baktói Alkotmány Tszcs 130

Bal fasor 82 443 444

Balás P. Elemér (1883–1947) jogtudós, egy. tanár 357 358 385

Baláspiri Lajos (*1938) vegyész, egy. docens 397

Balassa Péter (1947–2003) esztéta, irodalomtörténész, kritikus 710 733

Balassa Sándor (*1935) zeneszerző 771

Balassagyarmat 463

Balástya 194 503 522 610 611 625 Felsőközpont 98 112 305 307 522 523 606 609 621

Balaton 684

Balázs Béla (1884–1949) író, költő, filmszakember 467 717 727

Balázs Béla Ifjúsági Színpad 467

Balázs Béla Úttörőház 457 466 Úttörőház 457

Balázs Mihály (*1948) irodalomtörténész, egy. tanár 713

Balázs Mihály (*1958) súlyemelő 801

Balázsfy Zoltán (*1962) súlyemelő 800

Balettiskola 457 459 469

Bálint Alajos (1902–1983) régész, múzeumig. 378 739

Bálint András (1915–2006) mérnök, MÁV főmenetirányító 510

Bálint Csanád (*1943) régész, MTA oszt. vez. 379

Bálint Ferenc (1915–1989) FNB-tag 149

Bálint Gábor Sándor (*1936) orvos, farmakológus 397

Bálint György (1906–1995) színész-rende-ző 720

Bálint Gyula Sándor (1899–?) szakmunkás-képző intézet tanára 211

Bálint István (*1932) tanár, egy. tanársegéd 168

Bálint Sándor (1904–1980) néprajztudós, egy. tanár 23 96 105 120 175 207 220 226 243 308 364 367 371 378 380 385 392 460 698 701 708 709 712

Bálint Sándor Általános Iskola 327

Bálint Sándor Művelődési Ház 458 November 7. Művelődési Ház 456 460 November 7. Művelődési Központ 456– 461 463

November 7. Művelődési Otthon 454 459 460

Újszegedi Művelődési Otthon 460 Szent Vince Egyesület Kultúrháza 456 460

Bálint Sándor utca 81

Ballagi-tó 35

Baló József (1895–1979) orvos, patológus, egy. tanár 357 385

Balog József (*1961) egy. színjátszó, tv-műsorvezető, egy. oktató 474

Balog László (*1941) vegyész, labor és környezetvédelmi oszt. vez. 12

Balogh Ányos (1889–?) premontrei szerzetes 479

Balogh Artúr (*1936) AUTOFER Autójavító ig. 569

Balogh (Kessler) Edgár (1906–1996) publicista, szerkesztő 190 191

 {860} Balogh Éva (*1958) Agapé nyomda ügyvezetője 18

Balogh István (1894–1976) plébános, politikus, államtitkár, Szegedi Nemzeti Biz. elnöke 93–96 98 105 273 479

Balogh István (1914–2000) építész, MSZMP IB-tag 72 155

Balogh János (1910–?) jezsuita pap, főisk. tanár 479

Balogh János, jogász, ügyész 160

Balogh Kálmán (1915–1995) geológus, egy. tanár 398

Balogh László (1919–1995), munkás, FŰTŐBER csongrádi gyáregységének vezetője 187

Balogh Sándor (*1932) élelmiszeripari főisk. ig. 377

Balogh Sándor (*1954) szobrász 750

Balogh Tibor (*1948) pszichológus, főisk. tanár 393

Bán Miklós (*1931) vegyész, egy. tanár 398

Bánát 475

Bánáti Antal (*1948) jégkorongedző 805

Bánfalvi Ferenc (1914–1996) Ságvári gimn. ~, húsipari technikum ~, élelmiszeripari szakközépisk. ig. 350 352

Bánfalvi Géza (*1928) orvos, higiénikus 425

Bánfalvi József (1919–2009) tanár, Radnóti gimn. ig. 162 335 350

Bánhídi Ödön (1887–1972) zenetanár, karnagy 307

Bánkút 388

Bánkuti Imre (*1927) történész, múzeumi helyettes főig. 168 366

Bánkúti Sándor (1911–1986) vívóedző 804

Bánvölgyi László (*1962) szobrász 750 758

Bányagyutacs-gyár 587

Bányai Evangélikus Egyházkerület 492

Bányai József (*1933) szobrász 744

Bányainé Birkás Mária (1932–2008) tanár, tanácselnök-helyettes 294

Bányász (Bucsezán) Ilona (1923–2004) színész 459 460

Baptista Gyülekezet 131 496

Barabás Zoltán (1926–1993) növényneme-sítő, gabonakutató oszt. vez. 385 387 389 395

Baradnay Gyula (*1931) sebész 428

Barankovics István (1906–1974) újságíró, politikus 105

Bárány Ferenc (*1938) egy. tanár 9

Baranya megye 252 253 268

Baranyai Lipót (1894–1970) pénzügyi szakember 304

Baranyi János (1891–1971) zongoramű-vész, karmester, zeneiskola ig. 715 763 772

Baranyi Károly (1894–1978) szobrász, keramikus 739

Barát József, gazdálkodó 634

Barát Pál (*1954) népművelő, festő, Petőfi S. műv. ház ig. 464

Baráth János (1925–2006) labdarúgó 797

Baráth Ibolya (*1945) balett-táncos 734

Barattyosi Állami Gazdaság 630 631

Barbay Ferenc (*1943) koreográfus 734

Barczánfalvi Ferenc (*1944) művésztanár, grafikus 760

Bárdi Sándor (1943–2009) magánénekes, főisk. tanszékvezető tanár 776

Bárdos János-féle üzem 542

Bárdos Károly (1934–1992) szegedi hangszergyár vezérig. 569

Bárdos Lajos (1899–1986) zeneszerző, karnagy, zenetudós 781

Bárdos Miklós (1917–?) vb-tag, tanácsi oszt. vez. 277

Bárdos Pál (*1936) író, dramaturg 704 707 726

Bárkányi Antal, földművesszövetkezet ügy-vezető ig. 618

Bárkányi cipész család 222

Bárkányi Ferenc (1897–1962 után) gépészmérnök, gyáros, ipartestületi elnök, ogy. képv. 104 107 108 541

Bárkányi István (*1930) középtávfutó 790

Bárkányi Zoltán (*1939) birkózó 791

Bárkányi-féle vasöntöde 541

Baross Gábor Gyakorló Gimnázium 103 303 306 309 310 320 332–334 340 341 350

Móra Ferenc Gyakorló Gimnázium 333 340 350

Baróti (Kratofil) Dezső (1911–1994) szegedi kisgazdapárt alelnöke, irodalomtörténész, egy. tanár 120 141 151 168 359 364 366 374 713

Barsy Béla (1906–1968) színész 719

Barta István (1902–1958) Dugonics gimn. ig. 320 350

Barta Mária (*1923) színész 724 727

Barta András (*1967) szobrász 750

Bartha István, tanácstag 302

 {861} Bartha Tibor (1912–1995) református püspök 491 492

Bartha Tibor, ifj. (*1944) református lelkész 491 492

Bartha Tiborné, ifj. (Zsíros Katalin) (1948–2009) református lelkész 491 492

Barthes, Roland (*1915) francia író, kritikus 699

Bartók Béla (1881–1945) zeneszerző, zon-goraművész, népzenekutató 717 718 742 764–766 769 770 774 781

Bartók Béla Énekkar 469 773 780 781

Bartók Béla Filharmonikus Zenekar 765

Bartók Béla Kamarakórus 461 781

Bartók Béla Művelődési Központ 456 460–462 473 733 746 759

Bartók Béla Szövetség 778

Bartók Béla tér 34 62 70

Bartók Béla téri gyógyszertár 434

Bartók Grafikai Kör 759

Bartók Gyermekkórus 781

Bartók Mihály (*1933) vegyész, egy. tanár 385

Bartók Pódium 462

Bartos Irén (1917–1981) balett-táncos 718

Bartucz Lajos (1885–1966) antropológus, egy. tanár 355 398

Bartucz Szilveszter, tsz tag 642

Bary Dezső, újszegedi földműves és munkásszövetkezet elnöke 618

Báthori Lajos (1904–1977) könyvelő, ke-reskedő, várospolitikus, alispán, NPP városi elnök 92 109 120

Báthory Sándor (1904–1993) konzervatórium ig. 773

Batizfalvy János (1895–1960) szülész-nő-gyógyász, egy. tanár 366 428

Batta Antal, postahivatal-vezető 536

Batthyányi utca 497

Battonya 477

Bay Zoltán (1900–1992) fizikus, egy. tanár 304

Bebrits Lajos Szakközépiskola l. Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola

Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikum és Szakközépiskola l. Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola

Beck Mihály (*1929) vegyész, egy. tanár 368 398

Becker Vendel (1878–1957) c. apát, taní-tóképző ig., tankerületi főig. 303 336 477

Bécs (Wien, Au.) 21 151 190

Becsei Károly (*1959) ökölvívó 799

Bécsi körút l. Nagykörút

Becsky Balázs (1914–1994) fotográfus, karnagy 778 779

Beethoven, Ludwig von (1770–1827) zene-szerző 764–767 774 780

Behan, Brendan (1923–1964) ír drámaíró 730 733

Béke Tsz (Szatymaz) 650

Béke utca 604

Béke utcai Általános Iskola 349

Béke utcai fogház 356

Beke Ferenc (1914–1986) növénynemesítő 387 389

Béke Termelőszövetkezeti Csoport (Felső-város-Székhát) 628

Béke Termelőszövetkezeti Csoport (Feketeszél) 628

Béke Termelőszövetkezeti Csoport (Mórahalom) 625

Béke-épület 64 360

Békeffy István (1901–1977) író 732

Békei László (*1943) Vedres I. építőipari szakközépisk. ig. 352

Békés Egyházmegye [református] 489

Békés megye 30 119 166 167 216 385 402 439 475 484 517 553 596 691

Békésbánáti Református Egyházmegye 489

Békéscsaba 463 508 511–513 517 596

Békés-Csongrádi Egyházmegye [evangélikus] 492

Békési Imre (*1936) nyelvész, főisk. tanár 375

Békési Zoltán (1941–2001) orvos, higiénikus, városi főorvos 404

Békéstarhos 335

Béketelep l. Szeged–Béketelep

Béketelepi Általános Iskola 327

Béla utca 68

Béládi Ilona (*1925) orvos-mikrobiológus, egy. tanár 397

Béládi Miklós (1928–1983) irodalomtörténész, kritikus 707

Belányi György (*1954) költő 699

Belföldi Szállítmányozási Vállalat 525

Belgium 776

Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Belgyógyászati Intenzív Osztály l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Belgyógyászati Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Beliczay Mária (*1956) tanár, szobrász 750 758

Belkereskedelmi Továbbképző Intézet 676

 {862} Belklinika l. Szegedi Orvostudományi

Egyetem Belső-Alsóváros l. Szeged–Alsóváros Belső Újszeged l. Szeged–Belső Újszeged Belsped Vállalat 517 Belváros l. Szeged-Belváros Belvárosi Elemi Népiskola l. Árpád téri

Általános Iskola Belvárosi híd 43 90 803 Belvárosi Kaszinó épülete 468 Belvárosi Községi Fiúiskola 305 Belvárosi Községi Leányiskola 305 Belvárosi mozi 458 729 767 769

Szabadság mozi 458 729 Belvárosi temető 433 Belvedere palota 340 348 467 Benák András (*1926) labdarúgó 797 Benák András (*1953) asztaliteniszező 789 Bencze György (1922–1999) orvos-immunológus 397 Bende Zsolt (*1926) operaénekes 721 Benedeczky István (*1931) biológus, egy.

tanár 398 Benedek János (*1944) súlyemelő 800 Benes József (*1936) grafikus 750 758

759 Benkóczy Dániel (1898–1968) evangélikus

lelkész, esperes 492 493 Benkóczy István-féle vasárugyár 542 Benkő Andrásné Ürmös Ilona (*1941) Vasutas Szakszervezet Petőfi S. műv. ház

ig. 472 Benkő Gyula (*1930) birkózóedző 791 Benkő László (1912–1994) nyelvész, főisk.

tanár 398 Benkő Miklós, színházig. 716 719 Benkő Pál (*1928) sakkozó 806 Benkő Sándor (1912–1971) belgyógyász,

hematológus 397 Bérces Tibor (1932–2007) vegyész, egy.

tanár 368 399 Bercsényi Eszter, kendergyári munkás 187 Bercsényi utca 41 62 Berdál Valéria (1933–2003) operaénekes

720 721 725 729 774 Beregi Lea (1910–1996), színész 716 Beregi Oszkár (1876–1965) színész 716 Berencsi György (1913–1986) orvos, egy.

tanár 440 Berényi Árpád (1896–?) mérnök 401 Berényi Bogáta (1941–1993) újságíró 769 Berényi János, postahivatal-vezető 536 Béres Sándor, rostkikészítő vállalat ig.

570

Beretzk Péter (1894–1973) orvos, ornitoló-gus 378 380 385 392 418

Berey Gézáné (Csányi Piroska) (1909– 1981) újságíró 98

Berkecz Éva (*1941) tanár, grafikus 760

Bérkert utca 34 75 82 172 413 676 678

Berkes Pál (1901–?) városi főorvos 401 404 425

Berki Viola (*1932) festő, grafikus 703

Berky Imre (1902–1977) tanár, Tömörkény gimn. és szakközépisk. ig. 308 310 320 333 350

Berlin (Németo.) 466 731 768

Berlini körút l. Nagykörút

Bernáth Árpád (*1941) irodalomtörténész, germanista, egy. tanár 713

Bernáth Gábor (*1933) vegyész, egy. tanár 396

Berniczky József (*1927) építész 62 67

Berta István (*1933) kendergyár ig. 575

Berta János (*1933) balettművész 165

Bertalan híd 34 52 Északi Tisza-híd 43 45 49

Bertalan Sándor (*1934) SZHK fejlesztő iroda vezető tervezője 51 55 71 78

Bertalan-emlékmű 325

Berzenczey Domokos (1879–1939) építészmérnök 25

Berzsenyi Dániel (1776–1836) költő 779

Berzsenyi utca 62 71

Bessenyei Ferenc (1919–2004) színész 718

Besze László (1911–2007) motorcsónak-versenyző 799

Beszédes Kornél (*1930) építész 67

Bethlen Gábor (1580–1629) erdélyi fejedelem 176

Bethlen Gábor Kör 490

Betlen B. László (1892–1980) zeneszerző, karmester 716

Bezerédy István (1915–1987) tanár, Somogyi-könyvtár ig. 381 382

B-Galéria 746

Biacsy Béla (1901–1985) jogász, szociális felügyelő 402

Bibliakutató l. Jehova Tanúi

Bibó István (1911–1979) jogtudós, egy. tanár 219 220 223 231 243 274 357 358 385

Bicskey Károly (*1920) színész 144 722

Biczó György (*1926) mérnök, vb-elnök, tanácselnök, diplomata, várospolitikus 155 159 170 187 216 280 294

Biedl Samu (1872–1938) gyáros 221

 {863} Bihari Mihály (*1943) jogász, politikus 196

Bihari Vilmos (*1946) közgazdász, Pick Rt. vezérig. 245 569

Bille János-féle gépjavító üzem 542

Biológiai Intézet l. MTA Szegedi Biológiai Központ

Bíró János (1904–1972) tanár, bölcsészkari titkár 319

Bíró Zoltán (*1941) irodalomtörténész, politikus 196

Bíró-Balogh Tamás (*1975) író 712

Biszku Béla (*1921) szerszámkészítő, politikus, MSZMP KB-titkár, PB-tag, MT-elnökh. 177

Bite Vince (1906–1983) vasutas, vb-tag, MSZMP szegedi IB tag 117 155 277 278

Bizet, Georges (1838–1875) francia zene-szerző 730

Bizó Gyula, tanfelügyelő, minisztériumi oszt. vez. 337

Bizományi Áruház 679

Bizományi Vállalat 132

Blaskovics Zoltán (1899–1993) MÁV szegedi területi ig. 516

Blazovich László (*1943) történész, egy. tanár, levéltárig. 5 18 383

BM Államvédelmi Osztály l. ÁVO

Bocskai (Baches) János (*1935), építész, emigrált 71

Bocskai utca 54 73 604

Boda Domokos (*1921) gyermekgyógyász, egy. tanár 397 428

Bódás Péter (*1936) zongoraművész, tanár 774

Bódi László (1919–2002) vasöntöde ig. 558

Bódis Lajos (1917–2003) nőgyógyász, kórházig. 425

Bodó Antal (*1958) birkózó 791

Bodó István (1924–1984) tápéi tsz-elnök 651

Bodolay Géza (*1947) rendező 733 734

Bodor Johanna (*1965) balett-táncos 734

Bodor Zoltán (*1957) festő 755

Bodosi Mihály (*1940) idegsebész, egy. tanár 428

Bodzsár Pál (1897–?) gazdálkodó 611

Boér Elek, ifj. (1899–1954) jogtudós, egy. tanár 357 358 385

Bogáts László (1929–1991) sebész, kórházig. 425

Bokor Antal (1887–1973) gazdálkodó, pol-gárőrség parancsnok 97

Bokor István (1913–1984) Ságvári gimn. ig. 341 350

Bokor István, szociáldemokrata gazda 97

Bokor Roland (*1948) balettig. 734 735

Bokor utca 502

Boldogasszony sugárút 318 Április 4. útja 188 277 341 342 473 785 800

Bólya Lajos (1905–1978) jogász, egy. tanár 359 366

Bolyai Intézet l. Szegedi Tudományegyetem

Bolyai János Matematikai Társulat 394

Bólyai utca 62

Bolzano (Olaszo.) 801

Bónis György (1914–1985) jogtörténész, egy. tanár 151 168 366

Bor Zsolt (*1949) fizikus, egy. tanár 368 385

Borbély asztalos család 222

Bordány 285 460 660

Borka József (*1956) szegedi sütőipari vállalat ügyvezető ig. 569

Borogyin, Alekszandr (1833–1887) orosz zeneszerző, vegyész 764

Boromei Szent Károly Irgalomház 438

Boros Gergely (1923–1995) baptista lelkész 496

Boros Mária, főisk. hallgató 188

Boros Mihály, id. (1934–1986) sebész, aneszteziológus, egy. tanár 397

Boross János (1924–1976) színész 722

Boross József utca 41 62 278

Boross László (*1931) biokémikus, egy. tanár 399

Bors-féle pékség 586

Borsodi János (1905–1976) MÁV szegedi területi ig. 516

Borsos József (1875–1952) építész 63

Borvendég Béla (*1931) Ybl-díjas építész 27 53 56 67 69 70 747

Bossányi György (1922–1992) szövőmes-ter, textilmérnök, újszegedi kendergyár ig. 572

Boszorkánykonyha bisztró 678

Boszorkánysziget 27 792

Botár Olivér (1913–1989) közigazgatási szakember 301

Both Béla (1910–2002) színész-ig. 718

Botka László (*1973) jogász, polgármester 5 15

 {864} Botond Gábor (1924–1993) katonatiszt, őr-nagy 147

Bozay Attila (1939–1999) zeneszerző 771

Bozóky István (1921–2001) színész-rende-ző 724 725 726

Bozóky Mihály (1924–2007) súlyemelő edző 800

Bozsó László, falemezgyár ig. 541

Bozsó Szilveszter, földműves, várospolitikus, kisgazda alelnök 101

Bödőné Mracskó Annamária (*1962) teké-ző 801

Bőhm Éva (*1931) korrepetitor 165

Bölcsőde utca 444

Bőr- és Nemibeteg-gondozó Intézet 418 419

Börcsök fűszerpaprika-készítő család 222

Börcsök Károly, földműves, várospolitikus, kisgazda alelnök 109

Börcsök László (1942–2008) szakmunkás-képző intézet ig. 352

Bős (Gabčíkovo, Szlovákia) 197

Brazília 804

Breinovics Vilmos (1891–1961) építész, városi főmérnök 25

Brešan, Ivo (*1936) horvát író 730

Britten, Benjamin (1913–1976) angol zene-szerző 766

Brno (Cseho.) 174

Bruckner nagykereskedő család 222

Bruckner Ede (1870–1953) vaskereskedő 221

Bruckner Győző (1900–1980) vegyész, egy. tanár 373 385 387

Bruder János (1913–1982) növénynemesítő 389

Brüsszel (Bruxelles, Belgium) 576

Brüsszeli körút l. Nagykörút

Budai Margit (1917–1996) orvos 419

Budai Nagy Antal utca 465

Budai országút l. Kossuth Lajos sugárút

BUDALAKK 560 601 604 Lakk és Festékipari Vállalat 180 Szegedi gyáregysége 36 180 Titán Festékgyártó Kft. 565 569

Budaörs 498

Budapest 23 27 28 59 65 81 97 101 106 111 133 142 143 147 150 162 173 174 182 183 193 207 253 267–269 308 315 318 337 344 354 356–358 365 373–377 385 389 392 394 428 433 436 439 452 454 467 473 480 482 484 494 501–503 508 511 515 517 519 520 523 526 528 532 545 548 554 556 571 572 582 588 589 592 596 611 614 646 664 684 716 727 745 764 766 768 769 772–775 778 779 781 798 802–804 Pest 21 716 719 721 723 726 734

Budapest Sportcsarnok 499

Budapesti Egészségügyi Főiskola 345 406

Budapesti Egyenruha-ipari Nemzeti Vállalat 543

Budapesti Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sion Gyülekezete 502

Budapesti Honvéd 795 799

Budapesti Kábelgyár 590

Budapesti Kamara-együttes 771

Budapesti körút 43

Budapesti Lenfonógyár kötélfonó részlege 571

Budapesti Nemzeti Színház 392

Budapesti Öntödei Vállalat 552

Budapesti Spartacus 805

Budapesti út 36 604

Budapesti Vasutas Sport Club (BVSC) 794 795

Buday Árpád (1879–1937) régész, egy. tanár 378

Buday György (1907–1990) grafikus 378 740 759

Buday Lajos (1911–1965) festő 742 744

Budó Ágoston (1914–1969) fizikus, egy. tanár 151 366 368 373 384 386 387

Budó Ágostonné Farkas Gabriella (*1921), tanár 211

Bukarest (Bucureşti, Románia) 194

Bukovinszky Tamás (*1947) építész 58

Bulányi György (*1919) piarista tanár 131 483

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (1871– 1940) szovjet-orosz regény- és drámaíró 727

Bulgária 275 781

Burger Kálmán (1929–2000) vegyész, egy. tanár 368 386

Burgonyahivatal 659

Burgonyatermesztési Egyesülés 653

Burkus könyvkötő család 222

Busa Tamás (*1955) operaénekes 735

Bútorért Vállalat 683

Bútoripari Rt. 23

Butyenko, szovjet katonatiszt, városparancsnok 90 521

Búvár utca 465

Búvártó 51 80

Buváti (Budapesti Városépítési Tervezőintézet) 74

 {865} Buza László (1885–1969) jogtudós, egy.

tanár 357 358 386 Búzakalász Tsz (Tiszasziget) 138 650

Búzakalász Tszcs 636 644 BVSC l. Budapesti Vasutas Sport Club

Canticum kamarakórus 458 781

Cegléd 106 493 508 511 515

Centrum Áruház 36 38 54 664 679 Állami Áruház 180 Skála Centrum Áruház 666 679 Skála Áruház 180 Szegedi Állami Áruház 664 Tisza Áruház 37 38 72 679

Cigna, Gina (1900–2001) olasz operaénekes 722

Cikker, Ján (1911–1989) szlovák zene-szerző 724

Cipőker Vállalat 683

Ciprus 488

Collegium Artium 770

Cooptourist Utazási Iroda 686

Corvin köz 164

Corvin-koszorú 387

Corvin-lánc 387

Czene Attila (*1974) úszó 803

Czenéné Vass Mária (*1950) tanár 9

Czibula Antal (1879–1953) ügyvéd, szociáldemokrata pártvezető 94 109 220 379

Czifra Éva (*1959) zongoraművész, lelkipásztor 498

Cziráki József (*1927) labdarúgó 797

Czirok Illés (1885–1959) vb-tag 278

Czógler Kálmán (1884–1952) tanár, biológus 379

Czúcz Ottó (*1946) jogtudós, egy. tanár 373

Czúth Béla (1931–1987) egy. oktató 364

Cs. Pataj Mihály (1921–2008) festő 744 745 748 753 758

Csaba Béla (1929–2002) testnevelő tanár, cselgáncsedző 791 792

Csajkovszkij, Pjotr Iljics (1840–1893) orosz zeneszerző 718 720

Csák Boldizsár (1892–1970) jezsuita szerzetes, hitoktató 126

Csákány Béla (*1932) matematikus, egy. tanár 8 359 399 806

Csala Károly (*1958) grafikus 760

Családi és Társadalmi Rendezvényeket Szervező Iroda 458

Csallány Dezső (1903–1977) régész 377

Csamangó Henrik (1912–1994) géplakatos, motorkezelő, ogy. képv., MÁV vezér-igh. 472

Csanád (Cenad, Románia) 507

Csanád Egyházmegye l. Szeged-Csanádi Püspökség

Csanád megye 90 383 663

Csanád megye levéltára l. Csongrád Megyei Levéltár

Csanád–Arad–Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék 273 402

Csanádi Géza (*1931) tanár, Kőrösy J. szakközépisk. ig. 351

Csanádi György (1905–1974) mérnök, politikus, közlekedési miniszter 512

Csanádi Sándor, postás 523

Csanádi utca 425 443 604

Csánky Dénes (1885–1972) festő, művészeti író 745

Csányi József, földműves, várospolitikus, kisgazda alelnök 109

Csányi László (*1927) vegyész, egy. tanár 368 399

Csap utca 528 535

Csaplár Ferenc (1940–2007) irodalomtörténész 461 712

Csapó Géza (*1950) kajakozó 793

Csapody Miklós (*1955) irodalomtörténész, kritikus, ogy. képv. 191

Császár Balázs (Császár P. Balázs) (1914– 1986) földműves, parasztpárt tagja, elnöke, ogy. képv. 109 122 227 401

Császár József (1926–1996) vegyész, egy. tanár 399

Csatári Dániel (1927–2008) történész, egy. tanár 191

Csefkó Gyula (1878–1954) nyelvész, egy. tanár 386

Csehov, Anton Pavlovics (1860–1904) orosz író, drámaíró 725 729

Csehszlovákia 174 185 275

Cséka Ervin (*1922) jogász, egy. tanár 395

Cselovszki Jánosné (*1943) Florin vegyipari szövetkezet ig. 569

Csemegekereskedelmi Vállalat 664

Csendes utca 277

Csengele 112 523 606 607 609 611 614

Csengelei Körzeti Külterületi Iskola 305

Csepel 799

Csepel Autógyár 566

Csepke Imre, hindu hívő 503

Csepregi Bálint (1938–1956) ipari tanuló 165

 {866} Csepregi Imre (1876–1954) prelátus, c. apát 477

Cser Miklós (*1947) karmester 731 769

Cserepes sor 267 468

Csergő Tibor (*1934) orvos, városi főor-vos 404 405

Cserhalmi Mihály (*1924), labdarúgó 797

Cserháti István (1930–1986) belgyógyász, egy. tanár 359 397 440

Cserháti Sándor (*1930) evangélikus lelkész 493

Cserháti Sándor, ifj. (*1964) evangélikus lelkész 494

Cserje sor 604

Csernák Árpád (*1943) színész 727

Csernák János (*1952) színész 733

Csernay László (*1931) belgyógyász, egy. tanár 397

Csernus Tibor (1927–2007) festő 754

Cserta László (1902–?) MÁV szegedi területi ig. 516

Cserzy Mihály utca 604

Csete György (*1937) építész 82

Csetényi István (1921–1993) postahivatal-vezető 536

Csetri Lajos (1928–2001) irodalomtörténész, egy. tanár 381 396 713

Csicsai Antal (*1953) tanár, népművelő 463

Csicsai János, földművesszöv. elnök 618

Csik Lajos (1902–1962) orvos, egy. magántanár 151 366

Csikai Márta (*1939) építész 68

Csiki László (1944–2008) költő, író, mű-fordító 702

Csikós Ferenc (1929–1994) vb-titkár 280 295 302

Csikós Ferenc (*1950) birkózó 791

Csíkos Gábor (1939–1996) színész 724

Csíkos Istvánné, szakmunkásképző intézet tanára 117

Csiky Gergely (1842–1891) drámaíró, mű-fordító 720

Csillag Miklós, színházig. 720

Csillagbörtön 144 153

Csillagvizsgáló 394

Csillik Bertalan, id. (1889–1978) irodalomtörténész, könyvtárig. 371

Csillik Bertalan (*1927) anatómus, egy. tanár 397

Csirik János (*1946) matematikus, informatikus, egy. tanár 399

Csiszár Imre (*1950) rendező 733

Csiszár Károly (1926–1992) Volán területi ig. 519

Csízik Mihály, földműves, napszámos 129 633

Csizmás Sándor (*1969) Haladás tsz elnöke 648

Csizmazia Kálmán (1904–1973) festő, rajztanár 740 742

Csoma Gyula (1902–1959) tanár, ált. isk. ig. 309

CSOMIÉP (Csongrád Megyei Építőipari Vállalat) 192 594 65. sz. Építőipari Tröszt 594 Csongrád megyei Tatarozó és Építő Vállalat 557

Magasépítő Nemzeti Vállalat 594 Szervezett Építőmunkások Szövetsége 594

CSOMITERV (Csongrád Megyei Tervező Vállalat) 528 594 599 604 747 760 Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalat 71

Csongor Árpád (?–1950) bankár, várospolitikus, városi szabadságpárti pártig. 102

Csongor Győző (1915–1997) tanár, polihisztor, 379 380

Csongor téri Általános Iskola 327 Tarján II. Általános Iskola 327

Csongrád 81 104 106 134 378 520 650

Csongrád Egyházmegye [református] 489 490

Csongrád megye 30 116 128 131 149 150 166 167 176–178 252 253 268 275 278– 280 285 288 292 299 303 313 318 380 383 385 393 394 402 414 426 439 440 454 475 481 517 532 602 606 613 641 653 657 661 663 666 669 673 683 686 687 691 753 780 786 801 802

Csongrád Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 417 427 Oktatási és Népművelési Osztály 321

Csongrád megyei 1. sz. Levéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád megyei 2. sz. Levéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád Megyei Állatforgalmi Vállalat l. Pick Szalámigyár

Csongrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat l. Pick Szalámigyár 577

Csongrád Megyei Bíróság 504

Csongrád Megyei Építőipari Vállalat l. CSOMIÉP

Csongrád megyei Fodrász Szövetkezet 567

 {867} Csongrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) 443

Csongrád Megyei Húsipari Vállalat l. Pick Szalámigyár

Csongrád Megyei KÖJÁL l. Közegészségügyi és Járványügyi Állomás

Csongrád megyei Közlevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Csongrád Megyei Közművelődési és Pedagógus Továbbképzési Intézet 349 Csongrád megyei Pedagógus Tovább-képző Intézet 349

Szegedi Pedagógus Továbbképző Kabinet 349

Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat 474 700 702

Csongrád Megyei Levéltár 15 383 384 Csanád Megye Levéltára 383 Csongrád megyei 1. sz. Levéltár 383 Csongrád megyei 2. sz. Levéltár 383 Csongrád Megyei Közlevéltár 383 Csongrádi Fióklevéltár 383 Hódmezővásárhelyi Fióklevéltár 383 Levéltár 74 75 596 Makói Fióklevéltár 383 Szegedi Állami Levéltár 383 Szeged városi Közlevéltár 383 Szentesi Fióklevéltár 383 Városi Levéltár 383

Csongrád Megyei Malomipari Egyesülés l. Csongrád megyei Malomipari Vállalat

Csongrád Megyei Malomipari és Terményforgalmi Vállalat l. Csongrád megyei Malomipari Vállalat

Csongrád megyei Malomipari Vállalat 553 583

Csongrád Megyei Malomipari Egyesülés 583

Csongrád Megyei Malomipari és Terményforgalmi Vállalat 583 Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat 569

Gabonatároló 604 Központi Irodaháza 604 Malomipari Egyesülés 548 Malomipari Vállalat 565 604 Szegedi Gőzmalom Rt. 582 583 Tisza malom Rt. 537 582 583 604

Csongrád Megyei Mezőgazdasági Termék-értékesítő Szövetkezeti Közös Vállalat (MÉK) 653

Csongrád Megyei Moziüzemi Vállalat 458

Csongrád Megyei Művelődési Központ 461


Megyei Művelődési Központ 780 Megyei Népművelési Tanácsadó Intézet 780

Csongrád Megyei Népbolt Nemzeti Vállalat 663

Csongrád Megyei Onkológiai Gondozó Intézet 421

Csongrád Megyei Papi Békebizottság 481 482

Csongrád Megyei Pártbizottság 115 116 138 176 189 195 196

Csongrád megyei Pedagógus Továbbképző Intézet l. Csongrád Megyei Közművelődési és Pedagógus Továbbképzési Intézet

Csongrád Megyei Rendőrkapitányság 161 Politikai Nyomozó Osztály 165

Csongrád Megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat 664

Csongrád Megyei Sütőipari Vállalat 569 -586 604

Csongrád megyei Szikvízkészítő Vállalat 564

Csongrád megyei Talajerőgazdálkodási Vállalat 552 564

Csongrád Megyei Tanács 406 407 410 419 431 664

Gépjármű-közlekedési Vállalata 517 Kereskedelmi Iroda 664 Végrehajtó Bizottsága 287 288 291 292 299 378 383 651

Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalat l. CSOMITERV

Csongrád megyei Tatarozó és Építő Vállalat l. CSOMIÉP

Csongrád megyei Téglagyári Egyesülés 552

Téglagyár 559 604 Téglagyári Egyesülés 548

Csongrád megyei Tejipari Vállalat 553 Tejipari Vállalat 184 565 569 604 Tejüzem 180

Csongrád Megyei Temetkezési Vállalat 432

Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Központ 454 461 Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet 780

Csongrád Megyei Tüzép Vállalat 683

Csongrád megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat l. Pick Szalámigyár

Csongrád Megyei Városellátó Közös Vállalat 653

Csongrád Megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat 682

 {868} Csongrád Megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vállalat 664

Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat 664

Csongrád vármegye l. Csongrád megye

Csongrádi Fióklevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Csongrádi Művésztelep 755

Csongrádi sugárút 33 50 51 79–81 305 497 529 532 535

Csongrádi sugárúti Községi Iskola 303 305

Csongrádi út 27 42

Csonka István (*1940) tanácselnök-helyettes, tanácselnök 197 290 294 302

Csonka István, színjátszócsoport-vez. 471

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 342 498

Rózsa Ferenc Erősáramú, Kereskedelmi, Közlekedésgépészeti és Közlekedési Szakközépiskola 342 350 Rózsa Ferenc Gimnázium 341 342 350 788 795

Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 165 330 331 339 345 350 Újszegedi Gimnázium 336

Csonka Mihály (1886–1962) piarista tanár, Dugonics gimn. ig. 320 350

Csonka Zsuzsa (*1968) tekéző 801

Csonka sütőiparos család 222

Csonka-féle pékség 586

Csoóri Sándor (*1930) költő, író 190 701

Csorva 609 611 Ruzsajárás 112 305 609

Csóti András, Alföldi bútorgyár vezérig. 569

Csöme Lajos (*1932) középiskolai tanár, igh. 339

Csörgei Sándor, malomipari vállalat ig. 583

Csörgő Sándor (1947–2008) matematikus, egy. tanár 399

Csuhai István (*1961) szerkesztő, kritikus 703

Csuka Béla (1893–1957) viola de gamba művész 769

Csuka utca 277 278

Csukás István (1917–2002) irodalomtörténész, egy. tanár 374 375

Csurgó Éva (*1945) építész 78

Csurgó-féle gépjavító üzem 542

Csuri József (1909–1987) vb-tag 277

Csúri Károly (*1946) irodalomtörténész 713

Csúri Mihály (1902–1970) vb-tag, kerületi

vb-elnök 278 295 Csurka István (*1934) író 729

D. Fehér Zsuzsa (1925–2001) művészet-történész 739

D. Nagy Géza (1892–?) várospolitikus, városi szabadságpárti titkár 104 108

Dálnoki Miklós Béla (1890–1948) katonatiszt, miniszterelnök 607 763

Damjanich utca 604

Dáni Sándor (1925–2006) vb-titkár, egy. oktató 295

Dáni utca 73 447

Dani Zsolt (*1969) evezős 793

Dankó Pista (1858–1903) nótaszerző 452

Darázs József (*1955) festő 756 758

Darázs Sándorné (1943–1991) konzervgyárig. 569 582 585

Dario Fo (*1926) olasz szatirikus író, drámaíró, rendező 733

Darnyik Sándor (*1932) Ybl-díjas építész 53

Daróczi Frigyes, munkásőr 161

Daróczi Istvánné (*1925), óvodai felügyelő 324

Darré, Jeanne-Marie (1905–1999) zongo-raművész 770

Darvas Imre (*1937) építész 55 71

Darvas Miklós (*1949) kenus 793

Darvas Tibor (*1951) állomásfőnök 516

Darvasi László (*1962) író, költő 701–703 711 712

Dávid Károly, ifj. (1903–1973) Kossuth-díjas építész 38 76

Dávid Katalin (*1923) művészettörténész 739

Dávid Mária (1935–2008) építész 73

Dayka Margit (1907–1986) színész 726

Deák Ferenc (*1935) grafikus 704

Deák Ferenc Gimnázium 82 335 457

Deák Ferenc utca 349

Deák Sándor (1909–?) színész 716

Debre Péter (1889–?) orvos, kórházig. 421

Debrecen 92 95 129 156 207 208 247 252 253 267 268 278 308 312 337 344 345 373 401 433 452 454 457 517 523 554 599 681 705 706 713 719 728 729 736 737 775

Debreceni Egyetem 333

Debreceni étterem 678

Debreceni Kodály Kórus 766

Debreceni utca 33 41

 {869} Debreczeni Pál (*1944) úszó, vízilabda-edző 803

Decsényi János (*1927) zeneszerző 771

DEFAG (Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság) l. Szegedi Falemezgyár

DÉFOSZ l. Dolgozó Parasztok és Földmunkások Szövetsége

DÉGÁZ (Délalföldi Gázgyártó és Gázszolgáltató Vállalat) 180 560 604 Délalföldi Gázszolgáltató 569 Délmagyarországi Gázmű 553 Délmagyarországi Gázszolgáltató Vállalat 553 Szegedi Gázmű 560

Dékány András (1895–1980) gazdálkodó, ogy. képv., tsz-elnök 107

Dékány hentes család 222

Dékány Imre (*1946) kémikus, egy. tanár 399

Dél-Alföld 47 72 84 171 241 263 378 468 475 514 526 571 579

Délalföldi Gázgyártó és Gázszolgáltató Vállalat l. DÉGÁZ

Délalföldi Gázszolgáltató l. DÉGÁZ

Délalföldi Intéző Bizottság 691

Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet

I. Gabonatermesztési Kutató Intézet

Délalföldi Pincegazdaság 569 604

Pincegazdaság 36 604

Pincegazdasági Vállalat 553 564 666

Szegedi Pincegazdaság 604 Dél-Alföldi Színjátszó Napok 463 Dél-Amerika 571 Délegyháza 512 DÉLÉP (Dél-magyarországi Magas- és

Mélyépítő Vállalat) 192 193 434 566

594–596 598 604

II. számú telephely 532

ALÉP (Alföldi Közmű- és Mélyépítő

Vállalat) 595 598

Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat irodaháza (ma APEH székház) 39 54 73 75 kézilabda csapat 795 Klub 473 munkásszálló 360 SC 787 789 798 800 801 sportcsarnok 789 sportpálya 597 táncegyüttes 597 Zenebarátok Kórusa 781

Dél-Európa 275

Déli Baptista Szövetség 496

Del-Ka Cipőkereskedelmi Rt. 658 664

Délkelet-Magyarország 30

Delley József (1937–2006) zongoramű-vész, tanár 774

Delleyné Halama Piroska (*1941) énektanár, karnagy 774

Dél-Magyarország 26 436 556 571

Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó 700 702

Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat l. DÉMÁSZ

Délmagyarországi Cipőgyár Rt. 412 537 540 541 543

Délmagyarországi Gázmű l. DÉGÁZ

Délmagyarországi Gázszolgáltató Vállalat l. DÉGÁZ

Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat l. DÉLÉP

Délmagyarországi Rostkikészítő Nemzeti Vállalat l. Délmagyarországi Rostkiké-szítő Vállalat

Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat 548 603

Délmagyarországi Rostkikészítő Nemzeti Vállalat 570

Rostkikészítő és Termelő Nemzeti Vállalat 570 Rostkikészítő Vállalat 180 564 604

Délmagyarországi Tervező Vállalat l. DÉLTERV

Délmagyarországi Villamos Áramszolgáltató Rt. l. DÉMÁSZ

Delta Kereskedelmi Vállalat 664 673

DÉLTERV (Délmagyarországi Tervező Vállalat) 192 598 604 747 Székház 72 76

DÉLTEX Kereskedelmi Vállalat 569 673 683

Dél-Tisza menti ÁFÉSZ 661 682

Dél-Újszeged l. Szeged–Újszeged

Délvidék 104 201 269 657

Délvidéki Gyümölcstermelők és Kertészek Beszerző és Értékesítő Szövetkezete 615 617

Délvidéki Textilművek 541

DÉMÁSZ (Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat) 548 569 Áramszolgáltató Vállalat 604 Délmagyarországi Villamos Áramszolgáltató Rt. 98 Rt. 245 Számítógépközpont 76

Deme László (*1921) nyelvész, egy. tanár 396 474 702

Demjén Gyöngyvér (*1940) színész 724

 {870} Demokrata Néppárt (DNP) 96 105 107 109 120 175

Demokrata Polgári Párt l. Polgári Demokrata Párt

Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DISZ) 141 143 158 325 364 716

Dénes Géza (*1925) biokémikus 386

Dénes János (1933–1976) grafikus, festő 744 748 753

Dénes Leó (1897–1977) polgármester, vb-elnök, KKI elnökh. 26 91 105 117 121 159 175 216 275 277 278 294 301 716 765

Dennert kelmefestő család 222

Dér Endre (1922–2004) író, újságíró 704 707

Dér István (1937–1993) festő 744 745 748 752

Derekegyház 491

Déri Miksa Szakközépiskola 330 331 351 17-es sz. Gép-és Villamosipari Technikum 338 351

Állami Felső Ipariskola 306 Felső Ipariskola 351 Gép- és Villamosipari Technikum Gépipari Technikum 158 339 Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola 338 351

Derkovits fasor 432

Déry nagykereskedő család 222

Déry Tibor (1897–1977) író 474 718 725 728

Dervarics Attila (*1951) DÉMÁSZ Rt. vezérig. 245

Dési Illés (*1931) orvos, toxikológus, egy. tanár 397

Deszk 116 285 527 621 660

Deszki Tüdőgyógyintézet 419 427

Dettre János (1886–1944) ügyvéd 220

Deutsch Józsefné-féle vasöntöde 542

Dévényi Tibor (*1927) enzimológus 387

Diákszövetség 158 492

Diákszövetség Központ Énekkara 778

Dialógus békecsoport 194

Diczfalusy Ferenc (1895–1951) rendőrfő-kapitány 97

Dinnyés Éva (*1916) keramikus 745 748 760

Dinnyés Ferenc (1886–1958) festő 740 741 748

Diófa vendéglő 682

Diós József (1930–2008) Tömörkény gimn. és szakközépisk. ig. 350

Ditrói Gábor (1884–1950) szemész, egy. tanár 358

Dlusztus Imre (*1960) újságíró 700

Dobay Gyula (1937–2007) úszó 802

Dobcsányi Ferenc (*1927) irodalomtörténész 702

Dobi István (1898–1968) politikus, miniszterelnök, ET elnöke 482 524

Dobó Gyula (1893–1978) gazdálkodó, politikus, kisgazda elnök, nemzetgyűlési képviselő, szöv. alelnök 98 101 109 120 615 617 618

Dobó László (*1952) tömegcikk készítő ipari szövetkezet ig. 569

Dobos Ferenc (1922–1979) ügyész 160 166

Dobos Kati (*1953) színész 732

Dobos László (1883–1964) tanár, Szent Erzsébet gimn. ig. 310 350

Dóc 155

Dodds, H. W. (1889–1980) Princetoni egyetem elnöke 358

Dohánygyár l. Szegedi Dohánygyár

Dohánygyár Énekkara 778

Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) 363

Dolgozó Parasztok és Földmunkások Szövetsége (DÉFOSZ) 624

Dóm tér 22 24 27 38 46 60 63 65 66 68 69 72 74 75 103 105 144 188 203 277 360–363 382–384 453 672 682 684 723 733 778

Domaszék 29 115 263 285 555 619 625 628 631 774 781 Feketeszél 113 115 628 631

Dombi Béla (1907–?) tanár, főig. szakelő-adó 309

Dombiratos 705

Dombóvár 511

DOMET Ecset- és Seprűgyár 604

Domján Edit (1932–1972) színész 168 720 721

Domokos Mátyás (1928–2006) kritikus, szerkesztő 702 703

Domonkos Kálmán (1888–?) felső kereskedelmi isk. ig. 351

DOMUS Áruház 38 73 672 682 683

Donászy (Dunszt) Kálmán (1897–1985) politikus, újságíró, költő 119 175 273 617

Donizetti, Gaetano (1797–1848) olasz ze-neszerző 729

Dorogi Imre (1890–1976) gimn. tanár, festő 308 320 332 739 740 748 751–753

Doroszlai Mihály (1901–?) ortodox lelkész 488

 {871} Dorozsma l. Szeged–Kiskundorozsma

Dorozsmai út l. Kiskundorozsmai út

Dózsa Erzsébet (*1949) főisk. hallgató, gimn. tanár 188

Dózsa György Általános Iskola 151 319 326 789

Dózsa György utca 71 721

Dózsa közösen termelő szövetkezeti csoport l. Dózsa Tsz

Dózsa László (*1943) kardvívó 804

Dózsa Tsz 642 643 644 645 646 Dózsa Termelőszövetkezeti Csoport 130 621–623 630 635 Dózsa Tszcs 632

Dózsa Tszcs l. Dózsa Termelőszövetkezeti Csoport

Dömötör János (1922–2009) művészettör-ténész, múzeumig. 187 378

Dömötör Mihály (*1950) fotóművész 18

Dragonits Tamás (*1924) Ybl-díjas építész 70

Drégely József (1887–1957) államvédelmi oszt. vez., rendőrezredes, Juhász Gy. műv. otthon ig. 101 106 216 470

Drezda (Dresden, Németo.) 767

Ducsai Géza (*1948) tanár, röplabdaedző 800

Dudás Béla (*1920) városi főorvos 404 405

Dudás László (*1942) pincegazdaság vezérig. 569

Dudás Miklós (1902–1972) görögkatolikus püspök 487

Dudás Zoltán (*1967) párbajtőröző 804

Dudits Dénes (*1943) növénygenetikus, MTA SZBK főig. 386 390 391

Dugonics András (1740–1818) író, költő 353

Dugonics András Gimnázium l. Dugonics András r. k. Kegyesrendi Gimnázium

Dugonics András r. k. Kegyesrendi Gimnázium 306 309 315 350 Állami Dugonics András Gimnázium 332

Dugonics András Gimnázium 320 333 334 340

Dugonics András Piarista Gimnázium 316 338

Piarista Gimnázium 721 Szegedi Római Katolikus Dugonics András Gimnázium 332

Dugonics mozi 470

Dugonics Társaság 391 392 699

Dugonics tér 38 68 73 74 103 197 434

478 679 Duka Antalné (1909–1994) színházig. 721

722 Dumas, Alexandre (1802–1870) francia író

732 Dunai Tamás (*1949) színész 474 725 Duna-kanyar 684 753 Dunántúl 490 492 507 592 Duna–Tisza köz 657 Duna–Tisza közi Mezőgazdasági Kamara

610 Dunaújváros 65 512 Dunaújvárosi Vasmű Igazgatósági épület

66 Durkó Mátyás (1926–2005) pedagógus,

egy. tanár 454 Durkó Zsolt (1934–1997) zeneszerző 770

771 Dusnoki István (1910–?) gépipari technikum ig. 351 Dux László (*1954) biokémikus, orvos,

egy. tanár 397 Dürer, Albrecht (1471–1528) német festő,

grafikus 757 Dürrenmatt, Friedrich (1921–1990) svájci

német író 474 728

Ebes 708

Eck Ferenc (*1929) megyei forr. biz. tagja 150

Ecsetgyár l. Szegedi Seprűgyár

ÉDOSZ Szeged Táncegyüttes 452 453 469 470

Eger 129 162

Egészségügyi Szakközépiskola l. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola

EGIS Egyetemi Gyógyszerüzem Rt. 355

Égő Arany cukrászda 691

Égő Arany-ház 36 56 69 596

Egyesített Szociális Intézmény 447

Egyesített Szociális Otthon 446

Egyesült Államok l. Amerikai Egyesült Államok

Egyetemes Konvent Elnöki Tanácsa 491

Egyetemi Énekkar l. Szegedi Egyetemi Énekkar

Egyetemi Luther Szövetség 492

Egyetemi óvoda 322

Egyetemi Színpad l. Szegedi Egyetemi Színpad

Egyetemi Zenedélutánok 779

 {872} Egyetértés Tsz (Szőreg) l. Szeged–Szőregi Egyetértés Tsz

Egyházak Világtanácsa 488

Egyházi István (*1959) biológus, zoope-dagógus, Vadaspark alapító ig. 468

Einem, Gottfried von (1918–1996) osztrák zeneszerző 724 727

Eitler József (*1963) Széchenyi gimn. és szakközépisk. tanára, ig. 350

Eitlerné Szilágyi Júlia (1925–1991) megyei pártbiz. oszt. vez., oktatási igazgatóság ig. 217

Eke József (1957–2009) tanár, könyvtárvezető, Ady E. műv. ház ig. 465

Elaggott Apácák Otthona 443

Elekes Tamás, ökölvívó 800

Elektroáruház (ma Kereskedelmi és IparKamara megyei székháza) 83

Élelmiszeripari Főiskola 343 377

Élelmiszeripari Melléktermék- és Hulladékfeldolgozó Vállalat 448

Élelmiszeripari Szakközépiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Élelmiszeripari Szakközépiskola Baromfi Tagozata l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Élelmiszeripari Tanulóiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Ellenzéki Kerekasztal 198

Élő Elemér (*1950) Tisza Volán ig. 519

Előre kézilabda csapat 794 795

Első Beton Kft. 569 604

Első Magyar Kenderfonó l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Első Magyar Királyi Állami Vegyipari Középiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Első Szegedi Cipőgyár l. Szegedi Cipőgyár

Endokrinológiai Önálló Osztály l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Endrődi Ferenc, karnagy 777

Éneklő Ifjúság 452 778 780 781

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 455

Eötvös utca 75 338 347 361

Eper Mihály, Dózsa tszcs elnöke 621

Eperjes 574

Eperjessy Kálmán (1893–1976) kisgazdapárt ügyvezető alelnöke, történész, főisk. tanár, levéltáros 120 366 373 374

Építéstudományi Intézet 64

Építőipari Fiú Középiskola l. Vedres István Építőipari Szakközépiskola

Építőipari Gimnázium l. Vedres István Építőipari Szakközépiskola

Építőipari Ktsz 604

Építőipari Munkások énekkara 777

Építőipari Technikum l. Vedres István Épí-tőipari Szakközépiskola

Építők-Spartacus 800

Erdei András (1914–1977) KÓTA titkára 780

Erdei Ferenc (1910–1971) agrárközgazdász, politikus, MTA alelnöke, ET-tag, miniszter 93 94 95 96 187 204 226 237 238 379 607

Erdei István (1904–1987) politikus 149 150

Erdei László (*1945) biológus 398

Erdei Mihály (1907–1992) politikus, MDP KV tag, ET-tag, miniszterh. 107

Erdei Péter (1928–2001) növénynemesítő 387 388 396

Erdei Sándor (1915–1984) újságíró, irodalompolitikus, miniszterhelyettes, írószövetségi főtitkár 95

Erdély 190 194 243 305 378 461 475

Erdélyi Endre (*1941) cselgáncsozó 792

Erdélyi Erzsébet (*1960) operaénekes 731

Erdélyi Jenőné l. Erdélyiné Lengyel Vilma

Erdélyi Mihály (1894–1972) festő 740 745 748 752

Erdélyiné Lengyel Vilma (1893–1983) műkritikus, hírlapíró 769

Erdészeti Technikum (Sopron) l. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

Erdődi Mária Clementia (1888–1984) taní-tónőképző ig. 350 351

Erdőgazdaság 631

Erdőgazdasági Középiskola (Esztergom) 345

Erdőgazdasági Vállalat 564

Erdős János (*1922) karnagy 12 472 778 780 781

Ereky István (1876–1943) jogtudós, egy. tanár 387

Erkel Ferenc (1810–1893) zeneszerző, zongoraművész, karnagy, zenepedagógus 718 720 723

Erkel Ferenc Művelődési Központ 454

Erkel Színház 766

Erkel-diáknapok 775

Erzsébet liget l. Újszegedi Liget

Erzsébet híd 589

 {873} Esterházy Péter (*1950) író 708

Északi Tisza-híd l. Bertalan híd

Északi városrész l. Szeged-Északi városrész

Észak-Magyarország 555

Eszék (Ošijek, Szerbia) 507

Eszik Zoltán (*1954) népművelő, tanár, Tömörkény I. műv. ház ig. 463

Eszperantó utca 470

Esztergom 345 484 485 491

Esztergomi Főegyházmegye 483 484

Etelka sor 43 604 805

Etsedy Ferenc (1902–?) okleveles gazda, termelő és értékesítő szövetkezet ügyvezető ig. 617

Európa 23 24 63 185 269 379 455 465 476 509 514 543 574 576 589 697 699 749 763

Európa-bajnokság 791 794 795 798 799 801 803 805

Eurorégió 475

Éva eszpresszó 691

Evangélikus Egyház 492

Evangélikus Iskola 305

Evangélikus Leányegyesület 492

Evangélikus Nőegylet 492

Evangélikus Teológia 493 Újszövetségi Tanszék 493

Evangéliumi Testvérközösség 501 502

Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda 452 686

Fábián Ferenc (1918–1982) újságíró, kisgazdapárt ügyvezető elnöke 109 148 153

Fagler Ede-féle öntöde 542

Fáklya mozi 458 Széchenyi mozi 458

Falcione Kálmán (1883–1975) ügyvéd, katonatiszt, politikus 104 108

Falemezgyár l. Szegedi Lemezgyár és Faipari Rt.

Faludi Jenő (1899–1953) gőzmalom tulajdonos 221

Faludi Testvérek (Hengermalma) Gőzmal-ma 542 582

Faragó Gyula (1929–1988) labdarúgó, lab-darúgóedző 797

Faragó József (*1932) válogatott kosárlabdázó, főisk. hivatalvezető 796

Faragó Sándor (1919–1969) úszóedző 802

Faragó utca 24 64

Faredin Imre (1922–1997) klinikai vegyész, endokrinológus, egy. tanár 397

Fári Irén (*1956) történész, muzeológus 18

Farkas Árpád (*1944) költő, újságíró, mű-fordító

Farkas Csaba (*1960) főlevéltáros 6 7 11

Farkas fűszerpaprika-készítő család 222

Farkas Erika, tornász 802

Farkas Ferenc (1905–2000) zeneszerző 725 771

Farkas Gábor (1925–1986) növényfizioló-gus, biokémikus, MTA SZBK Növényélettani Int. ig., SZBK főigh. 386 390

Farkas Gyula (*1946) festő 754

Farkas Gyula l. Farkas László Gyula

Farkas Imre (*1941) cipőipari ktsz elnöke 567

Farkas István (1897–1983) nyomdász, nemzetgyűlési képviselő 175

Farkas István (1903–1992) súlyemelő 800

Farkas István (*1942) gimn. tanár 18

Farkas Istvánné (Ambrus Viktória) (1912– 2003) várospolitikus, városi MNDSZ titkár, MSZMP városi vb-tag 157 277 278

Farkas János, konzervgyárig. 579

Farkas József (*1938) történész, egy. adjunktus 382 383

Farkas László (*1934) egy. hallgató 142

Farkas László Gyula (*1932) antropológus, egy. tanár 379 399

Farkas Mihály (Lőwy Hermann) (1904– 1965) politikus nemzet- és ogy. képv., miniszter, MKP, MDP főtitkárhelyettes, hadseregtábornok 92 113 223

Farkas Pál (*1947) szobrász 744

Farkas Tibor (1929–2003) biokémikus 386 391

Farkas utca 58

Farkasinszky Teréz (1933–1992) orvos, pszichiáter 420

Farsang Lászlóné (1924–2007) megyei kereskedelmi oszt. vez. 11

Fazekas I. Gyula (1902–1979) orvos 397

Fegyveres Sándor (1866–1941) katonatiszt 218

Fehér István (*1931) történész, főisk. tanár 382

Fehér Katalin, Szent Vince rendi missziós nővérek főnöknője 126

Fehér Ottó (*1927) orvos, biológus, egy. tanár 399

Fehér-part 41

Fehértó 26 378 380 631 684

Fehértói Tógazdaság 631

 {874} Féja Géza (1900–1978) író, újságíró, szerk. 708

Fejér György (1923–1979) zenekarvezető 765

Fejér megye 150 605

Fejes Endre (*1923) író 724 725 733

Fejes Pál (*1931) vegyész, egy. tanár 399

Fejős Arabella (1928–1990) óvodai fel-ügyelő 324

Fekete Gyula (1922–2010) szociográfus, újságíró, író 190

Fekete ház 379

Fekete István, szakmunkásképző intézet tanára 211

Fekete Zoltán (*1937) kereskedelmi és vendéglátó szakmunkásképző iskola ig. 352

Feketesas utca 37 71 604

Feketeszél l. Domaszék

FÉKOSZ (Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége) 402

Fellegi Andor (1896–1962) kőfaragó 221

Felsenstein, Walter (1901–1975) rendező, színházi teoretikus 731 768

Felső Ipariskola l. Déri Miksa Szakközépiskola

Felső Tisza-part 33 34 43 44 49 77–79 467 473 789 793 805

Felsőközpont l. Balástya

Felsőközponti Külterületi Iskola 305 307

Felsőtanya 97

Felsőváros l. Szeged–Felsőváros

Felsővárosi nyugdíjasház l. Nyugdíjasok Háza

Felszabadulás Tsz 637 641–647 649 651– 653 655

Felszabadulás Termelőszövetkezeti Csoport (Szeged-Oncsa-telep) 626 629 635

Felszabadulás Termelőszövetkezeti Csoport (Várostanya) 625

Felszabadulás utca l. Kapisztrán utca

Felvidék 475

Felvinczi Takács Zoltán (1880–1964) mű-vészettörténész 739

FÉMTEX 568

Fenákel Judit (*1936) újságíró, író 704 707

Ferenc József Tudományegyetem 370 385 Barátainak Egyesülete 391

Ferencesek kolostora 478

Ferencsik János (1907–1984) karmester 765

Ferenczi István (1890–1966) geológus, egy. tanár 357

Ferenczy Béni (1890–1967) szobrász, éremművész, grafikus 304

Ferenczy István (1911–1963) tanár, ált. isk. ig. 314

Ferenczy Lajos (1930–2004) mikrobiológus, egy. tanár 365 386 387

Fertőző-beteg kórház 429

Festő utca 463 768

Fészek Áruház 683

Fesztivál ételbár 682 691

Feszty Árpád (1856–1914) festő 379

Feuchtwanger, Lion (1884–1958) német próza- és drámaíró 723

Fiam Béla, orvos 430

Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) 196 197 198

Fiatal Művészek Stúdiója 467

Fiatalok Kamara Színháza 716

Filharmonikus Egyesület l. Szegedi Filharmonikus Egyesület

Filmmúzeum 458

Fírbás Oszkár (1894–1958) tanár, Baross gimn. ig. 310 320 333 339 350

Fischer Annie (1914–1995) zongoraművész 770

Fischer Ernő (1914–2002) festő 744 751

Fischer János (1945–1999) biokémikus, egy. tanár 397

FKGP l. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, Független Kisgazdapárt

Flender Mátyás (*1945) MÁV állomás-főnök 516

Florin Ktsz 604

Florin Vegyipari Szövetkezet 569

Fodor Gábor (Béla) (1915–2000) vegyész, egy. tanár 151 168 359 366 386 387

Fodor Géza (1927–1977) matematikus, egy. tanár 359 368 386

Fodor István (1880–1968) gazdálkodó, ogy. képv. 101 104 107 108

Fodor István (1911–1996) postaigazgatóság vezetője 535

Fodor István (1915–1976) tsz-elnök 648

Fodor János (1906–1973) operaénekes 723

Fodor János (1911–1983) tanár, tanítónő-képző ig. 338 351

Fodor József (1843–1901) orvos, higiénikus 343

Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 343 351 377

Általános Állami Műszaki Középiskola 351 Élelmiszeripari Szakközépiskola 343

 {875} Élelmiszeripari Szakközépiskola Baromfi

Tagozata 351 352

Élelmiszeripari Tanulóiskola 343

Első Magyar Királyi Állami Vegyipari

Középiskola 342 351

Szegedi Állami Vegyipari Középiskola

343 351

Tartósító és Húsipari Technikum 343

351

Vegyipari Középiskola 306 338

Vegyipari Technikum 341 343 351

Fodor Szilveszter (*1943) birkózó 791

Fog- és Szájbeteg Klinika l. Szegedi Tudományegyetem

Fogadalmi templom 306 478 734

Fogarasi Miklós (1916–1992) nyelvész, egy. tanár 396

Fogarasi úti lakótelep 65

Fogarasi-féle pékség 586

Fogarassy Mária (1919–1997) színész 727

Fogas János (*1924) vasöntöde ig. 542

Fogászati és Szájsebészeti Klinika l. Szegedi Tudományegyetem 63

Folklór Klub 469

Folyamszabályozó és Kotró Vállalat 560

Fonalfeldolgozó l. Kenderfonó és Szövő-ipari Vállalat

Fonógyári út 604 683

Fontos Sándor (1920–1991) festő 745 748 753

Fontos Zoltán (*1952) festő 754

Fonyód 511

Forgács Pál, orvos, sportorvosi intézet vezetője, 1956-ban emigrált 405

Forradalmi Katonai Tanács 151 152

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 153 154 Titkárság Tanácsszervek Osztálya 169

Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács l. Szegedi Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács

Forradalmi Nemzeti Bizottság l. Szegedi Forradalmi Nemzeti Bizottság

Forrás Gyógyszálló 684 Szálló 596 SZOT Szálló 690

Fotóklub l. Szegedi Fotóklub

Fotóklubok Szegedi Szalonja 461

Fő fasor 38 42 76 604

Főiskolai Gyakorló Általános Iskola 775

Földeák 641

Földes Mihály (1905–1984) író, újságíró 719

Földesi Tibor (1923–1958) villanyszerelő, műszerész, FNB-tag 148 167

Földi Mihály (*1920) belgyógyász, egy. tanár 397

Földigénylő Bizottság 608 609

Földmíves utca 410 413

Földmíves utcai gyógyszertár 434

Földműves utcai Általános Iskola 326

Földváry Sándor (1809–1868) ezredes, katonatiszt, nemzetőrparancsnok 609

Föltámadás utca 33 41 413

Förgeteg Sándor (1925–1968) mezőgazdász 388

Fraknóy Gábor (*1946) várospolitikus, MSZMP szegedi pártbiz. elsőtitkára 302

Franciahögy 26 51 52

Franciaország 597 735

Frank József (*1945) növénynemesítő, gabonakutató intézet ig., megyei közgyűlés elnöke 396

Frankfurt am Oder/Brandenburg megye (NDK) 801

Frankó Tünde (*1966) operaénekes 735

Frányó Antal (*1945) vas- és fémipari szövetkezet elnöke 569

Frányó Ferenc (1922–2007) kereskedelmi és vendéglátó szakmunkásképző isk. ig. 352

Frenkel Jenő (1902–1989) segédrabbi, majd főrabbi 495

Fricsay Ferenc (1914–1963) karmester 716 769

Fried István (*1934) irodalomtörténész, egy. tanár 702 704 713

Friedrich Péter (*1936) biokémikus 391

Fritz Mihály (*1947) szobrász 744 749 757 762

Fröhlich Pál (1889–1949) fizikus, egy. tanár 368 386

FTC (Ferencvárosi Torna Club) 798

Futó Géza (1909–1972) birkózóedző 791

Futó István (1919–2007) jogász, épületszi-getelő, tisztviselő, kereskedelmi oszt. vez., munkástanács elnöke 148

Futura Szövetkezet 614 615

Független Ifjúság 109 311

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) 92–96 99 101 102 107 109 119 607

Független Kisgazdapárt (FKGP) 197 198 273 274 617

Független Magyar Demokrata Párt (FMDP) 105 107 109 110

 {876} Függetlenségi Népfront l. Magyar Függetlenségi Népfront

Füle Lajos (*1925) várostervező mérnök 28 45

Fül-Orr-Gége Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Fülöp Dóra, balett-táncos 718

Fülöp Ferenc (*1952) vegyész, egy. tanár 396

Fülöp Ilona, kerékpározó 794

Fűr István (1907–1983) gimn. tanár 334

Für Lajos (*1930) történész, politikus, miniszter 190

Fürjész István (*1959) cselgáncsozó 792

Fűszért Vállalat 673 683

FŰTŐBER (Fűtőberendezéseket és Épületgépészeti Termékeket Gyártó Vállalat) 566

Füvészkert 684

Fűz Veronika (*1951) szobrász 750 758

Füzi László (*1955) irodalomtörténész 702

Gaál Endre (*1929) történész, egy. docens 382

Gaál Géza (1911–1981) tanítóképző ig. 351

Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat l. Csongrád Megyei Malomipari Vállalat

Gabonamag Alapanyagszaporító Társaság 389

Gabonatermesztési Kutató Intézet 388 396 Alföldi Mezőgazdasági Intézet 388 Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 388

Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 388 631

Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola 352

Bebrits Lajos Szakközépiskola 344 Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikum és Szakközépiskola 352 Vasútforgalmi Technikum 158 343

Gábor Miklós (*1918) vegyész, egy. tanár 396

Gábor Miklósné (*1929) vegyész, főisk. tanár 377 393

Gagarin Általános Iskola 327

Gaizer Ferenc (*1933) kémikus, egy. tanár 399

Gajó István (1927–1986) orvos, tüdőgyó-gyász 404

Gál Dezső (1926–2002) kémikus, egy. tanár 368 399

Gál György (*1922) orvos, nephrológus, egy. tanár 397 435 436

Gál Györgyné (*1930) Kossuth Zs. egészségügyi szakközépisk. ig., Tömörkény gimn. igh. 352

Gál nyomdaipari család 222

Galambosi István (*1932) vegyész, gazdasági mérnök, DÉGÁZ vezérig. 569

Galántai Erzsébet (*1936) orvos, gyermekgyógyász 438

Galántha Márta (*1954) régész, egy. docens 379

Gallé László (1908–1980) biológus, liche-nológus, kulturális titkár, Klauzál és Radnóti gimn. ig., vb-tag 109 278 309 320 350 380

Garai László (*1947) jugoszlávai író, publicista 190

Garay András (1926–2005) biofizikus, egy. tanár 386 390

Garay Ernő (1910–1984) operaénekes 716

Gárdonyi Géza (1863–1922) író 718

Gárgyán Antal, földműves, kisgazda alelnök 120

Gárgyán Zoltán (1931–2000) Fodor J. élelmiszeripari szakközépisk. ig. 352

Gárgyán-féle sütöde 586

Gárgyánné Lampert Magdolna (*1968) segédlevéltáros 18

Gárdos Emil, vegyipari technikum ig. 352

Gaskó Béla (*1949) biológus, muzeológus 380

Gáspár Zoltán utca 447

Gazdapusztai Gyula (1931–1968) régész, tanszékvezető doc. 379

Gazdasági Főtanács 547

Gázgyár 604

Gécseg Ferenc (*1939) matematikus, egy. tanár 368 386

Géczi János (*1954) biológus 699

Géczi József Alajos (*1950) politikus 197

Gedó l. Szeged–Gedó

Gedói Általános Iskola 327

Gelei Éva (*1944) magasugró 788 790

Gelei József (1885–1952) mikrobiológus, egy. tanár 386

GELKA (Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalat) szervízhálózat 553

Gép- és Gyorsíró Iskola l. Kőrösy József Szakközépiskola

Gép- és Villamosipari Technikum l. Déri Miksa Szakközépiskola

Gépipari Technikum l. Déri Miksa Szakközépiskola

 {877} Gera András, vb-tag 277

Gercen Pedagógiai Intézet 372

Geréb György (1923–1982) pszichológus, főisk. tanár 398

Gerecs Árpád (1903–1982) vegyész, egy. tanár 386 387

Gérecz Gaszton, vegyipari középisk. ig. 352

Gerevich Aladár (1910–1991) kardvívó 803

Gergely Ágnes (*1933) költő, író, műfor-dító 707

Gergely Győző (1907–1996) városi főorvos 416

Gergelyné Bodó Mária (*1967) tanár 18

Gerle Imre özvegye, földtulajdonos 609

Gerle Margit (*1949) keramikus 760

Gerontológiai Tanácsadó 446

Gerő (Singer) Ernő (1898–1980) politikus, miniszter, ET-tag, MDP első titkár 88 92 95 123

Gerőné Fazekas Erzsébet (1900–1967) vb-tag, egy. tanár 277

Gerzsenyi Albert (1900–1970) baptista prédikátor 496

Gidai Kálmán (1919–1989) tanár, építőipa-ri technikum ig. 352

Gilicz István (1934–1993) labdarúgó 798

Gilicze László (1915–1997) református lelkész 492

Gimes Anna, Burger Kálmánné (*1931) agrárközgazdász, egy. tanár 399

Gimes Gyula (1914–1991) belvárosi segédlelkész, káplán 479

Giricz Mátyás (*1933) ig.-rendező 726– 728 730

Gitai Zoltán (*1939) birkózó 791

Gladits Gyula (1899–1990) munkásőr, várospolitikus 161

Glattfelder Gyula (1874–1943) csanádi megyéspüspök 472

Glédics Ábel l. Szabolcsi Gábor

Gogh, Vincent van (1853–1890) holland festő 741

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics (1809–1852) orosz író 720 729

Gogol utca 84 438 Polgár utca 277 438

Goldoni, Carlo (1707–1793) olasz vígjátékíró 718

Goldschmied József (*1952) tanár, IH ig. 464 467 468 746

Gombkötő Péter (1909–2008) MKP szegedi titkára, nemzeti biz. titkára 88 92 95 273

Gonzalez, Sebastian (*1935) operaénekes 730

Gorkij, Makszim (1868–1936) orosz író, drámaíró 719 720

Gorkij Termelőszövetkezeti Csoport (Ba-lástya) 625

Gortvay György (1892–1966) orvos, higiénikus 430

Gosztonyi István (1919–1992) őrnagy, katonatiszt, városparancsnok 152 153 320

Gotovac, Jakov (1895–1982) horvát zene-szerző 724

Gömör (Gammer) Béla (1888–1962) gimn. tanár 334

Gömör Béláné l. Gömörné Szerafin Margit

Gömörné Szerafin Margit (1903–1982) tanár, Szent Margit gimn. ig. 320 332

Gönczi Pál (1895–1966) egyetem gazdasági igh. 355

Gönczy Béla (1886–1960) vésztői református lelkész, esperes 489

Gördülő Opera 765

Görgey Gábor (*1929) író, miniszter 728 730 732 733 735

Görög Katolikus Egyház 487

Görög Sándor (*1933) vegyész 365

Görömbei András (*1945) irodalomtörténész 702

Göttinga (Németo.) 372

Granasztói Pál (1908–1985) építész, író 23

Grasselly Gyula (1920–1991) geokémikus, egy. tanár 385 386

Gregor József (1940–2006) operaénekes 244 455 494 723 725 727 731 735 766 768 769

Greguss Pál (1889–1984) botanikus, egy. tanár 151 359 366 373 387 399

Greifswald (Németo.) 372

Greminger János (1927–2009) válogatott kosárlabdázó 795 796

Grendel Lajos (*1948) író 701 702

Gresz István (1892–1985) FKGP pártig. főtitkár 96

Grezsa Ferenc (1932–1991) irodalomtörténész, egy. tanár 396 474 702 703 705 713

Gribojedov, Szergejevics (1795–1829) orosz író 718

Gróf György (?–1991) földbirtokos 611 612

 {878} Gróf Kálmánné, földbirtokos 611 612

Gróf-palota 62 72

Grósz Károly (1930–1996) nyomdász, politikus, MSZMP főtitkár 196

Grősz József (1887–1961) kalocsai érsek 130 482 483 485

Gruber László (1909–1987) tanár, filmmúzeum és hangverseny szervező 458 770

Guba Ferenc (1919–2000) biokémikus, egy. tanár 397

Guczi Ferenc (1893–1970) kommunista pártszervezet vez., szöv. elnök 605 618

Gujdár Sándor (*1951) labdarúgó 798

Gulácsy-terem 746

Gulyás Attila (*1933) görögkatolikus lelkész 487

Gulyás György (*1920) Nemzeti Segély titkára 401

Gulyás János (1913–1984) felsővárosi plébános 482

Gulyás József (*1937) író, publicista 190

Gumigyár l. Szegedi Gumigyár

Gumiipari Vállalat Szegedi gyáregysége l. Szegedi Gumigyár

Gurbán János (*1956) operaénekes 731

Gutenberg utca 340 676

Gutenberg utcai Általános Iskola 348 Margit utcai Általános Iskola 308 326

Gyálarét l. Szeged–Gyálarét

Gyárépítő Nemzeti Vállalat 124

Gyarmathy Ágnes (*1941) tervező 727

Gyarmati János (1910–1974) futballedző 798

Gyémánt Csilla (*1944) tanár, színháztörténész 726

Gyémánt Imre (1940–2006) búvárúszás edző 791 803

Gyermek- és Ifjúsági Ideggondozó és Lélektani Intézet 420 Gyermeklélektani Intézet 332

Gyermekklinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Gyermekkórház l. Városi Gyermekkórház

Gyermeklélektani Intézet l. Gyermek- és Ifjúsági Ideggondozó és Lélektani Intézet

Gyermekmenhely l. Újszegedi Gyermekkórház

Gyermektánc Tanfolyam 461

Gyermekvédő Liga és Gyermekszanatórium Egyesület kerti gyógyiskolája 443

Gyertyános utca 34 41 55

Gyevi temető 433

Gyimesi József (*1929) könyvelő, tanácselnök-helyettes 294

Gyimesi Kálmán (*1933) operaénekes 722 723 725 731 774

Gyimesiné Etsedy Sarolta (*1944) szakközgazdász, Szegedi Postaigazgatóság gazdasági igh., ig. 531 535

Gyólai István (1896–1983) kőművessegéd, politikus, szakszervezeti titkár, nemzet-gyűlési képviselő, építőipari tröszt ig. 92 175 594

Gyöngy utca 586

Gyöngyös 102

Gyöngyösbokréta hagyományőrző egyesület 466

Gyöngyösi József (1914–1976) MÁV szegedi területi ig. 516

Gyöngyvirág utca 50

Győr 156 247 344 457 566 681 768 772 793 798

Győri Emil (1906–1988) gimn. tanár 339

Győri Gyula és Fiai Kefegyár 542

Győri Imre (1924–1987) politikus, megyei és városi elsőtitkár, MSZMP KB ideológiai titkár 169 170 176 177 187 189 216

Győri Kornél (*1935) baptista lelkész 496

Győr-Sopron megye 150

Gyufagyár l. Szegedi Gyufagyár

Gyula 496 775

Gyulay Endre (*1930) szeged-csanádi megyéspüspök 376 486

Gyurkó Lajos (1912–1979) katonatiszt, ve-zérőrnagy, határőrség parancsnok, vállalatig., benzinkútkezelő 143 144

Gyüdi Sándor (*1959) karmester, színházig. 364

Gyűjtőklub 469

H. Dinnyés Éva l. Dinnyés Éva

H. Tóth Imre (*1932) nyelvész, egy. tanár

396 Haar Alfréd (1885–1933) matematikus,

egy. tanár 368 Haas Fülöp és Fiai Rt. 664 Habozy László (*1942) vas- és fémöntöde

vezérig. 569 Hadügyi Népbiztosság Szegedi Katonai

Parancsnoksága 88 Hági Étterem 678 722 Hajda László (1911–?) munkástanács IB és

nemzetőr üzemőrség tagja 150 Hajdú Ferenc (1915–1989) hentes, Kereskedő, forr. biz. tag, makói nemzetőr

167

 {879} Hajdú Géza (*1953) könyvtáros, Petőfi S. műv. ház ~, Somogyi-könyvtár mb. ig. 464

Hajdú Péter (1923–2002) nyelvész, egy. tanár 386

Hajdú-Bihar megye 116 252 253 268 454

Hajdúszoboszló 560 591

Hajnal utca 58

Hajnóczi utca 278 604

Hajós Antal, sütőmester (iparengedély kelte 1925. I. 24.) 221

Hajós Imre (1933–1989) labdarúgó 798

Hajós utca 31 33 41 79

Hajtó Ödön (*1937) mérnök 38

Hajtovics, Mark, orosz alezredes 88 105

Halácsi Antal, testnevelő tanár 805

Haladás Halászati Tsz 650

Haladás Termelőszövetkezeti Csoport l. Haladás Tsz

Haladás Tsz 182 183 623 635 637 642– 649

Haladás Tszcs 130 624 635 636 Újszegedi Haladás Tszcs 624

Halápi József (1902–1950) tisztviselő, napszámos, politikus, szabadságpárti szerve-ző 123

Halassy-Nagy József (1885–1976) filozófus, egy. tanár 243 308

Halász Andrea, tornász 802

Halász Árpád (1928–2007) vasesztergályos, vb-tag, gyárig. 280 294 301

Halász Előd (1920–1997) irodalomtörténész, egy. tanár 364 369 374 393 396 712

Halász Gyula (1927–1990) katonatiszt 145 147 149 151 152

Halász János (*1929) kosárlabdázó 795

Halász Pál (1889–1958) székesegyházi plébános 477 479

Halász Pál, FKGP városi alelnök 101

Halifax (Tunisz) 344

Haller Sándor (1910–1985) színész 716

Halmágyi Ivánné (1914–1993) tanár, ált. isk. ig., ogy. képv. 187

Halmai Béla (1916–2000) MÁV kereskedelmi oszt. főelőadója 510

Halmai Béláné (1920–1992) November 7. műv. ház ig. 459 460 470

Háló utca 41

Hamar Tibor (1921–2001) balett-táncos 718

Hámori Gábor (*1954) fotóművész 18

Hamvas Endre (1890–1970) csanádi püspök 95 121 127 172 477 479–484

Hang Györgyi (*1965) kézilabdázó 795

Hangszergyár l. Szegedi Hangszerkészítő és Javító Vállalat

Hantos Zoltán (*1944) egy. tanár, tanácstag 302

Hangya Szövetkezet 614 658 660 663 Központ 615

Haraszti Gábor (1948–1986) kajakozó 793 794

Hargitai utca 532

Harkay Vilmosné, Dugonics gimn. tanára 332

Hász Róbert (*1964) író 712

Határforgalmi Információs Rendszer (HIR) 513

Hattyas l. Szeged–Hattyas

Hattyas sor 41 344

Hattyasy Dezső (1901–1997) orvos, stoma-tológus, egy. tanár 397 428

Hatvani L[ajos]. Konstantin (1915–1998), ortodox lelkész 488

Hatvani László (*1943) matematikus, egy. tanár 399

Havas Boldogasszony templom 477

Havasi Zoltán (*1926) könyvtáros, egyetemi könyvtár ~, OSZK ig. 371

Havasi Zoltán, IH ig. 468

Havass Géza (1913–2001) püspöki titkár, plébános, c. apát 173 174 479 480 484

Haydn, Joseph (1732–1809) osztrák zene-szerző 766

Hazafias Népfront 170 186 187 194 263 278 286 289 291 292 294 298 458 486 Szegedi Városi Bizottsága 138

Házgyár l. Szegedi Házgyár

Házi Szociális Gondozó Szolgálat 446

Háziipari Szövetkezet l. Szegedi Háziipari Szövetkezet

Hecker Henrik (1903–1950) metodista lelkész 501

Hegedűs András (1922–1999) szociológus, politikus, miniszterelnök, MDP KV és PB-tag 138 636

Hegedűs András (1923–1975) irodalomtörténész, főisk. tanár 375 474 702

Hegedűs Ferenc (1925–2005) munkaügyi előadó, röplabdaedző 800

Hegedűs Jenő (1921–2006) vb-tag, vb-elnökh. 277 294

Hegedűs László (1903–1979) vb-tag 277

Hegedűs László, Juhász Gy. műv. otthon ig. 470

Hegedűs Tibor (1898–1984) rendező 718

 {880} Hegyi Róbert (*1937) orvostanhallgató, MEFESZ tagja 142

Heim János (1927–1999) vb-tag 280

Heintz Fülöp (1894–?) JGYTF ének-zene tanszék vezetője 776

Heller Ödön Művelődési Ház 465

Helsinki (Finno.) 785

Heltai Jenő (1871–1957) író, újságíró 723

Hemmert János (*1927) festő, tanár 744 748 755

Hencz Aurél (1913–2000) igazgatástörténész, egy. tanár 371 395

Henny Ferenc (1875–1956) Szeged-Rókus plébánosa 477

Herbszt Zoltán (1959–1981) költő 700

Herczeg Ármin, sütőszakmunkás, sütőipari vállalat ig. 586

Herczeg János (*1941) szülész-nőgyó-gyász, egy. tanár 397

Herczeg Vilmos (1883–1965) színész 715 716

Herke Sándor (1882–1970) agrártudós, egy. tanár 387 389 396

Herman Ottó Kollégium 76 360

Hermann István Egyed (1895–1970) egyháztörténész, egy. tanár 355 356

Hermanovszky Erzsébet (*1966) úszó 791

Hernyák Imre (*1934) építész 50 51 56 58 69 80

Herzen, Alekszandr Ivanovics (1812–1870) író, forradalmár, publicista 372

Hetednapi Adventista Egyház 131 497

Hetényi Géza, id. (1894–1959) belgyógyász, egy. tanár 151 366 369 386 387 428

Hetényi Gyula (1906–1984) postai osztály-vezető 525

Hétvezér utca 496 604 791

Hevesi Imre (*1929) fizikus, egy. tanár 399

Hévézi Antal (1905–1975) rendőrtiszt 163

Hévizi János, pártmunkás, MSZMP szegedi intézőbiz. tagja 155

Hévízi Miklós (*1942) építész 54 78

Hévizi Ottó (*1959) költő 700

Hézső Ferenc (*1938) festő 744

Híd utca 62 529

Hídépítő Vállalat 660

Hidy Franciska (1916–1947) operaénekes 716 718

Hild János (1766–1811) építőmester 46

Hild-kapu 68

Hindemith, Paul (1895–1963) német zene-szerző 725 766

Hit Gyülekezete 498

Hittudományi Főiskola 350 376

Hóbiárt bisztró 691

HÓDGÉP 566 588 604 Hódmezővásárhelyi Gépjavító és Gépgyártó Vállalat 564

Hódi fűszerpaprika-készítő család 222

Hódi Miklós (1934–2003) belgyógyász 428

Hódmezővásárhely 27 105–107 115 176 189 193 279 280 285 311 320 378 431 458 490 507 516 552 553 581 583 615 650 652 664 675 697 745 748–750 761 778 779 Vásárhely 81 748

Hódmezővásárhelyi Autó- és Gépjavító Vállalat 552

Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 176

Hódmezővásárhelyi Felsőfokú mezőgazdasági Technikum 377

Hódmezővásárhelyi Fióklevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Hódmezővásárhelyi Gépjavító és Gépgyártó Vállalat l. HÓDGÉP

Hódmezővásárhelyi Nyomda 553

Hódmezővásárhelyi Városi Kórház 421 431

Hódy János (1933–1997) kosárlabdázó 796

Hódy László (*1934) kosárlabdázó 796

Hofgesang Péter (*1931) vb-tag, szakmun-kásképző intézet ig. 280 352

Hollai Kálmán (*1949) színész 732

Hollán Zsuzsanna (1920–2008) hematológus, egy. tanár 435

Holt-Maros 29 35 59

Holt-Tisza-ág 41

Homoki István, felső kereskedelmi iskola, közgazdasági gimn., ~ technikum ig. 351

Honegger, Arthur (1892–1955) svájci származású francia zeneszerző 766 767

Hont (Handwerker) Ágnes (*1938) balett-művész 165

Honti Ottokár (1911–1991) gépipari technikum ig. 351

Honvéd Karhatalom 159

Honvéd Művészegyüttes 455

Honvéd tér 34 55 384 419 489

Honvéd téri Egyházközség 489 492

Honvéd téri templom 489

Honvédkórház l. Városi Közkórház

Horesnyi László (*1937) színész 724

 {881} Horpácsi Géza (1907–1986) orvos 320

Horthy Miklós (1868–1957) kormányzó 354

Horthy Miklós Tudományegyetem 354 Állam- és Jogtudományi Kar 357

Horthy-rendszer 132 216 219 220 225 276

Hortobágy 114 132

Horusitzky Ferenc (1901–1971) geológus, egy. tanár 399

Horváth Anna (?–1984) operaénekes 471

Horváth Dezső (*1936) író, újságíró 393 707

Horváth Erzsébet (*1953) kajakozó 793 794

Horváth Ferenc (1921–1990) Rózsa F. gimn. és szakközépisk. ig. 350

Horváth Ferenc (*1948) régész 379

Horváth Imre (1926–1979) biológus, egy. tanár 399

Horváth János (1922–1970) fizikus 399

Horváth Jenő (1921–1994) színész, rende-ző 139 148 718 719 721 722

Horváth József, Mélykuti (1905–1980-as évek) operaénekes 471 720 721

Horváth Júlia, színész 718

Horváth Kálmán, újságíró 475

Horváth Károly (*1926) élelmiszeripari főisk. főig., főisk. tanár 377

Horváth Károlyné (1938–1989) megyei pártbiz. szervező titkára 217

Horváth Márton (1904–1985) kőműves, kisgazda iparostagozat vez., kisgazdapárti alelnök 109 116

Horváth Mihály (*1934) művészeti előadó, Szabadtéri Játékok ig. 726 746

Horváth Mihály utca 62 378 685 722 739 740 743

Horváth Róbert (1916–1993) jogász, demográfus, egy. tanár 395

Horváth Zoltán (*1927) rendező 726 727 731

Hőgye Zsuzsa (1941–2009) színész 724

Hőhn József (1932–2009) birkózó 791

Hősök Kapuja 360

Hruscsov, Nyikita Szergejevics (1894– 1971) szovjet politikus 154

Hubay Jenő (1858–1937) hegedűművész, zeneszerző, zenepedagógus 769 776

Hubay Miklós (*1918) drámaíró, műfor-dító, esszéista 725

Huhn Lajos (1921–1986) gimn. tanár 339

Huhn Péter (1919–2006) vegyész, egy. tanár 368 399

Hules Endre (*1953) rendező 729

Hulin Együttes 467

Hunek Emil, vegyipari technikum ig. 352

Hungária Szálló (új) 682 688

Hungária Szálló és Étterem (régi) 56 63 384 664 688

Hungária Vállalat (Budapest) 664

HUNGAROFLOR Dísznövény Export-import Iroda 653

Hungarohemp 575

Hunyadi János sugárút 34 677

Hunyadi Károly, felsőkereskedelmi isk. ig. 351

Hunyadi Sándor (1890–1942) regény- és drámaíró 725

Hunyadi tér 789

Huszák István (1906–1995) ideggyógyász, egy. tanár 151 359 366 387 397 428

Huszákné Dinnyés Éva l. Dinnyés Éva

Huszár Lajos (*1948) zeneszerző 771

Huszár utca 587

Huszka Jenő (1875–1960) zeneszerző 723

Huszonötödik Színház 726

Huszta Lajos, vb-tag 277

Hutter Ferenc, kórházi laboratóriumi főor-vos 405

Hübner Mátyás (*1942) Ybl-díjas építész 47 50 80

Ibolya eszpresszó 691

IBUSZ Utazási Iroda 683

Idegenforgalmi Hivatal l. Szeged Tourist Idegenforgalmi Hivatal

Idegsebészeti Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Ideiglenes Forradalmi Bizottság 145

Ideiglenes Nemzetgyűlés 90 95 273

Ideiglenes Nemzeti Kormány 91 273 304 338 607

Ideiglenes Városi Munkástanács l. Szeged Város Néptanácsa

Ifjú Gárda Ifjúsági Város 444 Árpád Nevelőotthon 443 444

Ifjú Zenebarátok Kórusa 461 781

Ifjúmunkások Kórusa 778

Ifjúság Parkja 34 51

Ifjúsági Dalosünnep 779

Ifjúsági Ház 54 746 IH-Galériája 746

Ifjúsági Napok 684

Ifjúsági Rendelőintézet 417

Ifjúsági Szimfonikus Zenekar 452

Ifjúsági Színpad 463

Ifjúsági Vízitelep 789 792 793

 {882} Iglódi István (1949–2009) színész-rendező 733

Iharos Ferenc (1909–1980) móravárosi plébános 482

IH-Galéria l. Ifjúsági Ház

Íjjas József (1901–1969) csanádi püspök, kalocsai érsek 485

IKARUS 601 604 Szegedi gyáregysége 36 542 603 Szegedi Leányvállalata 569

Ilia Mihály (*1934) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egy. docens 190–192 367 698–701 708 710 712

Illés János (*1963) súlyemelő 801

Illés Lajos (*1930) építész 75 728

Illyés Gyula (1902–1983) író, költő, mű-fordító, szerkesztő 163 304 701 713 720 722 733

Ilona utca 580

Implom Ferenc (1901–1979) politikus, cipész, gazdálkodó, országgyűlési alelnök 107

Imre József (1930–1980) sebész 397

Imre Mihály, városi főorvos 404

Imre Zoltán (1943–1997) koreográfus 723 725 734 735

Imrényi Tibor (*1945) ortodox lelkész 488

Inczédi László (1899–1970) plébános 131

Indóház tér 55 535

Inhoff, főkapitány 521

Inke László (1925–1992) színész 719 721

Ionesco, Eugéne (1909–1994) román-francia író 733

Ipacs László (*1946) cselgáncsozó 792

Iparcsarnok 62 739 740

Iparos Dalkör 778

Iparos kertek 35

Iparos Tanonciskola 338

Iparszerű Sertéstartó Termelőszövetkezeti Közös Vállalkozás (ISV) 653

Ipartestület székháza 685

Ipovicz András (1920–1989) vb-tag 277

Irak 559 596

Irgalmas Nővérek 438 Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek 438

Szatmári irgalmas nővérek 422 438 Szent Vince missziós nővérek 126 Szent Vince rendi irgalmas nővérek 443

Irodalmi Kávéház l. Szegedi Közéleti Kávéház

Irodalmi Színpad (Budapest) 726

Írók, Művészek, Újságírók Otthona l. Szegedi Írók, Művészek, Újságírók Otthona

Írószövetség l. Magyar Írók Szövetsége

Issekutz Béla, id. (1886–1979) farmakológus, egy. tanár 387

Isteni Megváltó Leányai szerzetes nővérek 422

Iván Margit (1915–1991) operaénekes 723

Ivánovics György (1904–1980) mikrobiológus, egy. tanár 151 356 366 386 387

Iványi János (1902–1982) tanár, Szent Margit gimn. ig. 332 350

Iványi László (*1933) építész 74

Iványi Tibor (*1928) metodista lelkész 501 502

Izabella híd 51 80 89

Izrael 443

Izraelita Iskola 305

Izsák Lajos (*1943) történész, egy. tanár 18

Jáder Béla (*1915) szegedi posta vez. 535

Jakab István (1921–1975) Móra Ferenc gimn., textilipari technikum, ~ szakkö-zépisk. ig. 333 350 352

Jakab Tamás (*1961) színész 732

Jáki Gyula (1898–1958) sebész, egy. tanár 359 393

Jakucs László (1926–2001) geográfus, egy. tanár 393 399

Jancsó kollégium l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Jancsó Miklós, id. (1868–1930) belgyógyász, egy. tanár 361

Jancsó Miklós, ifj. (1903–1966) belgyógyász, egy. tanár 151 366 369 386 387

Jani Mihály 401

Janics, Milán (1957–2003), kajakozó 787

Janikovszky Béla (1919–1978) államvédelmi őrnagy, oszt. vez. 106 116 117

Janisch Éva (*1961) színész 732

Janka György (*1939) görögkatolikus lelkész 487

Jankovics utca 41

János Pál, II. (1920–2005) római pápa 193

Jánoserehát dűlő 35

Jánoshalma 485

Jánoska Tivadar (1891–1960) festő 740 741

Janson Vilmos (1894–?) tankerületi főig. 303 311

Jászai László (*1935) színész 724

Jászszentkúti Márk (1894–1947) r. k. segédlelkész 89

 {883} JATE l. József Attila Tudományegyetem

JATE Klub 364 464 467 473

JATE Klubszínpad 474

Játékszín l. Kisszínház

Jávorkai (Janicsek) István (1909–2004) ví-vóedző 804

Jazz Klub 467

Jehova Tanúi 131 192 498 499 504 Bibliakutató 498

Jenei Sándor, szobafestő kisiparos (iparengedély kelte 1918. XII. 7., 1942. VII. 6.) 179

Jerney János Általános Iskola 327

Jeszenszky Sándor (1907–?) Kőrösy J. szakközépisk. ig. 351

Jézus Szíve templom 477

Jóga Klub 461

Jójárt kőműves család 222

Jókai Anna (*1932) író 701 702

Jókai utca 34 38 73 74 188

Joó Árpád (*1948) zongoraművész, karmester 781

Joó Ete (1937–2008) tanár, karnagy, zene-szerző 452

Johnson, Benjamin (1572–1637) angol drámaíró, költő, színész 721

Joób István (*1954) oboaművész, hit gyülekezete lelkipásztora 498

Joós Antal, építőipari vállalat ig. 594

Jósika utca 41 62

Joszt István (1929–2009) napszámos, fonó-művezető, FNB elnökh. 148 150

Józsa Fábián (*1957) költő 700

Józsa Gábor (*1956) ötvösmester, szobrász 750

József Attila (1905–1937) költő 362 373 452 699 709 712 713

József Attila Diákotthon 191

József Attila Kör 139 142 392 639

József Attila sugárút 32 34 36 42 43 78 82 248 348 410 413 431 434 444 456 471 525 535 676 677

Vásárhelyi sugárút 341 344 410 444 522 721

József Attila sugárúti nevelőotthon l. Kállai Éva nevelőotthon

József Attila Szövetség 141

József Attila Tsz (Kiskundorozsma) 649 650

József Attila Tudományegyetem (JATE) 56 63 197 360 372 373 802 Egyetemi Könyvtár 75 Biológiai Intézet 31 Bolyai épület 344 360 Kibernetikai Laboratórium 368 Pártbizottság 196

Pedagógiai Tanszék 339 Történelem Tanszék 191

József Attila-telep l. Szeged–József Attilatelep

József-telepi Községi Iskola 305

Jugoszláv Kommunista Párt 113 543

Jugoszlávia 66 67 111 139 150 153 164 177 190 275 320 347 515 599 646 673

Juhász Antal (1907–1985) Ságvári gimn. ig. 350

Juhász Antal (*1935) etnográfus, egy. tanár 379 380

Juhász Ferenc (*1928) költő 701 702 704

Juhász Géza (1933–1997) ruhagyár vezérig. 569

Juhász Gyula (1883–1937) költő 375 379 381 452 698 699 701 712 741 766

Juhász Gyula Általános Iskola 676

Juhász Gyula kollégium 144

Juhász Gyula Művelődési Központ 452 468–470

Juhász Gyula Művelődési Ház 465 Juhász Gyula Művelődési Otthon 456 468–470

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 455 473–776 806

Juhász Gyula utcai Általános Iskola 325

Juhász Katalin (*1936) tőrvívó 804

Juhász Mihály, vb-tag 277

Juhász Pál (*1949) műv. oszt. vez. h.

Juhász Róza (*1959) színész 732

Julesz Miklós (1904–1972) belgyógyász, egy. tanár 386 428

Juratovics Aladár (1930–1999) Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat ig. 187 197 592

Jurik János, értékesítő és fogyasztói szöv. elnök 617

Juronics Tamás (*1969) koreográfus, balett-táncos 734

Juszkó János (*1939) kerékpározó 794

Juta (futballcsapat) 798

Jutaárugyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Kábel- és Sodronykötélgyár l. Szegedi Kábelgyár

Kábelgyár l. Szegedi Kábelgyár

Kádár (Csermanek) János (1912–1989) író-gépműszerész, miniszterelnök, MSZMP KB első titkára, nemzet- és ogy. képv. 81 113 116 117 157 158 161 164 169 170 174 196 202 232 324 483 554 747 761

 {884} Kádár László (1910–1999) református lelkész 490 492

Kádár László, motorcsónak versenyző 799

Kahán Ágost (1914–2004) szemész, egy. tanár 397

Kajós Annamária (*1951) evangélikus lelkész 493

Kakuszi Ferenc (1908–1998) atléta mester-edző 789 790

KALÁSZ (Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége) 478

Kalata József, id. (1915–1988) ortodox lelkész 488

Káldy Zoltán (1919–1987) evangélikus püspök 493

Karélia 515

Kállai Éva Nevelőotthon 444 József Attila sugárúti nevelőotthon 444

Kállai Gyula (1910–1996) újságíró, politikus, miniszterelnök, nemzet- és ogy. képv., ET-tag, MDP KV és PB-tag, MSZMP KB és PB-tag 157 174 304

Kállay utca 36 82

Kálmán Imre (1882–1953) zeneszerző, operettkomponista 723

Kálmán Mihály (1920–2007) főisk. tanár, vasútforgalmi technikum és szakközép-isk. ig. 352

Kálmány Lajos (1852–1919) etnográfus, r. k. pap 385

Kalmár Jenőné (*1955) gazdaságvezető 18

Kalmár László (1905–1976) matematikus, egy. tanár 359 363 368 369 384 386 387

Kalmár László (1931–1995) zeneszerző 771

Kalmár Márton (*1946) asztaliteniszező, szobrász 744 745 749 757 789

Kálnoky László (1912–1985) költő, műfor-dító 701

Kaló Flórián (1932–2006) színész 139 144 146 168 720

Kalocsa 388 485 585

Kalocsai Érseki Szeminárium 376

Kalocsai Miasszonyunk Iskolanővérek 459

KALOT (Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa) 102 455 472 478

Kálvária sugárút 43 65 70 103 248 344 347 360 405 421 422 424 425 431 448 535 604

Kálvária utca 127

Tolbuhin sugárút 360 405 424 425 431 447 448 535

Kálvária tér 41 137 466–467 525 Úttörő tér 447 457 466

Kálvária utca l. Kálvária sugárút

Kálvin tér 277 419 457 466 467 794

Kálvin téri gyülekezet 488 490–492

Kamaraszínház l. Kisszínház

Kanada (Canada) 781 794

Kanász Antal, munkásőr 641

Kántor Géza, postahivatal-vezető 536

Kanyó Béla (1898–1964) orvos, immunológus, egy. tanár 151 366

Kanyó Zoltán (1940–1985) irodalomtörténész 713

Kapisztrán utca 462 Felszabadulás utca 462

Kaposvár 501 587

Kapuy Ede (1928–1999) fizikus, egy. tanár 399

Karácsony Sándor (1891–1952) pedagógiai és filozófiai író, egy. tanár 304

Karácsonyi Béla (1919–1995) esztergályos, tanár, történész, egy. docens, könyvtárig. 139 366 371 387

Karácsonyi Ferenc (1889–1966) főispán 274

Karácsonyi Guidó (1885–1962) Somogyitelepi ~, újszegedi plébános 458 459 479

Kárász József (1914–1996) író, szerkesztő, könyvtáros 704

Kárász utca 68 73 134 170 188 451 527 657 664 677 679 746

Karbuczki Károly (*1916) MÁV állomás-főnök 516

Kardos János (1929–2009) Volán társaság ig. 519

Kardos Pál (1927–1978) karmester, pedagógus 461 773 776 777 780

Kardos Pál Női Kar 776

Kardos-féle tésztagyár 586

Karikás Sándor (*1921) színész 722

Karikó Teréz (*1932) operaénekes 722 729

Karinthy Ferenc (1921–1992) író, színmű-író 733

Karnagyi Klub 461 780

Karolina Általános Iskola és Gimnázium 84

Károly Sándor (1920–1994) nyelvész, egy. tanár 396

 {885} Károlyi István (1900–1980) színész 139

Károlyi István (*1939), építész 38 71 76

Károlyi Lajos (1877–1927) festő 742

Károlyi Mihály Kollégium 360

Károlyi utca 71 277 278 745

Kárpáti Ferenc (1922–1995) jogász, ügyész 160

Kárpáti Rudolf (1910–1999) kardvívó 803

Karsai László (*1935) gépészmérnök, Mary cipőgyár vezérig. 569

Kartyenyov, Andrej, orosz katonatiszt, gárdakapitány 88

Kása Andrásné, pártmunkás, pártvezető 117

Kása Péter (*1934) neurobiokémikus, egy. tanár 397

Kass Galéria 746

Kass János (*1927) grafikus 704 746

Kassa (Košice, Szlovákia) 378

Kassák Lajos (1887–1967) költő, író, festő 712

Kasza Julianna (*1926) népművelő, tanár, Móricz Zs. műv. ház ig. 462

Kaszaper 484

Kaszás Gábor (1947–1990) futballedző 798

Kastélykert utca 465

Kátay Endre (1926–1999) színész 719 721

Kátay utca 604

Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége l. KALÁSZ

Katolikus egyház l. Római Katolikus Egyház

Katolikus Ház 721

Katolikus Kör 478

Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa l. KALOT

Katolikus Népház 455

Katolikus Nővédő Egyesület 478

Katolikus papi békemozgalom 481

Katona Antal, földigénylő biz. elnöke 608

Katona Miklós (1898–1987) tanítóképző ig. 308 336 351

Katona Nándor (1930–1996) plébános 173 175 484

Katona utca 58

Katrász Mária, tszcs-elnök 632

Kazi Ferenc, vasutas szakszervezeti szer-vező 508

Kazi Lajos (1919) főintéző, MÁV kereskedelmi oszt. főelőadója 510

Kazimir Károly (1928–1999) rendező 716

Kazincbarcika 65 463

Kazinczy utca 71 72 339

Kecskemét 207 208 245 252 253 267 268 378 388 454 457 510 615 620 683 730 780

Kecskeméti Gyufagyár 559

Kecskeméti Konzervgyár 538 582

Kecskeméti utca 41

Kecskeméti Zöldségtermesztési Kutatóintézet 388

Kecskéstelep l. Szeged–Kecskéstelep

Kecskéstelepi Községi Iskola 305

Kecskéstelepi Tszcs 130

Kedves András (1914–1981) építőipari technikum ig. 318 352

Kedves Miklós (1933–2003) botanikus, egy. tanár 399

Kedves Tamás (1939–2007) gordonkamű-vész, zeneművészeti főisk. szegedi tagozatának ig. 775

Kedvessy György (1914–2002) farmakológus, egy. tanár 396

Kefegyár l. Winter Kefegyár

Kék Csillag eszpresszó és étterem 691

Kelemen Sándor (1920–1985) bronzműves, határőrtiszt, munkásőrparancsnok 160

Kelemen utca 498 679

Kelemen-féle dobozüzem 542

Kelet-Európa 59 191 194 223

Kelet-Közép-Európa 708

Keleti Tamás (1927–1989) biokémikus 391

Kemecsey Imre (*1941) kajak-kenu ver-senyző, mesteredző 794

Keméndy Nándorné Tanítónőképző Intézet 351

Kemény Henrik (*1925) bábművész 466

Kemes utca 604

Kender- és Lenszövő l. Kenderfonó és Szö-vőipari Vállalat

Kender SE 789

Kenderfonó l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Kenderfonó és Szövőipari Vállalat 180 182 412 564 566 573–575 Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. 99 123 537 541 542 Első Magyar Kenderfonó 23 Fonalfeldolgozó 604 Jutaárugyár 604 Kender- és Lenszövő 221 Kenderfonó 28 221 Kenderfonógyár 555 604 Kötélgyár 604

Magyar Kender-, Len és Jutaárugyár 540

Magyar Kender-, Len és Jutaipari Rt. 572 Pécsi Kenderfonógyár 572

 {886} Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat 448 -

569

Szegedi Jutaárugyár 571 572

Szegedi Jutagyár 132 336 348

Szegedi Kender 124

Szegedi Kender- és Műanyagfeldolgozó

Rt. 565 569 603

Szegedi Kenderfonó 573

Szegedi Kenderfonógyár Rt. 88 93 100

109 137 168 171 537–541 570 571–573

Szegedi Kendergyár 336 348 572 641

Szegedi Kötél és Hálógyár 571

Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat

115 543 571 572 640

Újszegedi Kender- és Lenszövőgyár 115

543 571 170 604

Újszegedi Kenderfeldolgozó 23 36

Újszegedi Kendergyár 168 181 348 412

537 538 540 541 543 558

Újszegedi Szövőgyár 570

Újszegedi Szövőipari Vállalat 565 569

603

Kenderfonógyár l. Kenderfonó és Szövő-ipari Vállalat

Kenyérgyár l. Szegedi Kenyérgyár

Kenyérgyári út 587 604

Képcsarnok 679

Képtár 743

Képző- és Iparművészek Szövetsége 746

Képzőművészek Baráti Köre 739

Képzőművészeti Főiskola (Budapest) 752

Képzőművész-Kör 457 459

Keramit Műtéglagyár l. Szegedi Keramit és Műtéglagyár

Kérchy László (*1951) matematikus, egy. tanár 399

Kerek Attila (*1944) rendezvény- és proto-kolltanácsadó 18 458

Kerekes András (*1953) népművelő, Heller Ö. műv. ház ig. 465

Kerekes Lajos, tanácsvezető bíró 167

Kerekes Péter (*1961) népművelő, tanár, Heller Ö. műv. ház ig. 465

Kerényi Imre (*1943) rendező 725

Kerényi Károly (1897–1973) klasszikus filológus, egy. tanár 357 386

Kerényi Miklós Gábor (*1950) rendező 731 768

Kerepesi Józsefné (*1930) személyzeti és munkaügyi előadó, függetlenített párttitkár 184

Kerepesi út 60

Kereskedelmi és Iparkamara 223 székháza 461

Kereskedelmi és Vendéglátó Főiskola Szolnoki Tagozata 676

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmun-kásképző Iskola 348 352 676

Kereskedelmi Főiskola 676

Kereskedelmi Leányiskola 306

Kereskedőköz 686

Kereszt és Kard Szövetség 122 123

Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP) 198

Keresztény Demokrata Párt 122

Kereszténydemokrata Néppárt l. Demokrata Néppárt

Keresztes hentes család 222

Keresztes Mihály (1902–1984) asztalos, miniszterhelyettes, bankig., kormánybiztos, tanácselnök, nemzet- és ogy. képv. 93 159 162

Keresztes Tamás (1909–1954) kertész, gazdálkodó, politikus, nemzet-, ogy. képv., kisgazda városi elnök, lapkiadó, felelős szerk., gyári munkás 105 107

Keresztúri János (1932–2001), birkózó 791

Keresztury Dezső (1904–1996) irodalomtörténész, miniszter 772

Kertai György (*1944) úszó 791

Kereszttöltés utca 43 447

Kertbarát-Kör (Móricz Zs. Műv. Ház) 462

Kertbarátok-Köre (Bartók B. Műv. Közp.) 461

Kertes János (*1939) motorcsónak ver-senyző, edző 799

Kertész Ferenc (*1922) atlétaedző, tanár 788 790

Kertész Gyula (1931–1991) rendező 721

Kertész Lajos (1897–1985) karnagy 469 777–779

Kertész Sándorné, bőrdíszmű ktsz szabásza 187

Kertész téglagyár 125

Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Főis-kolai Kara 377

Keserű Bálint (*1927) irodalomtörténész, egy. tanár 367 713

Kesselyák Adorján (1906–1951) biológus, főisk. tanár 373

KÉSZ l. Könnyűszerkezet Építő és Szolgáltató Kft.

Keszthely 308 337

Keszthelyi Lajos (*1927) biofizikus, egy. tanár 386 390

Kéthly Anna (1889–1976) gyors- és gépíró, könyvelő, politikus 107 304

 {887} Ketskeméty István (1927–2007) fizikus, egy. tanár 368 399

Kettőshatári Alkotóház 462–464

Kéziszerszámgyár 555 565 604

KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 171 557

Kígyó utca 71 394 679

Kilényi-gyűjtemény 379

Kilián Testnevelési Mozgalom 786

Kína 559

Kinizsi SE l. Móravárosi Kinizsi SE

Király István (1921–1989) irodalomtörténész, egy. tanár 700 713

Király János, gazdálkodó 131 634

Király Levente (*1937) színész 723 727 728 732

Király Leventéné (*1943) Vasvári P. közgazdasági szakközépisk. tanára, ig. 351

Király Zoltán (*1948) újságíró, riporter, ogy. képv. 195 196

Királyhalom l. Mórahalom

Királyházi Sándor (1915–1985) FNB el-nökh. 148 167

Király-König Péter Zeneiskola 744

Kis István (*1943) elektrotechnikus, Hun-gar Hotels műszaki vez. 18

Kis Ságvári 342

Kis Sándor, nazarénus gyülekezet lelkésze 500

Kis Szent Teréz Akció 478

Kis Virág Cukrászda 679

Kisegítő Állami Iskola 305

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Bp.) 389

Kisiparosok Országos Szövetsége (KIOSZ) 223

Kisistók Sándor (1938–1978) MÁV állo-másfőnök 516

Kiskörút l. Tisza Lajos körút

Kiskundorozsma l. Szeged–Kiskundorozsma

Kiskundorozsmai Járási Pártbizottság 116

Kiskundorozsmai Művelődési Ház 457

Kiskundorozsmai út 527 Dorozsmai út 45 529 594 604

Kiskunfélegyháza 143 144 150 153 507 514 615

Kiskunhalas 88 245

Kiskunmajsa 27 146

Kismartoni utca 58

KISOSZ (Kiskereskedők Országos Szervezete) 661 Énekkar 778

Kiss András, DÉGÁZ vezérig. 569

Kiss Árpád (1889–1968) vegyész, egy. tanár 359 386 387

Kiss Ernő (*1954) népművelő, kamaraze-nekar-vezető, November 7. ~, Bálint S. műv. ház ig. 18 460 771

Kiss Erzsébet, védőnő 402

Kiss Ferenc (1860–1952) erdőmérnök 345

Kiss Ferenc (1893–1978) színész 723

Kiss Ferenc (*1955) úszó 791

Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 345 352

Erdészeti Technikum (Sopron) 330 345 352 Kiss Ferenc Erdészeti Technikum 352

Kiss Ferenc Erdészeti Technikum l. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

Kiss Gábor (*1940) színész 724

Kiss Gábor (*1952) tekéző, testnevelő tanár, főisk. docens 801

Kiss Imre (1898–1950) földműves, párttitkár 113

Kiss István (*1946) építész 54

Kiss János (*1925) postahivatal-vezető 536

Kiss József (1902–1980) kendergyárig. 541

Kiss Károly (1899–1992) várospolitikus, MSZMP szegedi ideiglenes intézőbiz. elnök 155

Kiss Károly (1903–1983) cipész, politikus, MDP KV, PB-tag, MSZMP IB-tag, ET-elnökh., nemzet- és ogy. képv. 174

Kiss Károly (1913–2003) MÁV szegedi területi ig. 516

Kiss Katalin (*1943), építész 51

Kiss Lajos (*1924) esztéta, irodalomtörténész 374 700 704

Kiss Lajos (*1945) építész 78

Kiss László (1906–1992) tanfelügyelő 334

Kiss László (*1976) író 712

Kiss László, Tömörkény gimn. adminisztratív vez. 745

Kiss Sándor, karhatalmi százados 160

Kiss Tamás (*1934) jogász, polgármesterhelyettes 142 143 158

Kiss Tamás (*1949) népművelő 460

Kisszínház 726 728 729 767 Játékszín 726 Kamaraszínház 726

Kistelek 147 527 564 588 589 590 615 643

Kisteleki Ede (1861–1931) újságíró, költő 382

Kisteleki utca 277

 {888} KISZ l. Kommunista Ifjúsági Szövetség

Kiszely György (1909–1997) orvosbiológus, egy. tanár 393

Kiszombor 388 502 687

KISZÖV (Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége) 463 Klub 473

Kiváló Áruk Fóruma 686

Klaniczay Tibor (1923–1992) irodalomtörténész, egy. tanár 383

Klauzál Gábor Általános Iskola 313

Klauzál Gábor Gimnázium l. Radnóti Miklós Gimnázium

Klauzál Gábor Főgimnázium l. Radnóti Miklós Gimnázium

Klauzál tér 144 146 188 314 451 604 657

Klebelsberg Kunó, gróf (1875–1932) politikus, kultuszminiszter 459

Klebelsberg-telep l. Szeged-Klebelsberg-telep

Klebelsberg-telepi Községi Iskola 305

Klemm Imre Antal (1883–1963) nyelvész, egy. tanár 386

Kligl Sándor (*1945) szobrász 749 757

Klinikák l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Klivényi Lajos (1887–1975) battonyai plébános 477

Klonkai László (*1936) közgazdász, megyei KSH ig. 10

Klubszínpad 733

KNDK (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság) 524

Knyihár Erzsébet (*1940) neurobiológus 397

Koch Sándor (1896–1983) geológus, egy. tanár 387 393 399

Kocsárdi Ferenc, termelő és értékesítő szöv. elnök 618

Kocsis Béla (1935–), építész 70

Kocsis Imre (*1952) görögkatolikus lelkész 487

Kocsis István (*1940) erdélyi magyar író, drámaíró 730

Kocsis Lajos (1947–2000) labdarúgó 798

Kócsó Antal (*1962) motorversenyző 805

Koczor György (*1951) építész 54

Koczor Lajos (*1940) textilipari szakkö-zépisk. ig. 352

Kodály téri Általános Iskola 327

Kodály Zoltán (1882–1967) zeneszerző, zenepedagógus 304 328 717 742 764 765 767 773 779–781

Kodály Zoltán tér 33 80

Kogutowicz Károly (1886–1948) geográfus, egy. tanár 357

Kohn-féle sütöde 586

Kolep Zoltán (*1961) balett-táncos 734

Kollár Árpád (*1980) költő 712

Kollár Pál (1897–1950) konzervatórium-ig. 772

Kollár Pálné (1908–1964) konzervatóriumig. 772 773

Kolosváry Gábor (1901–1968) biológus, egy. tanár 370 386

Kolozs Lajos (1891–1950) fűrészgyáros 221

Kolozsvár (Cluj Napoca, Ro.) 22 354 357 370 385 425 702 716 717 739 763 769

Kolozsvári Nemzeti Színház 736 763 Nemzeti Színház 716 717

Kolozsvári tér 327

Koltai János (*1935) színész 724

Koltay-Kastner Jenő (1892–1985) irodalomtörténész, egy. tanár 151 354 364 366 386 712

Kominform l. Kommunista Pártok Tájékoztatási Irodája

Komische Opern (Berlin) 731 768

Komló 65

Komlóssy Erzsébet (*1933) operaénekes 720 721

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) 158 159 176 298 326 363 364 452 467 510 597

Kommunista Pártok Tájékoztatási Irodája (Kominform) 111 113 543

Kommunisták Magyarországi Pártja l. Magyar Kommunista Párt

 {889} Komócsin Antal (1899–1988) pártfunkcionárius, vállalatig. 175

Komócsin család 92

Komócsin Illés (1898–1956) tetőfedő-cse-repező, rendőrezredes, pol. nyomozó 97 101

Komócsin Mihály, id. (1895–1978) építő-munkás, szakszervezeti titkár, vb-tag, kerületi vb-elnök 92 155 175 215 277 278 295

Komócsin Mihály, ifj. (*1925) Csongrád megyei pártbiz. elsőtitkára, megyei tanácselnök, jogász, politikus, MDP KV oszt. vez. h., MDP-MSZMP városi, megyei első titkár, ogy. képv. 116 120 121 147 156 162 168 169 177 189 195 215 216 722

Komócsin Mihályné (*1921) postaigazgatóság oszt. vez. 521

Komócsin Zoltán (1923–1974) alkalmi munkás, kereskedelmi alkalmazott, politikus, MDP KV oszt. vez. h., megyei első titkár, MSZMP KB PB-tag, KISZ első titkár, ogy. képv. 116 129 130 170 215 301 4023

Komor István (1926–1974) rendező 720 723 724

Kompl József, vasutas szakszervezeti területi titkár 472

Komplett Ruházati Vállalat 664 673

Komszomol Tsz (Gyálarét) 649 650

Koncz János (1938–2007) pedagógus, politikus, KISZ megyei titkár, MSZMP megyei titkár 194

Kondorosi Ádám (*1946) biológus 386 390

Konkordia Vállalat 673

Konter László (*1944) színész, rendező 461

Kónya Albert (1917–1988) fizikus, egy. tanár, politikus, MDP KV oszt. vez. h., oktatásügyi miniszter, intézeti ig. 142

Konzervgyár l. Szegedi Konzervgyár

Koós Olga (*1925) színész 719

Kopasz Márta (*1911) grafikus 748 750 758 759

Kópiás Jánosné (1902–1983) cipőfelsőrész-készítő 225

Koppány György (*1932) meteorológus, egy. tanár 399

Korányi fasor 55 67 186

Korányi rakpart 40

Korb Flóris (1860–1930) építész 22

Korcsmáros György (*1952) rendező 733 736

Korda sor 58 413

Korek Józsefné (1925–1982) oktatási oszt. vez., kerületi vb-elnök 295 321

Kormányos András (*1942) tanár, könyvtáros 18

Kormos Lajos (1910–1972) színész 721

Kormos Tibor (*1948) tanár, rendező, színházig. 474

Korny Károly, karnagy 471

Korondi utca 32

Korpássy Béla (1907–1961) pathológus, egy. tanár 151 359 366 397

Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) 780

Korzó mozi 458 Vörös Csillag mozi 458

Kossuth címer 526

Kossuth Halászati Termelőszövetkezet 630 650

Szegedvidéki Halászati Szövetkezet 618 630 Kossuth Tsz 637 Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi,

kormányzó-elnök 144 Kossuth Lajos sugárút 38 42 43 45 51 52 54 55 70 72 73 77 81 153 278 360 418 419 421 422 424 425 522 535 604 789 791 803

Budai országút 41 Kossuth rádió 532 Kossuth Termelőszövetkezeti Csoport

(Lengyelkápolna) 625 Kossuth utca 464

Kossuth Zsuzsanna Állami Ápolónőképző Intézet l. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola 352 405 Egészségügyi Szakközépiskola 330 Kossuth Zsuzsanna Állami Ápolónő-képző Intézet 344

Kossuth Zsuzsanna Ápolóképző 405 Martos Flóra Állami Szülésznőképző Iskola 405 Koszorús Istvánné (1913–1999) egészségügyi oszt. vez. 404 Kosztolányi Dezső (1885–1936) író, költő,

műfordító, újságíró 709 KÓTA l. Kórusok Országos Tanácsa Kotász Antal (1929–2003) labdarúgó 798 Kotsis Nagy Margit (*1939) szobrász 758 Kovach Andor (*1915) zeneszerző 730 Kovács Ágnes (*1947) középisk. tanár, népművelő, szabadtéri játékok igh. 459 Kovács András Ferenc (*1959) költő,

esszéíró, műfordító 702 Kovács Árpád (1896–1958) újságíró 98 Kovács Gábor (*1929) szívsebész, egy.

tanár 427 Kovács Gyula (1914–1997) színész 722 Kovács Imre (1913–1980) író, újságíró, szociográfus, politikus, NPP főtitkár, alelnök, nemzetgyűlési képviselő 105 Kovács Imre (1923–1971) káplán 173 Kovács Imre (?–1983) kosárlabdaedző,

jogász 796 Kovács Imre, postahivatal-vez. 536 Kovács István (1921–1990) alkotmányjogász, egy. tanár 366 386 Kovács István (*1942) kardvívó 803 804 Kovács István, fotóklub vezető 461 Kovács Iván (*1929) úszóedző 351 803

 {890} Kovács János (1923–1989) felső kereskedelmi isk. ig. 351

Kovács János (1927–1992) színész 139 719 727

Kovács Kálmán (1920–1993) biokémikus, egy. tanár 397

Kovács Kálmán, ifj. (*1926) belgyógyász, pathológus, egy. tanár 397

Kovács L. Gábor (*1948) orvos, neuroen-dokrinológus 397

Kovács Lajos (1910–1996) festő, grafikus 755

Kovács Lajos (*1949) ökölvívó 799

Kovács László (*1934) szülész-nőgyó-gyász, egy. tanár 397

Kovács Mihály (1929–2002) piarista szerzetes tanár 483

Kovács Miklósné (1939–2006) középiskolai tanár, szakfelügyelő 336

Kovács Pál (1912–1995) kardvívó 803

Kovács Pál (*1946) ökölvívó 799

Kovács Sándor (*1940) birkózó-cselgán-csozó 791 792

Kovács Sándor Iván (*1937) irodalomtörténész 700 713

Kovács Zsolt (*1951) színész 732

Kovács Zsuzsa (*1945) színész 724

Kováts Ferenc, id. (1888–1983) orvos, tüdőbeteg-gondozó létrehozója 419

Kováts József (1926–1958) Szabadság Párt ifjúsági szervezetének vezetője, köny-velő, FNB-tag 104 148 150 153 154 167 639

Kováts Margit (1930–1997) festő 744 748 749 752

Kováts Tibor (1919–1990) orvos, immunológus 397

Kozák László (1913–2003) színész 716

Kozma László (*1933) fizikus, egy. tanár 368 399

Kozma Mihály (*1949) labdarúgó 798

Kozmovszky Rezsőné (László Irén) gazdálkodó 609 610

Kő és Cementipari Vállalat l. Alföldi Cementgyár

Kőhalmi József (1930–1973) építész 68

KÖJÁL (Közegészségügyi és Járványügyi Állomás) 431 440 457 Csongrád megyei 431 432 Fertőtlenítő egység 557 Szeged városi 431

Kölcsey Művelődési Ház 454

Kölcsey utca 83 93 521 677

Kőmíves Erzsi (1895–1978) színész 716

Kőmíves Sándor (1897–1980) színész 724

Könnyűszerkezet Építő és Szolgáltató Kft. (KÉSZ) 245

Könyvmolyképző Kiadó l. Minerva Nova Kft.

Kőolajfúró- és Kőolajkitermelő Vállalat l. Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat

Kőolajkutató Vállalat 591 794

Kőolajtermelő Vállalat l. Nagyalföldi Kő-olaj- és Földgáztermelő Vállalat

Körintenzív l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Körmendi János (1928–2008) színész 717

Körös sor 604

Kőrösy József (1844–1906) statisztikus 339

Kőrösy József Szakközépiskola 339 Gép- és Gyorsíró Iskola 339 Közgazdasági Gimnázium 339 Közgazdasági Szakiskola 676 Közgazdasági Szakközépiskola 339 Közgazdasági Technikum 339 Szegedi Felső Kereskedelmi Fiúiskola 306

Szegedi Magyar Királyi Állami Szent István Fiú Felső Kereskedelmi Iskola 339

Körtöltés 23 24 26 27 32–34 47 49–51 53 57 58 62 77 78 80 81 202 230 237 248– 250 254 260–262 488 698 743

Körtöltés utca 52 80

Körtvélyessy Péter (*1951) DÉLÉP ig. 598

Körtvélyessy Zsolt (*1941) színész 727

Körzeti Rádió Stúdió 475

Körzeti TV Stúdió l. Magyar Televízió Szegedi Körzeti TV Stúdió

Kőszeg 521

Kőszegi Ákos (*1960) színész 732

Köteles Pál (1927–1991) építésztechnikus, író, újságíró, szerk. 194 195

Kötélgyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Kővári Árpád (*1944) kézilabdaedző 795

Kövér Béla (1928–1994) bábszínház ig. 459 734

Kövi Béla, várospolitikus, MDP városi titkár, szakszervezeti titkár 116

Közalkalmazottak Szakszervezete 456 Juhász Gyula Művelődési Otthona 468

Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat (KJSZ) 432

 {891} Közéleti Kávéház l. Szegedi Közéleti Kávéház

Közép fasor 36 42 75 76

Közép-Afrika 558

Közép-Európa 63 75 582

Közép–Kelet–Európa 190 191 275

Közgazdasági Gimnázium l. Kőrösy József Szakközépiskola és Vasvári Pál Szakközépiskola

Közgazdasági Szakközépiskola l. Kőrösy József Szakközépiskola és Vasvári Pál Szakközépiskola

Közgazdasági Technikum l. Kőrösy József Szakközépiskola és Vasvári Pál Szakközépiskola

Közgazdaságtudományi Egyetem 340

Közlekedési Műszaki Egyetem 376

Közmunkaügyi Hivatal 91

Közművelődési palota l. Móra Ferenc Múzeum

Központi Gáz- és Villamos Művek Rt. szegedi telepe 540

Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Központi Kémiai Kutatóintézet (Bp.) 289

Központi Mikrobiológiai Laboratórium l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 241 339 340

Köztisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetkezete 658 663

Krajkó András (1901–1984) cipész, jegy-ző, szöv. elnök, megyei pártbiz. tag 92 175 225

Krajkó Gyula (*1929) geográfus, egy. tanár 399

Kramár Jenő (1895–1984) gyermekorvos, egy. tanár 357

Krámer György (*1956) balettig. 735

Krammel Jenő (1897–1962) gimn. tanár 310

Krámli András (1910–1988) vegyész, vb-tag, egy. tanár 277 359

Kraszkó Pál (*1935) tüdőgyógyász, deszki tüdőszanatórium ig. 427

Krasznói Klára (*1942) színész 727

Kratofil Dezső (1884–1976) polgári isk. ig. 308

Krecsenszki Annamária, tekéző 801

Kreuter Vilmosné (*1943) karnagy 776

Krier Rudolf-féle szabóság 542

Kristó Gyula (1939–2004) történész, egy. tanár 15 244 359 367 382 396

Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 131 499 504

Krizsán Ferenc (1909–1960) MSZMP szegedi IB tagja, vállalatig. 155

Krleža, Miroslav (1893–1981) horvát köl-tő, író, drámaíró, esszéista 727

Krúdy Gyula (1878–1933) író, hírlapíró 713

Krupnov, orosz alezredes, városparancsnok 88

Kuba (Cuba) 349 574

Kukán Ferenc (1898–1971) szemész, egy. tanár 359

Kukkonka Judit (*1978) könyvtáros 18

Kukorica- és Iparinövénytermelési Együtt-működés (KITE) 653

Kukovecz Nana utca 81 82

Kulcsár Ferenc (1901–1984) ideggyógyász, egy. tanár 357

Kulcsár László (*1941) cselgáncsozó 792

Kulcsár Péter (*1934) történész, egy. tanár 371

Kuli Ferenc (*1949) balett-táncos 734

Kulka Frigyes (1925–1989) mellkassebész, egy. tanár 397 428

Kultúrfelelősök Klubja 469

Kunsági Elemér (1922–1999) tanítónőkép-ző ig., egy. docens 313 319 351

Kunsági Szövőgyár 537 540

Kurlik Imréné (*1925) városi szakszervezeti titkár 121

Kurtág György (*1926) zeneszerző, zongo-raművész 771

Kurucsev nagykereskedő család 222

Kurucsev Sándor, nagykereskedő (iparengedély kelte 1919. I. 28., 1942. II.) 221

Kurucz Márton (1922–2003) munkás, Szentes járási tanács elnöke, pártbiz. titkára, tsz-elnök 187

Kútfej Béla (1919–1987) postahivatal-veze-tő 525 536

Kutrucz Éva (*1926) magánénektanár 772

Kuwait 589

Kübekháza 116 285 621 650 660

Kübler János (*1960) baptista misszió kerületi elnök 496

Kühn János (*1946) Tömörkény gimn. és szakközépisk. ig. 350

Külföldieket Ellenőrző Hivatal 91

Külkereskedelmi Bank székháza 83

Külső körút 42

Külüs Sándor, szegedi sütőipari vállalat ig. (1964–1980) 587

 {892} Kürti Béla (*1948) régész 379 Kürtös (Curtici, Románia) 742 Kürtösi László (1941–2003) labdarúgó, jogász 798

Labdarúgó Kerület 785

Laborczy István, zeneművész, magánénekes 165

Laczkó Sándor (1941–?), koncertmester 769

Laczkó Sándor (*1962) szerkesztő, gyűjte-ményvezető 703

Laczó Katalin (1942–2000) főisk. tanár 453 747

Lacsán Mihály (1908–1984) kerületi vb-elnök 295

Ládagyár l. Újszegedi Ládagyár

Ládaipari Vállalat l. Újszegedi Ládagyár

Ladányi Benedek (1920–1979) szabó, politikus, MDP városi első titkár, tanácselnök-helyettes, városi tanács vb-elnök 138 139 157 216 294 301

Ladányi Zsigmond (*1961) súlylökő 790

Ladomérszky Béla (1908–1943) görögkatolikus lelkész 487

Ladvánszki László (1920–?) karhatalmista, rendőrkapitány 160

Lajkó Lajos (*1939) tanár, Juhász Gy. műv. otthon ig., ált. isk. ig. 470

Lajos Sándor (1903–1987) tüdőgyógyász, fotóművész, fotóklub vezető 461

Lajta utca 58

Lajtai Lajos (1899–1966) zeneszerző 732

Lakatos Antal, tsz tag 642

Lakatos Béla (*1928) vegyész 368

Lakatos László (*1934) görögkatolikus lelkész 487

Lakatos-kormány 354

Laki Kálmán (1904–?) főintéző, MÁV állomásfőnök 472 516

Lakitelek 196 197

Lakk és Festékipari Vállalat l. Budalakk Szegedi Gyáregysége

Lakky József (1924–1989) színész 723

Lakó Ferencné (1922–1996) szakmunkás-képző intézet tanára 211

Lakos Endre (1919–1969) hittanár, r. k. káplán 131 483

Lakos József (1913–1946) rendőrtiszt, szentesi rendőrkapitány 97

Lakos Zsuzsa (*1968) evezős 793

Lăncrănjan, Ion (*1928) román publicista, író 194

Lang Elemér (*1933) testnevelő tanár, ko-sárlabdaedző 788

Láng Imre (1899–1972) sebész, egy. tanár 428

Lang Jánosné (*1926) tanár, szakfelügyelő 336

Langmár Lipót (1895–1975) püspöki iroda-ig. 482 484

Lantos György, városi főorvos, 1956-ban emigrált 404 405

Lantos László (*1938) úszó 802

Lapis András (*1942) szobrász 744 749 757 762

Lapterjesztő Vállalat 525

Laszgallner (Lőkös) Zoltán l. Lőkös (Lasz-gallner) Zoltán

László Anna (*1946) grafikus 750 760

László Aranka (*1934) humángenetikus, egy. tanár 397

László Ferenc (*1934) orvos, endokrinoló-gus, egy. tanár 399 427

László Gizella (Damássay Kamillné) gazdálkodó 609

László Irén (Kozmovszky Rezsőné) gazdálkodó 609 610

László István, szalámigyár ig. 541

László Nándor (1911–1979) szakmunkás-képző isk. ig. 347 352

László Zsolt (*1965) színész 728

Lászlóffy Aladár (*1937) költő, író 702

Lauko Hajnalka, cselgáncsozó 792

Lázár György, id. (*1934) orvos, immunológus, egy. tanár 397

Lázár Pál (1940–2007) festő 744 755

Lázár-féle pékség 586

Lazi Könyvkiadó Kft. 704

Lazúr Barna (1930–1999) katonatiszt, nem-zetőrparancsnok, tanszékvez. 149 153

Lechner Lajos (1833–1897) mérnök 21 48 56 78

Lechner tér 41 62 83 278 799

Lehel István (1917–1973) festő, művészet-történész, egy. oktató 364 739 749 752

Lehoczky Éva (*1925) operaénekes 723

Lehoczky Zsuzsa (*1936) színész 723

Lehotai Ferenc, DÉLTEX kereskedelmi vállalat vezérig. 569

Lehotay Árpád (1896–1953) színész-ig. 716 717 763

Leindler László (*1935) matematikus, egy. tanár 386

Lejtényi András (*1937) joghallgató 141 142

Lékó Péter (*1979) sakkozó 806

 {893} Lele Ambrus (*1958) kézilabdázó 795

Lelley János (1913–1982) növénynemesítő 389 396

Lemezgyár l. Szegedi Falemezgyár

Lendvai Ernő (1925–1993) zenetörténész 773

Lendvay Ferenc (1919–1998) ig.-főrendező 726 727

Léner Péter (*1936) rendező 728 729 730

Lengyel András (*1950) irodalomtörténész 371 379 698 699 704 705 712

Lengyel Gábor (*1959) vízilabdázó 805

Lengyel István (*1943) Szegedi Órás-Ékszerész Ktsz elnöke 567

Lengyel János (1925–1995) színész 732

Lengyel Mária (1914–1992), kendergyári munkás, pártmunkás 117

Lengyel utca 41

Lengyel Zoltán (*1960) mezőgazdasági gépészmérnök, politikus 196

Lengyelkápolna l. Zákányszék

Lengyelkápolnai Népszövetkezet 617

Lengyelország 59 185 193 275 474 767 781

Lenin, Vlagyimir Iljics (1870–1924) jogász, politikus 117 151 198

Lenin körút l. Tisza Lajos körút

Leningrád l. Szentpétervár

Leninváros (Tiszaszederkény) l. Tiszaújváros

Lente Zsófia, Kossuth Zs. ápolóképző ig. 352

Lerner Károly (1911–1958) matematikus, főisk. tanár 374

Lévay Béla (1913–) tanár, Dugonics gimn. mb. ig. 332 350

Lévay Béla (1924–1983) Független Ifjúság titkára, kisgazdapárti politikus 109 402

Levéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Líbia 344 589

Liga utca 32

Liget utca 41

Liget vendéglő 678

Ligeti Lajos (1902–1987) orientalista, egy. tanár 371

Lihoczky Károly (1943–2007) vízilabda-edző 804

Lila Akác eszpresszó, étterem 691

Linczer-Katkó Izabella (*1979) 18

Lipcse (Leipzig, Németo.) 372

Lippai fatelep l. Szegedi Falemezgyár

Lippai Fűrészüzem l. Szegedi Falemezgyár

Lippai Gőzfűrészüzem l. Szegedi Falemezgyár

Lippóy Gyula (1914–1977) filharmónia

szegedi vezetője 765 Lipták Mária (*1944) népművelő, múzeumpedagógus 746 Lipták Pál (1914–2000) antropológus, egy.

tanár 399 Liszt Ferenc (1911–1886) zeneszerző 710

767 772 781 Liszt Ferenc Kamarakórus 781 Liszt Ferenc Kamarazenekar 771 Liszt Ferenc Nemzetközi Kórusfesztivál

781 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet

376 377

Tanárképző Intézet Szegedi tagozata

773

Zeneakadémia 766 779

Zenekonzervatórium 770 771

Zeneművészeti Főiskola 770

Zeneművészeti Szakiskola 376 770 772–

775 Littay Gyula (1915–2006) operaénekes

729 Littomeritzky Mária (*1927) válogatott

úszó 803 Ljubek, Mato (1953–2005) kenus 787 Lodz (Łódž, Lengyelo.) 174 372 685 Lomnici utca 50 51 80 278 London (Anglia) 785 800 Londoni körút l. Nagykörút Londoni körúti árvaház 442 444 Lontay Margit (1918–1993) színész 719 Lope de Vega l. Vega Carpio, Félix Lope

de Lórántffy Zsuzsanna Egyesület 490 Losonczi Zoltán (1913–1990) AKÖV ig.

519 Losonczy Géza (1917–1957) újságíró, politikus 311 Lourdes-i barlang 484 Lovas János (1885-?) felügyelő, MÁV

állomásfőnök 516 Lovász László (*1948) matematikus, egy.

tanár 386 Lovász Lázár (1931–2008) MÁV szegedi

területi ig. 516 Lovász Tiborné, Kossuth Zs. egészségügyi

szakközépisk. ig. 352 Lődi Ferenc (1926–1997) költő, újságíró

244 381 704 Lőkös (Laszgallner) Zoltán (1925–1999)

politikai titkár, újságíró, tanár, könyvtáros, főszerk. 109 363

 {894} Löw Immánuel (1854–1944) rabbi, művelődéstörténész 353 385

Lövey Tibor (1922–2007) forgalomellenőr, MÁV főmenetirányító 510

Lucs Ferenc (1902–1995) mérnök, mű-gyűjtő 745

Ludány 129

Ludányi Márton (*1935) testnevelő tanár, kézilabdaedző 795

Ludwigshafen (Németo.) 801

Lukács Andrásné, kendergyári munkás, FNB-tag 148

Lukácsy Éva (*1936), építész 56 68

Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics (1875– 1933) művelődéspolitikus, esztéta, író 728

Lutheránus Világszövetség 493

Luxenburg 803

Lükő Gyula (1921–1998) szakmunkás-képző intézet ig. 211 352

Machos Ferenc (*1932) labdarúgó 798

Madách Imre (1823–1864) költő, író, drámaíró 728

Madách utca 127

Madách utcai Általános Iskola 308 327

Madácsy László (1907–1983) tanár, irodalomtörténész, főisk. tanár 310 379 700

Madarász Gergely, gazdálkodó, kisgazdapárti városi társelnök 101

Madarász János, gazdálkodó, kisgazdapárti alelnök, termelő és értékesítő szöv. elnök 109 120 617

Mader Béla (*1941) könyvtáros, egyetemi könyvtár ig. 371

MADISZ l. Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

Madurka Györgyné (*1947) Juhász Gy. műv. ház ig. 470

Mag Pál (*1936) szakmérnök, BOV szentesi gyárának gyáregységvezetője, ogy. képv. 187

Magasépítési Tervező Intézet 64

Magasépítő Nemzeti Vállalat l. Csongrád Megyei Építőipari Vállalat

Magfeldolgozó Vállalat 604

Magay Dániel (*1932) olimpiai bajnok kardvívó 803

MAG/MÁS Színház 463

Mágori Erzsébet (*1911) író, kritikus, mű-fordító 719

Magos Gyula (1932–1995) festő 748 753

Magyar Állami Operaház 736 Operaház 715 723 769

Magyar Államvasutak l. MÁV

Magyar Államvasutak Autóbusz Társasága

l. MÁVAUT Magyar Demokrata Fórum (MDF) 196

197 198 568 Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

(MADISZ) 311 362 363 468 Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 109 111–

113 116 117 119 120 122 126 128–130

133–135 138 223 276 287 298 318 320

363 627 628 632 635

Agitáció és Propaganda Bizottság 329

Csongrád Megyei Pártbizottsága 155

Heves megyei Pártbizottsága 156

Központi Bizottsága 343

Nagyszegedi Bizottsága 115 121 124

543 623

Politikai Bizottsága 329 628

Szeged Városi Bizottsága 139

Titkárság 346 Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek

Szövetsége (MEFESZ) 363 Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete (MEFESZ) 363 769 Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) 141 142 143 148

158 159 365 722 Magyar Evezős Szövetség 792 Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség

(MAFISZ) 158 159 Magyar Függetlenségi Népfront 119 121

122 275 276

Szegedi Bizottsága 120 277 Magyar Függetlenségi Párt (MFP) 104

107 108 Magyar Fűszerpaprika Nagykereskedők

Szövetkezete 658 Magyar Honvédelmi Szövetség l. MHSZ Magyar Írók Szövetsége 195

Dél-magyarországi Csoportja 699

Írószövetség 138

Szegedi Csoportja 699 Magyar István (*1945) Tápéi Háziipari

Szövetkezet elnöke 569 Magyar Kábel Művek 588 589 590 Magyar Kábel Művek Szegedi Gyáregysége l. Szegedi Kábelgyár Magyar Kender-, Len és Jutaárugyár l.

Kenderfonó és Szövőipari Vállalat Magyar Kender-, Len és Jutaipari Rt. l.

Kenderfonó és Szövőipari Vállalat Magyar Kender UTC (Újszegedi Torna

Club) 785

 {895} Magyar Kereskedők Országos Központi

Szövetsége (KOKSZ) 661 Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola l.

Déri Miksa Szakközépiskola Magyar Királyi Posta l. Magyar Posta Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség l.

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Magyar Kommunista Párt (MKP) 92–96

98 99 101 102 105–107 110 111 273 274

333 719 769 Magyar László (1900–1971) újságíró, író,

karikaturista, főszerk. 97 108 175 Magyar Mátyás (1904–?) szegedi sütőipari

vállalat ig. 586 Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 394 Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad

Szakszervezete 394 Magyar Mihály (*1960) grafikus 760 Magyar Muzsika Hónapja 780 Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 91

95 607 Magyar Nemzeti Galéria 452 741 748 Magyar Nemzeti Múzeum 759 Magyar Néphadsereg 168 185 Magyar Népköztársaság 298

Elnöki Tanácsa (NET) 175 177 223 285

291 298 299

Kormánya 524

Minisztertanácsa Tanácsi Hivatala 280

292

Minisztertanácsa Tanácsszervek Osztálya

177 Magyar Népköztársaság Kupa l. MNK Magyar Néppárt 198 Magyar Nők Demokratikus Szövetsége

(MNDSZ) 402 Magyar Országos Szövetkezeti Központ

623 Magyar Országos Véderő Egylet 500 Magyar Ortodox Esperesség 488 Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete l. Pedagógusok Szabad Szakszervezete Magyar Posta 520 525 529–532 534

Magyar Királyi Posta 524 Magyar Rádió 780 781 Magyar Radikális Párt (MRP) 107 Magyar Reklámszövetség 690 Magyar Szabadság Párt 102 103

Délvidéki Szervezete 102 104 122

Szabadság Párt 104 Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP)

102 197 273 274 612

Szociáldemokrata Párt (SZDP) 94–96

99 102 107 108 111 719 Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)

153 157 160 171 175 179 184 195 196

287 298 364 640

Csongrád Megyei Végrehajtó Bizottsága

177 191

Ideiglenes Központi Bizottsága 158

Központi Bizottsága 189 191 192 299

324 375 640

Központi Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztálya 169

Központi Bizottsága Titkársága 178

Központi Bizottsága Tudományos és

Kulturális Osztálya 174

Központi Ellenőrző Bizottsága 196

Politikai Bizottsága 156 169 171 172

176 177 196 326 337 554

Szeged Városi Intézőbizottsága 155 156

166

Szegedi Pártbizottsága 170

Szegedi Városi Végrehajtó Bizottsága

157 163

Szervező Bizottsága 156 Magyar Szocialista Párt (MSZP) 198 Magyar Távközlési Rt. l. MATÁV Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetsége 517 Magyar Televízió 457 466

Körzeti TV Stúdió 475

Szegedi Körzeti Stúdió 457

Szegedi Stúdiója 195

Vállalat 525 Magyar Természettudományi Múzeum

759 Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

357 359 384 385 389 395

Biológiai Tudományok Osztálya 389

Irodalomtudományi Intézete 383 Magyar Urbanisztikai Társaság 46 Magyar utca 464 Magyar Úttörők Szövetsége 466

Úttörő szervezet 325 Magyar Vaisnava Hindu Misszió 503 Magyar Vöröskereszt 436

Vöröskereszt 436 437 449 Magyar-Csehszlovák Barátság tsz (Újszent-iván) 650 Magyarhoni Földtani Társulat 394 MAHART Hajójavító Üzem 553 604 Mai Magyar Zene Hete 452 770 775 781 Majláth Mária (1916–2004) színész 716 Major Jenő (1900–1964) festő 742 744 Major Tamás (1910–1986) színész-ig. 723

 {896} Major Tibor (1926–1999) postahivatal-vezető 536

Majoros Irma (Kelemen Jánosné) (*1930) orvos, higiénikus főorvos 432

Majorossy Sarolta (*1930) szobrász 744

Majtényi Béla (1907–1992) r. k. hittanár 173 380

Makk Ferenc (*1940) történész, egy. tanár 367

Makk József (1945–2006) szobrász 744 750

Makkoserdő sor 33

Makkosháza l. Szeged-Makkosháza

Makkosházi körút 43 51 79 80 604

Maklári László (*1950) karmester 774

Makó 93 106 143 150 164 167 193 378 383 388 402 508 512 516 517 565 581 615

Makói Fióklevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Makói Hagymaszárító Üzem l. Szegedi Konzervgyár

Makói József Attila Tszcs 621

Makói Kórház 421

Makói Sütőipari Vállalat l. Szegedkörnyéki Sütőipari Vállalat

Makovecz Imre (*1935) építész 82

Makra Mihály (1923–2010) földmunkás, kerületi vb-elnökh. 117 301

Makrisz Agamemnon (1913–1993) szobrász 67

MALÉV (Magyar Légiközlekedési Rt.) 519

Maliga Pál (*1946) biológus 390

Malomipari Egyesülés l. Csongrád megyei Malomipari Vállalat

Malomipari Vállalat l. Csongrád megyei Malomipari Vállalat

Mandler Ernő, textilművek ig. 541

Mandler Győző, textilművek ig. 541

Mándok 487

Mányi Csizmazia Kálmán (1876–1965) gépészmérnök, felső ipariskola ig. 351

Mányi István, népszöv., majd földműves-szöv. elnök 617 618

Mao-Ce-Tung (1893–1976) KKP első titkár 176

Márai Sándor (1900–1989) író 713

Marcsik Antónia (*1940) antropológus 379

Márer-ház 361

Margit utcai Általános Iskola l. Gutenberg utcai Általános Iskola

Mari Albert (*1942) fogorvos, egy. tanár

Mária kongregáció 311

Mária Valéria (ma Bartók) tér 249

Marián Miklós (*1914) zoológus, ornitoló-gus, muzeológus, szerk. 380

Máriáss József (1920–1991) színész 727

Marik István (*1944) klubvezető 473

Márki Ferenc (1912–2008) vívóedző 803 804

Markó Leó (1910–1982) karnagy 469 470 471

Markóné Kádár Andrea (1924–1995) ba-lettművész, tanár 469

Markos József (Alfonzó) (1912–1987) színész 716

Márkus László (1927–1985) színész 716

Márky Géza (1911–1971) színész 718

Maros 48 186 519 591 651 684 -part 46 -torok 803

Maros Rudolf (1917–1982) zeneszerző 771

Maros utca 604

Marosán György (1908–1992) politikus 163 174

Marosi László (*1945) fonalfeldolgozó ig. 569

Maroslele 42

Maroson túli Főesperesi Kerület l. SzegedCsanádi Püspökség

Marossy Miklós (*1942) építész 73

Marostői utca 45

Marostői városrész l. Szeged-Marostői városrész

Marót Károly (1885–1963) klasszikus filológus, egy. tanár 386

Maróti Egon (*1927) ókortörténész, egy. tanár 396

Maróti Lajos (1930–1982) író, drámaíró 728 729

Maróthy András (1918–1986) vízilabdázó 804

Mars tér 38 44 54 66 249 342 686 Marx tér 24 38 44 66 322 341 343 344 667 677 685 716

Márta Ferenc (*1929) vegyész, egy. tanár 359 368 386

Mártírok Emlékcsarnoka 494

Márton László (*1959) író 701 711

Martonffy Zoltán (1939–2003) kosárlabdázó 796

Martonyi János, id. (1910–1981) jogász, vb-tag, egy. tanár 278 395

 {897} Martos Flóra Állami Szülésznőképző Iskola l. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi

Szakközépiskola Marx Károly Közgazdaságtudományi

Egyetem 676 Marx tér l. Mars tér

Mary Cipőgyár Rt. l. Minőségi Cipőgyár MATÁV (Magyar Távközlési Rt.) 471 534

Székház 73

torony 81 Máthé Imre (*1942) gyógynövénykutató

396 Mathematikai és Physikai Társulat 394 Matók Gyula, szakmunkásképző intézet

tanára 211 Maty-ér 29 35 45 787 788 794 799 Mátyás tér 49 445 446 Mátyus Sz[olán] József (1919–2006)

középisk. tanár 61 MÁV (Magyar Államvasutak) 507–509

512–515 517

Alkalmazottak Konzum Szövetkezete

663

Alkalmazottak Szövetkezete 658

Szegedi Igazgatósága 514

Fiúnevelő Intézet 343 Kollégium 342 Nevelőotthon 341

Fúvószenekar 472

Gépjavító Vállalat 564 604

„Hazánk” Munkáskórus 472 777–779

Képzőművész Kör 742

Orvosi Rendelő 32

Szállítmányozási Üzemi Vállalat 510

-rendelőintézet 418 MÁVAG (Magyar Állami Vas-, Acél- és

Gépgyárak Rt.) 318 MÁVAUT (Magyar Államvasutak Autóbusz Társasága) 509 Max Ernst (1891–1976) festő 754 Mayer György, ny. honvéd alezredes 609 Mayer Klára, földbirtokos 609 Mécs Károly (*1936) színész 723 Medgyesi [Megyesi] Pál (1918–?) operaénekes, 60-as években emigrált 720 721

765 Medikémia Rt. l. MEDIKÉMIA Ipari Szövetkezet MEDIKÉMIA Vegyipari Szövetkezet l.

MEDIKÉMIA Ipari Szövetkezet MEDIKÉMIA Ipari Szövetkezet 569

Medikémia Rt. 245

MEDIKÉMIA Vegyipari Szövetkezet

568

Szegedi MEDIKÉMIA Ktsz 184 604

Medikus Kör 363

MEFESZ l. Magyar Egyetemisták és Főis-kolások Egységes Szervezete, Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, Magyar Egyetemisták és Főis-kolások Szövetsége

Megyei Művelődési Központ l. Csongrád Megyei Művelődési Központ

Megyei Népművelési Tanácsadó Intézet l. Csongrád Megyei Művelődési Központ

Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet l. Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Központ

Megyeri Nándor (1926–2002) hajóépítő 793

Meinl Gyula Rt. 658

Meixner Károly (1853–1895) építész 529

Melbourne (Ausztrália) 803

Mensáros László (1926–1993) színész 732

Mentes József (1925–1996) színész 723 727 732

Menuhin, Yehudi (1916–1999) amerikai hegedűművész, karmester 764

Menyhért Rezső, felső ipariskola ~, gépipari technikum ig. 351

Mérei Gyula (1911–2002) történész, egy. tanár 139 366 386

Mérei utcai Általános Iskola 319

Merényi Kálmán (*1934) válogatott kosárlabdázó, egy. docens, megyei főügyész 796

Mérey László, Futura tisztviselő 615 617

Mérey utca 54 340 419 424 676

Merimée, Prosper (1803–1870) francia író 721

Mérleggyár 566

Mérnökök, Vegyészek és Műnökök Szabad Szakszervezete 394

Mester János (1879–1954) neveléstörténész, egy. tanár 355

Mesterházy Ákos (*1945) növénynemesítő, gabonakutató főoszt. vez. 396

Mészáros Károly (*1929) labdarúgó 797

Mészáros Rezső (*1942) geográfus, egy. tanár 399

Meszlényi László (*1941) zeneesztéta 770

Mészöly Gedeon (1880–1960) nyelvész, egy. tanár 358 386

Metodista egyház 131 501

Mezei Veronika (1900–1988) Szent Vince rendi missziós nővér 126

Meznerics Iván (1907–1988) jogász, egy. tanár 395

 {898} Mező Imre Általános Iskola (Tisza-parti) 327

Mezőgazdasági Technikum Erdészeti Tagozat (Debrecen) 345

Mezőhegyes 512

Mezőkövesd 129

Mezősi József (1914–1997) geológus, egy. tanár 399

Mezőtúr 510

MHK (Munkára Harcra Kész) 785 786

MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) 805

Szeged Muréna Klub 791 Szegedi Városi Lövészklub 805

Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskola-nővérek 129 315 438 Szegény iskolanővérek 438

Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskola-nővérek Szegedi r. k. Árpádházi Szent Margit Leánygimnáziuma l. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium

Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskola-nővérek Szegedi r. k. Tanítónőképző Intézete 306 Tanítónőképző Intézet 337 338 341

Micheller Magdolna (*1945) egy. adjunktus 191

Mihalec Gábor, adventista lelkipásztor 497

Mihálka György (1924–2008) karnagy, fő-isk. tanár 469 775 776 781

Mihalkov, Szergej Vlagyimirovics (1913– 2009) orosz író, költő 733

Mihály József (1919–2007) Juhász Gy. műv. otthon ig. 470

Mihálytelek l. Szeged–Szentmihály

Mikes Sándor (1925–1996) gépipari és vegyipari technikus, gumigyár ig. 557

Miklós Béla l. Dálnoki Miklós Béla

Miklós Sándor (1923–1996) pedagógus továbbképző intézet ig. 349

Miklósy György (1925–2007) színész 719

Mikola Gyöngyi (*1966) folyóirat szerk. 703

Mikszáth Kálmán utca 54

Milassin Gyula (1922–2000) orvos, tüdő-gondozó vezetője 419

Milhaud, Darius (1892–1974) francia zene-szerző, tanár 725

Miller, Arthur (1915–2005) amerikai drámaíró, esszéista 724 725 728

Milotta János, sütőmester (iparengedély kelte 1925., 1942. III.) 221

Mindszent 491 520

Mindszenty (Pehm) József (1892–1975) esztergomi érsek, hercegprímás, bíboros 120 127 190 311 479–481 483 484 504

Minerva Nova Kft. 704 Könyvmolyképző Kiadó 704

Minerva Színpad 461 473

Minker Emil (1929–2009) orvos-vegyész, farmakológus, egy. tanár 359

Minoriták kolostora 478

Minőségi Cipőgyár 182 185 552 604 Mary Cipőgyár 565 569 603

Mira János (*1950) díszlettervező 733

Miskolc 65 100 150 156 207 208 247 278 418 452 502 511 681 765 793

Mison Gusztáv (1907–1995) vb-tag, kerületi vb-elnök, vb-titkár 92 277 278 295 629

Mison Nándor (1918–1993) kereskedelmi oszt. vez. 629

Misura Zsuzsa (*1948) operaénekes 730 731

MNK (Magyar Népköztársasági Kupa) 795 799 804

Mocsár Gábor (1921–1988) író, újságíró, szerk. 176 705 706 726

Móczán Lajos (1910–1983) textilművek ig. 559

Móczár László (*1914) biológus, egy. tanár 399

Mogyorósi István (1913–1986) rendőrtiszt, rendőrkapitány, vb-tag 166 278

Moholi Károly (1916–1995) geográfus, főisk. tanár 375

Mohos Jenő, közgazdasági gimn., ~ technikum, Kőrösy J. szakközépisk. ig. 351

Mojszejev együttes 466

Moldován Domokos (*1943) ethnográfus 460

Moldován Stefánia (*1931) operaénekes 720 721 723

Moldvai Klára, Klauzál gimn. tanár 334

Moliére, Jean-Baptiste (1622–1673) francia író 718

Molnár András (1904–1993) vb-tag 277

Molnár Antal (1908–1990) petőfitelepi plébános, nagyprépost 482 486

Molnár Antal, nyerges mester 44

Molnár Árpád (*1942) vegyész 399

Molnár Béla (*1934) geológus, egy. tanár 399

Molnár Dixiland 461 467

 {899} Molnár Farkas (1897–1945) építész 62

Molnár Ferenc (1878–1952) drámaíró, író, publicista 723

Molnár Franciska, cselgáncsozó 792

Molnár Gyula (*1944) tanár, dixiland zenekar vezetője 467

Molnár Imre (1924–1999) tanár, tápéi honismereti szakkör vezetője 466

Molnár Imre (*1934) jogász, egy. tanár 395

Molnár Imre, méhészeti szövetkezet ügy-vezető ig. 618

Molnár Imréné (*1924) tanár, tápéi honismereti szakkör vezetője 466

Molnár István (*1928) MÁV állomásfőnök 516

Molnár János (*1934) orvos-biokémikus, egy. tanár 397

Molnár János (*1949) egyháztörténész 490

Molnár József (*1936) orvos-mikrobiológus, egy. tanár 397

Molnár Judit (*1947) vb-tag 280

Molnár Lajos, gyermekotthon-ig. 438

Molnár László (*1944) karmester 731 735 768 771

Molnár László, konzervgyárig. 579

Molnár Lászlóné, özv., postai dolgozó 523 525

Molnár Pál, orvos, kórházig., 1956-ban emigrált 405 425

Molnár Tibor, szegedi nyomda vezérig. 569

Molnár Zsuzsa (*1955) jelmeztervező 733

Molnárné Ferenczy Valéria (*1944) ált. isk. ig. 18

Monoki Lajos (*1934) hegedű-szolfézs tanár, karnagy, tanszékvezető főisk. tanár 776

Monteverdi, Claudio (1567–1643) olasz zeneszerző 773

Mónus Áron (*1934) publicista 165

Moór Arthur (1923–1985) matematikus, egy. tanár 399

Moór Gyula (1888–1950) jogász, egy. tanár, ogy. képv. 104 107

Móra Ferenc (1879–1934) író, múzeumig., régész 23 191 374 378 379 383 474 698 701 703 705 709 712 726 727 741 774

Móra Ferenc Gyakorló Gimnázium l. Baross Gábor Gyakorló Gimnázium

Móra Ferenc Könyvkiadó l. Móra Könyvkiadó

Móra Ferenc Kollégium 75 191 360

Móra Ferenc Múzeum 15 377–379 382 457 739 741 742 750 751 Állami múzeum 378

Közművelődési palota 381 382

Városi Múzeum 377 Móra Ferenc Művelődési Ház (Roosevelt

tér) 459 Móra Ferenc Művelődési Otthon (Festő u.)

463 Móra Ferenc Szakmunkásképző Intézet

332 347

600. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet

348 352

MTH Szakmunkásképző Iskola 352 Móra Ferenc Tsz 645–647 650 652 653

655 789 Móra Ferenc Termelőszövetkezeti Csoport

(Mórahalom) 625 Móra Könyvkiadó 475

Móra Ferenc Könyvkiadó 702 Móra MGTSZ 36 Móra Szálló 688 Mórahalom 118 147 502 522 527 609 617

643

Alsóközpont 93 112 273 305 307 522

523 605 606 610 621 625 631

Királyhalom 87 98 112 523 605 606

609 610 617 625 Móraváros l. Szeged–Móraváros Móravárosi Általános Iskola 326 Móravárosi Csatornamű Társulat 58 Móravárosi Kinizsi SE

Kinizsi 798 802 803

Móravárosi TE 785 Móravárosi körút 43

Partiscum körút 43 Móravárosi Községi Iskola 305 Móravárosi TE l. Móravárosi Kinizsi SE Móravárosi templom 478 Morelli Edit (*1940) iparművész 761 Móricz Ferenc (*1939) matematikus, egy.

tanár 399 Móricz Zsigmond (1879–1942) író, szer-kesztő 709 718 Móricz Zsigmond Művelődési Ház 462 Móricz Zsigmond Népi Kollégium 363 Morvay József (1926–1987) gyógyszervegyész, egy. tanár 398 Mosonyi Kálmán (1915–1997) matematikus, sakkozó, főisk. tanár 806 Moszkva (Oroszo.) 92 95 134 151 216

275 485 791 Moszkvai körút l. Nagykörút Moszkvai körúti szeretetház 441 Moszkvai Patriarchatus 488 Mozaik Kiadó 704

 {900} Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–1791) osztrák zeneszerző 718 721 723 729 766 767 775

Mozgóképüzemi Vállalat (MOKÉP) 458

Mráz János (*1950) grafikus 760

Mrožek, Sławomir (*1930) lengyel író 474 725

MTA Szegedi Biológiai Központ 31 38 76 596

MTH Szakmunkásképző Iskolája l. Móra Ferenc Szakmunkásképző Intézet

MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) 798

Munka és Műveltség vetélkedő 472

Munkácsy György (1914–1981) református esperes, szentesi lelkész 490 491

Munkácsy utca 49 345

Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH) 347 675

Munkára Harcra Kész l. MHK

Munkásdalegylet l. Általános Munkásdalegylet

Munkásdalegyletek Szövetsége 778

Munkásegység Klub 108

Munkásőrség 198

Munkásszínjátszó csoport 469

Munkaügyi Szolgáltató Iroda 448

Munz Károly (*1935) tanár 393

Muskátli eszpresszó 691

Muszka Dániel (*1930) mérnök-matematikus 369

Muszorgszkij, Mogyeszt Petrovics (1839– 1881) zeneszerző 717 718 727

Muzsika Nemzeti Vállalat 765

Muzsikáló Udvar 452 770

Műcsarnok 452

Müller Józsefné (*1945) tanár, megyei műv. oszt. vez., tanácselnök-helyettes 197 217 294

Münnich Ferenc (1886–1967) jogász, politikus, miniszterelnök, MSZMP KB, PB-tag 159 174

Műszaki Fizikai Kutatóközpont (Bp.) 389

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 37 71 394

Művelődéselméleti Nyári Egyetem 451

Művészeti Alap 744 746 771 Képcsarnok Vállalata 746

Művészklub l. Sajtóház

Nacsa Sándor, várospolitikus, kisgazdapárti városi alelnök 101

Nádas utca 41

Nádasdy Kálmán (1904–1980) rendező-ig. 723

Nádaskay Gábor (*1936) Kiss F. erdészeti szakközépisk. ig. 352

Nádor utca 70

Nádudvar 653

Nagy Ádám (*1945) muzeológus-numiz-matikus 380

Nagy Albert (1941–2009) táncpedagógus 469

Nagy Attila (1933–1992) színész 726

Nagy Endréné (1911–1981) szakmunkás-képző intézet tanára 211

Nagy Ferenc (1903–1979) gazdálkodó, politikus, miniszterelnök, pártelnök, nem-zetgyűlés elnöke és képviselő 311 611

Nagy Gáspár (1949–2007) népművelő, könyvtáros, költő, szerk. 196 700 701 702 704

Nagy Géza (1908–1973) cipész, bőr-gyárig., városi tanács tervoszt. vez., Patyolat vállalat ig. 117 542

Nagy Imre (1896–1958) géplakatos, élelmezésügyi miniszter, miniszterelnök, MDP KV és PB-tag, nemzetgyűlési kép-viselő, ogy. elnök 92 133 135 138 610 634–636 720 721

Nagy Imre (*1954) oboaművész, prózai társulat zenei vezetője 733 767

Nagy Imre (1959–1989) bölcsész, folyóirat szerk., tanár 194

Nagy István (1873–1937) festő 753

Nagy István (1916–2006) hagymakertész, vb-tag, tanács-elnökh., HNF megyei elnöke, tsz-elnök 277 280 294 301

Nagy István (1919–1992) zeneesztéta 770

Nagy István (1924–1994) újságíró, várospolitikus, szerk., MSZMP városi párt vb-tag 157

Nagy István, MÁV állomásfőnök 516

Nagy János (1925–1997) építész 38 78

Nagy János, íjász 805

Nagy József (*1930) oktatáskutató, egy. tanár 396

Nagy Károly (1932–2001) jogász, egy. tanár 395

Nagy Károly (*1952) tanár, festő, grafikus, művészeti előadó 746

Nagy Lajos (*1926) közgazdász, egy. tanár 395

Nagy Lajos (1927–1957) nemzetőr 166 167

 {901} Nagy László (1903–1971) orvos, tüdőgyó-gyász 419 425

Nagy László (1914–2005) jogász, egy. tanár 373 395

Nagy László (1925–1978) költő 701 709

710 Nagy László (*1932) asztaliteniszező 789 Nagy László (*1948) tanár, színházig. 730

735 Nagy László, postahivatal-vezető 536 Nagy Miklós (1921–1992) vb-titkár 295 Nagy Sándor (1922–1990) író, újságíró

374 704 Nagy Sándor, felsőkereskedelmi isk. ig.

351 Nagy Sándor, Pallavicini uradalom volt

ügyésze 490 Nagy Sándor, termelő és értékesítő szövetkezet elnöke, ügyvezető ig. 618 Nagy Sándor, várospolitikus, NPP városi

szervezet vezetőségi tag 175 Nagy Tibor (1921–2003) püspöki titkár

484 486 Nagy Zoltán (1908–1994) művészettörté-nész 61 Nagy Zoltán (*1943) színész 725 727 Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő

Vállalat 591

Algyő Ipartelep 604

Algyői üzeme 193

Kőolajfúró- és Kőolajkitermelő Vállalat

552 553

Kőolajtermelő Vállalat 604

Központi irodaház 604

Olajipari Központ 37

Olajos Irodaház 37 54 72

Szegedi üzeme 323 Nagyállomás 36 44 Nagyboldogasszony (Fogadalmi) templom

l. Fogadalmi templom Nagybudapesti Központi Munkástanács

162 Nagyfalusi Antal (1897–1986) építész 66 Nagygyörgy Mária (1911–1968) textilmunkás, kendergyárig. 225 541 Nagyiván János (1893–1961) gazdálkodó,

kisgazdapárt városi elnöke, nemzetgyű-lési képviselő 94 96 101 104 227 610

615 Nagykanizsa 511 Nagykőrös 582 Nagykőrösi Konzervgyár 579 Nagykörút 21 23 30 40 49 52 53 61 62

239 247 248 657

Bécsi körút 71 277 278

Berlini körút 83 604

Brüsszeli körút 79

Londoni körút 344 442–444 501 604

Moszkvai (Berlini) körút 441 561 604 Párizsi körút 54 411 416 Római körút 78 604

Nagylak 143 517 687 689

Nagylengyel 591

Nagymaros 197 486

Nagyné Somogyi Zsuzsanna (*1956) segédlevéltáros 18

Nagypál István (*1944) vegyész, egy. tanár 399

Nagy-Szeged 27 90 Nagyszeged 622

Nagyszegedi Pártbizottság 115 116 120 121

Nagyszéksós 89 617

Nagyszéksósi Külterületi Iskola 305

Nagytorma Gyuláné, tekéző 801

Nagyvárad (Oradea, Románia) 507

Nánay Szilamér (*1952) festő-, iparművész 755 761

Napfény Szálló 688

Napos út 42 805

Napsugár bisztró 691

Napsugár Tsz (Algyő) 651

Narkomtextil SZSZSZR 88

Nazarénus Gyülekezet l. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet

NDK l. Német Demokratikus Köztársaság

NÉKOSZ l. Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

Negyvennyolcas utca 464

Nemes Dezső (1908–1985) kárpitos, történész, politikus, MSZMP KB-titkár, PB-tag, intézeti főig. 163

Nemes István (*1936) labdarúgó 797 798

Nemes Nagy Antal András (*1954) népmű-velő, Ifjúsági Ház ig. 468

Nemestakács utca 34 55

Német Demokratikus Köztársaság (NDK) 59 275 558 580 581 799 801

Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) 565 566

Német Zoltán (1925–2000) tanár, szakfel-ügyelő 339

Németh András (1924–1999) urológus, sebész, c. egy. tanár 244 369 428

Németh Ferenc (1921–1977) Kiss F. erdészeti technikum mb. ig. 145 352

Németh Ferenc (*1932) újságíró, költő 150

Németh Imre Általános Iskola 327

Németh János (*1931) növénynemesítő 387 389 396

Németh József (*1942) operaénekes 730

 {902} Németh Károly (1922–2008) hentessegéd, politikus, MDP-MSZMP megyei első titkár, MSZMP főtitkárhelyettes, ET elnöke, ogy. képv. 169

Németh László (1901–1975) író 701 713 726

Németh László, újságíró, várospolitikus, kisgazdapárti városi titkár 109 120

Németh Sándor (*1950) hit gyülekezete lelkipásztora 498

Németh Tibor (1924–1985) r. k. pap, hittanár 173

Németország 354 357 377 585 596 609

Nemzeti Bajnokság 806

Nemzeti Emlékcsarnok (Pantheon) 188

Nemzeti Parasztpárt (NPP) 92–96 98 99 105 107 109 119 120 273 274 607 615

Nemzeti Segély 401 494

Nemzeti Sport Bizottság 785

Nemzeti Színház (Budapest) 715 716 723 734 735 736

Nemzeti Színház (Kolozsvár) l. Kolozsvári Nemzeti Színház

Nemzeti Színház l. Szegedi Nemzeti Színház

Nemzetközi Amatőr Színjátszó Fesztivál 190

Nemzetközi Munkásdalos verseny 778

Nemzetközi Néptáncfesztivál 453

Nemzetközi Vöröskereszt 436

Népbíróság l. Szegedi Népbíróság

Népbolt Vállalat 663

Népfront l. Hazafias Népfront

Népi Ellenőrzési Bizottság 597

Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ) 705

Népkert sor 535

Népköztársaság Elnöki Tanácsa l. Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

Népliget l. Újszegedi Liget

Népművelési Intézet 451 454 465 Népművészeti Intézet 778 779

Népművészeti Intézet l. Népművelési Intézet

Neumann János (1903–1957) matematikus 358

Ney Béla (1843–1920) építész 529

Nieszner Ferenc (1919–1982) földműves, tsz elnök, ogy. képv. 187

Niklai Ferenc (1904–1965) tanár, Baross gimn. ig. 320 333 350

Nikolényi István (*1941) újságíró, szabadtéri játékok ~, Szegedi Nemzeti Színház ig. 475 733

Nippold János (1892–?) földbérlő mozgalmak vezetője, termelési, értékesítési és

fogyasztási, szöv. elnöke 611 617 618 NÍVÓ Faipari Szövetkezet 567 604

Szegedi „Nívó” Játék és Tömegcikk

Szövetkezet 549 Nizza (Nice, Fro.) 186 685 735 Nógrádi hentes család 222 Nógrádi Sándor (1894–1971) politikus,

katonatiszt, vezérezredes 95 Novák András (*1936) festő 745 746 749

754 Novák Ferenc (*1931) koreográfus 453

455 Novák István (*1938) Ybl-díjas építész,

városi főépítész 76 81 82 457 747 Novák Mihály (*1936) vegyész, egy. tanár

399 November 7. Művelődési Ház, Központ,

Otthon l. Bálint Sándor Művelődési Ház Novotel Szálló (Új Hungária Szálló) 36–

38 52 54 Novozsilov, Szergej Szergejevics, szovjet

pártmegbízott 154 Nőfelelősök Klubja 469 Női Felsőkereskedelmi Iskola l. Vasvári

Pál Szakközépiskola NSZK l. Német Szövetségi Köztársaság

Nyári István, Pünkösdi Közösség lelkésze 502

Nyári Sándor (*1947) tanár, röplabdaedző 800

Nyéki Ferenc (1900–1964) ált. isk. ig. 326

Nyéki Lajos (1906–?) rendőr százados 166

Nyíl utca 49

Nyilassy (Bakota) Sándor (1905–1950) asztalossegéd, pártszervező 123

Nyilasy Sándor (1873–1934) festő 742

Nyíregyháza 207 208 554 556 756

Nyíri Antal (1907–2000) nyelvész, egy. tanár 320 396

Nyíri János (1932–?) segédrendező 165

Nyitrai József (*1935) építész 33

Nyomda l. Szegedi Nyomda

Nyugat-Európa 59 73 111 372 563 574 578 646 730 767

Nyugati Iparkörzet 26 27 36 Belső 24 42 43 Külső 36 37 42

Nyugati városrész l. Szeged-Nyugati városrész

 {903} Nyugdíjas Művelődési Ház 470

Nyugdíjasok Háza 446 Felsővárosi nyugdíjasház 445

Obarov (Oroszo.) 95

Oberfrank Géza (*1936) karmester 731 732 735 768 769

Obermayer Ernő (1888–1969) vegyészmérnök, növénynemesítő, növénytermesztési és növénynemesítő kísérleti állomás ig., főig. 386 387 389

Obermeyer György (*1932) erdőmérnök, Kiss Ferenc erdészeti technikum ig. 352

Och Nándor (1906–1987) teherfuvarozási vállalat szegedi főnökség vezetője 517

Odessza (Odesza, Ukr.) 174 372 685

Odessza II. Általános Iskola 327

Odessza lakótelep l. Szeged-Odessza lakótelep

OFOTÉRT 679

Oktogon 102

Oláh Imre (*1967) súlyemelő 801

Oláh Miklós (1940–2004) tanár, MSZMP városi titkára 196

Olajbányász tér 535

Olajipari Központ l. Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat

Olajos Béla, minisztériumi kiküldött 616

Olajos Irodaház l. Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat

Olasz István (1914–1998) vasútforgalmi technikum, Bebrits Lajos vasútforgalmi technikum és szakközépisk. ig., MÁV főfelügyelő 343 352

Olasz Sándor (*1949) irodalomtörténész, Tiszatáj szerk., egyetemi tanár 12 196 701 704 713

Olaszország 574 781 804

Olejnyik József (1879–1951) vasutas szakszervezeti szervező 508

Oltáregylet 478

Oltvai Ferenc (1910–1999) levéltárig. 383

Onczay Csaba (*1946) gordonkaművész 773

O’Neill, Eugene (1888–1953) amerikai drámaíró 730

Ónozó Poldi kocsmája 69

Operaház l. Magyar Állami Operaház

Ópusztaszer 379 Sövényháza 379

Órás Szövetkezet 567 Szegedi Órás-Ékszerész Kisszövetkezet 567

Orbán László (1919–1992) jogász, megyei

főügyész 166 Orcsik Roland (*1975) költő 712 Orczifalvi István (1914–?) futballedző 798 Ordasi Péter (*1948) karnagy 776 Orff, Carl (1895–9182) német zeneszerző

766 Orion Bőrgyár Rt. 537 539 540 542 554

604

Szegedi Bőrgyár 542 Ormos Jenő (*1922) pathológus, egy. tanár

398 Ormos Mária (*1930) történész, egy. tanár

168 366 Ormos Pál (*1951) biofizikus, MTA SZBK

Biofizikai Intézet tudományos munkatársa, főmunkatársa 390 398 Orosháza 502 510 512 615 778 Orosz Júlia (1908–1997) operaénekes 723 Orosz László (*1943) genetikus, egy. tanár

399 Oroszlán utca 69 498 Oroszlányi Bányász 800 Országos Áruellátó Bizottság 658 Országos Dalostalálkozó 780 Országos Filharmónia 451 765 766 770

771 775 780 Országos Földbirtokrendező Tanács 610 Országos Gumiipari Vállalat 553 556 557 Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 560 Országos Közegészségügyi Intézet (OKI)

405 406 412 414 430 431 Országos Köznevelési Tanács 304 306 Országos Mentőszolgálat (OM) 434 Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal

347 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

559 Országos Pomológiai Bizottság 610 Országos Szabadművelődési Tanács 392 Országos Széchényi Könyvtár 371 558 Országos Szociálpolitikai Tanács 402 Országos Takarékpénztár (OTP) 534 Országos Társadalombiztosító Intézet

(OTI) 403 411 412 416 Országos Termeltetők Tanácsa 670 Országos Tervhivatal 136 171 547 554 Országos Véradó Szolgálat 435 Országos Vízkutató és Fúró Vállalat 590 Ortopédiai Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem Ortutay Gyula (1910–1978) néprajzkutató,

kultúrpolitikus, miniszter 304 311 312

392

 {904} Orvos András (1925–2001) súlyemelő 800

Oskola utca 27 36 55 56 69 70 384 677 679 746

Osváth Béla (1926–1965) tanár, dramaturg, TIT megyei elnök 374 392

Ószentiván 116 660

Oszlács Béla (1940–1956) szakmunkástanuló 165

OTSH (Országos Testnevelési és Sport Hivatal) 787

Ottovay Istvánné, Kossuth Zs. egészségügyi szakközépisk. ig. 352

Óvári (Manninger) Miklós (1925–2003) politikus, MSZMP KB-titkár, ogy. képv. 191

Óvónőképző Iskola 338

Ozvald Imre (1925–2007) kereskedő, vb-tag, vegyianyag nagykereskedelmi vállalat ig. 280

Öntöde l. Szegedi Vas- és Fémöntöde

Ördögh Imre, gazdálkodó, várospolitikus, kisgazdapárti városi alelnök 120

Ördögh István (*1947) súlyemelő 800 801

Ördögh Szilveszter (1948–2007) író, mű-fordító, szerk. 176 706 709 710

Öregek Napközi Otthona 446

Öreghegy dűlő 35

Örley Szabolcs (*1934) kardvívó 804

Őrley Zoltán (1893–1983) alezredes, katonatiszt, politikus, honvéd kerületparancsnok, PDP városi alelnök, nemzetgyűlési képviselő 94

Őrsváry Judit (*1949) higiénikus főorvos 432

Őrszigeti Mária (*1938) balettművész 165

Ötéves Terv Termelőszövetkezeti Csoport (Újszeged) 626 635 636

Öthalom l. Szeged–Öthalom

Öthalmi út 532

Öthalom utca 52

Öttömös 116 181

P. Horváth László (*1930) költő, drámaíró 733

Paál István (1942–1998) népművelő, ren-dező 189 364 474 725

Pacsika Emília (*1952) textilművész 746 761

Páh 493

Pajtényi Ferencé (*1942) tanár, Kossuth Zs. egészségügyi szakközépisk. ig. 352

Páka Jolán (1920–2005) operaénekes 716

Pakó Sándor, gazdálkodó, várospolitikus, kisgazdapárti városi alelnök 120

Paksi Atomerőmű 596

Pál József (*1939) történész, egy. docens 10

Pál László, országos szövetkezeti központ képviselője 623

Pál Tamás (*1937) karmester 729–731 735 767 768 769

Palánk l. Szeged

Palánkai Tibor (*1948) építész 78 83

Palásti László (1909–1995) tanár 310 334

Palásty Pál (*1920) testnevelő tanár 794

Páldy Ferenc (1920–?) gépészmérnök, gépipari technikum ~, Déri M. szakközépisk. ig. 351

Paletta Galéria 746

Pálfy Gábor (1918–2006) biológus 399

Pálfy György (1904–1970) jogász, tanácsnok, polgármester helyettes, polgármester 90 91 95 96 100 119 175 218 243 380 763

Pálfy József (1874–1944) polgármester 218

Pálfy Katalin (*1946) segédrendező, újságíró 461

Pálfy-Budinszky Endre (1902–1968) építész, városi főmérnök 25 26 45

Pálházi Ernő (*1930) Széchenyi rádió kezelője 310

Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nő-vérek l. Irgalmas nővérek

Pálinkás Gyula, kereskedő (iparengedély kelte 1940. X. 4., 1942.), termelő és értékesítő szövetkezet elnöke 617

Pálinkó Gabriella (*1965) evezős 793

Pallagi Zsuzsanna (*1957) búvárúszó 791

Pallavicini birtok 538

Pálmai Antal (*1947) Medikémia Rt. elnök-vezérig. 245

Palotás József (1927–2008) katonatiszt, vasúti dolgozó, nemzetőrparancsnok 149

Pályi András (*1942) író 726

Pamutfonóipari Vállalat l. Szegedi Textil-művek

Pamutipari Nemzeti Vállalat 124

Pamutnyomóipari Vállalat l. Szegedi Tex-tilművek

Pamutszövő Vállalat l. Szegedi Textilmű-vek

Pamutszövőipari Vállalat l. Szegedi Textil-művek

 {905} Pannónia Szeged Szőrmeipari Rt. l. Pannónia Szőrmekikészítő és Feldolgozó Vállalat

Pannónia Szőrmeipari Vállalat l. Pannónia Szőrmekikészitó és Feldolgozó Vállalat

Pannónia Szőrmekikészitó és Feldolgozó Vállalat 552

Pannónia Szeged Szőrmeipari Rt. 565 569 603

Pannónia Szőrmeipari Vállalat 54 Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat 552 555 604

Panov, orosz ezredes, SZEB összekötő 88

Pantheon l. Nemzeti Emlékcsarnok

Pántya József (1922–1975) kerületi vb-elnök 295

Pap Éva (*1939) színész 723 732

Papdi Antal (1906–?) gazdálkodó, cséplő-gép tulajdonos 129 633

Papdi György (1900–1948) motor- és géplakatos, politikus, SZDP városi, megyei titkár, nemzet-, ogy. képv. 107 225

Papnevelő intézet 478

Papp hentes család 222

Papp György (*1936) grafikus-, festő-, zo-máncművész 744 748 750 758 759 761

Papp Gyula (*1929) tanácselnök-helyettes, tanácselnök 197 217 280 290 294 301 302 382 467

Papp Gyula (*1937) szívgyógyász-farmakológus, egy. tanár 398

Papp Illés, tszcs-elnök 625

Papp István, várospolitikus, kisgazda városi alelnök 120

Papp János (1920–1987) Dugonics gimn. tanára 332

Papp János (*1948) színész 733

Papp Júlia (1919–1989) operaénekes 716 720 721

Papp Katalin (*1955) hegedűművész, zenekari koncertmester 769

Papp Lajos (*1936) költő, szerk. 704 707

Papp László (1919–1993) MÁV állomás-főnök 516

Papp László (*1931) református lelkész 491 492

Papp Róbert (1874–1947) ügyvéd, politikus, kamarai elnökh., PDP elnök, nem-zetgyűlési képviselő 94

Papp Sándor (1910–1990) megyei tanács elnöke 216

Papp Teri (*1928) színész 139 165 719 722

Papp Zoltán (*1960) építész 84

Pappné Zánthó Rita (*1960) művészeti fő-tanácsos 18

Paprikafeldolgozó l. Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat

Paprikamúzeum l. Szegedi Paprikamúzeum

Paragi Mihályné, özv., vb-tag 277

Parajdi utca 32

Pardy Ferenc (1910–1998) gazdálkodó, cserépkályha-készítő, politikus, FKGP városi alelnök, MFP ogy. képv. 107

Párisi Nagyáruház Rt. 658

Párizs (Paris, Fro.) 21 88

Párizsi Áruház 679

Párizsi körút l. Nagykörút

Partfürdő 805

Partiscum körút l. Móravárosi körút

Paskai László (*1927) bíboros, prímás, esztergomi érsek 376

Pataki András (*1963) balettig. 734

Pataki Ferenc (*1941) festő 472 745 749 750 754 758 759

Pataki Lajos (*1934) gyermekgyógyász, egy. tanár 426

Pataki Szilveszter (1915–1993) középiskolai tanár 165

Pataky Kálmán (1896–1964) operaénekes 716

Pataky Kornél (1920–1998) püspöki titkár, irodaig. 484

P[áter] Kis Szaléz (László) (1904–1946) gyöngyösi ferences szerzetes 102

Páti Ferenc (1906–?) tankerületi főig. 303 311–313 318 319 335

Pátria Cipőgyár 537

Patyolat Vállalat l. Szegedi Patyolat és Vegytisztító Vállalat

Pátzai Pál (1896–1979) szobrász, éremmű-vész 73

Patzauer Dezső (1899–1989) szesznagyke-reskedő 221 541 578

Paulusz Elemér (?–1969) karmester 765

Pavić, Milorad (*1929) szerb író, irodalomtörténész 709

Pavlovits Miklós (*1941) író, újságíró 476

Pazár Miklósné Szilágyi Éva (*1936), építész, vezető tervező 72

Pécs 88 156 207 208 247 252 253 267 268 278 373 439 452 453 457 487 511 554 681 729 736 737 742 781

Pécsi Kenderfonógyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Péczely György (1929–1984) klimatológus, egy. tanár 400

 {906} Pedagógiai Főiskola l. Szegedi Tanárképző Főiskola

Pedagógiai Nyári Egyetem 451

Pedagógusok Szabad Szakszervezete 307 314 316 317 319 320 336

Penczi András (1924–1994) Szegedi Egyetemisták és Főiskolások Szabad Szervezetének vezetője 363

Penke Botond (*1942) kémikus, egy. tanár 398

Perbíró József (1908–1991) jogász, egy. tanár, dékán-helyettes, FNB elnök 142 144 145 147–150 153 154 159 167 184 294 366

Percsora 21

Peregi malom l. Peregi Mihály Gőzmalma

Peregi Mihály Gőzmalma 582 Peregi malom 542

Perényi Imre (1913–2002) Ybl-díjas építész 64

Perényi János (*1934) Déri M: szakközép-isk. ig. 351

Perényi Pál (1903–1983) karnagy 772

Pergolesi, Giovanni Battista (1710–1731) olasz zeneszerző 774

Perjési László (*1927) városi elsőtitkár, politikus, bankár, MSZMP KB külügyi oszt. munkatársa 170 177 216

Pest l. Budapest

Pesti Lajos, Dugonics gimn. tanára 332

Peták József, gazdálkodó 634

Pete István (*1928) nyelvész, egy. tanár 396

Péter Gábor (Eisenberger Benjamin) (1906–1993) szabó, politikus, rendőr altábornagy, MDP KV-tag, nemzetgyű-lési képviselő, ÁVH-vezető 106 113

Péter István (*1956) birkózó 791

Péter János (1910–1999) református püspök, külügyminiszter 490

Péter László (*1926) irodalom- és művelődéstörténész, múzeumig., szerk., egy. tanár 18 98 168 190 244 333 363 366 371 381–383 698 700 702 704 712

Péterfalvy Ödön János (1913–1976) ortodox lelkész 488

Péterfia Borbála (*1939) építész 75

Pétery József (1890–1967) váci püspök 312

Pethes György (1934–1999) rendező 733

Pethő Dezső, középisk. tanár, várospolitikus, szabadságpárti városi elnök, főtitkár 102

Pető József (?–1983) szentesi ref. vallásoktató 490

Pető Zoltán (*1941) pszichiáter, művészbarát 769

Petőfi Kör 139 392

Petőfi laktanya 144 344

Petőfi párt 152

Petőfi Sándor (1923-1849) költő 144 152 188 725

Petőfi Sándor Művelődési Ház (Kiskundo-rozsma) 464

Petőfi Sándor sugárút 55 71 248 278 360 410 497 522 535 677

Petőfi Sándor sugárúti gyógyszertár 434

Petőfi Sándor sugárúti óvoda 322

Petőfi Sándor Tanoncotthon 127

Petőfi Termelőszövetkezeti Csoport (Lengyelkápolna) 625

Petőfi Termelőszövetkezeti Csoport (Szaty-maz) 625

Petőfi-szobor 188

Petőfitelep (Somogyitelep) l. Szeged-Pető-fitelep

Petőfitelep I. Általános Iskola 326

Petőfitelepi Időskorúak Szociális Otthona l. Petőfitelepi Szociális Otthon

Petőfitelepi Klubkönyvtár 456 463

Petőfitelepi Művelődési Ház 459

Petőfitelepi Szociális Otthon 445 446 Acél utcai Időskorúak Szociális Otthona 445

Petőfitelepi Időskorúak Szociális Otthona 447

Petri Csathó Ferenc (1945-1997) újságíró, költő 699 704 708

Petri Gábor (1914-1985) sebész, egy. tanár 187 243 359 386 387 428

Petri Lajos (1884-1963) szobrász 740

Petróczi Ágnes, atléta 790

Petrolkémiai Kombinát 29 554

Petrovics Kálmán (*1961) kajak-kenus 794

Petrovszky Ágnes, evezős 793

Petur Ilka (1912-1993) színész 716

Pfeiffer Zoltán (1900-1981) jogász, ügyvéd, politikus, államtitkár, MFP országos elnök, nemzet- és ogy. képv. 101 104 105 107

Piarista Gimnázium l. Dugonics András r. k. Kegyesrendi Gimnázium

Picasso, Pablo (1881-1973) spanyol festő, szobrász 730

Pick Jenő (1881-1968) gyáros 221 541

Pick Klub 473

 {907} Pick Rt. l. Pick Szalámigyár

Pick Szalámigyár 23 36 148 224 473 537 538 540 575 576 578 604 Csongrád Megyei Állatforgalmi Vállalat 577

Csongrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat 577

Csongrád Megyei Húsipari Vállalat 577 Csongrád megyei Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat 552 Pick Rt. 245

Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem 569

Szalámigyár 28 548 565 Szegedi Hizlalda 553 Szegedi Szalámigyár 538 541 542 552 553 555 581 682 Szegedi Vágóhíd 576

Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem l. Pick Szalámigyár

Pilinszky János (1921–1981) költő 701

Pillangós Takarmánytermelő és Értékesítő Mgtsz-ek Gazdasági Társulata 653

Pille utca 79

Pillich Kálmán utca 41

Pincegazdasági Vállalat l. Délalföldi Pincegazdaság

Pincegazdaság l. Délalföldi Pincegazdaság

Pintér József (1922–2002) festő 745 746 748 753

Pintér László, Pannónia Szőrmeipari Rt. vezérig. 569

Pirandello, Luigi (1867–1936) olasz író 139

Piros László (1917–2006) hentessegéd, miniszter, szalámigyár ig. 577

Piszturi cipész család 222

Pitvaros 641

Pleskó Béla (1902–1981) faszobrász, várospolitikus, szociáldemokrata jegyző 109

Ploieşti (Románia) 174

Plovdiv (Bulgária) 372

Pócspetri 312

Pócza Ella (1911–1985) operaénekes 716

Póczonyi Mária (*1930) karnagy 773

Podmaniczky Szilárd (*1963) író, újságíró 712

Pokol Béla (*1950) politológus, szociológus, egy. tanár 395

Polák Zoltán (*1921) paprikafeldolgozó ig. 584

Pólay Elemér (1915–1988) jogász, egy. tanár 366 395

Polgár utca l. Gogol utca

Polgári Dalárda 778

Polgári Demokrata Párt (PDP) 92 94 96 99 107 109 273 274

Polgárőrség 160

Pollock, Jackson (1912–1956) festő 754

Polner Zoltán (*1933) költő, újságíró 704 707 745

Polyák György, katonatiszt, hadnagy 137

Polyák Károly (1889–1950) Irgalomház alapító 438

Pomsár János (*1931) építész 74 75

Pongor Sándor (*1949) bioinformatikus 398

Pongrácz Aladár (1899–1973) jogász, politikus, ügyvéd, FKGP megyei elnök, államtitkár, nemzet- és ogy. képv. 107

Pongrácz Lóránt (1911–1970) r. k. hitoktató 126 173

Pontyik Pál (1899–1972) szalámigyár ~, vágóhíd vezetője 542

Pónyai férfiszabó család 222

Popovics Lőrinc (*1953) szobrász 750 758

Pórszász János (1923–1974) orvos-farmakológus, egy. tanár 398

Postabank és Takarékpénztár Rt. 534

Postaigazgatóság 471

Posta-palota 38 54 73 596

Postás Kultúrotthon l. Szegedi Postás Művelődési Ház

Postás Művelődési Ház l. Szegedi Postás Művelődési Ház

Postás SE l. Szegedi Postás SE

Postás Szakszervezet Székháza 471

Postás Szimfonikus Zenekar 471

Postások Művelődési Otthona l. Szegedi Postás Művelődési Ház

Postás Nyugdíjas Klub 471

Postásotthon l. Szegedi Postás Művelődési Ház

Pozsár István (1952–1995) segédmunkás 185

Pozsgai György, labdarúgó 797

Pozsgay Imre (*1933) politikus, egy. tanár, MSZMP KB és PB-tag, KB oszt. vez., miniszter, ogy. képv. 194

Pozsgay Pál (1913–1984) alsóvárosi plébános 482

Pozsgay Zsolt (1948–2007) vízilabdaedző 804

Pozsonyi Zoltán (1900–1978) építőipari gimn., ~ technikum ig. 352

Pölös Endre (*1946) grafikus 750 760

 {908} Prágai Tibor (1930–2000) közgazdász, tanácselnök-helyettes 294

Preciziós Öntő Kft. 604

Pretsch János, tervező mérnök 66

Prettenhoffer Imre (1900–1980) agrártudós 396

Princetoni egyetem 358

Prinz Gyula (1882–1973) geográfus, egy. tanár 386

Próbatársulat 463

Prokofjev, Szergej Szergejevics (1891– 1953) orosz zeneszerző 724 766

Puccini, Giacomo (1858–1924) zeneszerző 718 720 723 729

Pulz utca 425 604

Purcell Henry (1659–1695) angol zene-szerző 762 774

Purjesz Béla (1884–1959) belgyógyász, egy. tanár, rektor, nemzetgyűlési képvi-selő 95 355 358 428

Puskás Ferenc (1927–2006) labdarúgó 785

Puskás utca 52

Puskin, Alekszandr Szergejevics (1799– 1837) orosz költő, író 711

Pusztai asztalos család 222

Pusztai Éva (*1936) tőrvívó 804

Pusztai (Pipicz) József (1907–1981) munkásmozgalmi veterán, tímár, bőrgyár ~, seprűgyár ig. 169 542

Pusztai (Pipicz) Józsefné (Pászthy Mária) (1919–1978) MSZMP városi pártbiz. titkára 169

Pusztai László (1946–1987) labdarúgó 798

Pusztamérges 116 507 621

Pusztaszer 116

Pünkösdi Közösség 502

Püspök utca 54 527 528 532

Püspökbazár 180 666

Püspöki Tanoncotthon 478

Püspöklele 478

RÁBA Autógyár 566

Rábay László (1928–2006) labdarúgó 797

Rácz Erzsébet (*1960) Tantusz műv. ház ig. 471

Rácz József (*1944) tekéző, távközlési üzemmérnök 801

Rácz Lajos (*1940) postahivatal-vezető 536

Rácz László (1921–1985) gépipari technikum ig., gyermekvédelmi oszt. vez. 351

Rácz Rozália, Klauzál gimn. tanára 334

Ráday Imre (1905–1983) színész 726

Ráday utca 522

Radikális Demokrata Pártszövetség 120

Radiológiai Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Rádiós Zenei Hét 768

Radnai András (*1920) ortodox lelkész 488

Radnóthy Éva (1907–1977) színész 716

Radnóti Miklós (1909–1944) költő 713

Radnóti Miklós Gimnázium 158 162 330 333–335 339 340 345 350 788 795 800 802

Klauzál Gábor Főgimnázium 306 Klauzál Gábor Gimnázium 103 126 309 314 318 332 334 338 795 Szegedi Klauzál Gábor Főgimnázium 350

Radványi Sándor (*1924) újságíró, várospolitikus, FKGP városi alelnök 120

Raffai Csaba, egyetemi hallgató 164

Raffay Ernő (*1948) történész, politikus 198

Raj Tamás (*1940) rabbi, történész 495

Rajk László (1909–1949) építőmunkás, politikus, MKP-főtitkárhelyettes, belügyminiszter, nemzet- és ogy. képv. 113 139 141 363

Rajna 223

Rajz János (1907–1981) színész 716

Rákóczi Ferenc (1676–1735) II., vezérlő fejedelem 706

Rákóczi Ferenc Tsz (Algyő) 649 Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezeti Csoport 625

Rákóczi Tsz (Hódmezővásárhely) 652

Rákóczi tér 153 360 419 799

Rákóczi utca 456 472

Rakonczai János (*1917) főisk. tanár 310 334

Rakonczai József (1926–2000) szakmun-kásképző intézet ig. 352

Rákosi Géza (*1938) hegedűművész, zenekari koncertmester 769

Rákosi (Rosenfeld) Mátyás (1892–1971) kereskedő, MDP-főtitkár, miniszterelnök, ET-tag, nemzet- és ogy. képv. 88 95 101 112 113 119 123 124 130 132 134 135 138 223 276 484 524 620 628

Rakovszky Iván (1885–1960) kultuszminiszter 354

Ránki György (1907–1992) zeneszerző 771

Rantal János (*1946) építész 76 83

Raskó Sándor (1869–1954) püspöki hely-nök 477 482

 {909} Rassay Károly (1886–1958) politikus 94

Rátkai János (1917–1978) egyházügyi fő-előadó 491

Ratkó-gyermekek 322

Ratkó-korszak 203 205 269

Rávnay Tamás (1893–1963) bőrgyógyász, egy. tanár 359

Rédei László (1900–1980) matematikus, egy. tanár 368 386 387 394

Református Egyház 488

Református Iskola 305

Református palota 62

Regdon József (1913–1984) postahivatal-vezető 536

Regensburg (Németo.) 372

Régész tér 604

Regős Sándor (1934–2007) újságíró 475

Reich Károly (1922–1988) grafikus 703

Reisz Elek, orvos, gyermekgyógyász 426

Reizner János (1847–1904) jogász, történész, múzeumig. 15 353 382

Rejtvényfejtők Klubja 469

Remény utca 58

Reményik Sándor (1890–1941) író 497

Rendelőintézet l. Városi Rendelőintézet

Rendőrségi óvoda 322

Rengei Béla-féle asztalosárugyár 542

Reök-palota 82

Répás utca 58

Repülőtér l. Szegedi Repülőtér

Rerrich Béla (1881–1932) építész, kertépí-tőművész 64 72 75

Rerrich Béla tér 24 64 65

Resch Béla (*1938) szülész-nőgyógyász 398

Reszta Miklós, pártmunkás, pártvezető 117

Retek utca 33 78

Réti Attila (*1964) operaénekes 735

Réti Csaba (1936–2009) operaénekes 723 766

Rév István, tisztviselő, MIRKÖZ Ktsz elnöke 187

Révai (Lederer) József (1898–1959) politikus, MDP-főtitkárhelyettes, MSZMP KB-tag, ET helyettes elnök, miniszter 92 98 107 121 318 321

Révai utca 40

Révész Árpád (*1947) baptista lelkész 496

Révész Béla (*1922) Ságvári gimn. ig. 350

Ribár János (*1947) evangélikus lelkész 493

Ribári Ottó (*1932) fül-orr-gégész, egy. tanár 398 428

Ribizsár Gyula (1905–1972) mészáros 221

Ribizsár Gyula (*1931) kosárlabdázó, röplabda edző, röplabda bíró 800

Ribizsár Mihály (*1945) motorcsónak ver-senyző 799

Richter Ilona (*1928) grafikus 759

Richweisz János és Társa-féle vas-, fém- és alumíniumöntöde 542

Rico Kötszergyár 554

Riesz Frigyes (1880–1956) matematikus, egy. tanár 355–357 368 369 386

Rigó Béla (*1942) tanár, főszerk. 702

Rigó utca 604

Rigó utcai Nevelőotthon 444

Rigóné Péter Irén (*1942) tanár, egy. adjunktus 8

Rimszkij-Korszakov, Nyikolaj Andrejevics (1844–1908) zeneszerző, karmester 717

Rittersporn Gábor (*1948) bölcsészhallgató, tanár, történész, Centre National de la Recherche Scientifique (Párizs) kutatója 190

Rófusz Ferenc (*1946) Oscar-díjas film-rendező 476

Rohonci utca 58

Rókus l. Szeged-Rókus

Rókus II. sz. Általános Iskola 327 773 775

Rókusi Állami Iskola 305

Rókusi állomás 514

Rókusi Konzervgyár l. Szegedi Konzervgyár

Rókusi körút 43 51 52 79 81 82

Rókusi Tornacsarnok 788 795 799

Rom utca 84

Róma (Roma, Olaszo.) 193 485

Római Katolikus Egyház 477 478 Katolikus egyház 485

Római körút l. Nagykörút

Románia 59 177 194 275 673 675 799

Róna-Tas András (*1931) orientalista, egy. tanár 386

Roosevelt tér 36 46 56 69 453 459 800

Rósa László (*1930) főmérnök, konzervgyár ig. 582

Rostáné Papp Piroska (*1926) festő 754

Rostkikészítő és Termeltető Nemzeti Vállalat l. Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat

Rostkikészítő Vállalat l. Délmagyarországi Rostkikészítő Vállalat

Róth-féle Hajlított Bútorgyár 543

 {910} Róvó Szilveszter (1896–?) gazdálkodó, várospolitikus, FKGP városi alelnök 109 618

Royal Szálló 393 688

Rozgonyi Éva (*1939) karnagy 461 773

Rozgonyi Miklós Botond (*1958) Pünkösdi Közösség lelkésze 502 503

Rózsa Ferenc Erősáramú, Kereskedelmi, Közlekedésgépészeti és Közlekedési Szakközépiskola l. Csonka János Mű-szaki Szakközépiskola és Szakiskola

Rózsa Ferenc Gimnázium l. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola l. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Rózsa Ferenc Tsz 138 642 644 646 Rózsa Ferenc Tszcs 636 639 644

Rózsa Ferenc utcai Általános Iskola 327

Rózsa Gáborné (*1946) népművelő 452 462

Rózsa István (1927–1988) postaigazgatóság vez. 535

Rózsa József (1925–1999) megyei főorvos 419

Rózsa malom 583

Rózsa utca 33 79

Rózsa Zsuzsanna (1947–1988) gyógyszerész 397

Rózsafűzér Társulat 478

Rózsavölgyi Lajos (*1926) labdarúgó 797

Röntgen Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Röpülj Páva műsorsorozat 466

Röszke 112 116 148 178 193 285 514 523 527 616 643 687 689

Röszkei Külterületi Iskola 305

Röszke-Nagyszéksósi Tejszövetkezet 618

Röviköt Vállalat 673 683

Rubányi Vilmos (1905–1972) karmester 720 721 765

Rubicsek-féle pékség 586

Ruhagyár l. Szegedi Ruhagyár

Ruházati Ipari Nemzeti Vállalat l. Szegedi Ruhagyár

Ruházati Ktsz 604

Ruhr Róza (1926–2007) szakmunkásképző intézet tanára 211

Rusznyák István (1889–1974) belgyógyász, egy. tanár 357

Ruszoly József (*1940) jogtörténész, egy. tanár 367 395

Ruszt József (1937–2005) rendező 730 732 735

Ruszti utca 58 Ruzsajárás l. Csorva Ruzsajárási Külterületi Iskola 305

S. Kiss Erzsébet l. S[onkolyné] Kiss Erzsébet

Sáfrány Mihályné (*1954) tekéző 801

Sági István (1935–1995) belgyógyász 427

Sági József (*1941) belsőépítész 532 748

Ságvári Endre (1913–1944) politikus 341

Ságvári Endre Gimnázium l. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 350 Ságvári Endre Gimnázium 165 176 330 335 336 341 345 360 788 Új Gimnázium 336 341

Ságvári Endre Művelődési Ház 464

Ságváritelep l. Szeged–Ságváritelep

Ságváritelepi Általános Iskola

Ságváritelepi Művelődési Ház 459

Sajgó Mihály (*1933) biokémikus, enzimo-lógus, egy. tanár 387

Sajtóház 185 745 Művészklub 745

Salgótarján 65 162

Salyámosi Miklós (1926–1990) irodalomtörténész 396

Sámson Szegedi Konzervgyár Rt. l. Szegedi Konzervgyár

Samu Attila, színjátszó, egy. hallgató 474

Sándor Edit (*1949) grafikus 760

Sándor István, élelmiszeripari technikum, ~ szakközépisk. ig. 352

Sándor Iván (*1930) író, kritikus 701 702 704

Sándor János (*1937) rendező 12 724 726–728 730 735

Sándor Károly (*1928) labdarúgó 798

Sándorfalva 27 116 150 263 285 555 640 641

Sántha László (1941–2001) Budalakk vezérig. 569

Sapszon Ferenc (*1929) karnagy 778

Sárga töltés 35

Sárga üdülőtelep 691 792 805

Sári Pál, méhész 618

Sarkadi Imre (1921–1961) író, újságíró 733

Sarkadi József, Juhász Gy. műv. otthon ig. 470

Sárkány Szálló 344 688

Sarló-Kalapács Tsz (Kübekháza) 650

Sárospatak 457

 {911} Sartre, Jean-Paul (1905–1980) francia filozófus, író 721 732

Sas Mihály (1924–1997) szülész-nőgyó-gyász, egy. tanár 398

Sátoraljaújhely 543

Sávai Henrietta (*1965) evezős 793

Savaria táncverseny 459

Schäffer-ház 30 56 69

Scheiber Zoltán, szegedi AKÖV ig. 519

Schiller, Friedrich (1759–1805) német drámaíró, költő 720

Schindler József (1918–1962) rabbi 495

Schmidt Henrik (1877–1953) germanista, egy. tanár 387

Schmidt József (*1941) középiskolai tanár, MSZMP városi titkára 196

Schmidt József, felső iparisk. ig. 351

Schmidt Józsefné (*1946) Széchenyi I. gimn. és szakközépisk. ig. 350

Schneider Gyula (*1931) vegyész, egy. tanár 400

Schneller Károly (1893–1953) jogász, egy. tanár 357

Schnopper Tibor (1923–) építész 75

Schopper János (*1936) Tejipari Vállalat ig. 569

Schőmer Ervin (1908–1982) Ybl-díjas építész 72

Schönberger András (*1956) rabbi 495

Schőner Alfréd (*1948) egyházi vezető, rabbi 495

Schultheisz Emil (*1923) jogász, egy. tanár, miniszter 366 425

Schwajda György (*1943) drámaíró, dramaturg, színházig. 733

Schwartz Lajos (1938–1956) kendergyári munkás 146

Scribe, Eugéne (1791–1861) francia drámaíró 732

Scultéty Sándor (*1926) urológus, egy. tanár 427

Sebestyén Endre (1888–1966) építész 62

Sebesvári Mihály (*1944) evezősedző 793

Sebészeti Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Secotex Szegedi Textilművek SC 787 795

Segesdy György (*1931) szobrász 46

Segesváry Dezső (1872–1949) drogista 221

Sejben Lajos (1908–?) földbérlő 611 758 759

Sejben Lajos (*1957) festő, grafikus 756

Sellő-ház 56 67

Semmelweis Ignác (1818–1865) orvos 361

Semmelweis Kollégium 361

Semmelweis utca 361

Seprű- és Ecsetgyár l. Szegedi Seprűgyár

Seprűgyár l. Szegedi Seprűgyár

Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe, Románia) 188

Serege Gábor (1921–1989) szakmunkás-képző intézet tanára 211

Seregi László (*1929) koreográfus 455

Seregi Zoltán (*1953) rendező 729

Seres József (1910–1984) tanító, szabad-művelődési felügyelő 392

Seres Zoltán (1906–1990) református lelkész 131 489 492

Serfőző Lajos (1930–1994) történész, egy. tanár 382

Shakespeare, William (1564–1616) író, költő 718–720 729

Shaw, George Bernard (1856–1950) ír származású angol író 139 721 725

Shelley, Percy Bysshe (1792–1822) angol költő 730

Shvoy Kálmán (1881–1971) katonatiszt, politikus, FKGP szegedi tagozatvezető 96 152 218

Sík Sándor (1889–1963) piarista szerzetes, irodalomtörténész, költő, egy. tanár 304 357 387 392 497

Sík Tibor (*1928) genetikus 398

Siketek és Nagyothallók Vegyes Ktsz 448

Siklós János (1923–2002) politikus, MSZMP megyei titkár, intézőbiz. tag, 155 169

Siklós Olga (1926–2006) drámatörténész, kritikus 719

Simai Mihály (*1935) költő, író, szerk. 474 702 704 706 707

Simándy József (1916–1997) operaénekes 716 717 718 723

Simon Albert (*1926) karmester 765

Simon Béla, ifj. (1925–1982) pékinas, bú-torfényező, SZIM vidéki szervezőtitkár, MDP-MSZMP szegedi APO-vezető 117 157 175

Simon István, [Sz.] (1932–2003) vb-tag, újságíró 280

Simon János (1927–1994) postahivatal-vezető 536

Simon József (1906–1993) szakmunkáskép-ző intézet tanára 211

Simon Miklós (1916–2007) bőrgyógyász, egy. tanár 398 428

Simon Miklós (*1937) festő 753

 {912} Simoncsics János (*1948) jogász, néptáncfesztivál ig. 453

Simoncsics Pál (1918–2002) biológus, egy. tanár 392

Simoncsics Pálné l. Simoncsicsné Radi-metzky Györgyi

Simoncsicsné Radimetzky Györgyi (*1921) népi kollégista, tanár, Kossuth Zs. ápo-lónőképző intézet ~, Bartók B. műv. közp. ig. 344 352 461 462

Simor János, karnagy 472

Simovics Mihály (1903–1983) postaigazgatóság vez. 535

Sinkó György (1923–2001) operaénekes 720 721 729 774

Sinkó János (*1949) festő 754

Siófok 778

Sipos Áron (*1947) bölcsészhallgató, dramaturg, műfordító, filmproducer 190

Sipos Géza (1929–1974) intézőbiz. tag, KISZ, MSZMP szegedi első titkár 155 158 189

Sipos György, vegyipari középisk. ~, mű-szaki középisk.~, vegyipari technikum ig. 352

Sipos István (*1931) tanár, várospolitikus, egyetemi kari DISZ titkár 141

Sípos Mihály (*1928) DÉLÉP ig. 594 598

Sirián Gábor (1916–1995) Haladás tszcs vezetője 624

Sisska Ernő, erdészeti technikum ig. 352

Skála Áruház l. Centrum Áruház

Skála Centrum Áruház l. Centrum Áruház

Skultéthy Medárd (1920–1984) technikus, agronómus, munkástanács elnök 162 164

Smetana, Bedřich (1824–1884) cseh zene-szerző, zongoraművész 708 731

Solymos László (*1976) alpolgármester 18

Solymosi Frigyes (*1931) vegyész, egy. tanár 368 387

Solymosi Ferenc (1924–1994) rendőrtiszt, százados, polgárőrség-parancsnok 160

Solymosy Ferenc (*1932) biológus 391 398

Somogy megye 113

Somogyi Béla tér 27

Somogyi (Béla) utca 40 67 69 70 72 73 75 379 384

Somogyi Imre (1902–1947) ideiglenes nemzetgyűlési képv., szöv. elnök 617

Somogyi Károly (1811–1888) r. k. pap, esztergomi káptalan kanonokja, egyházi író 383

Somogyi-könyvtár 15 74 75 244 377–384 457 469 596 704 770 775 Gyermekkönyvtára 469 Somogyitelep l. Petőfitelep Somogyitelepi Állami Iskola 305 307 Somogyitelepi Egyházközség 489 Somogyitelepi Községi Iskola 305 307 Somogyitelepi r. k. zárda 305 306 Somogysámson 482

Somorjai Ferenc (1900–1981) növényne-mesítő, gabonakutató ig. 388 389 S[onkolyné] Kiss Erzsébet (1928–1995)

tanár, egy. adjunktus 364 Soós Györgyné (1924–1998) tekéző 801 Soós Gyula (*1930) matematikus, egy. tanár 400 Soós István (1909–1987) evezős szakosz-tály-vez. 792 793 Soós Paula (1903–1996) gimn. tanár 320 Sopron 345 354 357 Soproni Szent Orsolya rend 129 Sopsich János (1890–1968) prelátus-pré-post, irodaig. 477 482 Soroksár 508 Sörös Jenő, tanfelügyelő 303 311 313 314

320 Sőtér István (1913–1988) író, irodalomtörténész, egy. tanár 712 Sövényháza l. Ópusztaszer Spagartner Oszkár-féle ócskavas üzem 542 Spanyolország 776 Spartacus SE l. Szegedi Spartacus Sponner Jenő (1937–2009) kender- és mű-anyagfeldolgozó vezérig. 569 Sportcsarnok és versenyuszoda l. Városi

Sportcsarnok Sportorvosi Intézet 417 421 Stájer Géza (*1936) gyógyszervegyész,

egy. tanár 397 Stanics Béla (*1929) hegedőtanár, karnagy,

zeneiskola ig. 772 Stefán János (?–1944) gazdálkodó 89 Stefánia 40 69 452 467 475 747 799 Stefániai Edit (*1936) iparművész 761 Stéhlik János (*1942) festő 744 755 Steinbeck, John (1902–1968) amerikai író Stern és Róth-féle ócskavas üzem 542 Stibi Emese (*1929) tőrvívó 804 Strack Ádám (1882–1968) asztalossegéd, helyi politikus, ÜB elnök 93 100 101 169 170 175 Straub F. Brunó (1914–1996) biokémikus, egy. tanár, SZBK főig., Elnöki Tanács elnöke 387 389–391

 {913} Stühmer Frigyes Rt. 658 Subasa határrész, dűlő 35 263 Sugár Jenő (1898–1949) színész 716 Sugár László (1918–1992) színész 716 Sugár Mihály (1903–1976) színész 716 Sugár Rezső (1919–1988) zeneszerző 724

766 Suhai Sándor (1907–?) ortodox lelkész

488 Sulyok Mihály (1920–1983) FKGP városi

pártig. 120 Supka Géza (1883–1956) író, régész, mű-történész, politikus, PDP országos elnök, nemzeti múzeum elnöke, ideiglenes nemzetgyűlési és ogy. képv. 120 Sütő András (1927–2006) író 702 709 728 Süveges Ildikó (*1939) szemész, egy. tanár

398 428 Svájc (Schweiz) 357 578 777 Svéd Sándor (1906–1979) operaénekes

770 Svidro József (*1950) kajakozó 793 794

Sz. Lukács Imre (1932–2007) író, újságíró 707

Sz. Szigethy Vilmos (1877–1956) író, levéltáros 383 392

Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) 197 198

Szabad Európa rádió 185

Szabad Művelődési Tanácsok 476 Szabadművelődési Felügyelőség 721 Szabadművelődési Tanács 700

Szabad Szakszervezetek 92 95 273 274 401 785

Szabad Tisza Tsz 644 Szabad Tisza Termelőszövetkezeti Csoport 619 635 636 644

Szabadella József (1923–2006) bányász, katonatiszt, őrnagy, hadosztály-parancsnok 150

Szabadka (Subotica, Szerbia) 178 507 512 520 646 673 685 749 753

Szabadkai út 36 43 343 631

Szabadművelődési Tanács l. Szabad Művelődési Tanácsok

Szabadművelődésügyi Felügyelőség l. Szabad Művelődési Tanácsok

Szabados László (1909–?) református lelkész 489

Szabadság Hajnala Termelőszövetkezeti Csoport (Feketeszél) 628

Szabadság mozi l. Belvárosi mozi

Szabadság Tsz 138 636 641 644 Szabadság Termelőszövetkezeti Csoport 629

Szabadsajtó utca 41

Szabadság Párt l. Magyar Szabadság Párt

Szabadtéri Játékok l. Szegedi Szabadtéri Játékok

Szabadvári Tünde (*1965) levéltári munkatárs 12

Szabady István (1910–1985) operaénekes 716 720 721

Szabics Antal (*1955) cselgáncsozó 792

Szabics Imre (*1952) cselgáncsozó 792

Szabó Andor (1924–1999) metodista lelkész 501

Szabó Antal, várospolitikus, FKGP városi alelnök 120

Szabó Béla (*1944) tanár, Bartók B. műv. központ ig. 462

Szabó Dénes (1901–1978) sebész 425

Szabó Edit (*1940) tanár, Radnóti gimn. ig. 350

Szabó Erzsébet (*1963) futó 790

Szabó Ferenc (*1929) építésztechnikus 69

Szabó Ferenc, termelő és értékesítő szöv. elnöke 618

Szabó G. Mária (*1924) tanár, pedagógus továbbképző intézet vez. 349

Szabó Gábor (1892–?) felsővárosi plébános 482

Szabó Gábor (*1954) fizikus, egy. tanár

Szabó Géza (*1939) ötvösmester 750

Szabó Gyula (*1940) forgalmista, kereskedelmi hivatalnok, kisvasút főnök, oszt. vez., igh., MÁV szegedi ig. 510

Szabó Ildikó (*1934) színész 732

Szabó István (1929–1991) építőipari technikum, Vedres I. szakközépisk. ig. 352

Szabó István (*1938) Oscar-díjas film-rendező 476

Szabó János (1926–1998) vegyész, egy. tanár 397

Szabó József (1902–1986) református esperes 490

Szabó József (1909–1992) jogász, egy. tanár 151 366

Szabó József (1915–1990) postahivatal-vezető 536

Szabó Lajos, kerékpározó 794

 {914} Szabó László (1913–1975) jogász, várospolitikus, népbíró, kisgazdapárti városi pártig. 109 119

Szabó László (*1934) táncművész 165

Szabó László (*1955) kézilabdázó 795

Szabó László (?–1987) postai dolgozó 525

Szabó Lóránt (1902–1986) evangélikus segédlelkész, iskolaszéki elnök 308 492

Szabó Miklós (1909–1999) operaénekes 723

Szabó Miklós (1913–1975) orvos, gyermekgyógyász, ig. főorvos 426

Szabó Miklós (1914–1995) képzőművész 748

Szabó Miklós (*1955) cselgáncsozó 792

Szabó Ödön (*1951) Első Beton Kft. ig. 569

Szabó Pál, egy. hallgató 142

Szabó Piroska (1909–?) köznevelési tanács tagja 304

Szabó Sándor (*1932) iparművész, díszlet-tervező 165

Szabó Sándor (*1932) megyei tanács elnöke, MSZMP megyei elsőtitkára 197 217

Szabó Tibor (1922–1997) tanítónőképző ig. 351

Szabó Zoltán (Gábor) (1908–1995) vegyész, egy. tanár 151 359 366 368 387

Szabó Zoltánné, vasutas Petőfi S. műv. ház ig. 472

Szabó-Éremverde 750

Szabóipari Ktsz 179

Szabolcsi Gábor (1921–1989) kritikus, irodalomtörténész, szerk., egy. adjunktus, műv. otthon ig. 157 374 Glédics Ábel 366

Szabolcsi Gertrúd (1923–1993) enzimoló-gus 387

Szabolcs-Szatmár megye 167

Szádeczky-Kardoss Samu (1918–2004) történész, egy. tanár 364 367 396

Szajbély Mihály (*1952) irodalomtörténész, egy. docens 713

Szajbély Mihályné (*1922) textilipari szak-munkásképző, ~ szakközépisk. ig. 352

SZAK l. Szegedi Atlétikai Klub

Szakonyi Károly (*1931) író, színműíró 730 733

Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) 403 453 469

Szakszervezetek Szegedi Állami Munkáskórusa 469

Szakszervezeti Néptáncfesztivál 453 684

Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) 403 416 434

Szalai Brigitta l. Traknyák Brigitta

Szalai István (1913–?) biológus, egy. tanár 400

Szalai Istvánné (1928–2009) óvónő, óvodai felügyelő 322 324

Szalai Szilvia (*1975) úszó 803

Szalámigyár l. Pick Szalámigyár

Szálasi Ferenc (1897–1946) miniszterelnök 520

Szalatsy István (*1924) karmester 723

Szalay Ferenc (*1931) festő, grafikus 745

Szalay Imre (1932–1984) Kőrösy J. szak-középisk. ig. 351

Szalay Károly (1907–?) úszóedző 802

Szalay László (1920–1997) biofizikus, egy. tanár 400

Szalma Ferenc (1923–2001) operaénekes, vízilabdázó 720 723 804

Szamosszegi Béláné (*1932) tekéző 801

Szániel Imre (*1927) gabonatermesztő 387 388 396

Szaniszló Béla (1909–1974) válogatott vízilabdázó, rádió-tv-szerelő 804

Szántai Miklós (*1935) görögkatolikus lelkész 487

Szántó Ferenc (1925–1989) vegyész, egy. tanár 400

Szántó István (*1964) szerkesztő 703

Szántó Kovács János utca 463

Szántó Lászlóné Kisteleki Anikó (1900– 1984) Kisteleki Alapítvány alapítója 382

Szántó Lukács, kerékpározó 794

Szántó Piroska (1913–1998) festő, grafikus 703

Szántó Tiborné (*1944) zenetanár, könyvtáros 12

Szaplonczay Miklós (*1962) görögkatolikus lelkész 487

Száraz György (1930–1987) író, esszé-, színműíró 194

Szarvas 597

Szarvasi Tanítónőképző 338

Szász Károly (1919–1978) rendező 724

Szathmári Géza (1897–1978) karigazgató 764 773 777

Szathmári Margit (1907–?) magánénektanár 772 773

Szathmáry Gyöngyi (*1940) szobrász 748 749 757

Szatmári irgalmas nővérek l. Irgalmas nő-vérek

Szatmári Sándor (*1955) fizikus 400

Szatymaz 87 112 121 237 263 285 523 581 609–611 616 621 622 625 631 643 650

 {915} Szatymaz és környéke Munkások és Törpebirtokosok Termelő, Értékesítő és Be-szerző Szövetkezete 618

Szatymazi Külterületi Iskola 305

Szatymazi Munkások és Törpebirtokosok Termelő, Árubeszerző, Értékesítő és Fogyasztói Szövetkezete 617

Szatymazi utca 52 677

Szauder József (1917–1975) irodalomtörténész, egy. tanár 713

Százhalombatta 592

Százszorszép Gyermekház 457 466 467

SZEAC l. Szegedi Egyetemi Atlétikai Club

SZEBISZ Bútoripari Szövetkezet 543 SZEBISZ Bútoripari Ktsz 604 Szegedi Bútoripari Szövetkezet 567 Új bútorgyára 36

Széchenyi mozi l. Fáklya mozi

Széchenyi István, gróf (1791–1860) államférfi 346

Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 336 339 350 Óvónőképző tagozata 323 Tisza-parti Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola 38 323 330 336 345 346 350

Széchenyi rádió 148 510

Széchenyi tér 36 63 103 105 144 146 162 185 249 322 420 472 522 523 535 558 657 664 677 679 742 764 780 794 805

Szécsi Antal (1882–?) püspöki helynök 482 484

Szécsi nagykereskedő család 222

Szécsi Ferenc, nagykereskedő 221

Szécsi József (1926–1995) karnagy 471 778 779

Szecsődi István (1870–1954) gőzmosoda-tulajdonos 221

Szecsődy Ferenc (*1954) hegedűművész 776

Szeder Ferenc (1881–1952) munkás, politikus, nemzet- és ogy. képv., háznagy 107

Szederkényi Tibor (*1934) geológus, egy. tanár 400

Szeged Aigner-telep 89 225 305 Alsóváros 17 22 34 42 43 50 52 59 62 94 134 137 161 172 226 227 237 239 249 250 253 255 257 305 325 382 460 472 477 478 482 609 626 633 634 636 709 798 799

Baktó 35 36 58 130 263 609 624 629 643 655

Béketelep 35 89 534 535 805

Belső Alsóváros 23

Belső-Baktó-Oncsatelep 27

Belső Újszeged 34

Belváros 22 23 30 34 38 43–46 48 49

52–56 63 67 68 70–72 76 127 153 185

224 225 239 247 248 250 259–262 287

305 457 468 469 473 478 534 555 558

560 577 657 658 678 679 681

Délnyugati városrész 31

Egyetemi városrész 45

Északi városrész 28 31 33 50 79 80 239

260 323 327 530 532 682

Felsőváros 22 33 34 50 62 78 79 134

224 239 245 248 327 478 482 485 624

636 799

Felsőváros-Székhát 628

Gedó 27 31

Hattyastelep 35 41 42 45 278 526 535

655

József Attila-telep 524 526 532

József-telep 305

Kecskéstelep 130 305 535 623 624

Klebelsberg-telep 225 305 522 535

Makkosháza 50 51 80

Marostői városrész 57

Móraváros 22 28 30 31 33 34 36 45 50

52 53 58 59 131 224 239 305 327 455

478 482 525

Nyugati városrész 28 52 53

Odessza lakótelep (városrész) 28 31 32

59 75 77 78 239 260 323 432 555 678

ONCSA-telep 626

Öthalom 148 153 154 631

Palánk 24 46 55 68 77

Petőfitelep (Somogyitelep) 23 35 172

277 278 323 456 463 482 491 492 528

535 678

Rókus 17 22 23 27 30 31 33 34 40 42

44 50 52 59 137 224 239 242 248 305

323 470 477 478 486 514 621 629 683

Ságváritelep (Kecskéstelep) 27 35 456

464 526 535 678

Sárga üdülőterület 251

Somogyitelep 126 225 305 307 477 522

Szentmihály 35 115 227 237 305 325

456 462 524 526 535 616 629 640 644

Tarjánváros 32 33 40 41 43 50 78 239 260 323 327 485 486 512 532 747

Újrókus 50 51 80 260 327

 {916} Újszeged 25 27–29 31 32 34 35 38 40 42 44 45 49 52 53 57 58 60 75 77 79 82 87–89 115 130 153 165 168 170 181 186 224 227 236–239 244 248–251 254 257 262 263 305 325 327 328 338 360 388 390 406 425 432 443 453 456–460 478 482 484 489 490 508 527 531 535 560 571 572 609 623 624 626 629 631 633 636 641 646 651 655 667 684 688 690 691 771 788

Dél-Újszeged 27 29 42 45 59 –Algyő 24 31 35 36 40 42 47 50 104 116 177 180 185 193 205 208 213 252 280 456 457 459 463 465 497 507 511 513 527 528 535 555 590 591–593 621 643 646 649 651 660 661 667 –Gyálarét 27 31 35 47 89 116 150 177 205 213 280 456 528 535 649 650 655 –Kiskundorozsma 25 31 35 44 47 114 116 124 148 177 180 205 280 327 456 459 464 500 502 512 528 535 552 591 649 650 660 661 667 691 Dorozsma 205 213 248 263 434 442 512 514 –Szőreg 25 31 35 47 88 116 177 188 205 213 237 242 280 456 459 464 465 523 528 535 558 621 643 649 660 661 –Tápé 25 31 35 42 47 81 114 177 180 205 213 263 280 327 384 456 457 459 463 465 528 535 590 591 649 651 660 661 667 691 741

Szeged Alsóközponti Földművesszövetke-zet 618

Szeged és Szegedvidéki Paprikatermelők és Kikészítők Termelő és Értékesítő Szövetkezete 615 617

Szeged és Vidéke Nyúl- és Kisállatte-nyésztők Beszerző, Termelő és Értéke-sítő Szövetkezete 617

Szeged étterem 678

Szeged Felsővárosi és Baktói Földműves-szövetkezet 619

Szeged Grafika Stúdió 760

Szeged Környéki Sütőipari Vállalat 587

Szeged Megyei Jogú Városi Tanács 664 678

Szeged Megyei Város Tanácsa 407

Szeged Megyei Városi Tanács Egyesített Szociális Intézménye 447 Petőfitelepi Időskorúak Szociális Otthona 447

Szeged Nagyáruház 676 679 682

Szeged Ruzsajárási Népszövetkezet 617

Szeged SC 787 792 794 797

Szeged Táncegyüttes 775

Szeged Tourist Idegenforgalmi Hivatal 688 Idegenforgalmi Hivatal 688 690

Szeged Törvényhatósági jogú Város Tanácsa l. Szeged Városi Tanács

Szeged Város Forradalmi Bizottmánya 145

Szeged Város Néptanácsa 148–150 Ideiglenes Városi Munkástanács 147

Szeged Városi Áruátvevő Hivatal 658 659

Szeged Városi KISZ-Bizottság 452

Szeged városi Közlevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Szeged Városi Oktatási Bizottság 325

Szeged Városi Tanács 119 294 422 424 426 431 476 495 652 683 771 775 II. Kerületi Tanács 431 Egészségügyi Osztály 403 405 410 412 415 416 434 435 437 438 442 Gazdasági Bizottság 606 Igazgatási Osztály 445 Ipari Osztály 433 545 Művelődésügyi Osztály 336 347 442 451 453 467

Oktatási és Népművelési Osztály 321 322 442

Oktatási és Népnevelési Osztály 403 Törvényhatósági jogú Város Tanácsa 658

Végrehajtó Bizottság 411 416 423 445 545 586 775

Szeged Városi Tanfelügyelőség 320 Tanfelügyelői Hivatal 313 319 320

Szeged Városi Temetkezési Vállalat 432

Szeged-Alsóközponti Demokratikus Munkás és Parasztszövetkezet 618

Szeged-Alsóközponti Földművesszövetke-zet 622

Szeged-Alsóközponti Termelőszövetkezeti Csoport 622 631

Szeged-Alsótanya l. Alsótanya

Szeged-Baktói Parasztok Termelő és Érté-kesítő Szövetkezete 618

Szeged-Balástya l. Balástya

Szeged-Csanádi Püspökség 376 477 Csanád Egyházmegye 477 478 482 484 485

Maroson túli Főesperesi Kerület 477 Püspöki Hivatal 482 Szegedi Főesperesi Kerület 477

Szeged-Csengele l. Csengele

Szeged-Csengelei Földművesszövetkezet 618

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 615

Szeged-Csorva l. Csorva

 {917} Szeged-Domaszéki (Feketeszéli) Termelő-szövetkezeti Csoport 631

Szeged-Domaszéki Földművesszövetkezet 625

Szeged-Domaszéki Úttörő Termelőszövet-kezeti Csoport 625

Szeged-Domaszéki Vörös Csillag Termelő-szövetkezeti Csoport 625

Szeged-Feketeszéli Béke Termelőszövetke-zeti Csoport 628

Szegedért Alapítvány 395

Szeged-Felsőközpont-Balástyai Földműves-szövetkezet 618

Szegedi ÁFÉSZ 666

Szegedi Akadémiai Bizottság 384 385

Szegedi Alföldkutató Bizottság 392

Szegedi Állami Áruház l. Centrum Áruház

Szegedi Állami Levéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 373

Szegedi Állami Vegyipari Középiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Szegedi Állami Zenekonzervatórium 376

Szegedi Anyatej-gyűjtő Állomás 415

Szegedi Atlétikai Klub (SZAK) 785 797 798 801 803 tekepálya 789

Szegedi Bábszínház 597

Szegedi Balett 734

Szegedi Biológiai Központ (SZBK) 389– 391 398

Biofizikai Intézet 390 Biokémiai Intézet 390 Enzimológiai Intézet 391 Genetikai Intézet 390 Növénybiológiai Intézet 391

Szegedi Bőrdíszműipari Szövetkezet 567

Szegedi Bőrgyár 542

Szegedi Bútorgyár 552 558 564 603 Bútorgyár 555 604

Szegedi Bútoripari Szövetkezet l. SZEBISZ

Szegedi Cipőgyár 172 336 540 552 Első Szegedi Cipőgyár 23 537 539 Cipőgyár 555

Szegedi Csónakázó Egyesület 792

Szegedi Dalárda és Oratóriumegyesület 777 781

Szegedi Dohánygyár 537 540 543 Dohánygyár 221

Szegedi Dózsa 798–800 804 806

Szegedi Ecsetgyár l. Szegedi Seprűgyár

Szegedi Egyetemi Atlétikai Club (SZEAC) 789 790 792 794 796–798 802–805

Szegedi Egyetemi Énekkar 779

Egyetemi Énekkar 364 473 777 Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság

(SZEFI) 363 Szegedi Egyetemi és Olajbányász Sport

Club (SZEOL SC) 788 790–792 797

801 802 804 Szegedi Egyetemi és Olajipari Atlétikai

Klub (SZEOL AK) 786 787 789 797

798 Szegedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség

(SZEISZ) 363 Szegedi Egyetemi Klub 785 Szegedi Egyetemi Színpad 474 725

Egyetemi Színpad 189 364 Szegedi Egyetemisták és Főiskolások Szabad Szervezete 363 Szegedi Élelmezési Munkások Termelő és

Értékesítő Szövetkezete 586 Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat

151 663 664 677 Szegedi Ellenzéki Kerekasztal 198 Szegedi Előre SE 794 795 Szegedi Építőipari Szövetkezet 598 Szegedi Építőipari Vállalat 148 Szegedi Építők 801 802

Spartacus 794 Szegedi Evezős Klub 785 Szegedi Falemezgyár 538 540 541 555

565

DEFAG 512

Falemezgyár 36 221 558 604

Falemezgyár fűrészüzeme 558

Lemezgyár 23

Lippai fatelep 604

Lippai Fűrészüzem 537 539

Lippai Gőzfűrészüzem 23

Szegedi Lemezgyár és Faipari Rt. 412

537 543 Szegedi Felső Kereskedelmi Fiúiskola l.

Kőrösy József Szakközépiskola Szegedi Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalat 564 604

 {918} Szegedi Finommechanikai Javító Vállalat544 560

Szegedi Finommechanikai Nemzeti Vállalat 124

Szegedi Finommechanikai Vállalat 604

Szegedi Irodagép Vállalat 544 Szegedi Férfi és Női Divatszabó Vállalat

544 603 Szegedi Fesztivál Intéző Bizottság 691 Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma712

Szegedi Filharmonikus Egyesület 764 Filharmonikus Egyesület 763

Szegedi Filharmonikus Zenekar 769

Szegedi Finommechanikai Javító Vállalat l. Szegedi Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalat

Szegedi Finommechanikai Nemzeti Vállalat l. Szegedi Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalat

Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Szegedi Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács 159 162

Szegedi Forradalmi Nemzeti Bizottság 148 153 159 167

Szegedi Fotóklub 461

Szegedi Főesperesi Kerület l. Szeged-Csanádi Püspökség

Szegedi Földbérlő Szövetkezet 623

Szegedi Földművesszövetkezet 618 621 623 624 626 660

Szegedi Gazdák Termelési, Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezete 616 617 618

Szegedi Gázmű l. DÉGÁZ

Szegedi Gőzmalom Rt. l. Csongrád Megyei Malomipari Vállalat

Szegedi Gumigyár 556 557 574 Gumigyár 30 37 171 512 553 555–557 561 565 604

Gumiipari Vállalat Szegedi gyáregysége 180 Taurus Gumigyár 596

Szegedi Gyufagyár 537 539 540 542 543 Gyufagyár 23 123 221 541 548 604

Szegedi Haladás 790 796 797 802 804

Szegedi Hangszergyár l. Szegedi Hang-szerkészítő és Javító Vállalat

Szegedi Hangszerkészítő és Javító Vállalat 545 603

Hangszergyár 604 Szegedi Hangszergyár 181 546 Szegedi Hangszergyár Leányvállalat 569

Szegedi Háziipari Szövetkezet 549 567 604

Szegedi Házépítő Kombinát l. Szegedi Házgyár

Szegedi Házgyár 81 595 Házgyár 512 604 Szegedi Házépítő Kombinát 31 512

Szegedi Hittudományi Főiskola 486

Szegedi Hizlalda l. Pick Szalámigyár

Szegedi Homokkitermelő Vállalat 552 560

Szegedi Honvéd 797

Szegedi Hordójavító Vállalat l. Szegedi Kádáripari Vállalat

Szegedi Hungária 664

Szegedi Hűtőipari Vállalat 548 576 604

Szegedi Ifjúsági Ház 452 456 467 468

Szegedi Ifjúsági Kiskórus 778

Szegedi Ifjúsági Napok 452 511

Szegedi Iparcsarnok 685

Szegedi Ipari Vásár 684 685 686

Szegedi Irodagép Vállalat l. Szegedi Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vállalat

Szegedi Írók, Művészek, Újságírók Otthona 769 777

Szegedi Írók Társasága 700

Szegedi István (1929–1992) FNB-tag 148 153

Szegedi Járásbíróság 184

Szegedi Járási Pártbizottság 115

Szegedi Jazz Napok 467 468

Szegedi Jogász Kör 363

Szegedi Juta SC 798

Szegedi Jutaárugyár l. Kenderfonó és Szö-vőipari Vállalat

Szegedi Jutagyár l. Kenderfonó és Szövő-ipari Vállalat

Szegedi Kábelgyár 30 36 180 182 587 589 590 603

Kábelgyár 555 556 561 564 588 603 604

Kábel- és Sodronykötélgyár 171 554 Magyar Kábel Művek Szegedi Gyáregysége 182

Szegedi Kádáripari Vállalat 552 Szegedi Hordójavító Vállalat 545

Szegedi Kamarazenei Napok 452 771

Szegedi Kamarazenekar 771

Szegedi Katonai Bíróság 166

Szegedi Kazánjavító Szövetkezet 183

Szegedi Kender l. Kenderfonó és Szövő-ipari Vállalat

Szegedi Kender- és Műanyagfeldolgozó Rt. l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Szegedi Kender FC 38

Szegedi Kender SE 789 793 800 801

Szegedi Kenderfonó l. Kenderfonó és Szö-vőipari Vállalat

Szegedi Kenderfonógyár énekkara 777

Szegedi Kenderfonógyár Rt. l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Szegedi Kendergyár l. Kenderfonó és Szö-vőipari Vállalat

Szegedi Kenyérgyár Kenyérgyár 557 566 587

 {919} Szegedi Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola l. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Szegedi Keramit és Műtéglagyár Rt. 537 Keramit Műtéglagyár 125

Szegedi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola 676

Szegedi Kertészek Szabad Szakszervezete 615

Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet l. Szegedi r. k. Tanítóképző Intézet

Szegedi Kisgrafika Barátok Köre 759

Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat 148 663 664

Szegedi Kisopera 452 461

Szegedi Klauzál Gábor Főgimnázium l. Radnóti Miklós Gimnázium

Szegedi Kodály Kórus 765 779

Szegedi Konzervgyár 23 28 36 171 180 340 412 537 538 540 541 553 578 581 603

Konzervgyár 548 555 565 604 Makói Hagymaszárító Üzem 579 Rókusi Konzervgyár 412 Sámson Szegedi Konzervgyár Rt. 569

Szegedi Korcsolyázó Egylet 785

Szegedi Kórus 777

Szegedi Kőfaragó Vállalat l. Alföldi Cementgyár

Szegedi Körzeti TV stúdió l. Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdió

Szegedi Kötél és Hálógyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Szegedi Közéleti Kávéház 393 Irodalmi Kávéház 393 451 Közéleti Kávéház 451

Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) Klub 473

Szegedi Közlekedési Vállalat 44

Szegedi Központi Munkástanács 162 163

Szegedi Központi Sportbizottság 785

Szegedi Közraktárak 540

Szegedi Községi Kenyérgyár l. Szegedi Sü-tőipari Vállalat

Szegedi Lemezgyár és Faipari Rt. l. Szegedi Falemezgyár

Szegedi m. királyi állami Szent István Fiú Felső Kereskedelmi Iskola l. Kőrösy József Szakközépiskola

Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat 598 Szegedi Tatarozó és Építő Vállalat 598

Szegedi Magasépítési Nemzeti Vállalat 124

Szegedi Magfeldolgozó Vállalat 560

Szegedi Magyar Országos Ipar-, Termény-és Állatkiállítás 685 Szegedi MÁV Szimfonikus Zenekar 472 Szegedi Medikémia Ktsz l. MEDIKÉMIA

Ipari Szövetkezet Szegedi Megyei Bíróság 119 167

Szegedi Törvényszék 119 610 Szegedi Méhtenyésztők Fogyasztási és Ér-tékesítő Szövetkezete 618

Szegedi Méhtenyésztők Termelő és Érté-kesítő Szövetkezete 618 Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet l.

Gabonatermesztési Kutató Intézet Szegedi Munkás Testedző Egyesület

(SZMTE) 791 797 802 804 Szegedi Munkásszövetkezet 660 663 Szegedi Munkástanács 167 Szegedi Műsor 453 Szegedi Művészeti Tanács 739 Szegedi Nemzeti Bizottság 91 94 95 99

273 274 320 614 Szegedi Nemzeti Színház 102 139 148 163

165 178 457 461 475 545 596 716 717

760 763 779

Kamaraszínháza 471

Szegedi Színház 715 769

Szegedi Városi Színház 716

Városi Színház 715 716 763 Szegedi Nemzetközi Maratoni futóverseny

790

Szegedi Nemzetközi Barátság Maraton

791 Szegedi Nemzetközi Vásár 686 Szegedi Népbíróság 119 126 Szegedi Népszövetkezet 615 617 Szegedi Néptanács 639 Szegedi Nívó Játék és Tömegcikk Szövetkezet l. Nívó Faipari Szövetkezet Szegedi Nyári Tárlat 452 743 746 Szegedi Nyomda 553 555 564 569 603

604 Szegedi Olajbányász SE 794 Szegedi Órás-Ékszerész kisszövetkezet l.

Órás Szövetkezet Szegedi Országos Képzőművészeti Kiállítás

743 Szegedi Orvostudományi Egyetem 157

158 163 168 359 361 362 364 366 369

371 373 440 456

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi

Egyetem 360 377

III. Belgyógyászat 424

Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika

427


 {920} Belgyógyászati Intenzív Osztály 361

427

Belgyógyászati Klinika 72 369 427

Belklinika 22 428

Bőr- és Nemikórtani Klinika 418

Bőrgyógyászati Klinika 419

Biológiai Intézete 72

Biológiai Kutató Intézete 596

Endokrinológiai Önálló Osztály 427

Főiskolai Kara 406

Fül-Orr-Gége Klinika 427

Gyermekklinika 31 422 425

Gyógyszerésztudományi Kar 359 361

372

Gyógyszertani Intézet 369

Idegsebészeti Klinika 427

Intenzív Osztály 72

Jancsó kollégiuma 144 361 456 461

Klinikák 427–429

Körintenzív 428 429

Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 427

Központi Mikrobiológiai Laboratórium

427

Oktatási Központ 38 72 498

Ortopédiai Klinika 427

Óvodája 323

Radiológiai Klinika 427

Röntgen Klinika 427

Sebészeti Klinika 369 422 427 435

Semmelweis Kollégiuma 188

Szülészeti Klinika 344 405

Traumatológiai Klinika 427

Új Klinika 361 428

Vérellátó Alközpont 72 Szegedi Öntödei Vállalat l. Szegedi Vas- és

Fémöntöde Szegedi Paprika csapata 799 Szegedi Paprikamúzeum 462

Paprika Múzeum 462 Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat 36 171

180 181 184 553 581 584 585

Paprikafeldolgozó 548 565 604 Szegedi Paprikatermelők Értékesítő Szövetkezete 618 Szegedi Patyolat és Vegytisztító Vállalat

542 544

Patyolat Vállalat 545 553 604 Szegedi Pedagógus Továbbképző Kabinet

l. Csongrád megyei Közművelődési és

Pedagógus Továbbképzési Intézet Szegedi Petőfi SE 797 802 Szegedi Piaci Kiskereskedelmi Vállalat

663

Szegedi Pincegazdaság l. Délalföldi Pincegazdaság

Szegedi Postaigazgatóság 520 522 525 530–532

Szegedi Postás Művelődési Ház 471 Postás Kultúrotthon 471 Postás Művelődési Ház 469 471 Postások Művelődési Otthona 469 721 Postásotthon 456 Tantusz Művelődési Ház 471

Szegedi Postás SE 785 794–796 798 801– 804

Szegedi r. k. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium l. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium

Szegedi r. k. Tanítóképző Intézet 306 Tanítóképző 342

Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet 478

Újszegedi Tanítóképző Intézet 336 342 460

Szegedi Rendőrkapitányság 163

Szegedi Repülőtér 87

Szegedi Római Katolikus Dugonics András Gimnázium l. Dugonics András r. k. Kegyesrendi Gimnázium

Szegedi Ruhagyár 559 569 603 Ruhagyár 160 168 182 412 604 Ruházati Ipari Nemzeti Vállalat 124

Szegedi Ruhagyár SC 801

Szegedi Ruházati Bolt Vállalat 663

Szegedi Ruházati Szövetkezet 567

Szegedi Seprűgyár 548 552 553 Ecsetgyár 546 548 604 Seprű- és Ecsetgyár 36 Seprűgyár 555 560 604 Szegedi Ecsetgyár 548

Szegedi Spartacus 789–801

Szegedi Sportorvosi Intézet 785

Szegedi Sütőipari Vállalat 149 569 585 586 604 Szegedi Községi Kenyérgyár 585

Szegedi Szabadtéri Játékok 174 451 452 457 466 511 671 683–685 690 691 717 723 724 726 733 734 743 766 770 787

Szegedi Szakszervezeti Munkás Testedző Egyesület (SZSZMTE) 802

Szegedi Szalámigyár l. Pick Szalámigyár

Szegedi Szent György Vértanú Magyar Ortodox Egyházközség 488

Szegedi Szépműves Céh 739

Szegedi Szimfonikus Zenekar 463 766 775 781


 {921} Szegedi Színház l. Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalat l. Pannónia Szőrmekikészítő és Feldolgozó Vállalat Szegedi Tanárképző Főiskola 739 780 Kamarakórusa 777 Pedagógiai Főiskola 321 373 765 773 Tanárképző Főiskola 188 364 366 367 398 773 777 Szegedi Tatarozó és Építő Vállalat l. Szegedi Magas és Mélyépítő Vállalat Szegedi Téglagyár Társulat 537 Szegedi Téli Tárlat 743 Szegedi Textil Nagykereskedelmi Vállalat

663 Szegedi Textiles SC 798 Szegedi Textilipari Technikum l. Textilipari Szakközépiskola Szegedi Textilművek 23 180 341 348 412 547 552 555 566 574 603 Pamutfonóipari Vállalat 552 Pamutnyomóipari Vállalat 559 Pamutszövő Vállalat 180 Pamutszövőipari Vállalat 552 Szegedi Textilkombinát 124 137 168 643

Textilművek 559 561 604 Szegedi Textilkombinát l. Szegedi Textil-művek Szegedi Tömegcikk Készítő Ipari Szövetkezet 569 604 Szövetkezet 567 Szegedi Törvényszék l. Szegedi Megyei

Bíróság Szegedi Tudományegyetem 151 341 347 366 367 370 422

Állam- és Jogtudományi Kar 147 163 168 360 395

Bölcsészettudományi Kar 168 396 Ókortörténeti, Régészeti és Embertani Tanszék 378 Orvostudományi Kar 398 407 408 Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 406

Fog- és Szájbeteg Klinika 413 427 Fogászati és Szájsebészeti Klinika 63 Gyógyszerésztudományi Kar 396 Természettudományi Kar 168 359 360 362 372 398 Bolyai épülete 341 342 Bolyai Intézet 368 Kibernetikai Laboratórium 368 Számítóközpont 360

Szegedi tüdőgondozó 419

Szegedi Újjáépítési Bizottság 539

Szegedi Úszó Egyesület (SZUE) 788 802 804 805

Szegedi Ünnepi Hetek 451 452 671 684 690

Szegedi Vágóhíd l. Pick Szalámigyár Szegedi Városgazdálkodási Vállalat 433

Szegedi Vadaspark 394 457 468

Szegedi Városi Pártbizottság 115 116 176

Szegedi Városi Színház l. Szegedi Nemzeti

Színház Szegedi Városi Tanács l. Szeged Városi

Tanács Szegedi Vas- és Fémipari Szövetkezet 148 151 549 567 569

Vas- és Fémipari Szövetkezet 604 Szegedi Vas- és Fémöntöde 565 569

Öntöde 566

Szegedi Öntödei Vállalat 181

Szegedi Vasöntöde 552 555 557 565

Vasöntöde 604 Szegedi Vasöntöde l. Szegedi Vas- és Fémöntöde Szegedi Vasutas Képzőművész Kör 742

Szegedi Vasutas Sport Egyesület (SZVSE) 785 787 789–791 794 795 798–806

Szegedi Vasútigazgatóság 418

Szegedi Vegyianyag Feldolgozó Vállalat 545

Szegedi Vegyi-kombinát 556

Szegedi Vendéglátó Vállalat 664

Szegedi Vígszínpad 716

Szegedi Villamosvasút Vállalat 124

Szegedi Volán 787 805 806

Szegedi Zenebarátok Kórusa 597 766

Szegedi Zenei Hetek 770

Szegedi Zenekonzervatórium 335

Szeged-Királyhalmi Földművesszövetkezet 618

Szeged-Királyhalmi Népszövetkezet 618

Szegedkörnyéki Sütőipari Vállalat 552 553

Makói Sütőipari Vállalat 552

Szentesi Sütőipari Vállalat 553

Szeged-Rendező pályaudvar 516

Szeged-Rókus Vasúti Műhely 472

Szeged-Röszke l. Röszke Szeged-Ruzsajárási Földművesszövetkezet 618

Szeged-Személypályaudvar 516

Szeged-Szatymaz l. Szatymaz Szeged-Szatymazi tábláscsoport 622 631

Szeged-Szatymazi Földművesszövetkezet 622

 {922} Szeged-Szőregi Egyetértés Tsz 650 Egyetértés Tsz 649

Szeged-Tisza pályaudvar 516

Szegedvidéki Halászati Szövetkezet l. Kossuth Halászati Termelőszövetkezet

Szegény iskolanővérek l. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek

Szegfű László (*1942) történész, főisk. tanár 371

Szeghő István, kisgazdák szervezője 197

Szeghy Endre (1989–1972) zeneszerző, népzenekutató, karnagy, főisk. tanár 308 765 776–779

Szegvár 491

Székely Béla (1906–1978) postaigazgatóság vez. 535

Székely István (1888–1954) jogász, egy. tanár 358

Székely József (1909–1979) vegyipari technikum ig., főisk. tanár 352

Székely Lajos (1922–2000) történész, egy. docens 363 366

Székely Sándor (1932–2009) egy. tanár, MSZMP városi elsőtitkár 196 217

Székely sor 32 38 75 437 446

Székelyhídy Antal (1907–1992) tisztviselő, várospolitikus, szabadságpárti járásbírósági titkár 102 109

Szekeres Ferenc (*1952) grafikus 759

Szekeres László (*1921) orvos-farmakológus, egy. tanár 397

Szekeres Mihály (1945–1994) belsőépítész 747 760

Szekeres Pál (1904–1965) könyvtáros 371

Szekeres utca 58

Szekeresné Ormos Mária l. Ormos Mária

Székesfehérvár 565

Székesfehérvári egyházmegye 376

Székesfehérvári IKARUS Vállalat 564

Szekfű Gyula (1883–1955) történész, egy. tanár 304 702

Szekfű János (1910–2005) festő 740 742

Széksósi út 604

Széksós-tó (-fürdő) 35 36 35

Szekszárd 101 699 710

Szél Anita, úszó 803

Szél János, postai hálózatszerelő 525

Szél Sándor (*1944) növénynemesítő 387 389

Szeles Sándor (1921–1994) püspökségi irodaig. 486

Szeles szobafestő család 222

Szelesi Zoltán (1920–1985) művészettörté-nész 739 745

Széll János (*1946) újszegedi szövőipari vállalat vezérig. 569

Széll Sándor (1898–1969) szabómunkás, párttitkár, vállalatig. 175

Széll Tamás (*1926) vegyész 400

Szélpál László (*1965) labdarúgó, sportújságíró 798

Szemere György (*1931) genetikus, egy. tanár 398

Szemes Mari (1932–1988) színész 719

Szénási István, Tszcs intézőbiz. tag 623

Szende Béla utca 277

Szendrei János (*1925) matematikus, főisk. tanár 375

Szendrő József (1914–1971) színész-rende-ző 724

Szent Erzsébet Gimnázium l. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Szent Erzsébet Leánygimnázium l. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Szent Erzsébet templom 478 Újszegedi templom 326

Szent Ferenc III. Rendje 478

Szent Ferenc utca 55

Szent Gellért (977 után–1046) első csanádi püspök, vértanú 480 486

Szent Gellért r. k. Iskola 305

Szent György tér 49 305

Szent György téri Községi Iskola 305

Szent Imre Kollégium 478

Szent István tér 54

Szent Johanna (Jeanne d’Arc) (1412–1431) francia nemzeti hősnő 139

Szent József Akció 478

Szent József templom 478

Szent Margit Gimnázium l. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium

Szent Margit Leánygimnázium l. Árpádházi Szent Margit Leánygimnázium

Szent Mihály-napi búcsú 466

Szent Miklós templom 478

Szent Orsolya rend l. Soproni Szent Orsolya rend

Szent Rókus templom 478

Szent Vince Egyesület 458 459

Szent Vince Egyesület Kultúrháza l. Bálint Sándor Művelődési Ház

Szent Vince rendi irgalmas nővérek l. Irgalmas Nővérek

Szent Vince missziós nővérek l. Irgalmas nővérek

Szent Vince Szeretetegyesület 478

 {923} Szentandrási Lajosné (*1939) jogász, vb-titkár 295

Szentendre 466

Szentes 106 216 378 383 520 527 532 566

Szentesi Fióklevéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Szentesi Kórház 421 426

Szentesi Sütőipari Vállalat l. Szegedkörnyéki Sütőipari Vállalat

Szent-Györgyi Albert (1893–1986) Nobeldíjas biokémikus, egy. tanár 151 220 304 357 360 366 387 389 392

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Szentháromság utca 42 55 82 129 322 341 342

Szenthe János (*1933) matematikus, egy. tanár 400

Szentmihály l. Szeged–Szentmihály

Szentmihályi Művelődési Ház 459

Szentmihályteleki út 45

Szentmihályteleki Külterületi Iskola 305

Szentpál Olga (1895–1968) mozgásművész 721

Szentpéteri István (1926–2002) jogász, egy. tanár 395

Szentpétervár (Leningrád, Petrograd, Oroszo.) 372

SZEOL AK l. Szegedi Egyetemi és Olajipari Atlétikai Klub

SZEOL–DÉLÉP SC 789 797 803

SZEOL SC l. Szegedi Egyetemi és Olajbányász Sport Club

Szép Jenő (1920–2004) matematikus, főisk. majd egy. tanár 374 375 398

Szepesi Attila (*1934) költő 698 701 702 708

Szerb templom 56 63 68

Szerdahelyi László (1910–?) hegedűművész 769

Szerdahelyi Péterné (*1950) könyvtáros 18

Szeri István (*1954) klubvezető, Volán vezérig. 473 519

Szervánszky Endre (1911–1977) zene-szerző 725

Szervezett Építőmunkások Szövetkezete l. CSOMIÉP

Szigligeti Ede (1814–1878) magyar drámaíró 719

Sziksós fürdő 684 691

Sziksós határrész 263

Szikszay Miklós (*1932) konzervgyár pénzügyi ig., vezérig. 569

Szilágyi András (1923–2002) géplakatos, vb-tag 278 295

Szilágyi János (1913–1995) vezető kocsiirányító tiszt 510

Szilárd János (*1928) orvos-pszichiáter, egy. tanár 359

Szilasi László (*1964) szerk. 703

Szilasi Zoltán 497

Szilbereky Jenő (*1917) jogtudós, egy. tanár 395

Szili Török Dezső (1897–1970) festő, tanár, ipari leányiskola ig. 740

Szilléri sugárút 42 43 79 305 467

Szilléri sugárúti Községi Iskola 305

Szimfonikus Zenekar l. Szegedi Szimfonikus Zenekar

Színházművészeti Szövetség 734

Színháztörténeti Kiállítóház 745

Szinkron Vegyesipari Szövetkezet 56

Sziráki Klára, újszegedi kendergyári dolgozó, vb-tag 277

Szirmai István (1906–1969) politikus, fő-szerkesztő, MDP KV-tag, MSZMP PB-tag, KB-titkár, Tájékoztatási Hivatal elnöke, ogy. képv. 93 97 98 105 169 177 223

Szirmai István Általános Iskola 775

Szív Ernő l. Darvasi László

Szivárvány Áruház Vállalat 664

Szívessy Lehel (1883–1944) ügyvéd 220

Szivessy Tibor (1884–1963) építész 63

Szívgárda 311

Szívós István (1920–1992) vízilabdázó, úszó, edző 803

Szívsebészeti Önálló Osztály 427

SZKT l. Szegedi Közlekedési Társaság

SZMTE l. Szegedi Munkás Testedző Egyesület

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM) 98 311

Szociáldemokrata Párt (SZDP) l. Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP)

Szocialista Brigádvezetők Klubja 469

Szojka Károly, szövetkezet-szervező 616

Szó-Kincs Társulat 461

Szokira János (*1960) görögkatolikus lelkész 487

Szokolay Sándor (*1931) zeneszerző 771

Szokrátész (Kr. e. 470–399) görög filozófus 708

Szolcsányi kalapos család 222

 {924} Szolcsányi István (1891-1964) Építőmester 221

Szolidaritás mozgalom 193

Szolnok 376 418 457 591 778

Szolnok megye 596 691

Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics (1918-2008) orosz író

Szombathely 418 452 454 457 459 523

Szomolyai Ágostonná (1904-1957) ogy. képv., FM vizsgálat vezetője 621

Szonda Éva (*1958) operaénekes 731

Szontágh Ferenc (1919-1975) szülész-nÚgyógyász, egy. tanár 359 398 428

Szopori Erika (*1963) gátfutó 790

Szórádi István (1926-1990) orvos, kórházig. 426

SZOTE Klub 364 473

Szovjet Kommunista Párt (SZKP) 134 135 138 154 636

Szovjetunió 59 65 88 124 153 154 163 177 275 276 359 514 524 547 571 572 582 589 606

SZÖG-ART Művészeti Egyesület 752

Szögi Béláné (*1939) óvodai felügyelő 324

Szögi Géza (1902-1952) nyilas ogy. képv.

Szögi István (*1949) autószerelő 185

Szögi László (*1972) evezűs 793

Szögi-féle sütöde 586

Szögi Szilveszter, gazdálkodó 633

Szőke Dezsű (*1932) Kiss F. erdészeti technikum mb. ig. 352

Szőke Győző (1899-1974) festő 472 740 742

Szőke Mihály (1897-1956) könyvtáros, múzeumig. 377 380 381

Szőke Tisza étterem 691

Szőke Tisza Hajószálló 688

Szőke falvi-Nagy Béla (1913-1998) matematikus, egy. tanár 151 243 335 366 368 369 373 384 387 395

Szőke falvi-Nagy Gyula (1887-1953) matematikus, egy. tanár 373 387

Szöllűsy György, építész 73

Szöllűsy József (*1943) hegedűművész, zenekari koncertmester 769

Szűnyi Erzsébet (*1924) zeneszerző, karvezető, zenepedagógus 730

Szőreg 1. Szeged-Szőreg

Szőregi Művelődési Ház 457

Szőregi út 50 59 87

Szövetkezeti út 604

Szövetséges Ellenőrző Bizottság 88 89 98 606

SZSZMTE l. Szegedi Szakszervezeti Munkás Testedző Egyesület

Sztálin, Joszif Visszarionovics (Dzsugas-vili) (1879–1953) SZKP-főtitkár, kor-mányfő 88 116 117 134 276 277 720

Sztálin körút l. Tisza Lajos körút

Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin (1863– 1938) orosz színész, rendező 720

SZTK gyógyszertár 434

Sztójay Döme (1883–1946) katonatiszt, politikus, miniszterelnök 520

Sztravinszkij, Igor (1882–1971) orosz származású francia, majd amerikai zeneszerző 766

Sztuhár István (*1927) postai hálózatsze-relő 525

Sztupkai Miklós (*1953) metodista lelkész 501 502

SZUE l. Szegedi Úszó Egyesület

Szukits László (1906–1970) könyvkereske-dő 615

Szunyogh Balázs (1954–1999) zeneszerző, zenepedagógus 771

Szuromi Pál (*1942) művészeti szakíró 18 745

Szűcs Árpád (*1933) festő 744 748 749 752

Szűcs György (1912–1991) futballedző 798

Szűcs-féle sütöde 585

Szűcsipari Ktsz 604

Szőts Endre, postaigazgatóság főig. 535

SZVSE l. Szegedi Vasutas Sport Egyesület

T. Kiss Tamás (*1949) népművelési szakember 746

T. Knotik Márta l. Tésik Józsefné Knotik Márta

T. Molnár Gizella l. T[őkéné] Molnár Gizella

T. Nagy Irén l. T[asnádiné] Nagy Irén

T. Renyé Anna l. T[ölgyesiné] Renyé Anna

Taar Ferenc (*1924) drámaíró, színházig. 706

Tabajd 490

Tabán utca 33 79

Táblaképfestészeti Biennálé 743 746

Tábor utca 54 457 459 604 733 744 772

Tábor utcai Képzőművész Kör 739 741 744

Tábori Nóra (1928–2005) színész 716

 {925} Takács Ferenc, kereskedő (iparengedély kelte 1937. II. 23., 1942.), FNB-tag 148

Takács Imréné (*1947) fonónű, pártbiz. titkár, ogy. képv. 187

Takács János (*1935) építészmérnök, városi fűépítész, tanácselnök-helyettes 280 294

Takács László (1938-1995) újságíró 745

Takács Máté (*1937) építészmérnök, városi fűépítész 5 45 46 54 55 294

Takács Máténé (*1940) építészmérnök 58

Takács Paula (1913-2003) operaénekes 723

Takácsné Bódis Margit (*1935) építész 76

Takaréktár utca 70

Takáts József (*1962) kritikus, szerk. 703

Tamás András (*1941) jogász 395

Tamás Attila (*1930) irodalomtörténész, egy. tanár 713

Tamási Áron (1897-1966) író 706 709

Tamási Áron Klub (TÁK) 364 473

Tamási Mihály (*1931) újságíró, CSMH fűszerk., történész 7

Támba Mihály (1925-2004) pártmunkás 629

Tanárképző Fűiskola 1. Szegedi Tanárképző Fűiskola

Táncsics Tsz 637 642 643 644 645 646 Táncsics Termelőszövetkezeti Csoport 623 624 635 Táncsics Tszcs 633 634

Tánczos Gyöngyi (*1969) evezűs 793

Tánczos László (1903-1984) politikai elítélt 123

Tandi Lajos (*1947) újságíró, szerkesztű 475 704 745

Tandori Dezsű (*1938) Költő, író, műfordító 701 702 704

Tandori Károly (1925-2005) matematikus, egy. tanár 368 387

Tanfelügyelői Hivatal 1. Szeged Városi Tanfelügyelőség

Tanítóképző 1. Szegedi r. k. Tanítóképző Intézet

Tanítóképző Fűiskola 158

Tanítóképző Gyakorló r. k. Iskola 305

Tanítónőképző Intézet 1. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Szegedi r. k. Tanítónőképző Intézete

Tanítónőképző Fűiskola 158

Tanítónőképző Gyakorló r. k. Iskola 305

Tankerületi Fűigazgatóság 313 319 321 338

Tanos Béla (1925–2008) orvos, egy. tanár 398

Tantusz Művelődési Ház l. Szegedi Postás Művelődési Ház

Tanyai Tanács 112

Tápai Antal (1902–1986) szobrász 739 740 744 745 748 749 756 757

Tápai Búcsú 466

Tápai Hagyományőrző Együttes 465

Tápai Honismereti szakkör 466

Tápai Lajos (1873–1964) festő 741 742

Tápai Népi Együttes 466

Tápai utca 79

Tápé l. Szeged–Tápé

Tápéi Háziipari Szövetkezet 567 569 604

Tápéi Művelődési Ház 457

Tápéi rét 114

Táplánszentkereszt 388

Tapolcsányi utca 535

Taraszovits Ödön (1879–1962) jogász, népbíró 109

Tari János (1911–2002) testnevelő tanár, atlétaedző 294 790

Tari János (1926–1970) művelődési oszt. vez., vb-elnökh., Szabadtéri Játékok ig. 723 726

Tarján I. Általános Iskola l. Záporkerti Általános Iskola 327

Tarján II. Általános Iskola l. Csongor téri Általános Iskola

Tarján III. Általános Iskola 327

Tarján IV. Általános Iskola l. Weöres Sándor Általános Iskola

Tarján bisztró 691

Tarján dűlő 32

Tarján széle utca 32

Tarjánváros l. Szeged–Tarjánváros

Tarjánvárosi víztorony 596

Tárkányi Imre és Fia-féle sertés orrkapocs üzem 542

Tarnai István (*1933) Ybl-díjas építészmérnök 38 56 68 72 73 76 747

Tarnai László (*1933) építészmérnök 71 72 76

Társadalom- és Természettudományi Isme-retterjesztő Társulat l. Tudományos Is-meretterjesztő Társulat (TIT)

Társastánc Tanfolyam 461

Tartósító és Húsipari Technikum l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Tas utcai gyógyszertár 434

 {926} Tasnádi József (1919–1989) kosárlabdázó, edző, bíró, MÁV főmenetirányító 510 795

Tasnádiné Nagy Irén (1932–1991) tanár, szobrász 745 748 760

TÁSZI l. Termelőszövetkezetek Áruértékesítését Szervező Iroda

Tatabánya 162

Tatai István, államvédelmi őrnagy, oszt. vez. 117 118 130

Tátra téri templom 486

Taurus Gumigyár l. Szegedi Gumigyár

Tavasz utca 448 586 587 604

Távol-Kelet 575

Tbc Gondozó Intézet l. Tüdőbeteg-gondozó Intézet

Tébesz Antalné, Kossuth Zs. egészségügyi szakközépisk. ig. 352

Technika Háza 37 71 394

Tégla Ferenc (*1947) diszkoszvető 790

Téglagyár l. Csongrád Megyei Téglagyári Egyesülés

Téglagyári Iparkörzet 26

Téglagyári Egyesülés l. Csongrád megyei Téglagyári Egyesülés

Téglás Sándor (1905–1979) postahivatal-vez. 536

Téglásy Imre (*1952) költő, könyvtáros 699

Teherfuvarozási Nemzeti Vállalat 517

Teherfuvarozó Vállalat (TEFU) 162

Tejipari Vállalat l. Csongrád Megyei Tejipari Vállalat

Tejüzem l. Csongrád Megyei Tejipari Vállalat

Tekulics Jenő (1913–1963) bőrgyógyász, bőr- és nemibeteggondozó intézet ig. 419

Telegdy Gyula (*1935) neurobiológus, egy. tanár 387

Teleki Blanka Leánykollégium 375

Teleki Géza, gr. (1911–1983) geográfus, miniszterelnök 304

Teleki Sándor (1894–1952) református lelkész 488 490

Teleki utca 405

Telemann, Georg Philipp (1681–1767) német zeneszerző 731

Téli Gazdasági Iskola 345

Telihay László (*1936) mérnök, Ikarus szegedi gyáregységének ig. 569

Tell, Vilmos, svájci függetlenség legendás alakja 805

Temesi Ferenc (*1949) író 474 698 709 710

Temesvár (Timişoara, Románia) 21 372

Temesvári körút 34 38 41 75 87 458

Templom tér 56

Térey János (*1970) író 702

Termelőszövetkezetek Áruértékesítését Szervező Iroda (TÁSZI) 653

Termelőszövetkezeti Tanács 632

Terményforgalmi Vállalat 552

Terményhivatal 659

Természettudományi Társulat l. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT)

Tésik Józsefné Knotik Márta (*1930) restaurátor 380

Textiles SE 798

Textilipari Szakközépiskola 341 352 640. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 341

640-es Textil- és Szövőipari Szakmun-kásképző Intézet 348 352 Szegedi Textilipari Technikum 341 352 Textilipari Technikum 376 Textilipari Technikum kollégiuma 344

Textilművek l. Szegedi Textilművek

Thékes István (*1945) újságíró, jogász 18

Thékes László (1913–1988) jogász, röpte-niszező 805

Thoma József (1922–2008) építész 81

Thurzó György kiscserkész csapat 492

Tihanyi József (*1923), rendőrtiszt, őr-nagy, politikai nyomozóoszt. vez. 166

Tihanyi Nándor (1914–1972) tanár, vasútforgalmi technikum és szakközépisk. ig. 352

Tildy Katalin (*1946) grafikus 750 760

Tildy Zoltán (1889–1961) köztársasági elnök 363

Tini Disco 467

Tisóczki Sándor, földművesszöv. elnök 618

Tisza 21 22 23 26 29–31 33 40–42 45 48 49 53 55 61 67 77 78 81 89 145 186 373 516 519 538 554 591 651 684 721 751 771 793 799 803 805 Atka-szigeti holtága 40 -híd 43 45 46 49 78 123 143 660 -part 32 38 41 46 49 56 61 68 67 72 78 90 248 249 339 422 456 558 720 723 741 742

-szabályozás 21 -völgy 47 186

Tisza Áruház l. Centrum Áruház

Tisza Bútoripari Vállalat 552 564

 {927} Tisza Gyöngye étterem 691

Tisza Halászati Tsz 650

Tisza Lajos körút 21 27 36 37 40 42 46 55 62 63 70 71 73 74 239 342 360 361 371 384 467 517 521 604 657 679 734 Kiskörút 38 40 49 61–63 72 73 77 247 457

Lenin körút 38 Sztálin körút 277 278 340 371

Tisza malom Rt. l. Csongrád Megyei Malomipari Vállalat

Tisza Szálló 103 104 250 688 763 770

Tisza teherpályaudvar 36 511 513

Tisza Volán 518 kézilabdacsapat 795

Tiszai Vegyi Kombinát 556

Tiszalöki Vízierőmű 66

Tisza–Maros Szög Tsz 650 653–655

Tisza–Maros szöge 46

Tisza-Marosvidéki Idegenforgalmi Bizottság 691

Tiszamelléki Járási Pártbizottság 116

Tiszamenti Erdőgazdaság 631

Tiszántúl 657

Tisza-parti Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola l. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola

Tiszaújváros 29

Tiszaszentimre 132

Tiszasziget 285 650

Tiszatáj Tsz (Tápé) 590 649 651 652 654

Tiszavidéki Egyházkerület Központja 497

Tiszavidéki Gyümölcs- és Élelmiszerkereskedelmi Kft. 658

Tisztiorvosi Szolgálat megyei Központja 76

Tóbiás György (1902–1968) festő 742

Tóbiás Klára (*1945) szobrász-, iparmű-vész 761

Tóbiás Márton Fiai-féle vas- és fémárugyár 542

Tokaji János, rostkikészítő vállalat ig. 570

Tokody Ilona (*1953) operaénekes 775

Tolbuhin sugárút l. Kálvária sugárút

Tolnai Miklós (*1940) színész 727

Tolnay Klári (1914–1998) színész 732

Tombácz Imre (1897–1982) szabómunkás, helyi politikus, MKP városi titkár, vb-elnökh., vb-elnök, vállalatig., vb-tag 159 175 216 277 278 294 301 629

Tombácz István (1917–?) vízilabdaedző 802 804

Tombácz József (*1940) gépészmérnök, kábelgyár termelési ig. 589

Tombácz vendéglő 521

Tomcsik Vilmos, ÁEH megbízott 483

Tompa Györgyné (*1940) tekéző 801

Tompa-sziget 35

Topolya sor 375

Torday Teri (*1941) színész 724

Tordy Géza (*1938) színész 723

TORNÁDÓ Gépgyártó Kft. 604

Tornai József (*1927) költő, író 702

Torontál tér 31 32 42

Tóth Ágoston (1919–1989) jogász, FNB-tag 148

Tóth Antal, várospolitikus, FKGP városi alelnök 120 121

Tóth Attila (*1949) népművelő, műv. ház ig., művészeti szakíró 12 462 745 746

Tóth Béla (1890–?) polgármester-helyettes 218

Tóth Béla (1903–1977) cipőgyár ig. 541

Tóth Béla (*1924) író, könyvtárig. 244 381–383 698 704 705

Tóth Béla, bankig. 615

Tóth Dezső (1925–1985) irodalomtörténész, MSZMP KB alosztályvezető, miniszterhelyettes 191

Tóth Erzsébet, kerékpározó 794

Tóth Imre (*1934) joghallgató, MEFESZ szervező, jogász, 142 158

Tóth Imre (1939–1997) MÁV szegedi területi ig. 516

Tóth István (*1957) történész-muzeológus 18

Tóth István, szöv. ügyvezető ig. 617 618

Tóth István, vasöntöde ig. 558

Tóth István-féle üzem 542

Tóth János (*1974) birkózó 791

Tóth József (*1940) geográfus, egy. tanár 398

Tóth József, MÁV állomásfőnök 516

Tóth József, gimnazista 162

Tóth Károly (1914–1992) stomatológus, egy. tanár 359 398 427 428

Tóth Károly (*1931) dunántúli református püspök 492

Tóth Károly (*1945) jogász, tanácstag, egy. docens 302

Tóth Katalin (*1967) könnyűbúvár 791

 {928} Tóth László (1895–1958) történész, egy. tanár, rektor, helyi politikus, FKGP városi elnök, ogy. képv. 109 119 358 364

Tóth László (1926–2003) Kenderfonó és Szövőipari Vállalat vezérig. 572

Tóth László (*1932) autószerelő kisiparos 185

Tóth László (*1934) jogász, vb-titkár 295

Tóth László (*1949) tanár, közgazdasági szakokleveles mérnök 10

Tóth László, erdészeti szakközépisk. ig. 352

Tóth Magdolna (*1953) iparművész 760

Tóth Mihályné (*1943) népművelő, Ságvári E. műv. ház ig. 464

Tóth Sándor (*1933) szobrász, főisk. tanár 744–746 748 749 756

Tóth Szilveszterné (1922–2001) mezőgazdasági munkás, Zákányszék községi tanács vb-elnök, tanácselnök 187

Tóth Valéria (*1943) szobrász 68 749 758

Tóth Zoltán József (1932–1992) református lelkész 491

Tóth-féle birtok 621

Tóth-klinika l. Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Tóthpál József (*1936) tanár, Bartók B. műv. központ ig., főisk. tanár 461 462

Totik Vilmos (*1954) matematikus, egy. tanár 400

T[őkéné] Molnár Gizella (*1958) főisk. tanár 463

Tököl 167

T[ölgyesiné] Renyé Anna (1909–1983) magánének tanár 773

Töltés utca 444

Tömörkény 641

Tömörkény István (1866–1917) író 23 379 541 698 712

Tömörkény István Gimnázium és művészeti Szakközépiskola 68 330 335 336 344 345 350 753 773 775 Állami Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnázium 310 333 335 Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnázium 306 350

Egészségügyi Szakközépiskola 344 Szegedi Képző- és Iparművészeti Szakiskola 760

Szent Erzsébet Gimnázium 335 Szent Erzsébet Leánygimnázium 128 Tömörkény gimnázium 772 781 802 Tömörkény István Gimnázium 788 Tömörkény István Művészeti Gimnázium és Ipari Szakközépiskola Képzőművészeti Tagozat 744 Zenegimnázium 335

Tömörkény István Művelődési Otthon, Ház 463 464

Tömörkény László (1895–1971) Kossuth-díjas vegyészmérnök, kendergyár főmér-nöke 541

Tömörkény utca 96

Tömpe András (1913–1971) munkás, politikus, rendőr vezérőrnagy, BM állam-bizt. oszt. vez., nagykövet, MSZMP KB oszt. vez. 97

Törköly Ferenc (1924–2006) párttitkár, MSZMP szegedi IB tag 155

Törőcsik Mari (*1935) színész 732 733

Török Ferenc (1893–1962) Kajak-Kenu Szövetség elnöke 793

Török Ferenc (1895–1978) gazdálkodó, FKGP városi alelnök 101 109 119

Török Gábor (1896–1978) gyermekgyógyász, tanszékvezető 425

Török Imre, nyugdíjas tanár 131

Török János (*1946) hosszútávfutó 790

Török János, gazdálkodó, várospolitikus, FKGP városi alelnök 120

Török József (1923–1988) népi együttes vez. 466

Török József (1925–1993) munkás, rendőr-tiszt, MSZMP Szeged városi elsőtitkár 189 216

Török Józsefné (*1930) tanár 466

Török László (1924–1990) tanár, Széchenyi I. gimn. és szakközépisk. ig. 350

Török László (1925–1999) munkás, MSZMP megyei elsőtitkár, megyei tanácselnök, megyei OTP ig. 177 280

Török Marianna (*1960) tekéző 801

Török Mihály (1896–1966) tanár, karnagy 328

Török utca 41 424 604

Török-ház 30 56 69 70

Történettudományi Társulat szegedi szervezete 139

Tőzsér Árpád (*1935) költő, író, szerk. 702

Trabalka István (*1959) népművelő, Bartók B. műv. ház ig. 460

Traknyák Brigitta (később Szalai Brigitta) postaigazgatóság vez. 525 535

Traktor utca 35 36 263

Tráser Ferenc (*1951) közgazdász, gabonaforgalmi és malomipari vállalat gazdasági főig. SZTE gazdasági főig. 569

Traub Alfrédné Bíró Aranka (1926–2008) bőrgyógyász 419

Traumatológiai Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

 {929} Trencséni (Gladics) utca 438

Trencsényi-Waldapfel Imre (1908–1970) klasszikus filológus, egy. tanár 358 387

Trényi Imre (1931–2009) kalapácsvető 790

Tripolisz (Líbia) 344

Trogmayer Ottó (*1934) régész, múzeumig. 378 379 745

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 392 393 394 451 Társadalom- és Természettudományi Is-meretterjesztő Társulat 392 Természettudományi Társulat 392

Tukats Sándor (1893–1966) főispán 218 219

Tunisz (Tunézia) 344

Tunyogi-Csapó Gimnázium 345

Turai Géza (1915–1996) középiskolai tanár 393

Turán Róbert (*1945) muzeológus, dramaturg, drámaíró 733

Túri Géza (1909–2004) tanár, tanítóképző ig., tanácsi oszt. vez. (1917–2003) 338 351

Túri Sándor (*1948) gyermekgyógyász 398

Turi Tímea (*1984) író 712

Turján Vilma (1916–1985) operaénekes 720 721

Turku (Finno.) 372 685

Turnai Lajos, MÁV szegedi területi ig. 516

Turóczki Julianna (*1925) városi főorvos 404

Tusa Erzsébet (*1928) zongoraművész 766

Tuskó Tibor (*1954) építész 84

Túzok utca 58

Tüdőbeteg-gondozó Intézet 412 419 Tbc Gondozó Intézet 419 Tüdőszűrő Állomás 419

Tüdőszűrő Állomás l. Tüdőbeteg-gondozó Intézet

Türkössy Attila (*1930) építész 73

Tüskés Tibor (1930–2009) kritikus, szerk. 706

TÜZÉP (Tüzelőszer- és Építőanyag-keres-kedelmi Vállalat) 557 673 Rókusi Tüzép telep 683

Udine (Olaszo.) 372 Udvardy Andor (*1939) biokémikus 398 Udvardy József (1911–2000) csanádi püspök, egyháztörténész 194 485 486

UEFA (Union of European Football Associations) 798

UFOSZ l. Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége

Ugi Géza (1885–1963) újszegedi plébános 459 482

Új Élet Tsz 642–647 650 652 653 655 656 Új Élet Termelőszövetkezeti Csoport (Szeged-Alsóváros) 135 626 635

Új Gimnázium l. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

Új Hungária l. Novotel Szálló

Új Klinika l. Szegedi Orvostudományi Egyetem

Új Magyar Hajnal Temploma 489

Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ) 402 612

Ujj József (*1930) karmester 165

Újlaky Károly (*1944) színész, színjátszó-kör-vez. 461

Ujlaky László, ifj. (*1942) színész 727 728

Újpesti Dózsa 792 798 799

Újrókus l. Szeged–Újrókus

Újszeged l. Szeged–Újszeged

Újszegedi Bútorlap Üzem 573

Újszegedi Földműves és Munkásszövetkezet 618

Újszegedi Gimnázium l. Csonka János Mű-szaki Szakközépiskola és Szakiskola

Újszegedi Gőzfűrész és Ládagyár l. Újsze-gedi Ládagyár

Újszegedi Gyermekkórház 418 424 425 438

Állami Gyermekmenhely 443 Állami Gyermekvédő Intézet 443 Gyermekmenhely 424 425

Újszegedi Haladás Termelőszövetkezeti Csoport l. Haladás Tsz

Újszegedi Kamarazenekar 460 771

Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Kender- és Lenszövőgyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Kenderfeldolgozó l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Kendergyár Kórusa (Tisza Dalkör) 778

Újszegedi Kendergyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Községi Iskola 305

Újszegedi Ládagyár 28 540 543 580 Ládagyár 23 32 548 555 558 604 640

 {930} Ládaipari Vállalat 555 564 Újszegedi Gőzfűrész és Ládagyár 537

Újszegedi Liget 802 Erzsébet liget 32 62 Népliget 29

Újszegedi Művelődési Otthon l. Bálint Sándor Művelődési Ház

Újszegedi Partfürdő 684 691

Újszegedi Református Missziói Egyházközség 488

Újszegedi Strand-kemping 688

Újszegedi Szabadtéri Színpad 734

Újszegedi Szövőgyár l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Szövőipari Vállalat l. Kenderfonó és Szövőipari Vállalat

Újszegedi Tanítóképző Intézet l. Szegedi r. k. Tanítóképző Intézet

Újszegedi templom l. Szent Erzsébet templom

Újszegedi Torna Club (UTC) 798 799

Újszegedi vasútállomás 521

Újszentiván 116 650

Újvidék (Novi Sad, Szerbia) 185 372

Újvidéki utca 464

Újvilág Termelőszövetkezeti Csoport (Sze-ged-Rókus) 136 629 635

Ulrich Magda, védőnő 402

Ungár Tamás (*1931) korrepetitor 165

Ungár-Mayer palota, ház 62 68

UNIVERSAL Vegyipari Szövetkezet 568 604

Urbán Ernő (1918-1974) költő, író, újságíró 719

USA l. Amerikai Egyesült Államok

Utassy József (*1941) költő, műfordító 702

UTC l. Újszegedi Torna Club

Úttörő szervezet l. Magyar Úttörők Szövetsége

Úttörő tér l. Kálvária tér

Úttörő téri gyógyszertár 434

Úttörőház l. Balázs Béla Úttörőház

Úttörőszövetség 702

Üllés 285 560 745 748

Árpád 116 Őrhajós utca 502 Üzemélelmezési Vállalat 664

Vaasa (Vasa, Finnország) 493

Vác 129

Váci egyházmegye 376

Vadas Kiss László (1924–1999) operaénekes 723

Vadaspark l. Szegedi Vadaspark

Vadász Manó (1807–1883) első szegedi királyi tanfelügyelő 303

Vadász utca 41

Vadászi András (*1932) metodista lelkész 192 501 502

Vágás István (*1930) mérnök, hidrológus 396

Vágási Kálmán (*1951) újságíró 475

Vágó Gábor (1894–1968) szobrász 742

Vágóhíd 604

Vajda György Mihály (1914–2001) irodalomtörténész, egy. tanár 396

Vajda Júlia (*1957) operaénekes 731

Vajda László (1909–1968) irodalomtörténész, főisk. tanár 139 374 375

Vajdaság 475 712 750

Vajk György (*1954) operaénekes 731

Vajtai (Waitsch) István (1895–1986) irodalomtörténész, kritikus, főisk. docens 139 308 309 310 374

Valentiny Ágoston (1888–1958) ügyvéd, politikus, polgármester, igazságügyminiszter, nemzetgyűlési képviselő 90 91 94–96 220 243 274 521

Valkony Károly (*1965) építész 76

Valkusz Pál (1929–1996) Ságvári gimn. ig. 350

Vályi Katalin (*1953) régész 379

Vám tér 31 41 604

Vámos György (*1946) koreográfus 734

Vámos Miklós (*1950) író 733

Vámossy Ferenc (*1930) Ybl-díjas építész, egy. tanár 84

Van Gogh, Vincent (1822–1885) festő 741

Vándor Ferenc, függetlenségi párt tagja 108

Vántus István (1935–1992) zeneszerző 725 727 766 767 771 773–775

VAOSZ l. Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége

Vár utca 62 473 746

Várady Zoltán (1927–1985) karmester 723

Várallyai Rezső, szalámigyár ig. 577

Varga András (1937–1995) postahivatal-vezető 536

Varga István (1904–1979) városi főorvos 402

Varga János (1924–1991) rendőrtiszt, megyei pol. nyom. oszt. vez., kerületi vb-elnök, vállalatig. 166 295

 {931} Varga József (*1941) tanár, művészeti elő-adó, Szeged Tourist ig. 746

Varga Julianna (1932–2006) orvos 419

Varga Klára (1918–2005) zenegimn. igh. 773

Varga Magdolna, Bertényi Lászlóné (1922–2001) biológus, egy. tanár 400

Varga Mátyás (1910–2002) díszlettervező, grafikus 723 733 745 750 760

Varga Mihály (*1959) építési vállalkozó 245

Varga Mihály-féle üzem 571

Vargha Róbert (1919–1995) színész 729

Várhelyi Levente, úszó 791

Várkonyi Ágnes (*1945) magasugró, gyermekgyógyász, egy. tanár 788

Várkonyi Balázs (*1949) újságíró 475

Várkonyi László (1938–1988) városi főor-vos 404

Várkonyi Tibor (*1942) belgyógyász 398

Várnagy Lajos (*1921) hegedűművész, koncertmester 769

Várnai Péter (1922–1992) zenekarvezető, zenetörténész, zenekritikus 765

Várnay Marianne (*1937) építész 63

Városellátó Szövetkezeti Vállalat 666

Városháza 733 770

Városi György (1924–2005) labdarúgó 797

Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) 778

Városi Áruátvevő Hivatal l. Szeged Városi Áruátvevő Hivatal

Városi Árvaház 443

Városi Gyermekkórház 407 421–423 425 426 Szegény Városi Gyermekkórház 425

Városi Kórház 128 406 424–426 557 566 Fertőző Osztálya 432 Urológiai Osztály 427

Városi Közellátási és Javadalmazási Hivatal 658

Városi Középiskolás Diákklub 467

Városi Közkórház 421 422 Honvédkórház 421 422

Városi Levéltár l. Csongrád Megyei Levéltár

Városi Múzeum l. Móra Ferenc Múzeum

Városi Rendelőintézet 406 411 416 417 419

Városi Sportcsarnok 31 38 781

Városi Színház l. Szegedi Nemzeti Színház

Városi Televízió Stúdió 476

Városi-Községi Vendéglátó Vállalat 664

Várostanya l. Ásotthalom

Várostanyai Külterületi Iskola 305

Varró Vince (*1921) belgyógyász, egy. tanár 398 428

Varsó (Warsawa, Lengyelo.) 767

Vas József (1940–2000) Gábor D. gimn. és szakközépisk. ig. 352

Vas megye 113 116 166

Vas (Weinberger) Zoltán (1903–1983) író, újságíró, politikus, MDP KV-, PB-tag, OTH-elnök, nemzet- és ogy. képv. 87 92 95

Vas- és Fémipari Szövetkezet l. Szegedi Vas- és Fémipari Szövetkezet

Vásárhely l. Hódmezővásárhely

Vásárhelyi Pál utca 24 42 43 604

Vásárhelyi sugárút l. József Attila sugárút

Vasari, Giorgio (1511–1574) olasz grafikus, festő, építész, mÚgyűjtő és művészeti író 756

Vásári Mónika (*1962) színész 732

Vásártér 466

Vásáry István (1887–1955) politikus, pénzügyminiszter, nemzet- és ogy. képv., háznagy M. Szabadság Párt társelnök 104

Vasas Izzó 799

Vasas Szent Péter utca 417 Zöld Sándor utca 417

Vaskapu utca 277 278

Vasöntöde l. Szegedi Vas- és Fémöntöde

Vass Béla (1900–1981) várospolitikus, FKGP városi titkár 109

Vass István (*1933) labdarúgó 797

Vass Jenő és Társai-féle rum és likőrgyár 542

Vastagh Ágota (*1968) evezős 793

Vastagh Pál (*1946) jogász, politikus 197

Vasutas Képzőművész Kör 472

Vasutas Művelődési Otthon l. Vasutasok Szakszervezete Petőfi Sándor Művelődé-si Ház

Vasutas óvoda 322

Vasutas Szakszervezet Szeged Állomás Üzemi Bizottsága 472

Vasutas-könyvtár 473

Vasutasok és Hajósok Országos Szabad Szakszervezete 472

Vasutasok Szabad Szakszervezete 508

Vasutasok Szakszervezete Petőfi Sándor Művelődési Ház 472 Alsóvárosi Egyházközség kultúrháza 472 Vasutas Művelődési Otthon 456

 {932} Vasútforgalmi Technikum l. Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola

Vasúti híd 422

Vasúti Politikai Osztály 510

Vasvári Miklós (1913–1999) motorcsónak versenyző 799

Vasvári Pál Szakközépiskola 340 Állami Kereskedelmi Leányiskola 340 Közgazdasági Gimnázium 340 Közgazdasági Szakközépiskola 340 Közgazdasági Technikum 340 Női Felsőkereskedelmi Iskola 340

Vasvári Vilmos (1929–2006) hadnagy, katonatiszt, POFOSZ országos elnök 152

Vasváry Ödön (1888–1977) református lelkész 382

Vaszócsik Győző, főmezőgazdász 652

Vaszy Viktor (1903–1979) karmester, színházig. 244 452 716–720 722 723 725– 727 729 730 735 763–767 769 771 780

Vatikán 483 485

Vatikáni Zsinat, II. 485

Vecsernyés Imre l. Dlusztus Imre

Vedres István Építőipari Szakközépiskola 245 331–333 340 352 Építőipari Fiú Középiskola 340 352 Építőipari Gimnázium 332 352 Építőipari Technikum 340 352 788

Vedres utca 42 432

Vega Carpio, Félix Lope de (1562–1635) spanyol író 719

Végh Joachim (1921–1980) forr. biz. elnökhelyettes, tanár, történész 374

Végh Károly (1887–?) szegedi postaigazgatóság főig. 535

Vegyesipari Javító Vállalat 546

Vegyipari Középiskola l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szak-munkásképző Intézet

Vegyipari Technikum l. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szak-munkásképző Intézet

Vekerdi László (1924–2009) művelődéstör-ténész 701 702

Vén Imre, méhtenyésztők termelő és érté-kesítő szöv. elnök 618

Vendéglátóipari Szakközépiskola (Hódme-zővásárhely) 675

Vendéglátóipari Tröszt 664

Venetianer Pál (*1935) biológus, SZBK Biokémiai Intézet ig. 387 390 391

Ventilla Sándor (1913–1980) tanár 319

Vér György, értékesítő és beszerző szövetkezet elnöke 618

Véradó Állomás 435 436 Vérellátó Szolgálat 435 436 Vértranszfúziós Állomás 435 436

Verdi, Giuseppe (1813–1901) olasz zene-szerző 718 723 727 729 730 766 768 774

Vérellátó Szolgálat l. Véradó Állomás

Veres Mihály (1937–1997) festő 744 748– 750 752

Veres Péter (1897–1970) író, politikus 304 615

Vereska András (1914–2004) MDP városi titkár, vb-tag, kerületi vb-elnök 139 155 278 295

Veress Iván (*1931) vízilabda edző 803

Veress Miklós (*1942) költő 698 701 708

Verseny utca 82

Versényi Ida (1921–1992) rendező 720 723 726

Vértó 51 80 81

Vértói út 447

Vértranszfúziós Szolgálat l. Véradó Állomás

Vesmás Péter (*1953) építész 76

Veszelka Attila (*1955) költő, író 712

Veszprém 207

Veszprém megye 150

Veszprémi egyházmegye 376 482

Veszprémi Városi Vegyeskar 781

Vésztő 489

Vetró János (1911–1989) orvos, szegedi közegészségügyi állomás vez. 430

Vian, Boris (1920–1959) francia író, költő, színész, kritikus, mérnök, feltaláló 733

Vicsay Lajos (1908–1967) polgári isk. tanár 308

Vida Csaba, úszóedző 803

Vida János, tekéző 801

Vida Józsefné (*1943) népművelő, Juhász Gy. műv. ház ig. 470

Vidács Györgyné (*1956) tekéző 801

Vidakovits Kamilló (1879–1967) sebész, egy. tanár 355

Vidéki Taxi Egyesület 517

Vidia Kereskedelmi Vállalat 670

Vidra utca 419

Vigh Illés (*1927) katonatiszt, őrnagy, helyőrségparancsnok 152 159

Vígh Istvánné (Ádok Viktória) (1906– 1999) munkás, ogy. képv. 105 121

Vígszínház 717

Viharsarok 705

Vihogyec, P. A., szovjet katonatiszt 95

Vikor Anikó (*1953) asztaliteniszező 789

 {933} Vikor Sebestyén (*1926) asztaliteniszező 789

Vikorné Nagy Amália (*1929) asztaliteni-szező 789

Viktima Nővérek 438

Világ Ifjúsági Találkozó (VIT) 466

Világ Vadvédelmi Alap 757

Villa Emőke, tornász 802

Villám György (*1939) birkózó 791

Villány 507

Vincze András (1914–1987) festő, grafikus 740 748 758 759

Vincze Antal (1911–1980) vb-tag, vb-elnökh., kerületi vb-elnök 278 294 295 301

Vincze (Wéber) Zoltán (1926–1982) rend-őrtiszt 166

Vinczi Károlyné (*1925) mb. levéltárig. 383

Vinkler Elemér (1909–1996) farmakológus, egy. tanár 397

Vinkler László (1912–1980) festő, grafikus, művészeti író 244 739–741 743– 745 748–752 755 758 761

Vinkler-Stefániai Edit l. Stefániai Edit

Vinkó József (*1951) dramaturg 730

Vinkovits István (*1929) Ybl-díjas építész 53

Viola György (?–1970) városi tiszti főor-vos 401 402 429

Virágh István, FKGP városi alelnök 109

Virágh Pál (?–1990) építész 64

Virágh-cukrászda 62

Visi József (1911–1988) gimnáziumi tanár 310

Visinszky József (1901–?) postaigazgatóság vez. 522 535

Viszt Józsefné (*1923) társastánc tanár 459

Vitamin Szegedi Paprikaértékesítő Kft. 658

Vitéz utca 41 55

Vivaldi, Antonio (1678–1741) olasz zene-szerző, hegedűművész 764

Vízitelep 805

Vízügyi SE 793

Vlasics Károly (1882–1968) festő 739–741 744 748

Vojszko, szerb partizán 89

VOLÁN Klub 473

VOLÁN társaság 517 518

VOLÁN Utazási Iroda 686

Volenszki Imréné (*1948), tanácstag, óvó-nő, üzletvezető 302

Vörös Csillag mozi l. Korzó mozi

Vörös Csillag Termelőszövetkezeti Csoport (Királyhalom) 625

Vörös Hadsereg 88 89 93 154 429 540 605 606

Vörös József, orvostanhallgató 142

Vörös László (1934–2005) irodalomtörténész, kritikus, Tiszatáj szerk., egy. docens 191 195 196 700 701 713

Vörös Lobogó SE 798 802

Vörös Október Termelőszövetkezeti Csoport (Alsóközpont) 625

Vörös Őrség 216

Vörös-féle pékség 586

Vöröskereszt l. Magyar Vöröskereszt

Vörösmarty Mihály (1800–1955) költő, drámaíró 710 718 725 728

Vörösmarty utca 456 461 468

Wágner Adolf (1873–1961) szatymazi gazda, gimn. tanár 610

Wagner nagykereskedő család 222

Wagner [Vági] Ernő (1893–1951) vaske-reskedő 221

Wagner Jenő (1897–1958) vaskereskedő 221

Wagner, Richard (1803–1883) német zene-szerző 718 723 764

Wagner Richárd (1905–1972) klimatoló-gus, egy. tanár 400

Waldmann József (1912–1983) népművelő, főisk. tanár 466

Waltner Károly (1894–1981) gyermekgyógyász, egy. tanár 151 366 428 438

Waltner Károly Otthon 438

Weil Frigyes (1904–?) kendergyár igh. 100

Weiner Alapítvány 776

Weiner Leó (1885–1960) zeneszerző, zenepedagógus 776

Weiner Sennyey Tibor (*1981) költő 712

Weiss Manfréd (1857–1922) gyáros 578

Weiss Manfréd Művek 538 540 578 Weissman cég 578

Weiss, Peter (1916–1982) német író 728

Weissman cég l. Weiss Manfréd Művek

Weninger Richard (*1934) hárfaművész, karmester, zeneművészeti főisk. ig. 775 776

Weöres Sándor (1913–1989) költő, műfor-dító, drámaíró 713

Weöres Sándor Általános Iskola 327 Tarján IV. Általános Iskola 327

 {934} Werbőczy István (1460 k.–1541) jogász,

nádor 362 363 Wesselényi Népfőiskola 393 Wilde, Oscar Fingall O’Flahertie (1845– 1900) angol író 723 Williams, Tennessee (1911–1983) amerikai

drámaíró 725 Winter-féle kefegyár 412 543

Kefegyár 23 Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885–1939)

lengyel drámaíró, író, filozófus 728 733 Wittman Tibor (1923–1972) történész,

egy. tanár 396 Witz Béla (1898–1961) püspöki helynök484

Wolf-féle sütöde 586

Wolford Antal (1922–1995), szakmunkás-képző intézet ig. 211 Wollemann Mária (*1923) biokémikus390

Würtz Ádám (1927–1994) grafikus, festő 703

Zágráb utca 528

Záhony 344

Zajcsenko, orosz alezredes, városparancsnok helyettes 88

Zákány Ildikó (*1956) építész 84

Zákány utca 604

Zákányszék Lengyelkápolna 112 113 130 523 625

Zala megye 113

Zalaegerszeg 730

Zalán Tibor (*1954) költő, író 699 701 702 709

Zallár Andor (1928–2006) könyvtáros, könyvtárig., labdarúgó 371 797

Zám Tibor (1929–1984) író 704

Zámbó Károlyné, tanítónő 313

Zápori Dezső (1897–1968) orvos 175 418

Záporkerti Általános Iskola 327 Tarján I. 327

Zarnóczai Gizella (*1954) balett-táncos 734

Zászló utca 457 459

Zelei Dezső (1912–1993) postamester 525

Zeneakadémia l. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Zenebarátok Kórusa 459 473 766 768

Zenegimnázium l. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Zenei Világnap 461

Zenekonzervatórium l. Liszt Ferenc Zene-művészeti Főiskola

Zeneművészek Szövetsége 770

Zeneművészeti Főiskola l. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Zeneművészeti Szakiskola l. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Zenés Színház 729 767

Zentai Károly (1909–1997) pedagógus, szociális felügyelő 402 441

Zikker, Jan l. Cikker, Ján

Zilahy Lajos (1891–1974) író 717

Zlatarov Sztojcso (1913–1989) bőrgyó-gyász 419

Zobay Pál, jogász, ügyészségi elnök 401

Zoltánfy István (1944–1988) festő 744 745 748 749 754

Zombori István (*1949) történész, múzeumig. 379

Zombori János (1911–1995) MDP városi titkár, a szegedi függetlenségi népfront elnöke, vb-tag 116 117 138 275 277

Zombori László (*1937) festő 744 745 746 748 753

Zöld Sándor (1913–1951) orvos, politikus, MDP KV, PB-tag, nemzet- és ogy. képv., belügyminiszter 105 107 116 121

Zöld Sándor utca l. Vasas Szent Péter utca

Zöldért Vállalat 666 682

Zrínyi Cserkészcsapat 721

Zrínyi Ilona Általános Iskola 676

Zucker Hilda (1908–1967) zeneisk. ig. 772

Zucker István (1949–1983) rabbi 495

Zsámbéki László (1911–2001) Dugonics gimn. mb. ig. 332 350

Zsámbokréti sor 604

Zsedényi István (1913–1986) testnevelő tanár, atléta edző 211 790

Zsidó Pártfogó Iroda 494

Zsinagóga 495

Zsiradék- és Húshivatal 659

Zsivin család 222

Zsoldos Ferenc (*1927) biológus, egy. tanár 400

Zsombó 263 285 393

Zsótér utca 604

Zsótér-kúria 30

Zsuráfszki Zoltán (*1956) koreográfus 3

 

 

   
Előző fejezet Előző fejezet