Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!
 1. Az agglomeráció

  A) A nagyvárosok belső, központi magja
  B) Környezetvédelmi kifejezés
  C) Földrajzi értelemben egy nagyváros környékén a népesség tömörülése.
  D) Mezőgazdasági fogalom.

 2. A Hanza-városok közé tartozik

  A) Lübeck
  B) München
  C) Krakkó
  D) Amszterdam

 3. Az urbanizáció

  A) városalapítás
  B) városodás
  C) ellenvárosodás
  D) elővárosodás

 4. Tengerbe nyúló, vékony félsziget csücskébe települt város

  A) Oslo
  B) Tokió
  C) Bombay
  D) Baltimore

 5. Magaslatra épült város

  A) Bern
  B) Bécs
  C) Salzburg
  D) Frankfurt

Csoportosítás

Az alább felsorolt falusi csoportos településeket párosítsa össze a rájuk jellemző tulajdonsággal!

6. széttördelt település

A. egymásra merőleges, derékszögű utcahálózat jellemzi
7. halmazfalu
B. a település nem épült teljesen össze
8. útifalu
C. erdőirtás vagy lápok kiszárítása során jöttek létre
9. körfalu
D. a szabálytalan telkek és szabálytalan utcahálózat jellemzi
10. szalagtelkes falu
E. összeépült házai egy közút vagy folyó futását követik
11. sakktábla alaprajzú falu F. formáját az állattenyésztés igénye alakította ki


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

a. tanya
b. falu
c. farm
d. város

 1. Kialakulása a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos.
 2. Az ember lakó- és munkahelye.
 3. Magányos település.
 4. Állandó településforma.
 5. 1995-ben a világ népességének 45%-a élt itt.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. falu
B. város
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. Leggyakrabban népességszámuk és funkciójuk alapján csoportosítják.
 2. Ebben a településtípusban él a világ népességének a fele.
 3. Állandó településtípus.
 4. Az első ilyen települések az ókorban alakultak ki.
 5. Központi funkciója van.
 6. Fejlődésük az ipari forradalomtól kezdve gyorsult fel.
 7. Az első ilyen települések a cserekereskedelem és a kézművesség hatására jöttek létre.
 8. Alaprajzuk változatos lehet.
 9. Üdülő funkciójuk is lehet.
 10. Magányos településtípus.

A. urbanizáció a fejlett országokban
B. urbanizáció a fejletlen országokban
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. A XIX. században volt a leggyorsabb.
 2. A mezőgazdaság eltartó képességének csökkenése váltotta ki a városba áramlást.
 3. A XX. század második felében volt a leggyorsabb a folyamat.
 4. A városba áramlás következtében nyomornegyedek alakultak ki.
 5. A folyamatot az ipar és a szolgáltatások fejlődése, a munkalehetőség indította el.
 6. A városi népesség arányának növekedése a következménye.
 7. Így jöttek létre Földünk legnépesebb városai (pl. Mexikóváros, Bombay).
 8. A dinamikus városba áramlásra a városok nem készültek fel, ezért rosszak a lakáskörülmények, a közműellátottság, alig van munka.
 9. Magas a természetes szaporodás, és jelentős a bevándorlás.
 10. Megkezdődött a szuburbanizáció.

- megoldások -

- vissza -