A skolasztikus filozófia alapproblémái 1.

Feladatok

  1. Milyen jelentésben beszél a természetről Johannes Scotus Eriugena?
  2. Melyek voltak azok az arab gondolkodók által közvetített főbb arisztotelészi tanítások, melyeket a keresztény teológia nem tudott magáévá tenni?
  3. Hogyan vélekedik Maimonidész a világ örökkévalóságáról?
  4. Ismertesd és értelmezd a 10-12. század univerzálé-vitájának főbb álláspontjait!
  5. Ismertesd Canterbury Szent Anzelm istenérveit a Monologionból!
  6. Ismertesd Anzelm "ontológiainak" nevezett istenérvét!
  7. Melyek Petrus Abaelardus (Abélard) etikájának jellemzői?
  8. Az istenismeretnek milyen útjait vázolja Bonaventura?
  9. Ismertesd Joachim da Fiore történelemfilozófiai felfogását!

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -