Feladatok

Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. A mérsékelt éghajlati övezet legjellemzőbb kenyérnövénye:

  A) rozs.
  B) búza.
  C) rizs.
  D) zab.

 2. Nemcsak élelmezési szempontból jelentős, hanem fontos takarmánynövény is a(z):

  A) árpa.
  B) cukornád.
  C) burgonya.
  D) len.

 3. Szemtermése mellett értékes a teljes növény feldarabolásával készített csalamádé is:

  A) zöldségfélék.
  B) gyümölcsök.
  C) kukorica.
  D) árpa.

 4. A melléktermékként keletkező melaszt takarmányként hasznosítják:

  A) cukorrépa.
  B) szója.
  C) kukorica.
  D) földimogyoró.

 5. A mérsékelt éghajlati övezet hűvösebb, csapadékosabb területeire jellemző:

  A) len.
  B) kender.
  C) gyapot.
  D) juta.

 6. A legjobb minőségű gyapotot termeszti:

  A) Ausztrália.
  B) Egyiptom.
  C) Oroszország.
  D) Mongólia.

 7. Jelentős cukornádtermesztő ország:

  A) Oroszország.
  B) Németország.
  C) Kína.
  D) Törökország.

 8. A világ legnagyobb szarvasmarha-állományával rendelkezik:

  A) Egyesült Államok.
  B) India.
  C) Kína.
  D) Dél-Afrikai Köztársaság.

 9. A zord éghajlatú, gyér füvű legelőn is megél a:

  A) teve.
  B) juh.
  C) sertés.
  D) szarvasmarha.

 10. A világ hústermelésének leggyorsabban növekvő ágazata:

  A) szarvasmarha.
  B) juh.
  C) sertés.
  D) baromfi.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. nomád pásztorkodás
B. száraz gazdálkodás
C. öntözéses gazdálkodás
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Mivel nagy a népsűrűség, sok embert kell élelemmel ellátni, ezért bőségesebb termésmennyiség elérése céljából öntöznek.
 2. Ezeken a vidékeken a növényzet lassan nő ki újra, ezért mindig újabb földterületekre kell terelni az állatokat.
 3. Az önellátó termelési típushoz soroljuk.
 4. Szívós, igénytelen állatokat - juhot, tevét, kecskét tartanak.
 5. A trópusi őserdő területén jellemző.
 6. A Föld hideg és száraz éghajlatú területein maradt fenn.
 7. A termesztés gyűjtögetéssel és vadászattal egészül ki.
 8. Az ültetvényes gazdálkodás egyik típusa.
 9. Többféle növényt termesztenek, illetve állatot tartanak, hogy gyengébb termelékenységű időszakokban is meglegyen a megélhetéshez szükséges élelmiszermennyiség.
 10. A természetes növényzet és a termesztetett növényzet határa nem különül el élesen, mivel az esőerdő irtványföldjeit művelik.
 11. Fő terménye a rizs, illetve a szárazabb területeken a búza.
 12. A kibucokat ide soroljuk.
 13. Csak akkora területet hasznosítanak, amekkora az önellátáshoz szükséges.
 14. Főbb termesztett növényei: manióka, édesburgonya, bab, banán.
 15. Főként a Közel-Keleten, Dél- és Kelet-Ázsiában, a folyóvölgyek mentén terjedt el.


A. nyugat- és észak-európai stílusú
B. észak-amerikai típusú
C. ültetvényes gazdálkodás
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. A termelőeszközök a közösség tulajdonában vannak.
 2. Vezető ágazata a takarmánytermelésen alapuló belterjes állattenyésztés.
 3. A gazdaság termelési szerkezetében keverednek a hagyományos és a legkorszerűbb termelési módszerek.
 4. Egy-egy terméket nagy tömegben dobnak a világpiacra.
 5. Hozamai világviszonylatban a legmagasabbak.
 6. Termelési szerkezete a legjobban szakosodott.
 7. A termelés fő színtere a farm.
 8. A külterjes legeltető-állattartó gazdaság színtere a ranch.
 9. Árutermelő mezőgazdaság.
 10. E termelési típus Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Amerika egyes országaiban is megtalálható.


A. nomád pásztorkodás
B. öntözéses gazdálkodás
C. ültetvényes gazdálkodás
D. A-ra és B-re is jellemző
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Önálló termelési típus.
 2. A kollektív gazdálkodáshoz tartozik.
 3. Az idők folyamán fokozatosan árutermelő gazdálkodássá alakulhat át.
 4. A Föld hideg és száraz éghajlatú területein maradt fenn.
 5. Mivel rendkívül nagy a népsűrűség, sok embert kell ellátni, ezért a bőséges termésmennyiség elérése rendkívül fontos.
 6. Termelési szerkezetében keveredik a hagyományos és a legkorszerűbb termelési mód.
 7. Az árutermelő mezőgazdasághoz tartozik.
 8. Szívós, igénytelen állatokat - juhot, tevét, kecskét - tartanak.
 9. Fő termény a rizs, illetve a szárazabb területeken a búza.
 10. Egy-egy terméket nagy tömegben dobnak a világpiacra.


A. állami gazdaság
B. termelőszövetkezet
C. száraz gazdálkodás
D. A-ra és B-re is jellemző
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Ilyen termelési formában termesztik a maniókát, az édesburgonyát, a banánt.
 2. A volt szocialista országok jellegzetes termelési típusa.
 3. Tőkés mezőgazdasági forma.
 4. A földet és a termelőeszközöket a tagság adta össze.
 5. Árutermelő gazdasági típus.
 6. A földközösség egyik modern formája.
 7. Az állami célok megvalósítására szervezték a volt szocialista országokban.
 8. Az érdekeltség hiánya, illetve a nem megfelelő szervezettség miatt általában nem vált hatékony termelési típussá.
 9. Helyesebb lenne "öntözést nem igénylő gazdálkodásnak" nevezni.
 10. Termelési szerkezetében keverednek a hagyományos és a legkorszerűbb termelési módszerek.


A. szarvasmarha-tenyésztés
B. sertéstenyésztés
C. baromfitenyésztés
D. juhtenyésztés
E. mindegyikre vonatkozik

 1. Nagy kiterjedésű legelőkkel borított, száraz és félszáraz területeken tenyésztik.
 2. Afrikában és a Közel-Keleten tenyésztése szinte teljesen hiányzik, a forró éghajlati övezet más térségeiben is jelentéktelen.
 3. Tenyésztése a világ nagy kukoricatermesztő körzeteihez kapcsolódik, de a burgonya is meghatározó takarmánya lehet.
 4. A világ hústermelésének leggyorsabban növekvő ágazata.
 5. Jellegzetes fajtái a hereford, a fríz, a magyar tarka.
 6. Gyapjáért, húsáért és tejéért tenyésztik.
 7. Intenzív, iparszerű tenyésztésének módját az amerikai farmokon kísérletezték ki.
 8. Európában, az Egyesült Államokban és Kínában, azaz a mérsékelt éghajlatú, nagy népsűrűségű területeken terjedt el.
 9. Az egyenlítői öv és a hideg övezet kivételével szinte mindenhol elterjedt.
 10. A zord éghajlatú, gyér füvű legelőkön terjedt el.


A. búza
B. rizs
C. rozs
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Hűvösebb, csapadékosabb éghajlaton, gyengébb minőségű talajon is megterem.
 2. A gabonafélékhez tartozik.
 3. Növekedése alatt nagy meleget, beérése idején szárazságot igényel.
 4. A gépesítésnek és a kemizálásnak köszönhetően kevés emberi munkával is termeszthető.
 5. Elsősorban a trópusi és szubtrópusi monszun területek jellemző növénye.
 6. Az ipari növényekhez soroljuk, mivel a malomipar dolgozza fel.
 7. Az éghajlati adottságoktól függően őszi illetve tavaszi változatát termesztik.
 8. A mérsékelt éghajlati övezet jellemző kenyérnövénye.
 9. Termesztése rendkívül munkaigényes, azonban a gazdaságilag legfejlettebb országokban már nagymértékben gépesítették.
 10. A magasabb fekvésű területeken öntözés nélkül termeszthető a hegyi változata, másutt a rendkívül vízigényes változata honosodott meg.

A. cukornád
B. cukorrépa
C. cukorcirok
D. mindháromra vonatkozik
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Főbb termesztési helye a mérsékelt éghajlati övezet óceáni és nedves nyarú kontinentális területe.
 2. Csak Afrika és Ázsia egyes térségeiben terjedt el.
 3. Az ipari növényekhez soroljuk.
 4. Gyökerében 18-22% a cukortartalom.
 5. A gyártás során keletkező melaszból rumot készítenek.
 6. Hó- és csapadékigénye a cukornádhoz viszonyítva mérsékelt.
 7. A pázsitfüvek családjába tartozó, 3-8 m magasra megnövő, cukortartalmú trópusi növény.
 8. A Föld minden térségében sikeresen termesztik.
 9. A világon előállított cukor kétharmadát adja.
 10. A diffúzióval kinyert cukorlevet ülepítik, főzik, derítik, majd szárítják, így kapják meg a fehér, kristályos cukrot.

A. szója
B. napraforgó
C. olajfa
D. földimogyoró
E. olajpálma

 1. Az egyenlítői éghajlat jellegzetes olajtartalmú növénye.
 2. A mediterrán térségekben őshonos.
 3. A kontinentális és óceáni területeken terjedt el.
 4. A trópusi és szubtrópusi monszunterületen jellemző.
 5. A trópusi monszun- és a kontinentális területeken termesztik.


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. A legjelentősebb búzatermelő országok közé tartozik:

  a) Kína
  b) Brazília
  c) Egyesült Államok
  d) Indonézia

 2. Cukornádtermesztése kiemelkedő:

  a) Banglades
  b) India
  c) Franciaország
  d) Brazília

 3. Jutatermesztése kiemelkedő:

  a) India
  b) Banglades
  c) Kína
  d) Indonézia

 4. A világ legjelentősebb cukorexportőre:

  a) India
  b) Kína
  c) Brazília
  d) Kuba

 5. Rizstermelése kiemelkedő:

  a) Kína
  b) Japán
  c) India
  d) Banglades

 6. A legjelentősebb kukoricatermelő ország:

  a) Kína
  b) Franciaország
  c) Brazília
  d) Egyesült Államok

 7. Gyapottermesztésének mennyisége kiemelkedősen jelentős:

  a) Kína
  b) Egyesült Államok
  c) Kazahsztán
  d) Egyiptom

 8. Jelentős a cukorrépa-termesztése:

  a) Franciaország
  b) Magyarország
  c) Németország
  d) Brazília

 9. A világon a legjobb minőségű, hosszú szálú gyapotot itt termesztik:

  a) Oroszország
  b) Ukrajna
  c) Kazahsztán
  d) Egyiptom

 10. Cukorexportját rendkívül dinamikusan fejleszti:

  a) Japán
  b) Oroszország
  c) Mexikó
  d) Ausztrália

 11. Búzatermésátlaga jelentős:

  a) Hollandia
  b) Kanada
  c) Nagy-Britannia
  d) Egyesült Államok

 12. A világ teatermelésében kiemelkedő jelentősége van:

  a) Japán
  b) India
  c) Indonézia
  d) Kína

 13. Jelentős kakaótermelő ország:

  a) Brazília
  b) Ghána
  c) Malajzia
  d) Etiópia

 14. Kukorica-termésátlaga kiemelkedő:

  a) Görögország
  b) Kína
  c) Olaszország
  d) Argentína

 15. Jelentős almatermesztő ország:
  a) Egyesült Államok
  b) Magyarország
  c) Oroszország
  d) Brazília

 16. Vezető szerepet tölt be a világ szőlőtermesztésében:

  a) Olaszország
  b) Franciaország
  c) Spanyolország
  d) Egyesült Államok

 17. A legjelentősebb kávétermesztők közé tartozik:

  a) Kenya
  b) Brazília
  c) Ghána
  d) Kolumbia

 18. Szójatermesztése jelentős:

  a) Egyesült Államok
  b) Brazília
  c) Argentína
  d) Kína

 19. Banántermesztésben vezető helyen áll:

  a) Kína
  b) Egyesült Államok
  c) Kolumbia
  d) India

 20. Árpatermesztésben a legjelentősebb országok közé tartozik:

  a) Oroszország
  b) Egyesült Államok
  c) Kanada
  d) India

 21. Jelentős takarmánynövénye a zab:

  a) Oroszország
  b) Egyesült Államok
  c) Kanada
  d) India

 22. A világ narancstermelésének harmadát adja:

  a) Spanyolország
  b) Olaszország
  c) Mexikó
  d) Brazília

 23. Burgonyatermelése jelentős:

  a) Oroszország
  b) Lengyelország
  c) Németország
  d) Kína

 24. Jelentős narancstermesztő ország:

  a) Brazília
  b) Egyesült Államok
  c) Kína
  d) Indonézia

 25. A világ teatermelésének több mint ötödét adja:

  a) Sri Lanka
  b) India
  c) Kenya
  d) Kína

 26. Szarvasmarha-tenyésztése elsősorban a hústermelést szolgálja:

  a) Egyesült Államok
  b) India
  c) Ausztrália
  d) Kína

 27. Juhállománya a nyersgyapjú-termelés és-export szempontjából emelhető ki:

  a) Spanyolország
  b) Dél-Afrikai Köztársaság
  c) Kína
  d) Argentína

 28. A világ második legnagyobb szarvasmarha-állományával rendelkezik:

  a) Argentína
  b) Kína
  c) Egyesült Államok
  d) Brazília

 29. Sertésállománya meghaladja a 350 milliót:

  a) Oroszország
  b) Egyesült Államok
  c) Brazília
  d) Kína

 30. A burgonya és a kukorica a fő sertéstakarmány:

  a) Oroszország
  b) Egyesült Államok
  c) Ukrajna
  d) Kína

 31. A világ legnagyobb szarvasmarha-állományával rendelkezik:

  a) Oroszország
  b) Egyesült Államok
  c) Brazília
  d) India

 32. Juhállománya meghaladja a 100 milliót:

  a) India
  b) Oroszország
  c) Argentína
  d) Kína

 33. Kedvező éghajlatú fejlődő ország, amely egyre nagyobb méretekben részesedik a világ baromfitermeléséből:

  a) Ausztrália
  b) India
  c) Egyiptom
  d) Brazília

 34. Juhtenyésztése európai méretekben jelentős:

  a) Nagy-Britannia
  b) Svédország
  c) Spanyolország
  d) Magyarország

 35. A tengeri halászat tekintetében kiemelkedő a jelentősége:

  a) Kína
  b) Oroszország
  c) Japán
  d) Norvégia

 36. A tenger halgazdagsága a Humboldt-áramlatnak köszönhető:

  a) Mexikó
  b) Chile
  c) Argentína
  d) Peru

 37. Az ipari rönkfa kitermelésében az elsők között van:

  a) Kanada
  b) Oroszország
  c) Egyesült Államok
  d) Brazília

 38. Jelentős a trópusi faállomány kitermelése:

  a) Zaire
  b) Malajzia
  c) Peru
  d) Indonézia

 39. A világ tengeri halászatából több mint 10%-kal rendelkezik:

  a) Egyesült Államok
  b) Kína
  c) Kanada
  d) Japán

 40. Juhtenyésztésében a gyapjútermelés mellett meghatározó a juhhús és a fiatal bárányhús fogyasztása is:

  a) Nagy-Britannia
  b) Mexikó
  c) Spanyolország
  d) Németország

 41. Jelentős szarvasmarha-állománnyal rendelkező latin-amerikai ország:

  a) Brazília
  b) Argentína
  c) Mexikó
  d) Kanada

 42. Sertéstenyésztése a "kukoricaövhöz" kapcsolódik:

  a) Mexikó
  b) Ausztrália
  c) Franciaország
  d) Egyesült Államok

 43. A vékony csontozatú sertés a háztartási hulladékon fejlődik:

  a) India
  b) Egyesült Államok
  c) Brazília
  d) Kína

 44. Sertésállománya európai vonatkozásban is jelentős:

  a) Németország
  b) Lengyelország
  c) Spanyolország
  d) Hollandia

 45. A világ marhahús-exportjából való részesedése kiemelkedő:

  a) Oroszország
  b) Ausztrália
  c) Kína
  d) Argentína

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A fejlett országok állattenyésztése rendkívül energiaigényes, mert a farmok, gazdaságok gépeinek működéséhez, a tápanyagok keveréséhez, a szállításhoz jelentős mennyiségű fosszilis energia kell.

 2. Az állattenyésztés és a halászat intenzíven fejlődik, mert a legújabb kutatások szerint az embernek napi 50 g-nyi állati fehérje elfogyasztására van szüksége.

 3. A sertéstenyésztésen belül előtérbe került a zsírsertések nevelése, mert a fejlődő országok lakosságának táplálkozásához így tudják biztosítani a kellő mennyiségű energiát.

 4. A szarvasmarhát eredetileg igavonó állatnak használták, mert Dél- és Kelet-Ázsiában még mindig főleg igavonásra használják a szarvasmarhákat.

 5. A szálastakarmány a legfontosabb takarmánynövény, mert az ennek feldarabolásával készített csalamádé nagy tápértékű szénát ad.

 6. A gyapotot eredményesen termesztik a mediterrán területeken, mert a gyapotnak nincs nagy hő- és fényigénye.

 7. A magasabb fekvésű területeken öntözés nélkül termeszthető a hegyi rizs, mert a termesztése rendkívül munkaigényes.

 8. A len a mérsékelt éghajlati övezet szárazabb, melegebb területeire jellemző, mert a len kontinensünk egyik fontos textilipari növénye.

 9. A zöldség- és gyümölcsfélék termesztése növekszik, mert az életszínvonal emelkedésével a korszerű táplálkozás szerepe egyre fontosabbá válik.

 10. A világ gabonatermeléséből a rizs és a rozs részesedik a legjelentősebben, mert a rozs a hűvösebb, csapadékosabb éghajlaton, a gyengébb minőségű talajon is megterem.

 11. Nyugat- és Észak-Európában a sertéstenyésztéshez felhasznált takarmány sokrétű, mert a kukorica és a burgonya mellett a tejfeldolgozás melléktermékeit is hasznosítják takarmányként.

 12. Az erdősített térségek többsége biológiailag kevésbé értékes, mert az újratelepítések a kereskedelem számára hasznosítható faállományból állnak.

 13. Modellszámításokkal meghatározták, hogy a világtengerekből évente mennyi halászható ki, mert Kína, Oroszország és Japán halászata a világon kifogott hal mennyiségének harmadával részesedik.

 14. A folyók és tavak állatállományának hasznosításakor nem beszélhetünk rablógazdálkodásról, mert ezek esetében általában megvalósul az állomány tervszerű visszapótlása.

 15. A kukorica élelmiszerként és takarmánynövényként is egyaránt fontos, mert a gépi művelés és a kemizáció lehetővé tette, hogy hatalmas térségekben nagy tömegben termeszthessék.

Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A sertéstenyésztésen belül előtérbe került a hússertés tartása.
 2. A tudatosan végzett kutatásnak köszönhetően kitenyésztették a jól tejelő hereford fajtát.
 3. Az állattenyésztés szerepe napjainkra megnőtt, ma már a növénytermesztés "szolgálja" az állattenyésztést.
 4. A belvizekből kifogott halmennyiség mellett eltörpül a tengeri.
 5. Földünk alig több mint negyedét borítja erdőség.
 6. Az ipari országokban a sertések és a baromfifélék kis hányadát nevelik "zárt rendszerben".
 7. Az állattartásban a vegyes hasznosításról szinte teljesen a hústermelésre tevődött át a hangsúly.
 8. Azt, hogy a Föld egyes térségeiben hogyan és milyen állatokat tenyésztenek, a természeti adottságokon és a társadalmi szokásokon kívül a vallási előírások is megszabják.
 9. A baromfitenyésztés iparszerű módját a japánok kísérletezték ki, tőlük vették át az amerikaiak.
 10. A FAO szerint a világ 17 óceáni halászzónájából négyet már túlhalásztak.

Szövegkiegészítés

Egészítse ki a szöveget a következő szavakkal!

folyók, hideg, meleg, plankton, szárazföldek, gazdag, hideg, oxigénben, sarkvidékek, tengeráramlások

Halban leggazdagabbak az óceánok:

- megoldások -

- vissza -