Feladatok

Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. karbon
B. perm
C. triász
D. jura
E. kréta

 1. Ebből az időszakból való hazánk egyetlen feketekőszén-lelőhelye a Mecsekben.
 2. Ekkor képződött a Velencei-hegység és a Mórágyi-rög gránitja.
 3. Ekkor képződött a bauxit a Bakonyban és a Vértesben.
 4. A Soproni-hegység kristályos palájának kora.
 5. Dolomit és mészkő keletkezett a Dunántúli-középhegységben, a Villányi-hegységben és a Mecsekben.
 6. A bakonyi - úrkúti - mangánérc keletkezésének időszaka.
 7. A Balaton-felvidék és a Mecsek vörös homokköve ekkor keletkezett.
 8. Ebből az időszakból származik a Gerecse kőbányáiban fejtett, vöröses színe miatt "vörös márványnak" nevezett mészkő.
 9. A Bükk-hegység mészköve ekkor keletkezett.
 10. Az Észak-borsodi-karszt térségében levő barlangok ilyen korú mészkőben jöttek létre.

A. eocén
B. oligocén
C. miocén
D. pliocén
E. pleisztocén

 1. Az Eurázsiai-hegységrendszer keletkezésének fő időszaka.
 2. Ekkor keletkezett az Északi-középhegység déli előterében levő lignit Visonta és Bükkábrány térségében.
 3. Ekkor rakódott le a szél által szállított poranyag, amiből később a lösz jelentős része keletkezett.
 4. Ebben az időszakban a nyílt tengerekről lefűződő térségekben agyag és homokkő halmozódott fel.
 5. A Kárpát-medencét kitöltő Pannon-tenger az évmilliók során beltóvá vált.
 6. Ekkor keletkezett a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Mátra és a Zempléni-hegység vulkanikus kőzete.
 7. A Tatabánya és Oroszlány térségében levő barnakőszén ekkor keletkezett.
 8. A Kisalföld déli részén (Somló-hegy, Ság-hegy), a Tapolcai-medencében bazaltos vulkanizmus játszódott le.
 9. A lajtamészkő keletkezésének ideje.
 10. A Salgó és a Somos-kő bazaltja ekkor keletkezett.


A. Mátra
B. Kisalföld
C. Kiskunság
D. Maros-Körös köze
E. Jászság

 1. Futóhomokos hordalékkúp - síkság.
 2. Ártér.
 3. Kőzetanyaga főleg andezit.
 4. Löszös hordalékkúp - síkság.
 5. Medenceperemi hordalékkúp - síkság.
 6. A harmadidőszaki kéregmozgások hatására alakult ki.
 7. A negyedidőszakban a folyók alakították ki az alföldek és a hegységek találkozásánál.
 8. A szél szállította finom porból keletkezett.
 9. Hazánk legalacsonyabban fekvő részei.
 10. Felszínükön buckák és szélbarázdák váltakoznak.
 11. A területén található kavicsot az építőipar hasznosítja.
 12. Itt található hazánkban rézérc.
 13. Jó gyümölcstermő terület.
 14. Területén fűz- és nyárfaerdők találhatók.
 15. Jellemzője a jó minőségű mezőségi talaj.

A. Börzsöny
B. Mátra
C. Zempléni-hegység
D. mindháromra igaz
E. egyikre sem igaz

 1. A Duna-Ipoly Nemzeti Park része.
 2. Zömmel vulkáni eredetű kőzetek alkotják.
 3. Az újidő negyedidőszakában keletkezett.
 4. Fő építőkőzete a riolit és a riolittufa.
 5. Déli lankáit Hegyaljának is nevezik.
 6. Jégkori kőtenger található itt.
 7. Itt található az ország legészakibb pontja.
 8. Karsztjelenségek figyelhetők meg a területén.
 9. Legmagasabb pontja a Csóványos.
 10. Itt működik a Piszkés-tetői csillagvizsgáló.


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. Duna
B. Tisza
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

 1. Vízjárása egyenletes.
 2. Korai tavaszi és kora nyári árhulláma van.
 3. Deltatorkolattal ömlik a tengerbe.
 4. A Duna balparti mellékfolyója.
 5. Nemzetközi jelentőségű viziút.
 6. Vize meghatározó szerepet játszik a mezőgazdasági területek öntözésében.
 7. Az Északkeleti-Kárpátokban ered.
 8. Kontinensünk leghosszabb folyója.
 9. Vize csak tisztítva iható.
 10. Összeköttetésben van a Rajnával.

A. füves puszta
B. lombos erdő
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

 1. Hazánkban található természetes növénytakaró.
 2. Középhegységeinkben, a Dunántúli-dombságon és a Nyírségben is előforduló természetes növényzet.
 3. Tápanyagban és humuszban szegény a talaja.
 4. A Mezőföldön, a Hajdúságban volt jellemző ez a természetes növényzet.
 5. Talaja: barna erdőtalaj.
 6. Talaja: mezőségi talaj.
 7. Talaja: szürke erdőtalaj.
 8. Hazánk területén jelenleg kb. 18%-án fordul elő.
 9. Az eredeti növénytakaró a mezőgazdasági művelés miatt pusztult ki, illetve csökkent a területe.
 10. Szakszerű és tervszerű műveléssel őrizhető meg a minősége.


Feleletválasztás

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!

 1. Melyik tájunkra jellemző a szikesedés?

  A. Hajdúság
  B. Marcal-medence
  C. Nyírség
  D. Hortobágy
  E. Mezőföld

 2. Területén "gyapjúzsákok" találhatók.

  A. Mátra
  B. Vértes
  C. Velencei-hegység
  D. Sopron-hegység
  E. Gerecse

 3. Területét főként kavicstakaró borítja.

  A. Sopron-hegység
  B. Hanság
  C. Kemeneshát
  D. Rábaköz

 4. Északi részét lösz, déli részét homok borítja.

  A. Zalai-dombság
  B. Tolnai-dombság
  C. Baranyai-dombság
  D. Somogyi-dombság

 5. Hol találhatók gejzírkúpok?

  A. Keszthelyi-hegység
  B. Tapolcai-medence
  C. Miskolc-Tapolca
  D. Badacsony
  E. Tihanyi-félsziget

 6. Hol jellemző kőzet az andezit?

  A. Bükk
  B. Budai-hegység
  C. Gerecse
  D. Balaton-felvidék
  E. Mátra

 7. Mikor keletkezett a Balaton-felvidék vörös homokköve?

  A. karbon
  B. perm
  C. triász
  D. jura
  E. szilur

 8. Milyen magasságban helyezkedik el hazánk felett a troposzféra?

  A. 10-12 km
  B. 20-22 km
  C. 30-32 km
  D. 40-42 km
  E. 50-52 km

 9. Mikor keletkezett a mecseki uránérc?

  A. oligocén
  B. jura
  C. triász
  D. kréta
  E. perm

Rajzos feladat

Egyeztesse össze az ábra utáni állításokat a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel (egy ábrarészlethez több állítás is tartozhat)! 1. Középidőben keletkezett tengeri üledékes kőzet.
 2. Kőszegi-hegység.
 3. Kavicstakaró és folyami hordalék.
 4. Marcal-medence.
 5. Soproni-hegység.
 6. Jellegzetes kőzete a csillámpala.
 7. A hegység kőzetei a Dunántúli-középhegység kőzeteivel egyidősek.
 8. Az óidei hegység része volt.
 9. A kristályos kőzetről lefutó folyók alakították felszínét.
 10. Kőzeteit a Föld belső erői palás kőzetté préselték.

- megoldások -

- vissza -