JÁTÉK-MEGOLDÁSOK


  1. A rendszer körfrekvenciája . A periódusideje . A mechanikai energia megmaradása miatt . Ezzel a maximális kitérés . A kitérés-idő függvény őitt , amiből a megadott időpontban a kitérés .

  2. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételéből , amiből a rendszer körfrekvenciája ő. Ha a kis test a kocsival együtt mozog vízszintesen a tapadási súrlódási erő hat rá, amely itt . A kis test (és a kocsi is) harmonikus rezgőmozgást végez a rugó deformációja alatt, ezért a vízszintes rugó maximális erők eredőjére . A mozgás során végig teljesülni kell, hogy . Az amplitúdóra így az értéket kapjuk. A harmonikus rezgőmozgás maximális sebességére (ami a kiskocsi keresett sebessége is): . Az érintkezésük ideje a fenti harmonikus rezgőmozgás periódusidejének fele (a rugó egyensúlyi helyzetén újból áthaladva a kocsi tehetetlensége miatt továbbhalad), azaz .

  3. Legyen az egyik rezgés kitérés-idő függvénye , és a másiké . Mivel , ezért a pályája egy A sugarú kör. A sebességek és . Emiatt a test sebessége , tehát a körmozgás egyenletes.

  4. A fonálinga lengésideje . A felfelé gyorsuló lifthez rögzített koordinátarendszerben a szabadesés gyorsulása g+a. Emiatt a lengésidő .

  5. A helyes válasz a B), mert a harmonikus rezgőmozgást végző test mozgási energiája akkor maximális, ha a sebessége maximális. Ez az eset akkor valósul meg, ha a test az egyensúlyi helyzeten halad át.

- feladatok -

- vissza -