Az elmúlt évek felvételi feladataiból


Esszé

A karbonsavak (1991. évi feladat)

Az észterek (1992. évi feladat)

Táblázatos feladat

Oxigéntartalmú szerves vegyületek sav-bázis tulajdonságai

HOCH2—CH2OH

C6H5—OH

HOOC—COOH

A vegyület neve

     

Vizes oldatának kémhatása

     

Reagál-e elemi nátriummal, ha igen, milyen gáz keletkezik?

     

Reagál-e NaHCO3, ha igen, milyen gáz keletkezik?

     

Xmol anyaghoz 0,5Xmol NaOH-ot tartalmazó
oldatot adva milyen lesz az oldat kémhatása?

     


Egyszerű választás

 1. A nyíltláncú aldehidekre vonatkozó állítások közül az egyik hibás. Melyik az? (1988. évi feladat)


  1. Előállíthatók a primer alkoholok oxidációjával.

  2. Könnyen karbonsavvá oxidálhatók.

  3. Oxocsoportot tartalmaznak.

  4. Könnyebben képeznek hidrogénkötést, mint a karbonsavak.

  5. Adják az ezüsttükörpróbát.


 2. Melyik alább felsorolt vegyület felel meg a C3H8O összegképletnek?


  1. 2-hidroxi-propán

  2. propanol

  3. aceton

  4. dimetil éter

  5. propánsav


 3. Az oxálsav…


  1. vízben oldhatatlan.

  2. molekulájában két karboxilcsoport kapcsolódik egymáshoz.

  3. a legegyszerűbb hidroxi-karbonsav.

  4. az oxokarbonsavak közé tartozik.

  5. vas(III)-ionnal vízben oldhatatlan komplex sót képez.


 4. Melyik vegyület molekulájában van összetett funkciós csoport? (1989. évi feladat)


  1. Hangyasav.

  2. Metil-amin.

  3. Metil-alkohol.

  4. Szén-dioxid.

  5. Formaldehid.


 5. Két-két hidrogénkötés melyik vegyület molekuláit kapcsolja össze kettesével (dimerizáció)?


  1. Víz.

  2. Etanol.

  3. Ecetsav.

  4. Imidazol.

  5. Ammónia.


 6. A hangyasav molekula melyik csoportot nem tartalmazza? (1990. évi feladat)


  1. Fomriátcsoportot.

  2. Formilcsoportot.

  3. Hidroxidcsoportot.

  4. Karboxilcsoportot.

  5. Metilcsoportot.


 7. Az alábbi állítások közül válassza ki azt, amelyik nem igaz a ketonokra! (1991. évi feladat)


  1. Protonakceptorok.

  2. Ezüsttükörpróbával megkülönböztethetők az aldehidektől.

  3. Molekuláik között dipólus-dipólus vonzás lép fel.

  4. Láncközi vagy gyűrűs szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmaznak.

  5. Tercier alkoholok dehidrogénezésével állíthatók elő.


 8. Melyik állítás igaz mindhárom felsorolt vegyületre: acetaldehid, etin, etil-acetát? (1992. évi feladat)


  1. Mindegyikből előállítható ecetsav.

  2. Fémnátriummal hidrogénfejlődés közben reagálnak.

  3. Vízzel hidrolizálnak.

  4. NaHCO3-al CO2-ot fejlesztenek.

  5. Szobahőmérsékleten folyadékok.


 9. Melyik állítás hibás: Az aldehidek…


  1. karbonsavakból dehidratálással keletkezhetnek.

  2. primer alkoholok oxidációjakor keletkezhetnek.

  3. karbonsavakká oxidálhatók.

  4. általában adják az ezüsttükörpróbát.

  5. redukciója során alkohol keletkezik.


 10. Melyik állítás igaz a zsírokra és az olajokra?


  1. A karbonsavak acilezett származékainak tekinthetők.

  2. A zsírok dehidrogénezéssel lágyíthatók.

  3. Lúggal melegítve kémiai változás nélkül oldódnak.

  4. A glicerin nagy szénatomszámú karbonsavakkal alkotott észterei.

  5. Vízzel könnyen hidrolizálnak, szappanok keletkeznek.

Relációanalízis

 1. A kisebb szénatomszámú karbonsavak vízben oldódnak, mert a karbonsavak molekulái között hidrogénkötés alakul ki. (1988. évi feladat)


 2. A hangyasav forráspontja még a kb. kétszer nagyobb molekulatömegű heptánénál is magasabb, mert erős hidrogénkötéssel dimerizálódik. (1991. évi feladat)


 3. A hangysav az ezüsttükörpróba során fém ezüstöt választ ki mert molekulája formilcsoportot tartalmaz. (1992. évi feladat)


 4. A hangyasav a brómos vizet elszínteleníti, mivel savanyú, maró hatású folyadék. (1992. évi feladat)


Számítás

 1. Melyik az a karbonsav, amelynek 11 mól%-os vizes oldata 24 tömeg%-os? Hány mól%-os lesz az oldat a keletkező sóra nézve, ha a savat pontosan kiszámított mennyiségű szilárd NaOH-al közömbösítjük? (1989. évi feladat)


 2. Egy nyíltláncú, telített dikarbonsavat [(CH2)n(COOH)2] 50%-os levegőfeleslegben égettek el. A vízgőz lecsapódása után kapott gázelegy 77,45 térfogat% nitrogént tartalmazott. Írja le az égetés reakcióegyenletét! Számítsa ki a dikarbonsav összegképletét, és adja meg a nevét! (1994. évi feladat)

- megoldások -

- vissza -