Előző fejezet Következő fejezet

Ki lehet egyéni vállalkozó?

 

Ahhoz, hogy valaki vállalkozó lehessen, vállalkozói igazolványra van szüksége, amelyet a bejelentés időpontjában a Polgármesteri Hivatal záradékkal lát el.

Azonban ahhoz, hogy a bejelentést záradékolni lehessen, a vállalkozónak be kell szerezni és be kell mutatni az erkölcsi bizonyítványát, és 300,- Ft értékű illetékbélyeget, melyet a vállalkozói igazolvány megfelelő oldalára kell ragasztani. A Polgármesteri Hivatalban a bejelentésnek csak akkor lehet eleget tenni, ha az egyéni vállalkozó tevékenységét a tevékenység folytatására irányadó jogszabály előírásai szerint végzi. Ha a tevékenység folytatását a jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, csak ennek birtokában kezdheti meg és folytathatja. Képesítéshez kötött tevékenységet a vállalkozó akkor folytathat, ha megfelel a képesítési követelményeknek, vagy szakképesítéssel rendelkező alkalmazottja, vagy segítő családtagja van. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, foglalkoztathat alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és szakmunkástanulót. Segítő családtagként foglalkoztatható: a vállalkozó közeli hozzátartozója, a vállalkozó élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságban rokona, testvérének házastársa.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával korlátlanul felel.

Köteles a vállalkozó az üzletét, telephelyét cégtáblával megjelölni, melyen fel kell tüntetni nevét, székhelyét és a tevékenységét.

A vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenységet a vállalkozó bármely időpontban bővítheti, abban az esetben is, ha külön engedélyköteles a bővíteni kívánt tevékenység. A meghatározott hatósági engedélyeket be kell szerezni és be kell mutatni.

Olyan vállalkozásnál, ahol a külön jogszabály telephelyengedély megszerzéséhez köti a tevékenység megkezdését, telephely- engedélyezési eljárás lefolytatását kell kérni a Polgármesteri Hivataltól.

A kérelemre 300,- Ft értékű illetékbélyeget kell ragasztani, ezt követően kerül sor a helyszíni szemle megtartására, majd a telephelyengedély kiadására.

A vállalkozó a tevékenységéről lemondhat, vállalkozói igazolványát visszaadhatja, tevékenységét megszüntetheti. Azonban előfordulhat olyan eset, melynek kapcsán a vállalkozói igazolványt vissza kell vonni.

A vállalkozások beindítása előtt is szívesen adunk tájékoztatást a leendő vállalkozóknak a Polgármesteri Hivatalban.

Csendes Istvánné

 

  
Előző fejezet Következő fejezet