Versenyfeladatok


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. óceáni terület
B. nedves kontinentális terület
C. száraz kontinentális terület
D. mérsékelt övi sivatagi terület
E. egyik sem

 1. Természetes növényzete a bükkös, az északabbi térségekben a fenyves
 2. Jellegzetes növényzete Észak-Amerikában a préri
 3. Egykori természetes növényzete az erdősztyep volt
 4. Nincs talajtakaró, a felszínt homok és kőzettörmelék borítja
 5. Jellegzetes talaja a csernozjom
 6. A lombos erdők alatt kilúgozott barna erdőtalaj alakul ki
 7. Jellegzetes talaja a terra rossa
 8. A folyók vízjárása egyenletes
 9. A folyók vízszintje szélsőségesen ingadozik
 10. A folyók kétszer áradnak: tavasszal és kora nyáron
 11. Időszakos vízfolyások és lefolyástalan sós tavak jellemzők a területre
 12. Az aprózódás és a szél a fő felszínformáló tényező
 13. A folyóvízi erózió és a mállás a fő felszínformáló tényezők
 14. A jég munkája a fő felszínformáló tényező
 15. Az aprózódás jelentősebb a mállásnál


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A mindennapos esők övében évente 340-350 csapadékos nap van.
 2. A sivatagok hatalmas térségében az egyedüli csapadékfajta a harmat, amely 0 °C felett válik ki a felszíni tárgyakon.
 3. Az évi középhőmérséklet az Egyenlítőtől távolodva növekszik.
 4. Az afrikai szavannák területén elterjedt fafajok a baobabfa, a viaszpálma és a quebrachofa.
 5. Az egyenlítői öv egyik sajátos növénytársulása a mangroveerdő.
 6. A sivatagok jellemző haszonállata a láma.
 7. A sarkkörök azt a területet határolják, ahol a Nap az év során legalább egy napig nem, kel fel vagy nem nyugszik le.
 8. A Föld eddig mért legmagasabb hőmérsékletét (+58 °C) a Szaharában mérték.
 9. A sivatagi területeken a páratartalom rendkívül kicsi, csupán 30-35 %, a párolgás erőteljes.
 10. Az óceáni területek zonális talaja az erős kilúgzás következtében kialakuló vörösföld.
 11. A szoláris éghajlati övezetek határát a nevezetes szélességi körök jelölik ki.
 12. Az éghajlatról sokoldalú információt adnak a klímadiagramok.
 13. A Földön a legnagyobb évi közepes hőingást a mérsékelt övi sivatagokban mérték.
 14. A hegyvidékek területén az évi középhőmérséklet fölfelé haladva 100 méterenként 0,5 °C-kal nő.
 15. A hideg mérsékelt övezet jellegzetes talaja a podzol.

- megoldások -

- vissza -