Előző fejezet Következő fejezet

A szőlősgazda munkanaptára

 

Január - február

Szőlőben. Ha az időjárás megengedi, egész télen forgathatunk a telepítéshez és kihordhatjuk a trágyát a szőlősorok végébe. Fagymentes napokon hordjuk a tárgyát a sorokba, teregessük el és mindjárt takarjuk be. Dyenkor végezhetjük az utak, vízlevezetők, iszapfogók, támfalak rendbehozását, javítását is.

Most szerezzük be a szőlőkarót, vagy ha van karónak alkalmas fa, készítsük el a karókat. A karókat tartósítsuk (impregnáljuk).

Szerezzük be a permetező-, porozógépekhez, valamint a lókapákhoz a szükséges alkatrészeket, a hibás gépeket javítsuk ki. A kézi eszközöket és szerszámokat, valamint a permetes edényeket nézzük át; amit lehet, javítsunk meg. A használhatatlanok helyett készítsünk, vagy vegyünk újat, mert rossz szerszámmal nehéz jó munkát végezni.

A szőlőoltványkészítéshez hozzuk rendbe az előhajtatóládákat, gondoskodjunk az előhajtatáshoz szükséges anyagokról (moha, fűrészpor, faszénpor stb.). A vermelőben nézzük meg, nincs-e valami baj az elvermelt vesszők közül. Február végén szedjük le az anyatelepről az alanyvesszőket.

Ha az időjárás alkalmas, melegebb fekvésekben február végén megkezdhetjük a nyitást.

Pincében. A későn szüretelt és nehezebb borok első fejtését januárban végezzük el. A borokat kéthetenként töltögessük fel, az üres hordókat négyhetenként kénezzük és törölgessük. A törkölyt és a seprőt főzzük ki pálinkának.

 

Március

Szőlőben. A szőlőt mindenütt ki kell nyitni. Nyitás előtt szórjuk el a nitrogén műtrágyát. Vizsgáljuk meg, hogyan teleltek a rügyek. Nyitás után azonnal kezdjük meg a metszést. Az őszről elmaradt szénkénegezést - ahol szükséges - végezzük el. Pótoljuk a tőkehiányokat - homokon bújtással, döntéssel, gyökeres vesszővel; oltványszőlőben gyökeres alanyvesszővel, oltvánnyal, zöldoltványok ledöntésével. Szaporításra vesszőt szedhetünk, ha a rügyek egészségesek. Kezdjük meg a sima vesszők iskolázását. Március végén megkezdhetjük az előhajtatott és sározott oltványok készítését.

A forgatott földet egyengessük el telepítéshez. Végezzük el a területbeosztást és telepítsük el az ültetésre előkészített szaporítóanyagokat.

Pincében. Borok töltögetése, üres hordók kénezése és törölgetése.

 

Április

Szőlőben. A metszést fejezzük be, mire a rügyek duzzadni kezdenek. A venyigét hordjuk ki, a karókat igazítsuk helyre és a hiányzókat pótoljuk. Fektessük le a porbujtásokat, kössük a karóhoz vagy rendes helyükre a szálvesszőket. Folytassuk a tőkehiányok pótlását.

Április végén megkezdjük a kapálást.

Ahol megállapítjuk a szőlőiloncahernyók megjelenését, a tőkéket rűgyfakadás előtt sárgaméreggel áztatásszerűen permetezzük meg. Készüljünk fel a tavaszi kései fagyok elleni védelemre. Ilyenkor léphet fel a kendermag-bogár és a vincellérbogár is.

Szerezzük be a szükséges növényvédőszereket - rézgálicot, meszet, rézmészport, kénport stb. - és a kötőanyagot (rafiát).

Áprilisban fejezzük be a tavaszi telepítést, az oltványok és a sima vesszők iskolázását.

A hajtatóládákat száraz helyen raktározzuk.

Pincében. Borok töltögetése, üres hordók kénezése és törölgetése.

 

Május

Szőlőben. A hónap elején befejezzük az első kapálást, és a hónap végén, ha szükséges, sarabolunk (horolunk). Amint a fürtök látszanak, itt van az ideje a hajtásválogatásnak. Végezzük el a szőlő aggatását, vagyis első kötözését is.

Május végén megkezdhetjük oltványszőlőkben a tőkehiányok pótlására a zöldoltványok készítését.

Amint a hajtások az arasznyi hosszúságot elérték, peronoszpóra ellen permetezzük meg a szőlőt. A hónap végén - ha szükséges - másodszor permetezzünk. Éber szemmel járjunk szőlőben; ha peronoszpóra-olajfoltot, szőlőorbancot, szőlőmolyt, szőlőiloncát stb. találunk, a szükségeshez képest azonnal védekezzünk.

Pincében. Most van az ideje a borok második fejtésének. A levegő felmelegedésével számíthatunk az édes borok utóerjedésére és a borok térfogatának növekedésére. Ezért rendszerint töltögetni nem kell, hanem melegebb pincében sok helyen bort kell kivenni a hordóból, nehogy túlcsorduljon. Az üres hordókat renszeresen kénezzük és törölgetjük.

 

Június

Szőlőben. Annyiszor lókapálunk vagy sarabolunk, hogy a szőlő talaja mindig gyommentes és felülete porhanyós, laza legyen. A szőlő hajtásait ne engedjük szétterülni, a szükséghez képest kössük fel és hónaljazzuk, a gyalogszőlőket csonkázzuk. Tőkehiányok pótlására folytatjuk a zöldoltások készítését.

A peronoszpóra júniusi fertőzésével okozhatja a legnagyobb kárt, ezért gondosan figyeljük megjelenését.

A lombot permetezéssel, a fürtöt ezenfelül még porozással is védjük. Ahol a peronoszpóra a fürtöt is megtámadta, végezzünk külön fürtpermetezést. Június elején szokott fellépni a lisztharmat; ahol észleljük, rézkénporos vagy kénporos porozással védekezzünk, vagy Thiovittal permetezzünk.

Oltványiskolánkban harmatgyökerezzünk. Ha száraz az időjárás, a gyökereztető iskolákat megöntözzük.

Picnében. Borok töltögetése, üres hordók kénezése és törölgetése.

 

Július

Szőlőben. A talajt továbbra is gyommentesen és porhanyós állapotban tartjuk. Végezzük a szőlő kötözését, hónaljazását és ápoljuk a megeredt zöldhajtásokat. Ahol szükséges, megkezdjük a csonkázást (tetejezést).

Folytatjuk a peronoszpóra és - ahol szükséges - a lisztharmat elleni védekezést. A molyok második nemzedéke ellen a hónap közepén kezdhetjük meg a védekezést.

A hónap végén megkezdhetjük az igen korai fajták (Csabagyöngye, Irsay Olivér stb.) szedését.

Száraz időben a gyökereztető iskolákat öntözzük. A bakhátakat fokozatosan lebontjuk.

Pincében. Borok töltögetése, üres hordók kénezése és törölgetése.

 

Augusztus

Szőlőben. A nyári szőlőmunkák befejezése: utoljára igazgatjuk, hónaljazzuk, kötözzük és csonkázzuk (tetejezzük) a szőlőt. A földre lógó fürtöket felkötjük. Érés alá kapáljuk a szőlőt. Ahol szükséges, még egyszer megpermetezzük a termő szőlőt.

Az új telepítésű szőlők, gyökereztető iskolák és zöldoltványok ápolását, permetezését egész hónapban folytatjuk. Ahol szaporításra vesszőt akarunk szedni, megkezdjük a szőlő szelektálását (vagyis az idegen és rosszul termő tőkék megjelölését).

A korai fajtákat - amint megértek - szedjük, és a felesleget a piacra visszük.

Pincében. Megkezdjük a szüreti előkészületeket. Rendbehozzuk és kijavítjuk a sajtókat, kádakat, hordókat és egyéb felszereléseket és eszközöket.

Kimeszeljük a présházat, borházat, pincerészt. Tovább folytatjuk a borok töltögetését, az üres hordók kénezését és törölgetését.

 

Szeptember

Szőlőben. A szelektálást tovább folytatjuk. Az érett csemegeszőlőt leszedjük és piacra visszük. Amikor a korábbi érésű borszőlőfajták teljesen megértek, megkezdjük a szüretet. Az egészséges kékszőlőből készítsünk vörös bort. A szőlőbehordáshoz tiszta edényeket használjunk és a leszedett szőlőt azonnal sajtoljuk ki. Mérjük meg a must cukorfokát, hogy tudjuk, milyen minőségű borra számíthatunk.

Pincében. Közvetlenül a szüret előtt minden edényt, eszközt alaposan súroljunk meg és a feldolgzás alatt mindig a legnagyobb tisztaságra törekedjünk. Az egészséges bor előfeltétele a tisztaság.

Végezzük el a borok harmadik fejtését. A borokat töltögessük fel, az üres hordókat kénezzük meg és törölgessük le.

 

Október

Szőlőben. Most van a szüret főidénye. Minőségi borvidéken hagyjuk a szőlőt túlérni, hogy minél kiválóbb minőségű legyen a termés. Téli eltartásra kellő elővigyázattal szedjük meg a szőlőt. A törkölyt gondosan tegyük el pálinkafőzésre. Nem immunis talajon európai fajtával saját gyökerén telepített szőlőben, szüret után esedékes a szénkénegezés.

Pincében. Figyeljük az erjedés helyes lefolyását. Vigyázzunk, hogy a zajos erjedésnél (forrásnál) a mérges mustgázok ne okozhassanak szerencsétlenséget. A zajos erjedés befejeződése után a hordókat töltögessük fel, de még ne töltsük egészen tele a hordókat, számítsunk az utóerjedésre is.

A szüret befejezése után a szüreti felszerelést tisztogassuk meg és úgy rakjuk el jövőre.

Az óborok töltögetését és az üres hordók kénezését, törölgetését tovább folytatjuk.

 

November

Szőlőben. Mindenütt végezzük el a tőkehiányok pótlását. A gödröket most ássuk ki a tavaszi pótláshoz is. A szőlőket befedjük és megkezdjük szaporítás céljára a szőlővesszők szedését. Ahol trágyázni akarunk, fedés után mélyítsük ki a szőlősorokat. Az istállótrágyát, a szuperfoszfát műtrágyát most dolgozzuk be a talajba, kötött talajon a kálium műtrágyát is. A meggyökeresedett bujtásokat vágjuk le a tőkéről.

A gyökereztető iskolát szedjük fel és a gyökeres oltványokat, vesszőket alaposan válogassuk át. Amit ősszel nem használunk fel, télire gondosan vermeljük el. Ugyancsak vermeljük el a szedett sima vesszőt is. Most végezzük az öreg szőlők kivágását és új telepítésekhez a forgatást.

Pincében. A zajos erjedés befejeződése után a borokat töltsük fel, ha utóerjedésben van még, néhány ujjnyi hiányt hagyunk. Az erjedés befejezése után a borokat nem szabad darabban tartani. A kiürült hordókat alaposan mossuk ki vízzel, és kicsepegés után kénezzük. Az üres hordók kénezését és törölgetését is végezzük el.

 

December

Szőlőben. Folytatjuk a telepítésekhez a forgatást, termő szőlőben a trágyakihordást és a trágyázást. Fagymentes napokon végezhetjük az utak, vízlevezetők, iszapfogók, támfalak stb. javítását.

Pincében. Megkezdjük a borok első fejtését. A seprőt kipréseljük vagy pálinkának kifőzzük. Megkezdhetjük a törköly kifőzését is.

A borok töltögetését, az üres hordók kénezését és törölgetését rendszeresen végezzük. Ahol szükséges, a pince levegőjének tisztítása végett a pincét kén elégetésével a tél folyamán havonta vagy szükség szerint fertőtlenítsük.

 

Boér Lászlóné festménye

 

  
Előző fejezet Következő fejezet