Felvételi feladatok az előző évekből


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A növényvilág a hőmérséklet csökkenése miatt nemcsak az Egyenlítőtől a sarkok felé, hanem a tengerszint feletti magasság növekedése szerint is változik, mert minden növénynek meghatározott hőmennyiségre van szüksége, ezért csak ott tenyészhet, ahol megkapja ezt a mennyiséget. (1995)

 2. Az óceáni éghajlatú Brit - szigetek folyói bővizűek, mert általában idős röghegységekben erednek. (1996)

 3. A sivatagokban a hegyek lábát vastag, durva törmeléktakaró fedi, mert a szél csak a kis szemcséket tudja tovaszállítani. (1996)

 4. A mediterrán területek egész évben a nyugati szél uralma alatt állnak, mert a földrészek nyugati oldalán helyezkednek el. (1996)

 5. A hőmérséklet évi közepes ingása az Egyenlítőn igen csekély, mert a délutáni felmelegedést a felhőzet mérsékli. (1997)

 6. A Skandináv-félsziget északi részének nyugati partjain negatív hőmérséklet anomália alakult ki, mert Grönland felől egész évben zord nyugati szelek fújnak. (1997)

 7. Az esőerdő örökzöld, mert a fák levelei egész éven át fokozatosan, nem egyszerre hullanak le. (1997)

 8. A mediterrán éghajlatú területeken a folyók vízállása nyáron alacsony, mert nyáron a passzát szélrendszer szárazságot hozó leszálló ága e területekre tolódik. (2000)

 9. Az esőerdő állandóan zöld, mert a fák egész élettartamukon át megőrzik leveleiket. (2000)


 10. A trópusi monszunvidékek éghajlata, csapadékeloszlása a forró övezet átmeneti övének éghajlatára emlékeztet, mert a csapadék területi eloszlásában a domborzat játssza a döntő szerepet. (2001)


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. A Ráktérítő áthalad az ország területén. (1997)

  a) Szaúd-Arábia
  b) Brazília
  c) India
  d) Ausztrália

 2. Melyik éghajlattípus területén lehet 13-15° C között az évi középhőmérséklet tengerszintre átszámított értéke, és 700 mm az évi csapadék? (1998)

  a) Szubtrópusi mediterrán
  b) Mérsékelt övi sivatagi
  c) Szubtrópusi monszun
  d) Száraz kontinentális

 3. A Baktérítő áthalad a területén. (1999 pót)

  a) Egyiptom
  b) Ausztrália
  c) Új-Zéland
  d) Chile


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A törpefüvű puszták jellegzetes talaja a podzol. (1997)
 2. Új-Zéland hegyein a növényzeti övek határa az északi lejtőn magasabban hózódik, mint a déli lejtőkön. (1997)
 3. A sarkvidéki övben a legenyhébb hónap középhőmérséklete is 0 °C alatt marad. (1997)
 4. A trópusi monszunvidékek csapadékjárása az átmeneti övére emlékeztet. (1997)
 5. Az északi félgömbön az eddigi legnagyobb hideget a sarkköri övben mérték. (1997)
 6. A napsugarak hajlásszöge szerint kijelölt éghajlati övezetek területe mindkét félgömbön ugyanakkora. (1997)
 7. A Föld magashegységeiben a növényzeti övek határa az északi oldalon magasabban húzódik, mint a déli lejtőkön. (1998)
 8. Az amazóniai esőerdők, helyi nevükön a dzsungelek, a Föld legnagyobb fajgazdaságú növénytársulásai közé tartoznak. (1998)
 9. A mérsékelt övezet monszunterületének természetes növénytakarója a babérlombú erdő. (1999)
 10. Az egyenlítői öv éghajlata kedvez a humuszképződésnek. (2000)
 11. Az egyenlítői övben az évi hőingás csekély, az évi középhőmérséklet majdnem eléri a 20 °C-ot. (2000)
 12. Az egyenlítői öv nagyjából az é.sz. és a d.sz. 10° között helyezkedik el. (2000)
 13. A sűrűn lakott egyenlítői övben az állattartás jelentéktelen. (2000)


Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. A hőmérséklet napi ingása az Egyenlítőn.
  b. A hőmérséklet évi közepes ingása az egyenlítőn.

 2. a. A csapadék átlagos évi összege a szubtrópusi monszun éghajlaton.
  b. A csapadék átlagos évi összege az óceáni éghajlaton.

 3. a. A napsugarak hajlásszöge március 21-én a Baktérítőn.
  b. A napsugarak hajlásszöge március 21-én a Ráktérítőn.

 4. a. A napnyugta és a teljes sötétség beállta közti időtartam december 22-én az Egyenlítőn.
  b. A napnyugta és a teljes sötétség beállta közti időtartam december 22-én az é.sz. 60. fokán.

Négyféle asszociáció (2000)

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A = Egyenlítői öv
B = Átmeneti öv
C = Mindkettőre vonatkozik
D = Egyikre sem vonatkozik

 1. Az é.sz. és a d.sz. 20°-a által határolt területen belül helyezkedik el.
 2. Az évi közepes hőingása 3-10 °C.
 3. Természetes növénytakarója az esőerdő.
 4. Talaja a tápanyagokban szegény trópusi vörösföld, a latoszol.
 5. Éghajlatát egész évben a passzát szélrendszer leszálló ága határozza meg.
 6. A csapadék mennyiségében - a Nap kétszeri merőleges delelését közvetlenül megelőzően - két csúcsérték alakul ki.
 7. Ebben az övben mérték eddig Földünkön a legmagasabb hőmérsékletet.
 8. Természetes növénytakarója facsoportokkal átszőtt ligetes mezőség, a szavanna.

Számítási feladat (1995)

Budapesten (é.sz. 47,5°) az év második felének egyik napján 42,5° magasan delel a nap. Milyen magasan delel ekkor:

 1. az Egyenlítőn?
 2. az Északi-sarkkörön?
 3. a Déli-sarkon?
 4. a Ráktérítőn?
 5. az év második felének melyik napján alakul ki ez a napállás?


1. Rajzos feladat (7 pont; a hibás bekarikázás pontlevonással jár!) (2000)

A következő ábra a Földet mutatja az év egy napján. A rajz segítségével oldja meg az alábbi feladatokat!

a. Melyik időpontban ábrázolja a rajz a Földet? .....................................................
aa. Hogyan nevezzük ezt az időpontot? ..............................................................
b. Milyen évszak kezdődik ekkor a déli féltekén? ..................................................
c. Nevezze meg az 1. és 2. számmal jelölt szélességi köröket és adja meg helyüket a földgömbön!

1. .................................................... helye a földgömbön: .....................................
2. .................................................... helye a földgömbön: .....................................

d. A következő megállapítások erre a nevezetes dátumra (aa.) vonatkoznak. Karikázza be az Ön által igaznak tartott megállapítások számát!

1. Ezen a napon Budapesten 12 órás a nappal és az éjszaka.
2. Ezen a napon a Déli-sarkponton nem emelkedik a látóhatár fölé a Nap.
3. Ezen a napon az északi féltekén sehol sem delel merőlegesen (a zenitben) a Nap.
4. Ezen a napon a Baktérítőt nagyobb szögben érik a napsugarak, mint az Egyenlítőt.

2. Rajzos feladat (2001)

A következő feladatban a mérsékelt éghajlati övezethez tartozó egyik öv négy éghajlati diagramját látja. A diagramok alapján válaszoljon a következő kérdésekre! A válaszokat írja a kérdések utáni pontozott vonalra!

 1. Melyik övhöz kapcsolódnak a diagramok által bemutatott éghajlati területek?.......................

 2. Nevezze meg a diagramok alapján a különböző éghajlati területeket!
  Írja az éghajlati területek nevét a sorszámuknak megfelelő pontozott vonalra!

  1................................................ 2.....................................................
  3................................................ 4.....................................................

 3. Írja az egyes diagramok sorszámát olyan sorrendben a pontozott vonalra, amely megfelel az Eurázsiában megfigyelhető, Ny-K irányban kialakult elhelyezkedésüknek!
  .............................................................…………………………………………..

 4. Nevezze meg azt a két éghajlati tényezőt, amely döntő szerepet játszik az éghajlati területek K-Ny irányú változásának kialakításában!............................…. és .............................….

 5. Írja az állítások utáni pontozott vonalra annak az éghajlati területnek a sorszámát, amelyre a megállapítás vonatkozik!
 1. A legkiegyenlítettebb, de nagyon változatos időjárású éghajlati terület. ..........................
 2. Természetes növénytakarója az Eurázsiában sztyepnek nevezett füves puszta. ...................
 3. Ehhez az éghajlati területhez kapcsolódnak Földünk legfontosabb gabonatermő vidékei. .....
 4. Az erősen ingadozó vízjárású folyók gyakran lefolyástalan medencékben fejezik be útjukat. ……………………….
  (A feladat pontszáma: 13 pont)


Esszék

 1. A mediterrán éghajlati terület mezőgazdaságának általános jellemzése és sajátos vonásai a Földközi-tengert övező fontosabb országokban. (2000)

 2. Hasonlítsa össze a meleg mérsékelt öv éghajlati területeinek földrajzi elhelyezkedését és jellemző vonásait! Az összehasonlításban térjen ki a természeti adottságoknak a társadalmi-gazdasági életre gyakorolt hatására is! (2000)

- megoldások -

- vissza -