Spinoza és Leibniz

Feladatok

  1. Ismertesd a spinozai geometrikus módszert!
  2. Hogyan kívánja Spinoza a dualizmust meghaladni?
  3. Mi a különbség Spinozánál a natura naturans és a natura naturata között?
  4. Hogyan viszonyul egymáshoz Spinozánál a szabadság és a szükségszerűség?
  5. Mi a különbség Spinoza és Leibniz természettudományos indíttatású gondolkodásában?
  6. Mi jellemzi a monászokat Leibniznél?
  7. Vázold a monászok hierarchiáját a megismerés függvényében!
  8. Mi adja a leibnizi teodícea alapját?
  9. Hogyan reagált Leibniz a locke-i tabula rasa-koncepcióra?

- lépések és megoldások -

- versenyfeladat -

- olvasmányjegyzék -

- vissza a tematikához -