Descartes

Feladatok

  1. Hogyan szól az Értekezés négy szabálya a módszerről?
  2. Milyen kritériumokat fogalmaz meg az Értekezés az erkölcstant illetően?
  3. Milyen szkeptikus fokozatok vezetik el Descartes-ot az Értekezésben a cogito-argumentumhoz?
  4. Hogyan nyilvánul meg az Elmélkedésekben a módszertani analitikus és a szintetikus megismerés?
  5. Milyen szkeptikus érvek foglalnak helyet az Elmélkedésekben?
  6. Ismertesd a descartes-i istenérveket az Értekezés lapjairól!
  7. Milyen a cogito-érv formája és helyzete az Elmélkedésekben?
  8. Vázold Descartes felfogását a test és lélek kapcsolatát tekintve!
  9. Hogyan osztja fel Descartes a tudományokat az Alapelvek híres bevezetőjében?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -