A patrisztika bölcselete 1.
A görög atyák

Feladatok

  1. Mi alkotja a trinitológiai (szentháromságtani) viták alapját? Sorolj fel legalább öt ilyen vitapozíciót!
  2. Mi a legfőbb különbség a görög és a latin trinitológiai elgondolások között?
  3. Nevezd meg és értelmezd azokat a nézeteket, amelyek Krisztus istensége mellett szállnak síkra!
  4. Nevezd meg és értelmezd azokat a nézeteket, amelyek Krisztus emberségét hangoztatják!
  5. Mi alkotja vita alapját az alexandriaiak és az antiókhiaiak között az isteni és emberi természetet illetően?
  6. Mi okozta az anyagi világ kialakulását Órigenész szerint?
  7. A Biblia értelmezésének mely formáit különböztette meg Órigenész?
  8. Hogyan ábrázolja Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész a létezők hierarchiáját?
  9. Milyen istenismeretet vél tarthatónak Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -