Előző fejezet Következő fejezet

Régi mondások az időjárásról

 

Január havára: Szép januárius jó esztendőt hoz. Hajnalpír januárban: sok zivatar nyáron. - Hogyha szépen fénylik Vince (22), Megtelik borral a pince. Gabonával a pajta s csür, Mihály így jó, édes bort szűr. Pálfordulása (25) ha tiszta, Bőven terem mező, puszta. Ha pedig havas, vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves.

Február havára: Ha Gyertyaszentelő napján (2) süt a nap s meleg van, a medve barlangjában marad, mert még tartós hideg lesz; ha havazik, úgy megrázkódik s künn marad, mert nem fél tovább a téltől. Ha februárban a szúnyogok hegedülnek, márciusban elhallgatnak. Ha jeget talál Mátyás, Töri s rajta likat ás, Ha pedig ép nem talál, Mátyás biz jeget csinál. - Ha üszögös Péter (22) és Mátyás (14) hideget hoz, úgy az negyven napig tart. Febr. végén az északi szelek az esztendőre áldást jelentenek.

Március havára: A márciusi hó ártalmas. Mennyi harmat husvét előtt. annyi fagy lesz husvét után. Ha villámlik és dörög márciusban, majd havazik májusban. Gergely napja (12) ritka hajó, Hideg, szeles, sokszor van hó. Sándor, József, Benedek (18,19, 20) Jönnek a jó melegek. - Amennyi eső esik márciusban, annyi zivatar lesz száz nap mulva.

Április havára: Áprilisi égdörgés jó és hasznos időt jelent. Ha április nedves, a gazda bőséget várhat. Ha Tibor napján (14) a rét még nem zöld, a gazda nem sokat remélhet. Amennyi ideig szólnak a békák Szt. Márk napja előtt (25), annyi ideig hallgatnak azután. Ha Szent Márk napján a fülemile hallgat, változó tavaszt jelent, ha énekel, jó tavaszt hirdet. Ha a Szentgyörgyvirág bőven terem: bőségre, ha nem terem: drágaságra mutat. - Ha Szent György a vetésben varjakat lát, az aratás későn és rossz lesz.

Május havára: Hűvös május: sok szalma, sok széna; száraz május: száraz esztendő. A májusi zivatar örömöt hoz gazdának, ha május nedves, június száraz lesz. Pongrácnapi (12) eső a mezőnek jó, a szőlőnek ártalmas. Ha Orbán napja (25) tiszta -jó édes bor, ha esős - savanyú lesz Pongrác, Szervác, Bonifác (12,13,14) fagyos szentek gyanánt élnek a köztudatban: ugyancsak félve gondolunk még Orbánra (25) is.

Június havára: Ha június nedves és meleg, akkor a gazda nem marad szegény. Ha Medárdus napján (8) esik, - 40 napig esik. ha Keresztelő Szent János nap (24) előtt a kakuk jókor elkezdi a szólást, olcsó lesz a gabona, ha utána később kezdi, drága lesz. Keresztelő Szt. János nap előtt ha esik, 4 napig esik.

Július havára: Ha a hangyák nagy halmot hordanak, hideg esztendőt várj. Ha Sarlós Boldog Asszony napján (2) esik az eső, sokáig tart, vagy 40 napig. Ha Margit napján (13) esik, hasonlóképen. Mária Magdolna napján (22) ha tiszta, -jó, ha esős - ártalmas. Ha Szt. Jakab (25) éjszakája tiszta, bőség lesz a kertekben.

Augusztus havára: Augusztusban sok harmat jó időt jelent. Augusztusban az északi szelek állandó időt hoznak. Minél több az eső e hónapban, annál kevesebb lesz a bor. Ha Lőrinc napja (10) szép - szép ősz lesz. Amilyen Bertalan napján (24) az idő, olyan lesz az egész ősz. Ha Szent János fejvétele napján (29) igen esős, ártalmas lesz a kerteknek.

Szeptember havára: A szeptemberi eső a gazda öröme. Meleg őszre, hosszú tél következik. Ha Egyed napján (1) szép az idő, - utána 4 napig jó idő lesz, és ha az ég dörög ezen a napon -jövő esztendőre bőséget várhatni. Ha Máté evangélista napján (21) szép az idő - ez tartós és a jövő esztendőre sok gyümölcs terem. Ha Szt. Mihály napján (29) az ég dörög, -jó őszt, de nagy telet várhatni. Ha sok makk lesz ekkorra, sok hó lesz karácsony előtt. Ha a gólyák, fecskék, vadludak, darvak hamar elmennek, - hamar beköszönt a hideg.

Október havára: Meleg október hideg februárt hoz; októberi fagy és szél enyhe januárt és februárt teremt. Ha a fák levelei soká hullnak, - nagy telet, ha hamar hullanak, hamar hideget és a jövő esztendőre bőséget jelentenek. Ha sok levél marad a fákon - sok hernyó lesz jövőre. Midőn eljön Simon Judás (28), Didereg, fázik a gatyás.

November havára: Ha Mindszentek napja (1) telet hoz, úgy Mártonra (11) nyár lesz. Mindszentek napján vágj le a cserfáról egy ágat, ha száraz belül - kemény tél; ha nedves, - nedves tél lesz. ha ez a nap nedves, - lágy telet; ha tiszta - erős, havas telet mutat. Ha a Márton (11) ludja mellcsontja veres - nagy hideg; ha fehér - sok hó; ha fekete - esős ősz és háborgó rút tél lesz. Amilyen az idő Erzsébet (19) és Katalin (25) napján, - olyan lesz karácsony havában. Ha Márton hideggel jő, jó, ha hamarosan hó esik. Márton és András (30) jobb szárazon, mint nedvesen.

December havára: Ha december hideg hóval, sok gabona lesz tavasszal; december változó és enyhe, az egész tél lesz nagyon gyenge. Mennydörgés e hónapban sok későbbi hideget jelent. Midőn karácsony hava zöld, Husvét napján havas a föld. Karácsony éjszakáján ha esik földre hó, Ez reménységet ad, hogy lélszen minden jó. Ha Szilveszter éjszakáján az eső esik, reggel pedig a nap fénylik - nincs reménység a termésben, de ha éjszakája és napja egyenlő, akkor Szilveszter jól végezte nekünk az időt s Várhatunk utána boldog jó esztendőt.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet