Feladatok

1. Pozitív externália esetén a társadalmilag optimálisnál

 1. Többet
 2. Kevesebbet
 3. Ugyanannyit termelünk
 4. Termelhetünk többet és kevesebbet is

2. Egy olajfinomító telepítése

 1. pozitív extern hatású.
 2. negatív extern hatású.
 3. Mindkettő.
 4. Egyik sem.

3. A közjószágok

 1. termelése költséges.
 2. bevételei bizonytalanok.
 3. piaci kínálata elégtelen.
 4. A fentiek igazak.

4. Externáliák megszüntetése történhet

 1. Megegyezéssel.
 2. bírósági úton.
 3. adminisztratív úton.
 4. A fenti állítások mindegyike igaz.

5. A társadalmi szempontból optimális termelés feltétele

 1. MSB = MC
 2. MSB = MSC
 3. MC = MU
 4. MU = MSC

6. Tiszta közjószág

 1. egy kresztábla.
 2. az ivóvíz.
 3. a kábelhálózat.
 4. az autópálya.

7. A közjavakra jellemző:

 1. Piaci termelők állítják elő.
 2. Rivalizálás.
 3. A fogyasztók egy része kizárható.
 4. A fentiek egyike sem.

8. Ha a társadalmi optimumnál többet termelünk, akkor

 1. negatív,
 2. pozitív,
 3. fogyasztói externáliával van dolgunk.
 4. A fentiek egyike sem.

9. Milyen javak csoportjába tartozik egy egyetem?

 1. Magánjavak.
 2. Vegyes javak.
 3. Tiszta közjavak.
 4. Természeti javak.

10. Általában hogyan finanszírozzák a közjavak előállítását?

 1. Adományokból.
 2. Adókból.
 3. Az érte kapott pénzből.
 4. A külföldi vállalatok fizetik.

- megoldások -

- vissza -