Előző fejezet Következő fejezet

Adomák

 

Beszéd

 

Csöbörke és Vödörke

 

Az abbamaradt építés

A: Az én falumban olyan hosszú utcák vannak, hogy alig látni a végét; és sok ilyen utca van, mindegyiken téglából járda mindkét felől. Az idén lett lerakva...

B: Az mind semmi. Az én falum akkora, hogy már három évvel ezelőtt kezdték a járdát készíteni és még most sem kész!

 

Ahol éget, ott fujjad

-   Kérem, főnök úr, mi történne, ha esetleg a pánztárosunk a pénzzel megszökne?

Főnök: Úgy? ... Én magát azonnal lecsukatnám, mert magának tudnia kell a dologról!

 

szomszédság

Két szomszéd hosszas haragoskodás után kibékült.

- Látod - mondja az egyik - nem volt szép tőled, hogy mindenfelé kigyót-békát kiáltották rám. Én másképp viselkedtem még legutóbb is. Megmondtam, hogy üzleted kitűnően megy, sokat szerzel és tekintélyes háborús kereseted is átmentetted.

- Ez szép tőled, nagyon köszönöm és mondd, kinek adtad ezt a tájékoztatást?

- Hát kinek? Az adófelügyelőnek.

 

Akinek jól megy

- Mi az, maga két kalappal koldul egyszerre?

- Igen, nagyságos uram. Jól ment az üzlet, hát megnagyobbítottam.

 

Képviselőválasztáskor

Kovács szomorúan ül a korcsmában, még a pipája is kialudt.

- Mi van veled? - kérdi tőle Farkas.

- Ne is kérdezd! Nem tudtam megszerezni a szükséges aláírásokat.

- Hogyan, hát talán fel akarsz lépni képviselőnek?

- Fenét!

- Hát akkor milyen aláírásokról beszélsz?

- Azokról, amelyek a váltómra kellenének.

 

Búcsú

- És nem fogsz soha elfelejteni szerelmem?

- Nem, mert csomót is kötöttem a zsebkendőmre.

 

Találkozás

Két atyafi találkozik.

- Ejnye, komám - mondja az egyik - de megváltozott a haja. Fekete vót, most meg barna.

- Hát bizony ...

- Meg osztán, mintha azelőtt kövérebb lett vóna...

- Hát bizony.

- Nahát, Miska bátyám, még az orra is más, mint mikor utoljára láttam.

- Hallja kend, engem nem Miskának hívnak!

- Hanem?

- Pétörnek.

- No nézd csak, még a neve is megváltozott!...

 

Házasélet

- Azt hiszem, titokban sokszor mondod magadban, hogy bárcsak máshoz mentem volna feleségül.

-  De szivecském, hogy mondhatsz ilyet? Nem haragszom én olyan nagyon senkire.

 

Öngyilkosság

- Meg akarod ölni magad? De miért, te szerencsétlen? Mert nincs senkim és unom az életet.

- És így akarsz szórakozni?

 

Szerencse

- Soha ilyen szerencsés fickót nem láttam, mint ez a Schwarc.

- Hogy hogy?

- Képzelje biztosította magát betörés ellen, erre másnap betörtek nála.

Most biztosította magát baleset ellen, erre egy autó elgázolta és levágta a lábát. Most belépett egy temetkezési ügyletbe, befizettette az első részletet és másnap meghalt.

 

Orvosnál

- Nincs magának semmi baja, nagyságos asszonyom, csak pihennie kell.

- De kérem, doktor úr, nézze meg a nyelvemet is.

- Igen, főként arra értettem.

 

Szabadulás

Fogházigazgató: Ön mintaszerűen viselte magát fegyházbüntetése alatt. Meg volt elégedve velem?

Betörő: Ó, igen. Melegen fogom ajánlani igazgató urat ismerőseim körében.

 

Amerikában

Amerikai magyar írja a következő humoros esetet: Egyik new-yorki kávéházban kártyáztak és egy pesti magyar - nem éppen a javából - állva kibicelt az egyiknek. Ez rászól:

-  Kérem, engem izgat, ha valaki a hátam mögött áll. Ha érdekli a játék, üljön le!

A magyar kibic vállat vont:

-  No, ha én ülni akartam volna, akkor otthon maradtam volna Pesten.

 

Tél és nyár

- Miről ismeri meg a nyarat a téltől?

- No, annyit már tudok. Nyáron meleg van, télen hideg van. Ennyi az egész.

- Pedig nem tudja, mert a birka nyáron vizet iszik, télen meg bort kivan.

 

Borbélynál

A borbély borotvál egy embert, akit borotválás közben kétszer vágott meg.

A második vágás után így szól a vendég:

- Az árgyélusát! Adjon egy borotvát az én kezembe is, hogy legalább védekezhessek!

 

A törvényszéken

Az elnök a vádlotthoz, aki azzal van vádolva, hogy egyszerre két tucat zsebkendőt lopott el:

- Mit tud felhozni mentségére?

- Nagyon náthás voltam, tekintetes biró ur...

 

A megelégedett ember

- Az aranyórámat szívesen odaadnám az első embernek, aki megelégedett.

- Én megelégedett vagyok.

- Igen? Akkor minek magának az aranyóra?

 

A nem sikerűit tréfa

Ment a diák az úton s egy ökrösszekérrel találkozott. Meg akarta tréfálni a gazdát s rászólt:

- Bácsi! Rosszul vannak befogva az ökrei, mind a kettő szélről való.

- Állj közibük, öcsém! Egy ökör mindjárt a középen lesz - felelte a gazda.

 

Bíróság előtt

- Miféle eszközzel verte meg a panaszost, hogy hat hétig kellett ágyban feküdnie?

- Semmiféle eszközzel - válaszolt büszkén a vádlott. A dolog tiszta kézimunka volt, elnök úr.

 

Csak a fele

Kukuc bátyánk nagyon búsan ül a korcsmában.

- Valami bajod van? - kérdezi Favágó sógor.

- Ne is kérdezd. Egészen oda vagyok. Ma egy névtelen levelet kaptam. -És mi van benne:

- Hogy a feleségem két férfivel is megcsal.

- Sose izgasd magad, sógor. Az ilyen híreknek rendszerint csak a fele igaz!

 

A házias menyasszony

- Elveszem Mancit. Nem értem, miért bontottad fel vele az eljegyzésedet, hiszen olyan házias nő. Valahányszor meglátogatom, mindig az apja harisnyáját stoppolja.

- Igen, ezt a trükköt velem is csinálta. Egy év múlva jöttem rá, hogy a harisnya mindig ugyanaz.

 

Találós kérdés

- Egy kutya egy 6 méter hosszú kötélhez van kötve és 8 méter távolságára volt tőle egy csont. Hogy szerezte meg a kutya a csontot?

- Hogy?

- Ugy, hogy a kötél másik vége nem volt semmihez se odakötve.

 

Autóbuszon utazók beszélnek:

- Érte már magát autószerencsétlenség?

- Egyszer. Autóbuszon ismerkedtem meg a feleségemmel.

 

Két színész

Az egyik: Kint vagyok a versenyen és játszom egy lovat...

A másik: No, végre, hogy egy neked való szerephez jutottál...

 

barátnő

- Nagyon kedves fiu ez a Pista. Mindig olyant mond, amit még senki mástól nem hallottam.

- Talán megkérte a kezedet?

 

Így is jó

- Papa, kérlek, szabad elmennem a szomszédék Pistájához, hogy játsszam vele?

- Nem! Tudod, hogy a Pistát nem szeretem.

- Akkor talán szabad odamennem, hogy verekedjek vele!

 

Bátorság

- Papa... Mondd csak: félsz te a kutyától? -Dehogy félek!

- Hát az oroszlántól? -Attól sem...

- De az ördögtől csak félsz?

- Nem én, attól sem.

- Hát az egész világon csak a mamától félsz?

 

A férficsók próbája

Két süldő leányka a férficsók édes rejtelmeiről cseveg.

- Te, Berta, csókoltál már olyan férfit, kinek bajsza van? - kérdi az egyik.

- Még sohasem. Milyen lehet az?

- Magam sem tudom. De itt van a papa sárkeféje, próbáljuk meg!

 

Életjel

- Mit szólsz a nagy újsághoz? -Nos?

- Hírt kaptam Amerikából, hogy Samu bácsi meghalt!

- No! Csakhogy életjelt adott magáról.

 

A vásárfia

Bácsi: No, Jancsika, meg vagy elégedve a kis trombitával, amit a vásárból hoztam neked?

Jancsi: Nagyon meg vagyok elégedve. Mama minden nap ad 2 fillért, hogy ne fújjam...

 

Annál jobb

Hirtelen benyit az inasgyerek az állatorvoshoz.

-Tekintetes uram, tessék hamar jönni! A gazdám nagyon beteg.

- Megbolondultál? - förmed rá az orvos. - Hiszen én állatorvos vagyok.

- Annál jobb! - válaszol az inas. - A felesége úgyis vén szamárnak hívja.

 

Barátiasan

A tanfelügyelő így szól a Jóska gyerekhez:

- No, ne félj fiacskám, beszélj velem úgy, mintha a barátod lennék.

Erre Jóska megkönnyebbülten így szól:

- Kedves komám, nem tudok egy árva kukkot sem.

 

Balogh Miklós festménye

 

  
Előző fejezet Következő fejezet