Feladatok


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Jellegzetes növényzete a macchia

  a) Dinári-hegység
  b) Alpok
  c) Appenninek
  d) Pennine-hegység

 2. Leszálló légáramlás jellemző

  a) Az Egyenlítő mentén
  b) A Ráktérítő mentén
  c) A Himalája déli előterében
  d) A hegységek uralkodó széliránnyal ellentétes oldalán

 3. A mediterrán éghajlat termesztett növénye

  a) olajfa
  b) füge
  c) szőlő
  d) napraforgó

 4. Jellegzetes szőlőtermelő táj

  a) Mezeta
  b) A Rajna-völgye
  c) Cseh-medence
  d) Burgundia


 5. Az óceáni éghajlat termesztett növénye

  a) burgonya
  b) szója
  c) zab
  d) kukorica

 6. A Ráktérítő áthalad az ország területén

  a) India
  b) Brazília
  c) Mexikó
  d) Indonézia

 7. Az ilyen éghajlati terület folyóinak vízjárása erősen ingadozó

  a) szavanna
  b) monszun
  c) mediterrán
  d) óceáni

 8. Nyáron tengeri eredetű légtömegek uralják ezen éghajlati területeket

  a) óceáni
  b) száraz kontinentális
  c) szubtrópusi monszun
  d) mediterrán


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. hegyvidéki éghajlat
B. egyenlítői éghajlat
C. trópusi monszun
D. mediterrán éghajlat

 1. Csapadéka főként télen hull
 2. Területén egész évben a meleg alacsony légnyomású levegő uralkodik
 3. Bármelyik éghajlati övezetben kialakulhat
 4. Folyói a hóolvadást követően erőteljesen megáradnak
 5. Forró, száraz nyarán folyói csaknem kiszáradnak
 6. Három évszak jellemzi
 7. Ilyen az éghajlat Afrika északi és déli partvidékén
 8. Legcsapadékosabb tájait áthatolhatatlan dzsungel borítja
 9. Állandóan forró, párás, fülledt egyetlen évszak jellemzi
 10. Területén a szél iránya évszakonként szabályosan váltakozik


Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A napsugarak hajlásszöge Kairóban
  b) A napsugarak hajlásszöge Helsinkiben

 2. a) A januári középhőmérséklet Washingtonban
  b) A januári középhőmérséklet Canberrában

 3. a) A hóhatár magassága az Andok trópusi vonulataiban
  b) A hóhatár magassága az Alpokban

 4. a) A barna erdőtalaj humusztartalma
  b) A szürke erdőtalaj humusztartalma

 5. a) Az éjszaka hossza Budapesten június 22-én
  b) Az éjszaka hossza Rio de Janeiroban június 22-én

 6. a) A hőmérséklet évi közepes ingása Budapesten
  b) A hőmérséklet évi közepes ingása Le Havre-ban

 7. a) A napsugarak hajlásszöge a Ráktérítőn június 22-én
  b) A napsugarak hajlásszöge a Baktérítőn december 22-én

 8. a) A relatív páratartalom az erdős szavannában
  b) A relatív páratartalom a trópusi esőerdőben

 9. a) Az évi középhőmérséklet a tierra caliente magassági övben
  b) Az évi középhőmérséklet a tierra templada magassági övben

 10. a) Az aprózódás szerepe az óceáni területek felszínformálásában
  b) Az aprózódás szerepe a kontinentális területek felszínformálásában

 11. a) A tél hossza a szubarktikus éghajlati területeken
  b) A tél hossza a tundra területeken

 12. a) A hőmérséklet évi közepes ingása Hágában
  b) A hőmérséklet évi közepes ingása Prágában

 13. a) A humusz mennyisége a barna erdőtalajban
  b) A humusz mennyisége a mezőségi talajban

 14. a) A csapadék évi mennyisége az óceáni területeken
  b) A csapadék évi mennyisége a szubtrópusi monszun területeken


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Hol nem alakulhatott ki monszun éghajlat?

  A. Észak-Amerika szubtrópusi övének nyugati partjainál
  B. Afrika déli szubtrópusi övének keleti részén
  C. Ausztrália ÉK-i részén
  D. Dél-Amerika szubtrópusi övének Atlanti partvidékén

 2. Mi formálja főként az egyenlítői öv felszínét?

  A. Mállás és aprózódás
  B. Nagymértékű aprózódás
  C. Nagyon erős mállás
  D. A szél munkája
  E. Felszíni leöblítés

 3. Mi jellemzi a szubtrópusi monszun területek népsűrűségét?

  A. Közepes népsűrűség
  B. Sűrű lakosság
  C. Igen sűrű lakosság
  D. Gyér lakosság
  E. Alacsony népsűrűség

 4. Mi jellemzi a szavanna állatvilágát?

  A. Nincs jellegzetes állatvilága
  B. A szomszédos övek állatvilágának keveredése jellemzi
  C. Kevés faj, főleg rovarok
  D. Patások, nagyragadozók
  E. Főleg talajlakó rágcsálók

 5. Milyen a szubtrópusi monszun területek természetes növényzete?

  A. Trópusi őserdő
  B. Erdős szavanna
  C. Babérerdő
  D. Keménylombú erdő
  E. Lombhullató erdő

 6. Milyen éghajlat van Belgiumban?

  A. Száraz kontinentális
  B. Mediterrán
  C. Szubtrópusi monszun
  D. Nedves kontinentális
  E. Óceáni

 7. Milyen talaj alakult ki a szavanna éghajlat alatt?

  A. Terra rossa
  B. Kilúgozott vörösföld
  C. Vörösföld
  D. Fahéjszínű
  E. Gesztenyebarna

 8. Milyen éghajlat van Dániában?

  A. Tundra
  B. Nedves kontinentális
  C. Hegyvidéki
  D. Száraz kontinentális
  E. Óceáni

 9. Melyik a legritkábban lakott földrajzi öv?

  A. A térítői öv
  B. A sarkvidéki öv
  C. A sarkköri öv
  D. A hideg mérsékelt öv
  E. Az egyenlítői öv

 10. Melyik éghajlati területre jellemző a dzsungel?

  A. A dél-amerikai esőerdőre
  B. Az afrikai esőerdőre
  C. A dél-ázsiai trópusi monszunerdőre
  D. A mérsékelt övi monszunerdőkre
  E. Az erdős szavannára

 11. Hol található laterit talaj

  A. A trópusi átmeneti övben
  B. Az egyenlítői övben
  C. A trópusi monszunerdőben
  D. A sztyep területeken
  E. A tajgán

 12. Melyik Ausztrália jellegzetes növényzete?

  A. Akáciák
  B. Viaszpálmák
  C. Eukaliptuszok
  D. Majomkenyérfák
  E. Bambuszerdők

 13. Melyik a sivatagok fő felszínformáló folyamata?

  A. Az erős mállás
  B. A mállás és az aprózódás
  C. Az időszakos vízfolyások eróziója
  D. Az inszolációs aprózódás
  E. Az időszakos vízfolyások építő munkája

 14. Mi jellemzi a trópusi monszun területek folyóit?

  A. Időszakosak
  B. Az esős évszakban bővizűek
  C. Vízszintingadozásuk rendkívül nagy
  D. Egyenletes vízjárásúak
  E. Egész évben közepes vízállásúak


Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Mészkővidékeken a talajtakarót védeni kell, mert ha a csapadék lemossa, az alapkőzeten újabb talajtakaró nagyon lassan képződik.

 2. Az éghajlati övek zonális elrendeződésűek, mert a Föld gömb alakjának következtében a felszínre érkező napsugarak hajlásszöge az Egyenlítőtől a sarkok felé növekszik.

 3. Az állandóan fagyos éghajlat alatt a jég formálja a felszínt, mert a csapadék 200 mm körül van.

 4. A trópusi sivatagi éghajlat a Ráktérítő és a Baktérítő mentén alakul ki, mert ez a két övezet egész évben a felszálló légáramlatok hatása alatt áll.

 5. Az egyenlítői tájak fő gazdasági növényei az olaj- és kókuszpálma, kakaó és banán, mert e növények csapadék- és hőigényesek.

 6. Az Egyenlítő vidékén a hőmérséklet csekély ingása miatt nagyarányú a mállás, mert az állandóan magas hőmérséklet és a bő csapadék gyorsítja e folyamatot.

 7. Az egyenlítői éghajlaton a felszín nagyon gyorsan pusztul, mert a hőmérséklet jelentős napi ingása miatt gyorsan aprózódnak itt a kőzetek.

 8. A nedves kontinentális területeken a tölgyesek jóval nagyobb területet borítanak, mint a bükkösök, mert e térség jellegzetes talaja a podzol.

 9. A domborzat módosítja az éghajlatot, mert fölfelé haladva emelkedik a levegő hőmérséklete.

 10. Az éghajlati övek zonális elrendezésűek, mert a gömb alak következtében a Föld felszínét a párhuzamosan jövő napsugarak azonos hajlásszögben érik.

 11. A trópusi monszun területen a sok csapadék miatt a talaj erősen kilúgozódik, mert a felszín közelében felhalmozódó vas- és alumínium-oxidok miatt sárgás vöröses színű talaj alakul ki.

 12. A sivatagi területeken a kőzetek gyorsan aprózódnak, mert igen nagy mértékű a napi hőingás.

 13. A trópusi esőerdő gyepszintjére igen kevés napfény jut, mert a liánok és kúszónövények átjárhatatlanná teszik az őserdőt.

 14. A sztyep területén a vörös színű terra rossa talaj az uralkodó, mert a kevesebb csapadék miatt kisebb a kilúgzás mértéke.

 15. A trópusi monszun területeken három évszak van, mert nyáron a szárazföld felől, télen az óceán felől fúj a szél.

 16. A trópusi átmeneti övben száraz és esős évszak váltja egymást, mert a passzát szélrendszer le- és felszálló ága évszakonként váltakozva fejti ki hatását.

 17. A trópusi őserdő talaja humuszban gazdag, mert a dús növényzet elegendő alapanyagot biztosít a humuszképződéshez.

 18. Nyugat-Európa nagy folyói bővizűek és egyenletes vízjárásúak, mert ezen a területen egyenletes a csapadékeloszlás.

 19. A kontinentális jellegű folyók évente kétszer áradnak, mert a jeges ár és a zöldár idején is emelkedik a vízszintjük.

 20. A mérsékelt éghajlati övezetben nyugat felé haladva az óceánok mérséklő hatása egyre csökken, mert az anticiklonok szerepe egyre jelentősebb lesz.

Ábrafelismerés

1. A számokkal jelölt állítások után írja le annak az éghajlati diagramnak a betűjelét, amelyikre vonatkozik!

 1. Óceáni éghajlat
 2. Nedves kontinentális éghajlat
 3. Tajga éghajlat
 4. Tundra éghajlat
 5. Legfontosabb termesztett növényei: búza, kukorica, cukorrépa
 6. Meleg nyár, hideg tél jellemzi
 7. Uralkodó talajtípusa a podzol
 8. Fontos termesztett növényei: zab, burgonya, cukorrépa
 9. Jellegzetes természetes növényzete a moha és a zuzmó
 10. Enyhe tél és hűvös nyár jellemzi
 11. Évi csapadékmennyisége 400-800 mm
 12. Természetes növényzete a tűlevelű erdő
 13. Ezen az éghajlaton élő emberek jellegzetes foglalkozása a vadászat, halászat, rénszarvas-tenyésztés
 14. Az itt élő gyér lakosság többnyire fakitermeléssel foglalkozik
 15. A tél hosszú, zord és száraz


2. A számokkal jelölt állítások után írja le az alábbi ábra azon részének a betűjelét, amelyikre vonatkozik!

 1. A szint
 2. B szint
 3. C szint
 4. A talaj legalsó része
 5. Kilúgzási szint
 6. Felhalmozódási szint
 7. Humuszanyagokban leggazdagabb szint
 8. Alapkőzet
 9. A legnagyobb biológiai aktivitású szint
 10. Ez a szint szolgáltatja a talajképződéshez az alapanyagot

Mondatkiegészítés

Egészítse ki az alábbi mondatokat a számmal és pontozással jelölt helyeken egy-egy fogalommal!

A talaj az egyik legfontosabb megújuló (1)…………………….. A kőzetek anyaga a (2)………………….. során a víz és a benne oldott anyagok hatására kémiailag átalakul. A málladéktakaró még nem talaj, talajjá csak a (3)…………………….. következtében válik. Az egyre nagyobb mennyiségben felhalmozódó holt szerves anyag a (4)……………………….. A talaj kialakulásának folyamatában egymással ellentétes irányú jelenségsorozatok játszódhatnak le: a humifikációval szemben a (5)………………………, a lúgosodás ellentéteként a (6)………………….., az oldott anyagok felhalmozódásának ellentéteként a (7)……………………… .

Táblázat

Egészítse ki a táblázat számokkal jelölt hiányzó információit!

Éghajlati öv Éghajlati terület Uralkodó szél Évszakok Felszínformáló folyamatok Természetes növényzet Talaj Folyók
egyenlítői - 4 7 erős mállás, folyóvízi erózió 13 16 19
1 - 5 két évszak: meleg esős, forró száraz 10 14 17 ingadozó vízjárásúak
2 - passzát szélrendszer leszálló ága 8 11 15 sivatagi váztalaj 20
- 3 6 9 12 monszunerdő dzsungel 18 21

- megoldások -

- vissza -