A hellenizmus filozófiája

Feladatok

  1. Milyen közös elemei vannak a hellenizmus három nagy bölcseleti irányzatának?
  2. Mit tekint Epikurosz az igazság kritériumának?
  3. Mit állít Epikurosz az istenekről?
  4. Ismertesd a sztoikus felfogás szerint a megismerés folyamatát!
  5. Mi az ember etikai célja a sztoikus tanítás szerint?
  6. Ismertesd a sztoikusok kozmológiáját!
  7. Vázold a szkeptikus filozófia ismertelméletét!
  8. Mely platóni gondolatokat vette át az újplatonizmus filozófiája?
  9. Vázold a hüposztasziszokról szóló plótinoszi tanítást!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladatok -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -