Következő fejezet

Dr. Gáll Imre

A budapesti Duna-hidak

 

A budapesti Duna hidak c. kötet borítója

 

Ez a könyv az azonos című, 1984-ben megjelent mű bővített és átdolgozott kiadása.

 

Szerkesztette és lektorálta:

Dk. Domanovszky Sándor

Kozma Károly

Szabó László

Dr. Tóth Ernő

Torma László

a szerző, Dr. Gall Imre közreműködésével

 

Címfotó: Csecsei Pál

Hátsó borító: Domanovszky Henrik

Könyv tervezés, tördelés: Kerék Antal

ISBN 963 218 690 7

Felelős szerkesztő: Torma László

Munkatárs: Kálmán Györgyi

 

Kiadja a Hídépítő Rt.

Felelős kiadó: ApáthY Endre elnök-vezérigazgató

Köszönet az Építés-fejlődéséért Alapítvány segítő támogatásáért

Nyomdai előkészítés: VIKART Stúdió

Nyomdai munkák: Grafit Pencil Nyomda Kft.

Felelős vezető: Korok Péter ügyvezető

Kiadvány szervezés:

VÉ-KA Kiadó 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. Telefon/fax: 466 2480

 

A budapesti Duna hidak c. kötet belső első borítója

A budapesti Duna hidak c. kötet belső második borítója

A budapesti Duna hidak c. kötet hátsó első borítója

A budapesti Duna hidak c. kötet hátsó második borítója

A budapesti Duna hidak c. kötet hátsó borítója borítója

 

 

  
  Következő fejezet