15. hét Feladatsor

A 15. héten szeretnénk nektek összefoglalásképpen egy felvételi mintasort adni. A felvételik eddig hasonló elrendezésben voltak felépítve, bár ez állandóan változik. A megoldása reméljük nem jelenthet problémát!


I. Tesztkérdések (2-2 pont)

1. A tiszta monopólium

 1. termelési pontjában az MR = MC;
 2. realizálhat gazdasági profitot;
 3. nem feltétlenül termel az átlagköltség minimumában;
 4. mind a három igaz.

2. Az output növelésével az átlagos költség

 1. csökken;
 2. konstans marad;
 3. a fedezeti pontig csökken, onnan nő;
 4. az üzembezárási pontig csökken, onnan nő.

3. Ha egy jószág kereslete árrugalmas, akkor árának ceteris paribus növekedése következtében a fogyasztók adott jószágra költött jövedelme

 1. csökken;
 2. nő;
 3. változatlan;
 4. nőhet és csökkenhet is.

4. Egy fogyasztó összes jövedelmét két jószágra költi. Tegyük fel, hogy a fogyasztó pénzjövedelme és az egyik jószág ára megduplázódik, miközben a másik jószág ára változatlan. Ennek következtében a költségvetési egyenes

 1. mindkét tengelymetszete megváltozik, de meredeksége változatlan;
 2. nem változik meg;
 3. mindkét tengelymetszete és meredeksége is megváltozik;
 4. egyik tengelymetszete és meredeksége változik meg.

5. Tökéletes verseny esetén egy vállalat

a) határbevétele egy vízszintes egyenes;
b) hosszú távon gazdasági profitot is realizálhat;
c) határköltsége konstans;
d) bevételének maximalizálására törekszik.

 

II. Igaz hamis állítások (1-1 pont)

 1. Egy racionális piaci szereplő inkább választ három éven keresztül 1000 Ft-ot (az elsőt az idei évben kapná), mint három év múlva 3300 Ft-ot, ha a kamatláb 10%.

 2. Az amortizáció implicit költség.

 3. Azonos egyéni és társadalmi határköltségek mellett, ha az egyéni határhaszon kisebb, mint a társadalmi határhaszon, akkor a termelők a társadalmilag kívánatosnál kevesebbet termelnek.

 4. Kifizetődő egy befektetés, ha a piaci kamatláb nagyobb, mint a belső kamatláb.

 5. Természetes monopólium esetén antitröszt-politikát kell alkalmazni.

 

III. Definíciók (2-2 pont)

 

IV. Feladatok

 1. Egy jószág termelése során pozitív és negatív externália is érvényesül. A negatív externália hatása erősebb. Rajzoljon az alábbi koordináta-rendszerbe egy ilyen jószágra jellemző egyéni-, társadalmi határköltség és határhaszon görbéket, a megnevezéseiket tüntesse fel. Mit tudunk ilyenkor a termelt mennyiségről?
 2. Egy vállalat vasércbánya megnyitását tervezi. A beinduláshoz szükséges beruházás nagysága 50.000ezer Ft, melyet az idei évben kell eszközölni. A várható kitermelést az alábbi táblázat mutatja tonnában. A bánya üzemeltetését négy évre tervezik, melyek alatta vasérc ára 20ezer Ft/t lesz. A vállalatnak minden évben 62.500ezer Ft-ot kell munkabérre kifizetnie. A felszereléseit a negyedik év végén 10.000ezer Ft-ért tudja értékesíteni. Az éves kamatláb:25%

  a. Számítsa ki a vállalkozás nettó jelenértékét!
  b. Érdemes-e elindítani a beruházást?

  évek 1. év 2. év 3 .év 4. év
  kitermelés(t) 4650 4125 5000 3125 3. Egy iparág keresleti görbéje: Q = 100 - 0,1p. Az iparági termelés költségfüggvényei: TC(Q) = 10.000 + 100Q + 5Q2; MC = 100 + 10Q.

  a. Tiszta monopólium esetén mekkora a termelés és az ár?
  b. Tökéletes verseny esetén mekkora a termelés és az ár?
  c. Mekkora a monopólium profitja?
  d. Mekkora a monopólium okozta holtteher-veszteség?
  e. Monopolista termelés esetén a tökéletes versenyhez képest mennyivel csökken a fogyasztói többlet? Az elveszett fogyasztói többletből mennyi alakul át termelői többletté?

- megoldások -

- 14. heti versenyfeladatok megoldása -

- vissza a tematikához -