XVI. Oxovegyületek


Az oxovegyületeket két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a kettős kötésű oxigénatom - vagyis az OXOCSOPORT - láncvégi vagy láncközi szénatomhoz kapcsolódik-e. A láncvégi szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazó vegyületek az ALDEHIDEK, a láncközi vagy gyűrűs szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazók pedig a KETONOK.

Az aldehidekre a formilcsoport (aldehidcsoport) illetve a karbonilcsoport, a ketonokra a karbonilcsoport a jellemző, az oxocsoport pedig mindkettőre.


ALDEHIDEK

 

Funkciós csoport: FORMILCSOPORT (ls. előző ábra).


Elnevezés

Homológsor: létezik. A telített, egyértékű aldehidek homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO illetve CxH2x+1-COH

 

Fizikai tulajdonságok

 

Előállítási módszerek

Primer alkoholokból:
(Ha nem desztillál át, karbonsavvá alakul.)

Karbonsav-kloriddal:

 

Kémiai tulajdonságok

Fontosabb aldehidek:


KETONOK

Funkciós csoport: KARBONILCSOPORT


Elnevezés

Homológsor: létezik. A telített, egyértékű ketonok homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO (n3)


Fizikai tulajdonságok

 

Előállítási módszerek

Kémiai tulajdonságok

 

Fontosabb ketonok


KARBONSAVAK ÉS ÉSZTEREK

Ha egy molekulán belül különböző kötésmódú oxigénatomok különböző szénatomhoz kapcsolódnak, akkor általában ugyanolyan sajátságokat hordoznak a vegyületek, mintha külön-külön volnának jelen. De ha a két különböző funkciós csoport azonos szénatomhoz kapcsolódik, olyan sajátságok lépnek fel, amelyek külön-külön egyik csoportra sem jellemzők. Ezért az ilyen molekula részleteket célszerű egyetlen egységnek, összetett funkciós csoportnak tekintenünk. Az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo- és hidroxilcsoportból felépülő összetett funkciós csoport a karboxilcsoport, az azonos szénatomhoz kapcsolódó oxo- és étercsoportból felépülő pedig az észtercsoport.


KARBONSAVAK

Funkciós csoport: KARBOXILCSOPORT -COOH

Elnevezés

Homológsor: létezik. A telített, egyértékű karbonsavak homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): CnH2nO2 v. Cx2x+1-COOH

Csoportosítás

Fizikai tulajdonságok

 

Előállítási módszerek

 

Kémiai tulajdonságok

Fontosabb karbonsavak:

 

ÉSZTEREK

Nevezéktan

Az észtereket úgy nevezzük el, mint a karbonsavak olyan származékait, amelyekben a karboxilcsoport hidrogénatomját szénhidrogéncsoport helyettesíti, vagyis amelyekben egy szénhidrogéncsoport kapcsolódik egy savmaradékhoz. Az alkánsavakból levezethető alkil-észterek típusneve tehát alkil-alkanoát.

Homológsor: A telített, egyértékű észterek homológsorának összegképlete CnH2nO2 (n3).


Fizikai tulajdonságok

 

Kémiai tulajdonságok

 

Fontosabb észterek

(A karbonsavakra és az észterekre vonatkozó feladatokat a következő fejezet elején találhatod meg.)

- feladatok -

- feladatok 2. -

- archívum -

- versenyfeladatok -

- 15. heti versenyfeladatok megoldása -

- vissza a tematikához -