Feladatok


1. Az állam által nyújtott jövedelemelosztás

a) Elsődleges
b) Másodlagos
c) Mindkettő
d) Egyik sem

2. A jövedelemmegoszlás csoportosítható

a) A jövedelmek nagysága szerint
b) Foglalkozások szerint
c) Társadalmi csoportok szerint
d) A fenti három mindegyike szerint

3. A társadalmi csoportok szerinti jövedelemmegoszlás vizsgálhat

a) Nemeket
b) Régiókat
c) Háztartásokat
d) A fentiek mindegyikét

4. A jövedelmek nagysága szerinti megoszlás jól ábrázolható

a) A Giffen-görbén
b) A Lorenz-görbén
c) A Walras-görbén
d) A Marshal kereszten

- megoldások -

- vissza -