Versenyfeladatok

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Területén jelentős az öntözéses gazdálkodás.

  a) Andalúziai-medence.
  b) Pó-síkság.
  c) Egyiptom.
  d) Kelet-Kína.

 2. Teatermesztése jelentős.

  a) Portugália.
  b) Nagy-Britannia.
  c) Bulgária.
  d) India.

 3. A mediterrán éghajlat termesztett növénye.

  a) Olajfa.
  b) Füge.
  c) Szőlő.
  d) Napraforgó.

 4. Búzakivitele jelentős.

  a) Franciaország.
  b) Argentína.
  c) Kanada.
  d) Ausztrália.

 5. Jellegzetes szőlőtermelő táj.

  a) Mezeta.
  b) A Rajna-völgye.
  c) Cseh-medence.
  d) Burgundia.

 6. A legeltető állattenyésztés területei.

  a) Afrika szavannái.
  b) Mongólia füves pusztái.
  c) Préri.
  d) Kelet-Kína.

 7. Az óceáni éghajlat termesztett növénye.

  a) Burgonya.
  b) Szója.
  c) Zab.
  d) Kukorica.

 8. Belterjes mezőgazdasága van.

  a) Spanyolország.
  b) Dánia.
  c) Görögország.
  d) Hollandia.

 9. A korai zöldségtermelése jelentős.

  a) Hollandia.
  b) Németország.
  c) Belgium.
  d) Franciaország.

 10. A juta termelése kiemelkedő.

  a) Ceylon.
  b) Kína.
  c) Irak.
  d) India.

Mennyiségi összehasonlítás:

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A juhok száma Ausztráliában.
  b) A juhok száma Nagy-Britanniában.

 2. a) Oroszország szarvasmarha-állománya.
  b) India szarvasmarha-állománya.

 3. a) Japán halfogása.
  b) Kína halfogása.

 4. a) Kanada búzatermelése.
  b) Kína búzatermelése.

 5. a) A növénytermesztés súlya Németországban.
  b) Az állattenyésztés súlya Németországban.

 6. a) A szántóterület %-os aránya Dániában.
  b) A szántóterület %-os aránya Franciaországban.

 7. a) Latin-Amerika részesedése a világ kávétermeléséből.
  b) Afrika részesedése a világ kávétermeléséből.

 8. a) Kína teatermelése.
  b) India teatermelése

 9. a) A búza vetésterülete a Földön.
  b) A kukorica vetésterülete a Földön.

 10. a) A rozstermelés jelentősége Lengyelországban.
  b) A rozstermelés jelentősége Csehországban.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. őszi búza
B. rizs
C. köles
D. tavaszi búza

 1. Kanada legfontosabb gabonanövénye.
 2. Japán déli szigeteinek gabonája.
 3. A Dekkán-fennsík gabonája.
 4. A monszun éghajlat gabonanövénye.
 5. Franciaországban világviszonylatban is sokat termesztenek.
 6. Ausztrália sokat szállít belőle a világpiacra.
 7. A Hindusztáni-alföldön termesztik.
 8. A FÁK oázisaiban öntözéssel termesztik.

A) ültetvényes gazdálkodás
B) farmgazdálkodás
C) kapás földművelés
D) teraszos művelés

 1. Az őslakók saját ellátásukra többféle növényt termesztenek.
 2. Jellegzetes terményei: a banán, a kakaó, a cukornád.
 3. Kölest, maniókát, jamgyökeret termelnek ezen a módon.
 4. Gépesített nagyüzemeiben növénytermesztéssel, állattenyésztéssel egyaránt foglalkoznak.
 5. Brazília ezen a módon termeli exportra kerülő mezőgazdasági terményeit.
 6. A meredek lejtőkön ezzel a módszerrel termelnek Japánban, Kelet-Kínában és az Andokban.
 7. Jellemző termelési mód Ausztráliában.
 8. Jellegzetes növénye a teacserje és a rizs.
 9. Családi gazdaságok, de a nagybirtokokon bérmunkások is dolgoznak.
 10. Jellemző terményei a búza és a kukorica.
 11. Ha kimerül a talaj, új területeket égetnek fel és vesznek művelésbe.

Relációanalízis:

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A legtöbb halat a hideg és meleg tengeráramlások találkozásánál halászhatják, mert ott a víz oxigénben és táplálékban a leggazdagabb.
 2. India rizs- és búzatermesztése Kína mögött a második a világon, mert az országon belüli öntözött területek nagyságában is ez a sorrend.
 3. Hollandia és Dánia parasztgazdaságainak legfőbb jövedelmi forrása a friss tej és tejtermékek, mert a nedves és hűvös kontinentális éghajlat főként a lédús és szálas takarmányok termesztésének kedvez.
 4. Peru napjainkban a Föld legnagyobb halászországa, mert Dél-Amerika keleti partjai előtt a hideg Humboldt-tengeráramlás miatt sok a hal.
 5. Dél-Amerika szavannái a belterjes tejelő szarvasmarha-tenyésztés bázisai, mert e területeken az állatok takarmányozására sok helyütt lucernát is vetnek.
 6. Kínában található a Föld öntözött területeinek kb. 1-e, mert a Jangcétől délre fekvő országrészben kizárólag öntözéssel lehet növénytermesztést folytatni.
 7. A Dél-kínai hegyvidék lejtőinek ősi kultúrnövénye a teacserje, mert e hegyvidék ősmasszívum.
 8. Az oázisok legfontosabb terméke a datolya, mert e területeken a levegő vízgőztartalma alacsony.
 9. Ausztria mezőgazdaságára fejlett állattenyésztés jellemző, mert takarmányszükségletét hazai forrásokból tudja fedezni.
 10. Kalifornia déli részén sok zöldséget és gyümölcsöt termelnek, mert olcsó a munkaerő.
 11. Egyiptom nagy műtrágya-behozatalra szorul, mert a Nílus áradásai ma már nem terítenek elegendő iszapot a földekre.

- megoldások -

- vissza -