Feladatok

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. centrum- (fejlett) országok
B. periféria- (fejlődő) országok
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. Fejlett ipari országok.
 2. Fejlődő országok.
 3. A mezőgazdaságban dolgozók aránya alacsony, 2-6%.
 4. Késztermékekkel, fejlett technológiával kapcsolódnak a világkereskedelembe.
 5. Főként energiahordozókat, nyersanyagokat, alacsony feldolgozottsági fokú termékeket szállítanak a világpiacra.
 6. A mezőgazdaság a vezető gazdasági ág, ezen belül a növénytermesztés a meghatározó.
 7. Az intenzív gazdálkodás jellemzi.
 8. A gazdaság fejlődését hátráltatja a szakképzett munkaerő hiánya.
 9. Ezekben az országokban jelentős a munkanélküliség.
 10. A hagyományos mezőgazdaság és a piacra termelő ültetvényes gazdálkodás terjedt el.
 11. A jövedelem jelentős részét közvetlen fogyasztásra költik.
 12. Nemzeti össztermékük nagy százalékát fordítják fegyverkezésre.
 13. Magas (20-21‰) a természetes szaporodás.
 14. Sokat fordítanak termelő beruházásokra.
 15. Gazdasági életüket meghatározzák az olcsó munkaerőt kihasználó külföldi tőkés társaságok.
 16. A nagyvárosok peremein zsúfolt, egészségtelen nyomornegyedekben tengődik a városba áramló népesség.
 17. Gazdaságuk rendkívül sebezhető, mert egyoldalú, alacsony feldolgozási fokú exportcikkekkel vesznek részt a világkereskedelemben.
 18. Gazdaságuk vezető ága szolgáltatás és az ipar.
 19. Az egy főre jutó villamosáram-fogyasztás magas, 5000-10000 kWh.
 20. A világon előállított GNP 1/5-ét adják.


A. a legfejlettebb országok csoportjába tartozik
B. a fejlett országok csoportjába tartozik
C. a közepesen fejlett országok csoportjába tartozik
D. egyikbe sem sorolható

 1. Kuvait és Szaúd-Arábia
 2. Hollandia és Ausztria
 3. Japán, Németország, Nagy-Britannia
 4. Görögország, Portugália, Szlovénia
 5. Amerikai Egyesült Államok


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. legfejlettebb országok
B. fejlett országok
C. közepesen fejlett országok
D. fejlődő országok
E. egyik csoportba sem sorolható országok

 1. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya gyorsan csökken, az iparban foglalkoztatottaké magas.
 2. A tudomány és a technika fejlettségért és fejlesztését tekintve vezető helyen állnak.
 3. Közülük is kiemelkedik az Amerikai Egyesült Államok.
 4. A világ legtöbb országa ebbe a csoportba sorolható.
 5. Egy-egy gazdasági ágazatuk, termékük, termékcsoportjuk világgazdasági jelentőségűvé válhat.
 6. Az infrastrukturális hálózat színvonala rendkívül különböző.
 7. Az újonnan iparosodó országokat is ide soroljuk.
 8. Rendkívüli elmaradottságuk globális problémává vált.
 9. Termelési színvonaluk elmarad a fejlett országokétól, azonban egyes ipari, mezőgazdasági ágakban korszerű termelési feltételekkel minőségi termékek előállítására képesek.
 10. A fejlődést országonként más-más tényezők hátráltatják: a túlnépesedés, az alacsony technikai színvonal, a szakemberhiány, az oktatási és egészségügyi problémák.
 11. Településszerkezetükben jelentősek a városok, közlekedésük, közműhálózatuk világszínvonalú.
 12. Külgazdasági kapcsolataik szinte az egész világra kiterjednek, gazdasági jelentőségüket tőkekivitellel, kölcsönökkel és segélyekkel igyekeznek biztosítani.
 13. Napjainkban is gyarmati és félgyarmati sorban élnek.
 14. Foglalkoztatottsági szerkezetüket a szolgáltatásokban és az iparban foglalkoztatottak nagy aránya jellemzi, a mezőgazdaságban dolgozók száma nem jelentős.
 15. Többségük nagymértékben eladósodott.

Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. A legfejlettebb országok csoportjába soroljuk:

  A. Svájc
  B. Ausztrália
  C. Hollandia
  D. Egyesült Államok

 2. A közepesen fejlett országok csoportjába soroljuk:

  A. Olaszország
  B. Spanyolország
  C. Ausztria
  D. Portugália

 3. A fejlett országok csoportjába soroljuk:

  A. Kanada
  B. Ausztrália
  C. Svédország
  D. Hollandia

 4. A fejlődő országok csoportjába soroljuk:

  A. Tajvan
  B. Szingapúr
  C. Hongkong
  D. Görögország

 5. A fejlett országok csoportjába soroljuk:

  A. Svájc
  B. Franciaország
  C. Ausztria
  D. Németország

 6. A legfejlettebb országok csoportjába soroljuk:

  A. Ausztrália
  B. Svédország
  C. Kanada
  D. Japán

 7. A közepesen fejlett országok csoportjába soroljuk:

  A. Japán
  B. Szlovénia
  C. Brazília
  D. Csehország

 8. A legfejlettebb országok csoportjába soroljuk:

  A. Hollandia
  B. Németország
  C. Svédország
  D. Franciaország

 9. A közepesen fejlett országok csoportjába soroljuk:

  A. Oroszország
  B. Ukrajna
  C. Szlovénia
  D. Olaszország

 10. A fejlődő országok csoportjába soroljuk:

  A. Etiópia
  B. Szomália
  C. Banglades
  D. Argentína

Számítási feladat

1995 és 2000 között "A" országban az éves átlagos gazdasági növekedés 5% volt, míg "B" országban 3%. "A" ország GDP-je 1995-ben 900 milliárd dollár volt, míg "B" országé 2000-ben 1500 milliárd dollár. A népesség "A" országban 1995-ben 50 millió fő volt, és a vizsgált időszakban összesen 5%-kal növekedett, míg "B" országban 1995-ben 80 millió fő volt, és a vizsgált időszakban a természetes szaporodás éves átlagban 1,2 % volt.
Melyik országban volt nagyobb az egy főre jutó GDP 2000-ben?

- megoldások -

- vissza -