Feladatok

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Svédország népsűrűsége
  b) Kanada népsűrűsége

 2. a) Magyarország népsűrűsége
  b) Hollandia népsűrűsége

 3. a) Japán népsűrűsége
  b) India népsűrűsége

 4. a) Oroszország népsűrűsége
  b) Ausztrália népsűrűsége

 5. a) Mexikó népsűrűsége
  b) Törökország népsűrűsége

 6. a) A mezőgazdaságban dolgozók aránya Nagy-Britanniában
  b) A mezőgazdaságban dolgozók aránya Lengyelországban

 7. a) Az iparban foglalkoztatottak aránya az Egyesült Államokban
  b) A harmadik szektorban foglalkoztatottak aránya az Egyesült Államokban

 8. a) Az iparban foglalkoztatottak aránya Magyarországon
  b) Az iparban foglalkoztatottak aránya Nagy-Britanniában

 9. a) A természetes szaporodás Németországban
  b) A természetes szaporodás az Egyesült Államokban

 10. a) A természetes szaporodás Indiában
  b) A természetes szaporodás Kínában

 11. a) Az Óvilág népessége
  b) Az Újvilág népessége

 12. a) A tengerpartokon élő népesség aránya
  b) A folyóvölgyekben élő népesség aránya


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Észak-Amerika atlanti partvidéke
B. Európa nyugati fele
C. Ázsiai kettős népességtömörülés
D. Egyik sem

 1. Itt a legnagyobb a természetes szaporodás.
 2. Kialakulásában szerepet játszott a bevándorlás.
 3. Az átlagos népsűrűség 250-300 fő/km2.
 4. A legsűrűbben lakott népességtömörülés.
 5. Az itt élő társadalmak többsége a népesedési ciklus II. szakaszában van.

Rajzos feladat

Az egyes, számmal jelölt állítások után írja az alábbi ábrák megfelelő részeinek a betűjelét!


 1. A fejlett országok korfája
 2. A fejlődő országok korfája
 3. Nők
 4. Férfiak
 5. Fiatalodó népesség
 6. Öregedő népesség
 7. Magas természetes szaporodás
 8. Természetes fogyást is mutathat
 9. Valószínűsíthetően 10-20 év múlva is sok gyerek fog születni
 10. Magas az idős korúak aránya
 11. Svédország korfája is ilyen
 12. India korfája is ilyen
 13. Hazánk korfája ilyen volt a múlt században
 14. Hazánk korfája ilyen napjainkban

Igazságkeresés

Az alábbi mondatok közül válassza ki a fejlődő országokra érvényes megállapításokat!

 1. Az utóbbi évtizedekben a népességgyarapodás ugrásszerű volt.
 2. A korfa oszlopszerű, a legnagyobb szélességet nem a legfiatalabb korosztályoknál éri el.
 3. A túlnépesedett mezőgazdasági területek válságos helyzete kergeti a lakosság egy részét a városokba.
 4. Az ipari és szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatottak aránya meghaladja a 70%-ot.
 5. A korfa széles alapú, felfelé egyenesen keskenyedő háromszög.
 6. A lakosság túlnyomó többsége városokban lakik.
 7. A keresők többsége a mezőgazdaságban dolgozik.
 8. Szoros gazdasági, együttműködési rendszert hoztak létre.
 9. A városokba özönlést az ipari és szolgáltató ágazatok munkahelyeinek vonzó hatása váltja ki.


Ábrafelismerés

 1. Az alábbi diagram a népesedési ciklus szakaszait mutatja. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a következő kérdésekre!

  1. Mit jelölnek a nagybetűkkel jelzett görbék?

  A:
  B:
  C:

  2. Mit jelöl a sötétebb színű terület?

  3. Jellemezze néhány mondattal az egyes szakaszokat!

 2. Az alábbi diagramok különböző országok foglalkozási szerkezetét mutatják. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a következő kérdésekre!  1. Mit jelent a "foglalkozási szerkezet" kifejezés?

  2. Mitől függ a foglalkozási szerkezet alakulása?

  3. Mely országcsoportokra jellemzőek az egyes diagramok?

  A:
  B:
  C:

  4. Napjainkban melyik a világgazdaság vezető szektora?

  5. A világ össznépességét tekintve melyik szektorban dolgoznak a legtöbben?

  6. Hogyan és miért változott a foglalkozási szerkezet a legfejlettebb országokban az utóbbi évszázadokban?

Számítási feladatok

I. Állapítsa meg az alábbi adatok alapján a felsorolt országok természetes szaporodásának értékét!

ORSZÁG

SZÜLETÉS HALÁLOZÁS TERMÉSZETES SZAPORODÁS

Fülöp-szigetek

44,7 12  
Peru
41,8 11,1  
Argentína 22,9 9,4  

A népesedési ciklus mely szakaszában vannak a fenti országok és miért?

A Fülöp - szigetek Köztársaság a népesedési ciklus ............................................ szakaszában van, mert
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Peru a népesedési ciklus ............................................ szakaszában van, mert
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Argentína a népesedési ciklus ............................................ szakaszában van, mert
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................


II. Tanulmányozza az alábbi adatsort, majd válaszoljon a kérdésekre

 1. Terület ..........................
 2. Népesség 80 600 000 fő
 3. Népsűrűség 226 fő/km2
 4. Egy főre jutó nemzeti jövedelem 23 000 $
 5. 1000 lakosra jutó élveszületés 10,1
 6. 1000 lakosra jutó elhalálozás 11,7
 7. Mezőgazdasági keresők aránya 7 %
 8. Városlakók aránya 75 %

 1. Számítsa ki a hiányzó adatot: A. ...............................

 2. Írja le az adatsorból azoknak a betűjelét, amelyek Magyarország megfelelő adatainál kisebb értékűek!

 3. Az alább felsorolt országok közül melyikhez tartozhat a fenti adatsor?

  Lengyelország
  Egyiptom
  Spanyolország
  Brazília
  Németország
  India
  III.
  Tanulmányozza az alábbi adatsort, majd válaszoljon a kérdésekre!

A. Terület 110000km2
B. Népesség 8500000 fő
C. Népsűrűség............................
D. 1000 lakosra jutó élveszületés 14,1
E. 1000 lakosra jutó halálozás 11,1
F. 1000 lakosra jutó természetes szaporodás ............................
G. Mezőgazdasági keresők aránya 25%

 1. Számítsa ki a két hiányzó adatot

  C:
  F:

 2. Írja le az adatsorból azoknak a betűjelét, amelyek Magyarország megfelelő adatainál nagyobb számértékűek.

 3. Az alább felsorolt országok közül melyikhez tartozhat a fenti adatsor?

  Mongólia
  Pakisztán
  Bulgária
  Franciaország
  Hollandia
  Lengyelország
- megoldások -

- vissza -