ARCHÍVUM

1989/pót 6.

    Egy 10 rugóállandójú, vízszintes helyzetű rugó egyik vége a falhoz, másik vége pedig egy 0.4kg tömegű testhez van erősítve. A test vízszintes felületen súrlódás nélkül harmonikus rezgőmozgást végez. Sebessége az egyensúlyi helyzettől 10cm-re 0.7.

    a.) Mekkora a test sebessége az egyensúlyi helyzettől 5cm távolságban? (10 pont)

    b.) Mekkora itt a rugó teljesítménye? (4 pont)

    c.) Mekkora a rugó legnagyobb teljesítménye a rezgés során? (6 pont)

1993/külföldi 6.

Egy fonálon függő 2kg tömegű testhez egy rugót kötöttünk, majd ehhez egy másik, 3kg tömegű testet erősítettünk az ábra szerint. A rugó tömege elhanyagolható, rugóállandója húzásra és nyomásra is 1200.  1. A 3kg tömegű testet függőlegesen meghúzzuk, majd elengedjük. Milyen frekvenciájú és mekkora amplitúdójú rezgést végezhet ez a test úgy, hogy a fonal közben végig feszes maradjon? (10 pont)

  2. Tegyük fel most azt, hogy a rendszer az egyensúlyi helyzetben nyugalomban van. Ha ekkor elvágjuk a fonalat, mekkora gyorsulással indulnak el a testek? (10 pont)

- megoldások -

- vissza -