Felvételi feladatok az előző évekből


Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. Atomerőművünket Pakson építették fel, mert az erőműhöz a Mecsekből szállították az uránércet. (1998)

 2. Három alumíniumkohónk közül egyet már be kellett zárni, mert bauxitkészleteink kimerülőben vannak. (1998)

 3. A hazai vegyipar legnagyobb körzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakult ki, mert a vegyipar területi elhelyezkedésében fontos szerepe van a tudományos háttérnek. (2001)

 4. Hazánk kukoricatermelése európai viszonylatban is jelentős, mert a kukorica alacsonyabb hőigénye, fagytűrése és a talajjal szembeni kisebb igénye miatt az ország nagy területein termeszthető. (2001)


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A Kisalföld gazdasági tevékenységében fontos szerep jut a textiliparnak és a vegyiparnak. (1999)
 2. A magyar vegyipar földrajzi elhelyezkedésére legnagyobb hatással a vízigény kielégítése, valamint a termelési kapcsolatok voltak. (1999)

Mennyiségi összehasonlítás

A =a nagyobb, mint b
B =b nagyobb, mint a
C =a és b egyforma, vagy megközelítően azonos

 1. a) A tenyészidőszak hossza hazánkban. (1999)
  b) A tenyészidőszakon kívüli időszak hossza hazánkban.


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Cukorgyártása jelentős. (2001)

  a) Cegléd
  b) Szombathely
  c) Pápa
  d) Ercsi


Rajzos feladat

 1. Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt négy hegységet! Írja az A betűvel jelölt hegység neve után a legmagasabb hegycsúcsa nevét! (2000)

  ábra


  A ...................................................
  AA (hegycsúcs) ...................................................
  B ...................................................
  C ...................................................
  D ...................................................


  Nevezze meg a B és C betűvel jelölt hegységeket elválasztó szerkezeti árkot!

  SZÁ: ...................................................

  Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt három kistájat!

  a ...................................................
  b ...................................................
  c ...................................................  Nevezze meg a térképen ábrázolt területhez kapcsolódó azon nemzeti park nevét, amelyik az egykor gazdag lápi és sziki életközösségek még fellelhető emlékeit őrzi!

  NP:...................................................

  Nevezze meg a számokkal jelezett öt települést! Írja a megfelelő települések neve után a rá vonatkozó állítás betűjelét!

  1 ...................................................
  2 ...................................................
  3 ...................................................
  4 ...................................................
  5 ...................................................


  Állítások:


  A. Gazdasági életében a húsipar és a textilipar játssza a vezető szerepet. Református kollégiumában sok híres ember tanult.

  B. Sokoldalú élelmiszeriparáról és gyógyfürdőjéről ismert település.

  C. Kedvező idegenforgalmi adottságai ellenére elsősorban papíripari és vegyipari központként ismert település.

  D. Hőerőművében a helyi barnaszenet dolgozzák fel.

  E. Sokoldalú gazdasági tevékenységéből timföldgyára, mezőgazdasági gépgyára és ruházati ipara emelkedik ki.

 2. Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt három folyót! (2000)

  ábra

  a: ...................................................
  b: ...................................................
  c: ...................................................


  Nevezze meg a római számokkal jelölt két hegységet, dombságot és tájat!

  I.
  ...................................................
  II.
  ...................................................
  III.
  ...................................................
  IV. ...................................................


  Nevezze meg az arab számokkal jelölt tizenegy település közül azt az ötöt, amelyre az alábbi állítások vonatkoznak! Írja a szám után a város nevét, utána pedig a megfelelő állítás betűjelét!

  1 ...................................................
  2 ...................................................
  3 ...................................................
  4 ...................................................
  5 ...................................................
  6 ...................................................
  7 ...................................................
  8 ...................................................
  9 ...................................................
  10 ...................................................
  11 ...................................................


  Állítások:

  A = Fűszerpaprika-termesztéséről és jellegzetes népművészetéről ismert.
  B = A bánság sokoldalú ipari és kulturális központja.
  C = Az egykori autonóm tartomány székhelye, a magyar kulturális élet központja.
  D = Iparából a szerszámgépipar és a vagongyártás emelkedik ki.
  E = A több nemzetiségű város életének egyik legismertebb eseménye a "busójárás".


Esszé

Az idegenforgalom szerepe hazánk gazdasági életében. Magyarország idegenforgalmi adottságai, idegenforgalmi körzetei és központjai. (2000)

- megoldások -

- vissza -