A skolasztikus filozófia alapproblémái 2.

Feladatok

  1. Hogyan vélekedtek a filozófia és teológia viszonyáról a skolasztikában (pl. Anzelm, Albert, Tamás stb.)?
  2. Vázold a természetet illető vizsgálódások fejlődését a skolasztikában!
  3. Ismertesd Aquinói Szent Tamásnak az "öt út" néven emlegetett istenbizonyítékait!
  4. Jellemezd Tamás lélekfilozófiáját!
  5. Milyen kapcsolat van Tamás szerint Isten és teremtményei között?
  6. Mi jellemzi Duns Scotus ismeretelméletét?
  7. Milyen ontológiai összefüggést von maga után "Ockham borotvája"?
  8. Ismertesd a "tudós tudatlanság" módszerét!
  9. Hogyan használja a "lét" kifejezést Eckhart mester?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -