Versenyfeladatok

1. feladat

 1. Az alábbi táblázatból néhány adat hiányzik. Számítsa ki a megadott adatokból a hiányzókat (egész számra kerekítve)

  A GDP nagyságának alakulása hazánkban (kerekített adatok) 1988 1989 1990 1991 1992
  GDP folyó áron mrd Ft 1440 1720 2090 2310 D=?
  GDP reál mrd Ft 1440 1460 B=? 1242 1220
  árindex (1988=100%) 100 A=? 148 C=? 230

 2. Az eredmények alapján hogyan alakult a magyar gazdaság reál GDP-je a vizsgált időszakban?

 3. Az 1989-1992-es időszakban melyik évben nőttek leggyorsabban az árak az előző évhez viszonyítva?


2. feladat

A és B ország gazdaságáról a következő adatok ismertek:

1991 1992 1993
A ország GDP folyó áron (mrd krajcár)
A GDP árindexe (1991=100)
2000
100
2310
105
2760
115
B ország A kibocsátott javak árösszege folyó áron (mrd pengő)
Folyó termelő felhasználás folyó áron (mrd pengő)
A GDP árindexe (1991=100)
1500
500
100
1700
584
110
2100
625
125
 1. Mekkora volt B ország GDP-je 1991, 1992 és 1993 években folyó áron?

 2. Mekkora volt A ország reál GDP-je 1991-ben, 1992-ben és 1993-ban 1991-es bázison?

 3. Melyik ország tényleges gazdasági fejlődése volt gyorsabb 1991 és 1993 között?

- megoldások -

- vissza -