FELADATOK

 1. Egy 2kg tömegű test harmonikus rezgőmozgást végez. Az egyensúlyi helyzettől 1m távolságra a visszatérítő erő 8N. Határozzuk meg a rezgés körfrekvenciáját, kezdőfázisát és amplitúdóját, ha a kezdőpillanatban a test kitérése 1m és 4 sebességgel távolodik az egyensúlyi helyzettől!

 2. Egy vízszintes lapon hasáb nyugszik. A lapot T=3s periódusidővel vízszintes harmonikus rezgésbe hozzuk. Milyen amplitúdónál nem csúszik meg a test, ha m0=0.4?

 3. Add meg a harmonikus rezgőmozgást végző test mozgási- és rugalmas energiáinak arányát, abban a pillanatban, amikor a test kitérése az amplitúdó fele!

 4. a.) Mekkora lenne az 1m hosszú fonálinga lengésideje a Holdon, ha ott a nehézségi gyorsulás a földi érték hatodrésze? És a körfrekvenciája?

  b.) Ha a maximális kitérés 5cm, mekkora a maximális sebesség és a legnagyobb gyorsulás a mozgás során?

 5. Bizonyítsd be, hogy két, egymásra merőleges harmonikus rezgés összege harmonikus rezgőmozgás, ha fáziskülönbségük nulla!

SEGÍTSÉGKÉRŐS FELADATOK

 1. Mekkora az ábrán látható rendszerek rugóállandója? A rugók nyugalmi hossza azonos, a vízszintes esetben a rugók kezdetben nyújtatlanok, D1=30, D2=50, m=0.2kg.  segítség 1.  segítség 2.  segítség 3.

 2. Egy m=1kg vízszintes deszka két az élével párhuzamos d=1m távoli hengeren nyugszik. Hogyan mozog a lap, ha a hengerek rögzített tengely körül w =2 szögsebességgel forognak egymás felé? A hengerek és a deszka között m=0.1.  segítség 1.  segítség 2.

 3. Egy test x és y irányban egyszerre harmonikusan rezeghet azonos körfrekvenciával. Mindkét rezgés középső helyzete legyen az origó. A test az x=3cm, y=4cm pozícióban van. Milyen nagyságú és irányú sebességgel indítsuk el, hogy körpályán mozogjon 2s periódusidővel?

  segítség

NEHEZEBB FELADATOK

 1. A függőleges rendszer periódusideje 2s. Határozd meg a vízszintes rendszerét is, ha a lapon a súrlódás elhanyagolható! m=1kg
 2. Az előző feladatban hogy változik meg a vízszintes rendszer periódusideje, ha és m1=1.5kg, m2=0.5kg?

 3. Képzeletben a Földet átfúrjuk teljesen egyenesen a középpontján keresztül és beleejtünk egy követ. Mennyi idő múlva érne vissza a kő, ha nincs közegellenállás, a Föld homogén és a forgásától eltekintünk? RFöld=6350km, Föld=5500 és a gravitációs állandó .

- megoldások -

- vissza -