14. HÉT: IPARFÖLDRAJZ

Sárfalvi - Tóth: Földrajz I. 302-327. o.
Bernek - Sárfalvi: Általános társadalomföldrajz 143-174. o.


Az ipar az anyagi termelés egyik ága, amely kitermeli és feldolgozza a természetben található, emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá tehető anyagi javakat, feldolgozza a mezőgazdasági termékeket.
Az iparföldrajz feladata az ipari termelőerők területi elhelyezkedésének, az ipar fejlődési dinamikájának, szerkezeti változásának, valamint az ipar és a földrajzi környezet kapcsolatának vizsgálata.

Az ipar felosztása

Az előállított termék rendeltetése alapján: kitermelőipar (bányászat) és feldolgozóipar (többi iparág).

Üzemforma szerint: háziipar, kézműipar, gyáripar.

Ágazatok szerint:


Az ipar földrajzi elhelyezkedésére ható tényezők (telepítő tényezők)

- természeti tényezők:

- társadalmi-gazdasági tényezők:


Az ipar területi elhelyezkedése:

A világ nagy iparvidékei főleg az északi félgömb mérsékelt övezetében helyezkednek el:

Természeti erőforrások:

Az ember alapvető szükségleteinek kielégítése céljából a környezetből felhasznált anyagok. Két fő csoportját különböztetjük meg:


A világ nyersanyagtermelése (1995):Energiagazdaság:

Az energiagazdaság az energiahordozók munkavégző képességének a feltárásával foglalkozik.

Energiahordozók (energiaforrások): az energia anyagi hordozói, amelyeket energiaszükségletünk kielégítésére használunk fel. Megkülönböztetünk:

Az energiagazdaság kiemelkedő fontosságú része a villamos energia termelése.

A villamos energia különböző erőművekben állítható elő:


A világ villamos energia termelése 1994-ben 12681 milliárd kWh volt, amelyből az USA 3268 milliárd, Japán 964 milliárd, Kína 904 milliárd kWh-t állított elő.

A világon felhasznált villamos energia mennyisége 11258 milliárd kWh volt, amelyből az USA 2969 milliárd, Kína 1093 milliárd, Oroszország 884 milliárd kWh-t használt fel.

Kiegészítések

- feladatok -

- archívum -

- versenyfeladatok -

- 13. heti versenyfeladatok megoldásai -

- vissza a tematikához -