A patrisztika bölcselete 2.
A latin atyák

Feladatok

  1. Vázold fel Tertullianus filozófiaellenes álláspontját!
  2. Mi jellemzi Marius Victorinus trinitológiáját (szentháromságtanát)?
  3. Mi Szent Jeromos (Hyeronimus) véleménye az inspiráció-elméletről (a Biblia könyveinek Istentől való sugalmazottságáról)?
  4. Miben látja Szent Ágoston a szkepticizmus gyakorlati és elméleti tarthatatlanságát? Mi számára a megkérdőjelezhetetlen bizonyosság?
  5. Hogyan kapcsolódik egybe Ágoston lélekfelfogása és trinitológiája? Nevezd meg az ebben rejlő lehetséges veszélyeket (eretnekségeket) is!
  6. Ismertesd Ágoston elgondolását a világban lévő rosszat illetően!
  7. Melyek a szabad akarat és az isteni kegyelem összefüggései Ágoston gondolkodásában?
  8. Vázold fel Ágoston időkoncepcióját!
  9. Mi jellemzi Ágoston történetfilozófiai elgondolásait?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -