Felvételi feladatok az előző évekből


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Kiskunságban igen kevés felszíni vízfolyás és tó található. (1995)
 2. A jégkorban a Bükk és a Mátra csúcsai körül rövid gleccserek alakultak ki. (1995)
 3. A Kőszegi- és a Soproni-hegységet főként átalakult kőzetek építik fel. (1995)
 4. Az Őrségben földgáztelepek találhatók. (1995)
 5. A Kemeneshátat a felszínét borító vékony mészkőréteg védte meg a lepusztulástól. (1995)
 6. A Mecsek mészköve helyenként uránércet tartalmaz. (1995)
 7. A Tihanyi-félsziget, vulkáni tufából álló dombjai a harmadidőszak végén keletkeztek. (1995)
 8. A Zalai-dombság felszínét ÉNY-DK irányú törésvonalak mentén völgyek tagolják. (1995)
 9. Az Északi - középhegységnek csak a legmagasabb részein fordulnak elő őshonos fenyvesek. (1999)
 10. A mezőföldi löszt a nedvesebb, enyhébb időszakokban keletkezett talajszintek tagolják. (2000)
 11. Hazánkban csak a Bakonyban és a Soproni-hegységben fordulnak elő őshonos fenyvesek. (2000)
 12. Hazánk legfiatalabb vulkáni hegyei a Tapolcai-medencében találhatók. (2000)
 13. A Velencei-hegység gránitja az óidő legvégén a déli félteként keletkezett. (2000)
 14. A Gerecsében fejtett vöröses színeződésű triász mészkövet "vörös márványnak" nevezik. (2000)


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Az Északi - középhegység jellegzetes ásványkincsei. (1996)

  a. lignit
  b. rézérc
  c. barnakőszén
  d. mangánérc

 2. Az újidő harmadidőszakában keletkezett ásványkincs. (1999)

  a. bauxit (Bakony, Vértes)
  b. vasérc (Rudabánya)
  c. rézérc (Recsk)
  d. fignit (Mátraalja, Bükkalja)

 3. Harmadidőszakban keletkezett hazai kőzet. (1999)

  a. hárshegyi homokkő (Budai - hegység)
  b. gránit (Velencei - hegység)
  c. riolit, andezit (Északi - középhegység)
  d. "vörös márvány" (Gerecse)

 4. Az óidőben keletkezett ásványkincs. (2000)

  a. mangánérc (Bakony)
  b. bauxit (Vértes, Bakony)
  c. feketekőszén (Mecsek)
  d. vasérc (Rudabánya)

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A Bükk előterében épült, lignitet felhasználó Visontai Hőerőmű karsztforrásokból nyeri a hűtővizét, mert a Bükk - hegység fő felépítő kőzete a mészkő. (1999)

 2. Magyarország területén az átlagosnál jóval magasabb a geotermikus gradiens értéke, mert a földkéreg hazánkban az átlagosnál vékonyabb. (2001)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a. A Kőszegi-hegység kora. (2000)
  b. A Soproni-hegység kora.

 2. a. A Duna magyarországi szakaszának hossza. (2000)
  b. A Tisza magyarországi szakaszának hossza.

Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Dunántúli-középhegység (2000)
B. Északi-középhegység
C. mindkettőre vonatkozik
D. egyikre sem vonatkozik

 1. Hazánk leghűvösebb éghajlatú vidéke.
 2. Legmagasabb pontja az Írottkő (882 m).
 3. Legfiatalabb vulkáni tanúhegyeink ide tartoznak.
 4. Hazánk egyetlen olyan tájegysége, amely teljes egészében Magyarország területére esik.
 5. Területén - helyenként - barnakőszén-bányászatot folytatnak.
 6. Jellegzetes tagja a főként középidei üledékekből álló Mecsek.
 7. Hazánk erdőkben leggazdagabb területe.
 8. Túlnyomó része középidei üledékekből áll.

Fogalom-meghatározás

 1. A Kisalföld legtovább süllyedő, legalacsonyabb központi része. (1999)
 2. A Somogyi-dombság lösszel borított, dombsági jellegű vidéke. (2000)


Rajzos feladatok

 1. Nevezze meg az Alföld római számokkal jelzett öt listáját! (1995)

  A feladat pontszáma: 20 pont. Csak teljes értékű válaszokért jár pont!
  I =
  II =
  III =
  IV =
  V =

  Nevezze meg a nagybetűkkel jelzett öt hegységet, és írja nevük után a jellemző felépítő kőzetüket!

  A =
  B =
  C =
  D =
  E =

  Nevezze meg a kisbetűkkel jelzett öt folyót!

  a =
  b =
  c =
  d =
  e =

  A számokkal jelzett városok közül nevezze meg azt az ötöt, amelyik megyeszékhely és írja nevük után a megfelelő megyét is!

  1 =
  2 =
  3 =
  4 =
  5 =
  6 =
  7 =

 2. Nevezze meg a Dél - Dunántúl nagybetűkkel jelölt 3 kistáját és 2 hegységét! (1996)

  A feladat pontszáma: 14 pont
  A =
  B =
  C =
  D =
  E =

  Mely folyókat jelölik a térképvázlaton az arab számok?

  1 =
  2 =
  3 =

  Nevezze meg a római számokkal (I-IV.) jelölt négy megyét és székhelyüket, valamint a két ipari települést (V-VI) fő funkciójával együtt!

  I =
  II =
  III =
  IV =
  V =
  VI =

 3. Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűvel jelölt három tájat és két hegységet! (1997)

  A feladat pontszáma: 15 pont
  A=
  B=
  C=
  D =
  E =

  Nevezze meg a kisbetűvel jelzett öt folyót!

  a =
  b =
  c =
  d =
  e =

  Nevezze meg a számokkal jelzett tizenkét település közül azt az ötöt, amelyekre az alábbi állítások vonatkoznak! Írja a szám mellé a megfelelő település nevét, majd utána a rá vonatkozó állítás nagybetűs jelét!

  Állítások:

  A = A település gyógy - idegenforgalma erősen visszaesett a jugoszláv polgárháború éveiben.
  B = Hazánk legmagasabban fekvő városa, fontos idegenforgalmi központ.
  C = A királynék középkori városában ma vegyipari egyetem működik.
  D= A tájhatáron épült város megyeszékhely és egy borvidék központja.
  E = Hagyományos mezőgazdasági gépgyártása mellett timföldgyár is épült itt.


  1=
  2=
  3=
  4=
  5=
  6=
  7 =
  8 =
  9 =
  10 =
  11 =
  12 =

 4. Nevezze meg a térképvázlaton nagybelűvel jelzett tájakat! (1998)

  A feladat pontszáma: 15 pont
  A=
  B=
  C=
  D =
  E =
  F =

  Nevezze meg a kisbetűvel jelzett folyókat!

  a =
  b =
  c =
  d =

  Nevezze meg a számokkal jelzett tizenkét település közül csak azt az ötöt amelyekre az állítások vonatkoznak! Az öt település nevét írja a megfelelő szám után a rá vonatkozó állítás nagy betűjelével együtt!

  Állítások:

  A = A városban OPEL összeszerelő - üzem működik.
  B = A város vasúti csomópont, bútorgyára és korszerű fényforrás - gyára jól ismert.
  C = Az ország legmagasabban fekvő városa, határátkelőhely.
  D = Megyeszékhely, egyetemi város, a középkorban a királynék városa.
  E = Megyeszékhely, híres borvidék központja.


  1=
  2=
  3=
  4=
  5=
  6=
  7 =
  8 =
  9 =
  10 =
  11 =
  12 =

 5. Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűvel jelzett hat tájat!

  A feladat összpontszáma 15 pont. (1999)
  A=
  B=
  C=
  D =
  E =
  F =


  Nevezze meg a kisbetűvel jelzett négy folyót!

  a =
  b =
  c =
  d =

  Nevezze meg a számokkal jelölt tizenkét település közül azt az ötöt, amelyekre az alábbi állítások vonatkoznak! Írja a szám mellé a megfelelő település nevét, majd utána a rá vonatkozó állítás nagybetűs jelét!

  Állítások:

  A = A városban OPEL - motorgyár működik.
  B = Újabb üzeme az ipari hulladékok égetőműve.
  C = A városban országos jelentőségű húskombinátot találunk.
  D = Fontos oktatási intézménye az erdészeti egyetem
  E = Cukorgyára a Kisalföld cukorrépa termését dolgozza fel.

  1=
  2=
  3=
  4=
  5=
  6=
  7 =
  8 =
  9 =
  10 =
  11 =
  12 =

- megoldások -

- vissza -