A szóképzés és a ritkább szóalkotásmódok

I. rész

1. Írjon példát a következő képzőkre!

 1. műveltető igei:
 2. visszaható igei:
 3. szenvedő igei:
 4. ható igei:
 5. gyakorító igei:
 6. mozzanatos igei:
 7. igéből névszót képesség, tulajdonság:
 8. igéből névszó a cselekvés folyamata:
 9. névszóból névszót foglalkozás:
 10. névszóból névszót mértéket jelölő:
10 pont

 

II. rész

(Összesen: 30 pont)

1. Válassza ki az igaz állításokat! (3 pont)

 1. A képző új szót hoz létre.
 2. A képző ugyanahhoz a szótári szóhoz tartozó szóalakot hoz létre.
 3. A képző mindig megváltoztatja a szófajt.
 4. A képző megváltoztathatja a szófajt.
 5. Képzőből állhat több egymás után.
 6. A képző része a szó paradigmájának.
 7. Szabályosan a képzőket követhetik jelek és ragok.

Igaz állítások: ..........................................

2. Írjon példát a következő képzőkre a származékszóban aláhúzással kiemelve! (4 pont)

 1. igéből igét képző:
 2. névszóból igét képző:
 3. igéből névszót képző:
 4. névszóból névszót képző:
 5. igenévképző:

Melyik betűjelű képzőhöz tartoznak az alábbi elnevezések? Írja le a párokat! (1 pont)

 1. denominális nomenképző
 2. deverbális verbumképző
 3. denominális verbumképző
 4. deverbális nomenképző

Párok: 1 - ... , 2 - ... , 3 - ... , 4 - ...

3. Alkossa meg a fut- tőből a következő származékokat! (1 pont)

 1. elvont főnév:
 2. műveltető ige:
 3. főnévi igenév:
 4. a cselekvéssel összefüggő foglalkozásnév:
 5. folyamatos melléknévi igenév:

4. Írjon példát az -s névszóképzővel a következő jelentésű származékokra! (3 pont)

 1. a tőben lévő tárggyal kapcsolatos foglalkozásnév:
 2. a tőben lévő dologgal való ellátottság:
 3. a tőben lévő tulajdonsággal kis mértékben való rendelkezés:
 4. a tőben megjelölthöz hasonló:
 5. gyűjtőnév:

5. Írjon egy-egy példát a mozaikszók két típusára! (2 pont)

6. Hozzon újabb példát arra a szóalkotásmódra, amellyel a nyelvújítás korában a taps, cím, gyár, táv szavak is keletkeztek! Nevezze meg a szóalkotásmódot is! (2 pont)

Példák: ........................................

A szóalkotásmód neve: ........................................

7. Hogy nevezzük azt a szóalkotásmódot, amellyel a következő szavak/szóalakok létrejöttek? Helyezze mondatba a szavakat! (3 pont)

 1. köröző : körző
  ........................................
 2. daruk : darvak
  ........................................
 3. gyorsak : gyorsok
  ........................................

A szóalkotásmód neve: ........................................

8. Hozzon legalább egy példát a számítástechnika nyelvéből újabb, a népetimológia elvén, de szándékos szóalkotással létrehozott szóra! (1 pont)

9. Írja be az alábbi mondatok dőlt betűvel kiemelt szavait a táblázat megfelelő helyére! Egy-egy szót több helyre is be kell írni. (10 pont)

szóképzés mozaikszó
(csak tulajdonnévi!)
szóvegyülés/kontamináció
és szóösszerántás

(vagy: köznévi szóösszevonás)
szórövidülés
és elvonás
népetimológia
és szándékos szóferdítés
ragszilárdulás

 

 

         

- megoldások -

- archívum feladatok -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -