Felvételi feladatok az előző évekből

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. Latin-Amerika területének alig 1/5-e áll szántóföldi művelés alatt. (1996)
 2. A latin-amerikai ültetvényes gazdálkodás egyik vezető növényét, a kávét főleg a hegységek legalacsonyabb lejtőinek övezetében termesztik. (1996)
 3. A halfogás világranglistáján a Humboldt-tengeráramlás kedvező feltételeit kihasználó Peru áll az első helyen. (1996)
 4. Európa északnyugati részének mezőgazdaságában a növénytermesztés játssza a vezető szerepet. (1999)
 5. A mohamedán hauszák és fulbék közül az előbbiek földműveléssel az utóbbiak nomád állattartással foglalkoznak. (1999)
 6. Izrael termőföldjeit jól felszerelt szövetkezeti gazdaságok művelik meg. (2000)

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) Kína részesedése a világ gyapottermeléséből. (1996)

  b) Az Amerikai Egyesült Államok részesedése a világ gyapottermeléséből.

 2. a) Az állattenyésztés aránya a mezőgazdaságon belül az EU mediterrán országaiban. (1998)

  b) A növénytermesztés aránya a mezőgazdaságon belül az EU mediterrán országaiban.

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A szántóföldek aránya Finnországban nagyobb, mint Ausztriában, mert Finnországban kevesebb a magashegység. (1998)

 2. Japánban a földellátottsági mutató magas, mert az ország erdőségét a földművelés érdekében nagyrészt kiirtották. (2000)

 3. Egyiptom a Föld vezető gyapottermelője, mert területén magas az évi középhőmérséklet. (2000)

 4. India agrárország, mert területének kb. a fele művelés alatt áll. (2000)

 5. Bretagne lakói almaléből erjesztenek bort, mert a szőlő a hűvös éghajlat miatt nem érik be. (2000)

 6. Hazánk kukoricatermelése európai viszonylatban is jelentős, mert a kukorica alacsonyabb hőigénye, fagytűrése és a talajjal szembeni kisebb igénye miatt az ország nagy területein termeszthető. (2001)

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Mezőgazdaságának vezető ágazata az állattenyésztés. (2001)

  a) Japán.
  b) Spanyolország.
  c) Egyiptom.
  d) Kína.

Esszé

 1. A mediterrán éghajlati terület mezőgazdaságának általános jellemzése és sajátos vonásai a Földközi-tengert övező fontosabb országokban. (2000)

- megoldások -

- vissza -