A makrogazdaság

A makrogazdaságtan egy olyan elméleti tudományág, amely a mikroökonómiában megismert és feltárt részterületeket próbálja meg egységes keretbe foglalni, illetve ezen területek közötti kapcsolatokat igyekszik megfogalmazni. Mindez azt jelenti, hogy nagy szükség van a mikroökonómiában tanultakra, de a makrogazdasági folyamatok megfelelő modellezéséhez egy kicsit "lazítunk" a feltevéseken és inkább globálisabban próbáljuk meg értelmezni és megoldani az előttünk álló feladatokat.

Az egyik legfontosabb különbség: (nagyon sok más eltérés mellett)

 

A makrogazdaság szereplői

A makroökonómiában a gazdaság szereplőit gazdasági szektornak is nevezik.

Egy gazdasági szektor azon gazdasági alanyok összessége, amelyek hasonló gazdasági célokat akarnak elérni, azonos erőforrásokkal és korlátozó tényezőkkel számolnak, és mindezek alapján azonos jellegű gazdasági döntéseket hoznak.

 

A piac sajátos értelmezése

A makrogazdaságtanban is sokféle piac létezik. Megkülönböztetésük alapja lehet a résztvevők területi köre szerint. Eszerint létezik pl.: világpiac, európai piac, magyar piac stb… Valamint feloszthatjuk a piacokat a piaci csere tárgya szerint, pl.: munkapiac, pénzpiac stb… Kiemelten fogunk foglalkozni négy önálló piaccal, amelyek a makroökonómiai elemzések legfontosabb alapját szolgálják: árupiac, munkapiac, tőkepiac és pénzpiac.

 

Jövedelmek és költségek

Milyen részekből áll egy előállított termék gazdasági költsége?

A termeléShez felhasználnak nyersanyagot, alkatrészeket, energiát, stb…- ezeket röviden termelő fogyasztásnak nevezzük.
A ráfordítások másik nagy csoportja a befektetett eszközök értékcsökkenési leírása. Az amortizáció egy korábban megvásárolt termelési eszköz megtérült értékrésze. Ezt a pénzösszeget a vállalatok nem költik el, hanem félreteszik addig, amíg a termelési eszköz teljes összege meg nem térül és újat nem kell vásárolni a régi helyett. Az amortizáció a jövedelem része, mert megtakarítássá válik, ugyanakkor forrása a pótló beruházásnak.
A harmadik nagy csoport pedig a különböző termelési tényezők jövedelmei - a munkabér, a kamat, a bérleti díj és a vállalkozás profitja

 

A makroökonómia alapfogalmai

Az alábbiakban felsorolunk néhány a makroszintű gazdálkodáShoz tartozó alapfogalmat:

 

A makrofolyamatok áttekintése

A folyamatok logikájának megértéséhez kezdjük a legegyszerűbbel, a kétszereplős gazdaság modelljével. A kétszereplős gazdaság modelljében csak a magánszektor létezik, vagyis csak a háztartási és a vállalati szektor működik.
Ebben a modellben először a vállalatok megszerzik a termelésükhöz szükséges munkát a háztartásoktól munkabérért cserében. A munka felhasználásával a vállalati szektor előállít egy meghatározott mennyiségű árut, ami a gazdaság kibocsátása. Ezt az árupiacon értékesítve keletkeznek a jövedelmek. A jövedelmek egy részét a háztartások elfogyasztják, másik részét megtakarítják, megteremtve ezzel az alapot a tőkepiacnak.

 


A makrogazdasági körforgás

A makrogazdasági folyamatok megértéséhez elengedhetetlen, hogy világosan lássuk a szereplők közötti jövedelemáramlás összefüggéseit. Ebben a részben sorra vesszük a gazdasági szereplők és néhány kiemelt számla bevételeinek és kiadásainak egyenlegét.

- vissza a tematikához -