Átmenet a görög és a keresztény filozófia között

Feladatok

  1. Mely későantik filozófiák kapcsolódtak össze vallásos irányzatokkal?
  2. Mely újplatonikus tanok hagyományozódtak át a keresztény gondolkodásba?
  3. Ismertesd Alexandriai Philón Logosz-elgondolását!
  4. Nevezd meg a porphürioszi Eiszagógé (Bevezetés) öt szavát! A sorrendben első kettőnél közöld a meghatározásokat is!
  5. Vázold fel Porphüriosz fáját!
  6. Mi a közös az öt szóban?
  7. Milyen választ ad Boethius a világban tapasztalható rossz és Isten jósága közti ellentmondásra (azaz a teodícea-problémára)?
  8. Az emberi akaratszabadság és az isteni előrelátás közötti dilemmát hogyan oldja fel Boethius?
  9. Ismertesd a porphürioszi Bevezetés Boethius-féle kommentárjában kifejtett problémát!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -