16. Nyelvtani feladatsor a versenyhez

A szóképzés és a ritkább szóalkotásmódok

 1. Válassza ki az igaz állításokat!
  1. A mozaikszók egyik fajtája a rövidítés.
  2. A mozaikszókhoz sorolhatók a kimondásra szánt rövidítések (pl. kábé), de a rövidítések általában (pl. km) nem.
  3. Épp fordítva: a mozaikszókat lehetne besorolni a rövidítések közé.
  4. A mozaikszót meghatározott szabályok alapján kimondjuk, a rövidítéseket nem az írott alak alapján ejtjük ki, hanem az eredeti, hosszabb formát mondjuk, vagyis feloldjuk a rövidítést (pl. km » kilométer, . » vesd össze!).

 2. Melyik nem illik a sorba: id., fszt., Ny, tv? Miért?

 3. Melyik szó, illetve szerkezet rövidítése különbözik a többitől: annyi mint, centiméter, saját kezűleg, doktor? Mi a különbség?

 4. Melyik állítás nem igaz a szórövidülésre (vagy szórövidítésre) és a szóelvonásra, illetve ezek kapcsolatára?
  1. A lényeg azonos, mindkét szóalkotásmód esetén az eredeti szó alakja rövidebb lesz.
  2. Rövidülés esetén nem lehet szabályba foglalni, hogy mennyivel lesz rövidebb a szó.
  3. A szóelvonás esetén sincs szabály arra, hogyan csonkul a szó.
  4. A szóelvonásnál nemcsak a végét vághatjuk le a szónak, hanem az első részét is (pl. sokszoroz > szoroz).

 5. Ragszilárdulással keletkeztek az alábbi szavak, mégis van köztük egy, amely nem illik teljesen a sorba. Melyik az, és miért más, mint a többi?
  mögött, alatt, félsz, valószínűleg, rögtön, reggel

Játék

 1. Milyen az, aki gyarlandó? Milyen szóalkotásmóddal keletkezett ez a szó?

 2. Gyakran a fajok keresztezésénél az új fajt a keresztezett fajok nevéből "összeollózott" szóval nevezik el, például a viza és a kecsege kereszteződése a vicsege nevet kapta.
  Hogyan neveznétek el?

 3. Élelmiszereknél is előfordul hasonló.
 4. Milyen elemekből, milyen szóalkotásmóddal keletkezett a pokémon és a pokédex (pokémonkódex)?

 5. J. K. Rowling Harry Potterről szóló regénysorozatában az írónő és a fordító óriási találékonysággal, különféle szóalkotásmódokat használva és kombinálva hoztak létre új szavakat.
  Milyen szóalkotásmódokkal jöttek létre a regény egyes szavai?
 6. Hogyan keletkezett a dzseki szó?

 7. Melyik a kakukktojás?
  1. szállva, várva, tárva, árva, sírva
  2. félve, kérve, sérve, menve, kiérve
  3. teendő, leendő, esendő, esztendő, illendő
  4. edző, hírvivő, szövő, ernyő, rendező
  5. kelni, kölni, törni, merni, bömbölni

 8. Gyűjtsön 10 állatnévből képzett igét!

 9. Gyűjtsön 3 -enc képzős szót, amely k-val kezdődik!

 10. A rejtvény kék oszlopában Matthew Tindal vallásbölcselő szállóigéje olvasható akkor, ha a meghatározásoknak megfelelő rövidüléssel és gyakran továbbképzéssel létrejött szavakat beírják a vízszintes sorok kiemelt helyére.
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                    
11.                    
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    
17.                    
18.                    
19.                    
 1. Jeges finomság.
 2. A beszélő bizonytalanság kifejező módosítószó rövidült változata, amely az úgy találom főmondatból származik.
 3. Légikikötő, előtagjában elvonással.
 4. Ízletes - rövidülve és -csi képzővel becézve.
 5. Figyelj!
 6. Szlengben: öltözék.
 7. Tetoválás.
 8. Magnetofon.
 9. Esti étkezés rövidüléssel és továbbképzéssel.
 10. Olyan áramforrás, amely a kémiai energiát villamos energiává alakítja.
 11. Postai értékcikk, van képes változata is - előtagjában rövidüléssel.
 12. Olyan kis édes! - modoros becézés a cukor- tő rövidüléséből.
 13. Testvér.
 14. Amerikai pénz (továbbképzéssel).
 15. Fénykép.
 16. Rövidült birtokos.
 17. Dohányáru becézve.
 18. Itt végzik a kísérleteket és a vizsgálatokat (csak rövidüléssel).
 19. Rövid köszönet.

- megoldások -

- vissza -