Megoldások

A viszonyszók és a mondatszó

 1. Viszonyszók: tagadószó, igekötő, névelő, névutó, segédige, kötőszó.

  Értékelés
  : Csak a hibátlan megoldásra jár a pont.


  1. Nem lehet mondatrész, a viszonyszók egy része alapszófajú szóval összekapcsolódva (szerkezetet, de nem szintagmát alkotva) lehet csak mondatrész, önállóan nem; a viszonyszók másik csoportja nem lehet a mondatrész része sem (a kötőszó mondatrészeket vagy tagmondatokat kapcsol össze, a tagadószó mondatrészen vagy a mondat nagyobb egységén végez el egy logikai műveletet).
  2. Nem bővíthető.
  3. Nem toldalékolható, kivétel ez alól a tulajdonság alól a segédige (fog).
  4. Jelentése nem fogalmi, hanem nyelvtani (vagy logikai) viszonyjelentés.

  Értékelés: Csak a félkövér részek említése kötelező, minden szempont 1/2 pontot ér.

 2. A lepke helyes választása a b), de ezért nem jár plusz pont.

  tagadószó névelő igekötő segédige névutó kötőszó

  (nem)1
  nem

   

  a, egy, a, a, a, az,
  a, egy, egy, a, a,
  a, a, a, egy, a

  elő
  el
  át
  ki, ki

  vagy
  fog
  vagy
  módon
  után
  után
  múlva
  (nem)- hanem
  és, (is)2
  hogy
  és, és, és, de, és

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1/2 pont levonással jár. 16 vagy több hibával: 0 pont.

  1 A nem - hanem pár miatt nem hiba, ha kötőszónak veszi.
  2 Elfogadható, de nem kötőszó, hanem partikula, olyan szófaj, amely az iskolai tankönyvekben általában nem szerepel.

 3. a2, b2, b3, b6, c3

  Értékelés
  : Minden hiba vagy hiány 1 pont levonással jár.

 4. Az a)-ban szerepel a helyes sorrend. Magyarázat: az első említésnél a határozatlan névelő arra utal, hogy valami még ismeretlen, új (és/vagy határozatlan) a szövegben; ez után már ismertként kezelve határozott névelőt kap, a határozott névelő ugyanis ismertséget, téma szerepet (és/vagy határozottságot) jelöl a szövegben.

  Értékelés: A helyes választásra és a magyarázat lényegét visszaadó indoklásra jár az 1 pont. Ha bármi hibás vagy hiányos, akkor nem jár pont.

 5. Igaz állítások: a, d, f, i.

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1 pont levonással jár. 4 vagy több hibával: 0 pont.

 6. Például: fog, tud, akar, szeret(ne), kell, is, ne, szokott, bír.

  Értékelés: Öt megfelelő szóval: 1 pont, 4 szóval: 1/2 pont, kevesebbel: 0 pont.

 7. Mondatszók: hé, szervusz, ejnye, persze, persze, no.
  Nem mondatszók, de nem nagy hiba, ha ide sorolják a partikulákat (de, már, hisz, akkor), mivel ezt a szófajt a tankönyvek általában nem tárgyalják, és az ide sorolt szavakat, főleg a módosítószók közé sorolják.

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1/2 pont levonással jár.


 8. indulatszó hangutánzó mondatszó módosítószó kapcsolatjelölő mondatszó3

  jaj
  ó


  fuj

  bim-bam
  durr
  brekeke
  puff
  csatt
  talán
  esetleg
  biztosan
  állítólag
  valószínűleg
  halló
  szia
  pszt
  nos

  Értékelés: Minden hiba vagy hiány 1/2 pont levonással jár. 10 vagy több hibával: 0 pont.

  3 A kommunikációs kapcsolat, az interakció jelölője: ide tartoznak a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás és a kapcsolat lezárásának mondatértékű szavai.

 9. Az a) csoportban vannak kapcsolatjelölő mondatszók.
  Indoklás: Az a)-beli szavak teljes, tagolatlan mondatot alkotnak; nem toldalékolhatók (kivéve korlátozottan a szevasz: szevasztok); az őket befogadó mondatban nem mondatrészek.
  Ezzel szemben a b) csoport azonos szerepű szavai bővíthetők, teljes mondattá alakíthatók; ezek a szavak mondatrészek (állítmányok); toldalékolhatók (a példákban is toldalékot viselnek, és ez a toldalék az alanytól és a tárgytól függően változhat, pl. köszöntjük).

  Értékelés: A helyes választás és az indoklás egy-egy megkülönböztető szempontja kell az 1 ponthoz. Hibás választás vagy nem megfelelő indoklás esetén nem jár pont.

- vissza -