Feladatok a Karbonsavak és észterek című részhez

Számítási feladatok

 1. A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú hangyasavoldatban 25°C-on a molekulák 4,2%-a disszociál ionjaira. Számítsd ki az oldatban lévő oxónium- és formiátionok, valamint a hangyasavmolekulák koncentrációját és a hangyasav savállandóját (Ks)!

  segítség 1.  segítség 2.

 2. A 0,01 mol/dm3 koncentrációjú hangyasavoldatban az oxóniumion-koncentráció 1,24·10–3 mol/dm3. Számítsd ki az oldatban lévő formiátionok és hangyasavmolekulák koncentrációját és a hangyasav savállandóját!
 3. segítség

 4. Ismeretlen egyértékű gyenge sav 0,445 mol/dm3-es oldatának pH-ja megegyezik a 0,01 mol/dm3-es sósav pH-jával! Számítsd ki a gyenge sav disszociációfokát (a) ebben az oldatban! Mekkora a savállandó (Ks) értéke?
 5. segítség

 6. A diklór-ecetsav 1,18·10–2 mol/dm3-es oldatának pH-ja 2,0. Számítsd ki a disszociációfokot és a vegyület savállandóját!

  segítség

 7. A 3,0-as pH-jú ecetsavoldat 10 cm3-ét 5,63 cm3 0,1 mol/dm3-es, 0,987-es faktorú NaOH-oldat közömbösít. Számítsd ki az ecetsav disszociációfokát és határozd meg a savállandót!

  segítség 1.  segítség 2.

Elméleti feladatsor

Egyszerű választás

 1. Melyik nem szabályos elnevezés?

  1. ecetsavas fenilészter
  2. fenil-metil-észter
  3. fenil-acetát
  4. fenil-etanoát
  5. Mindegyik helyes.

 2. Melyik trikarbonsav?

  1. sóskasav
  2. borkősav
  3. oxálsav
  4. piroszőlősav
  5. citromsav

 3. Mi a különbség a gyertyaviasz és a méhviasz között?

  1. A gyertyaviasz kémiailag tiszta anyag, a méhviasz keverék.
  2. A gyertyaviasz éles olvadáspontú anyag, a méhviasznak csak lágyuláspontja van.
  3. A gyertyaviasz nem oldódik vízben, a méhviasz igen.
  4. A gyertyaviasz anyagai nem fordulnak elő a természetben, a méhviaszéi igen.
  5. A gyertyaviasz paraffin, a méhviasz észter.

 4. Melyik nem redoxireakció?

  1. A hangyasav és a bróm reakciója.
  2. Az etil-acetát és a víz reakciója.
  3. Az oxálsav és a kálium reakciója.
  4. Az ecetsav reakciója oxigénnel.
  5. A hangyasav reakciója ammóniás ezüst-nitrát-oldattal.

 5. Melyek az alkánsavak közös jellemzői?

  1. Vízben oldódó vegyületek.
  2. Vízoldhatóságuk a szénatomszám növekedésével gyakorlatilag változatlan.
  3. Molekuláikban csak s-kötések vannak.
  4. Savasságuk a szénatomszám növekedésével nő.
  5. NaOH-oldattal sót képeznek.

Többszörös választás

 1. Az olajsav…

  1. NaOH-al Na-oleát nevű sót képez.
  2. hidrogénnel reakcióba lépve palmitinsavat alkot.
  3. metanollal metil-oleátot képez.
  4. belőle brómos vízzel összerázva 9,10-dibróm-palmitinsav keletkezik.

 2. Az oxálsav…

  1. a legegyszerűbb dikarbonsav.
  2. fehér, kristályos anyag.
  3. mérgező, vesekő kialakulását okozhatja.
  4. 1 mólja 1mol Ca(OH)2-al közömbösíthető.

 3. Melyek a kis szénatomszámú észterek jellemzői?

  1. Kis szénatomszámú alkoholok és kis szénatomszámú karbonsavak reakciójával keletkeznek.
  2. Gyümölcsök íz- és aromaanyagai lehetnek.
  3. Illékony, alacsony forráspontú vegyületek.
  4. Egyesek műanyagok előállítására is alkalmasak.

 4. Melyek az észterek lúgos hidrolízisének jellemzői?

  1. Egyensúlyra vezető folyamat.
  2. A reakcióban a víz reakciópartnerként szerepel.
  3. A képződő anyagok egyike mindig karbonsav.
  4. Egyik végterméke lehet alkohol.

Négyféle asszociáció

  1. propánsav
  2. etil-formiát
  3. mindkettő
  4. egyik sem
 1. Egyes gyümölcsök aromakomponense.
 2. 25°C-on folyékony halmazállapotú.
 3. Vízzel hidrogénkötést alakít ki.
 4. Adja az ezüsttükörpróbát.
 5. NaOH-oldattal is reakcióba lép.
 6. Összegképlete C3H6O2
 7. A brómos vizet lassan elszínteleníti.
 8. Vízzel nem lép reakcióba.
 9. Tiszta halmazában a dipólus-dipólus kölcsönhatás uralkodik.
 10. Elszappanosítható.

Ötféle asszociáció

 1. Na- és K-sói a szappanok.
 2. Műanyagok előállítására használják.
 3. Sűrűn folyó folyadék.
 4. Ez a vegyület a savanyú káposzta savanyú ízét adja.
 5. Az izzadtság kellemetlen szagát okozza.
 6. Naftalin erélyes oxidációjával képződik.
 7. Az iparban metanolból CO-al állítják elő.
 8. A vázizomban végbemenő erjedési folyamat terméke.
 9. Vízben nem oldódó szilárd anyag.
 10. Trigliceridekben kötve is előfordul.

Relációanalízis

Megoldási kulcs:

  1. az állítás és indoklás is igaz, köztük van összefüggés.
  2. az állítás és indoklás is igaz, köztük nincs összefüggés.
  3. az állítás önmagában igaz, az indoklás azonban hamis.
  4. az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz.
  5. az állítás és az indoklás is hamis.
 1. Az acetil-szalicilsav vizes oldata savas kémhatású, mert az acetil-szalicilsav szabad karboxilcsoportot tartalmaz.
 2. A tejsav vízzel csak korlátozottan elegyedik, mert funkciós csoportjai a vízmolekulákkal nem tudnak hidrogénkötést kialakítani.

- megoldások -

- vissza -