Feladatok

Relációanalízis

A= igaz, igaz, van összefüggés
B= igaz, igaz, nincs összefüggés
C= igaz, hamis
D= hamis, igaz
E= hamis, hamis

 1. A szántóföldi növénytermesztésben az elmúlt évtizedekben csökkent a gabonafélék vetésterülete, mert a magyar mezőgazdaságban a gyümölcstermesztés vált meghatározóvá.

 2. Legjelentősebb takarmánynövényünk a burgonya, mert vetésterülete meghaladja a búzáét.

 3. A 90-es években a szarvasmarha-állomány nagymértékben visszaesett, mert a tejtermékek iránt erősen csökkent a kereslet.

 4. A mezőgazdaság szempontjából a hőmérséklet mellett a csapadék a legfontosabb éghajlati tényező, mert az Alföldön a csapadék mennyisége éppen csak elegendő a növénytermesztéshez, nyugatra és északra haladva mennyisége növekszik.

 5. Hazánk földterületéből az erdőállomány aránya növekszik, mert csökken a művelés alól kivont területek aránya.

 6. A legnagyobb búzatermesztő körzetek az erdőtalajjal borított térségekben helyezkednek el, mert az éghajlati tényezőkből és a természetes növénytakaróból adódóan hazánkban erdőtalaj és mezőségi talaj alakultak ki.

 7. Hazánk ércvagyona európai viszonylatban is szegény, mert geológiai viszonyaink nem kedveztek a nagy tömegű ércképződésnek.

 8. A fosszilis energiahordozók közül a szén kitermelése nagymértékben visszaesett, mert a szén-dioxid-bányászat jelentősen előretört.

 9. A szénhidrogének felhasználása dinamikusan növekszik, mert ez az energiahordozó sokoldalúan hasznosítható, könnyen szállítható, és nagy a fűtőértéke.

 10. Rézérc-kitermelésünket mérsékelni kellett az utóbbi években, mert a mecseki ércvagyonunk kimerülőfélben van.

 11. Villamosenergia-ellátásunk az elmúlt évtizedekben dinamikusan fejlődött, mert vízenergia-készleteink jelentősek.

 12. A feketefémércek közül egyedül a vasérvet bányásszák hazánkban, mert a vaskohászat számára nélkülözhetetlen a vasérc.

 13. Hazánk csővezetéken földgázt és kőolajat importál, mert a hazai szénhidrogén-bányászat csak részben fedezi az igényeket.

 14. Az Északi-középhegység vaskohászatát a korabeli telepítő tényezők alapozták meg, mert rendelkezésre állt a környék vasérce, az erdőségekben folytatott
  faszénégetés, a gyors folyású patakok és a korlátlan mennyiségben található adalékanyag, a mészkő.

 15. A gépipar a kohászat által előállított fémeket félkész illetve késztermékekké dolgozza fel, mert gépgyártásunk hagyományai a 19- századba nyúlnak vissza.

 16. A legjelentősebb vegyipari ágazat a kőolaj és földgáz feldolgozásán alapuló petrolkémia, mert hazánk bőven rendelkezik ezekkel a nyersanyagokkal.

 17. A vegyipar rendkívül tőkeigényes iparág, mert a gyógyszergyártást is ehhez az ágazathoz soroljuk.

 18. Építőipari nyersanyagokból jelentős készleteink vannak, mert cementgyáraink a mészkőhegységek lábánál találhatók.

 19. Az alumíniumiparunk dinamikus fejlődésnek indult az elmúlt években, mert a vízerőművek biztosítják a szükséges villamos energiát.

 20. Környezetvédelmi okokból a bauxitbányák egy részét le kellett állítani, mert a regionális karsztvíz-süllyedés hozzájárult az értékes karsztforrások elapadásához.

 21. A Kisalföld hagyományosan nehézipari körzet, mert ez a térség vasércben és feketekőszénben gazdag.

 22. A dél-dunántúli körzet az ország legfontosabb kukoricatermő vidékei közé tartozik, mert a körzet éghajlata kedvező, meleg a nyár, sok a napfény, és aránylag bő csapadék jellemzi.

 23. Az észak-dunántúli körzet legfontosabb textilnövénye a len, mert e növény sok napsütést és kevés csapadékot igényel.

 24. Könnyűiparunk legfontosabb telepítő tényezője a nyersanyag, mert a könnyűipar csaknem valamennyi ága hazai nyersanyagot dolgoz fel.

 25. Szénkészletünk túlnyomó része barnakőszén és lignit, mert a feketekőszenet tartalmazó rétegek nagy részét a jég letarolta.


Igazságkeresés

Jelölje meg a következő állítások közül azokat, amelyeket teljes egészében igaznak tart!

 1. A szántóföldi növénytermesztésben az elmúlt évtizedekben növekedett a gabonafélék vetésterülete.
 2. Jó minőségű barnaszén-kitermelés folyik Visonta és Bükkábrány térségében.
 3. A kohászat számára csak minimális mennyiségű nyersanyag fedezhető hazai forrásból.
 4. Vízenergia-készletünk jelentős.
 5. Rézkészleteink feltárása biztató, de tőke hiányában kitermelés egyelőre nem folyik.


Hibakutatás

A lehetséges válaszok közül válassza ki azt az egyet, amely teljesen hibás!

 1. Történelmi borvidékünk:

  a) Sopron környéke
  b) Szekszárd környéke
  c) Eger környéke
  d) Kecskemét környéke
  e) Tokaj-Hegyalja

 2. Gyógyszergyára van:

  a) Tiszavasvári
  b) Tiszaújváros
  c) Debrecen
  d) Budapest

 3. Területén jellemző a sertéstenyésztés:

  a) Rábaköz
  b) Mezőföld
  c) Maros-Körös köze
  d) Bodrogköz
  e) Hajdúság

 4. Malomipara jelentős:

  a) Békéscsaba
  b) Kaba
  c) Törökszentmiklós
  d) Budapest
  e) Kaposvár

 5. Jellemző gyümölcstermő terület:

  a) Zalai-dombság
  b) Balaton-felvidék
  c) Körösök-vidéke
  d) Kiskunság
  e) Nyírség


Négyféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. búza
B. rozs
C. rizs
D. kukorica

 1. A második legfontosabb kenyérgabona-növényünk.
 2. Tavaszi vetésére akkor kerül sor, ha a hosszú, igen hideg, hótakaró nélküli télen az őszi vetést nagy területen érintette a fagykár.
 3. Legjelentősebb takarmánynövényünk.
 4. A búzához hasonlóan melegigényes, de csapadékigénye lényegesen nagyobb.
 5. A leghőigényesebb gabonafélénk, de a talaj iránt kevésbé igényes.
 6. Vetésterülete szinte teljesen visszaszorult a homokterületekre.
 7. Tenyészideje alatt 15-20cm-es víznek kell borítania, ezért vízáteresztő talajon nem termeszthető.
 8. Termesztése költséges, így árban nem versenyképes a világpiacon olcsón megjelenő, Délkelet-Ázsiából származó termékekkel.
 9. Hazánkban legnagyobb tömegben takarmányként hasznosítják, de számos élelmiszert is készítenek belőle.
 10. Legfontosabb termesztőkörzetei a löszön kialakult mezőségi talajokhoz kapcsolódnak.


A. feketekőszén
B. barnakőszén
C. lignit
D. kőolaj

 1. A Szombathelytől délnyugatra, Torony térségében feltárt készletek kitermelése még nem kezdődött meg.
 2. Kitermelésének fő térsége Komló és Szászvár.
 3. Jó minőségű készleteit Dorog, Tatabánya és Oroszlány térségében fejtik.
 4. Fő kitermelési körzete az Alföld déli részén és a Zalai-dombság térségében van.
 5. Szinte kizárólag külszíni fejtéssel bányásszák.
 6. A borsodi térségben bányászott készletek gyengébb minőségűek.
 7. Hagyományos kitermelési területe Budafa és Nagylengyel.
 8. Fő kitermelési térsége Visonta és Bükkábrány.
 9. Algyő, Szeged, Kiskundorozsma térsége döntő hányadát adja a hazai termelésnek.
 10. Nemcsak csipkéjéről híres, hanem a környékén felszínre hozott energiahordozóról is.


A. Rábaköz
B. Hajdúság
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

 1. Cukorrépa-termesztése jelentős.
 2. Területén a legeltető állattenyésztés jellemző.
 3. E táj mezőgazdasági termékeinek fontos feldolgozóipari központja Pápa.
 4. Hazánk egyik legjelentősebb szarvasmarha-tenyésztő tája.
 5. Területén működik a kabai cukorgyár.
 6. A környéken tenyésztett szarvasmarha tejéből Répcelakon sajtot készítenek.
 7. Jellemzője a homoktalaj.
 8. Búzatermesztése jelentős.
 9. Mélyében szén-dioxid található.
 10. Kukoricatermesztése is jelentős.


Ötféle asszociáció

A számmal jelölt állítások után írja a rá vonatkozó fogalom betűjelét!

A. sertéstenyésztés
B. szarvasmarha-tenyésztés
C. baromfitenyésztés
D. juhtenyésztés
E. lótenyésztés

 1. Tenyésztési területei egyenletesen oszlanak el az országban, ugyanakkor kimutatható a kukoricatermesztő körzetekkel való kapcsolatuk.
 2. Az ágazat hústermelésének több mint fele a háztáji és kisegítő gazdaságokból kerül ki.
 3. Az ágazat állatállománya az elmúlt években nagymértékben visszaesett.
 4. Hagyományos tenyésztőkörzetnek számít a Hortobágy, a Nagykunság, a Berettyó-Körösök vidéke.
 5. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye a tenyésztés egyik fő körzete.
 6. Világhírű állománya van Mezőhegyesen, Bábolnán és a Hortobágyon.
 7. A csongrádi és kiskunsági térség az elmúlt évtizedekben kapcsolódott be a tömeges termelésbe.
 8. Az ágazat északkeleti körzete a Hernád völgyében van.
 9. Hagyományos tenyésztőkörzetei a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térség gyér füvű legelői.
 10. A Hajdúság és a Szatmári-síkság jó minőségű legelőin jelentős tenyésztési körzet alakult ki.


A. vasérc
B. mangánérc
C. bauxit
D. rézérc
E. egyikre sem vonatkozik

 1. Recsk környékén található, a feltárások bíztatóak, de tőke hiányában kitermelés egyelőre nem folyik.
 2. A feketefémércek közül egyedül ezt bányásszák hazánkban.
 3. Bányászata hozzájárult a karsztforrások elapadásához.
 4. Rudabányán található készleteinek bányászatát kis fémtartalma miatt megszüntették.
 5. Az úrkúti készletek kitermelési jelenleg is folyik.
 6. A Bakonyban és a Vértesben találhatók készletei.
 7. Környezetvédelmi okok miatt a bányák egy részét le kellett állítani, ezért a termelés erősen csökkent.
 8. Kitermelése Bükkábrányban is jelentős.
 9. Kitermelését tekintve Európában a harmadik helyen állunk.
 10. Halimbán, Fenyőfőn, Iszkaszentgyörgyön és Kincsesbányán folyik a termelése.


Többszörös választás

Ha a, b, c igaz: A
Ha a, c igaz: B
Ha b, d igaz: C
Ha d igaz: D
Ha mind igaz: E
Ha egyik sem igaz F

 1. Timföldgyára van:

  a) Ajka
  b) Almásfüzitő
  c) Mosonmagyaróvár
  d) Várpalota

 2. Acélgyártása jellemző:

  a) Borsodnádasd
  b) Dunaújváros
  c) Salgótarján
  d) Miskolc

 3. Hazánkban itt állítják elő a legtöbb villamos energiát.

  a) Tiszalök
  b) Tiszaújváros
  c) Százhalombatta
  d) Paks

 4. Alumínium-feldolgozása országos jelentőségű.

  a) Budapest
  b) Ajka
  c) Székesfehérvár
  d) Várpalota

 5. Jelentős a húsipara:

  a) Pápa
  b) Gyula
  c) Szeged
  d) Kalocsa

 6. Tiszaújvárosban gyártják:

  a) nitrogén
  műtrágya
  b) festék
  c) műanyag
  d) gyógyszer

 7. Széntüzelésű erőmű működik:

  a) Ajka
  b) Százhalombatta
  c) Visonta
  d) Tiszaújváros

 8. Hazánkban itt termelik a legtöbb fejeskáposztát:

  a) Kiskunságon
  b) Vecsés környékén
  c) Szigetközben
  d) Szatmár-Beregi-síkságon

 9. Jelentős konzerv- és hűtőipari központ:

  a) Békéscsaba
  b) Debrecen
  c) Dunakeszi
  d) Budapest

 10. Fontos gépipari központ:

  a) Győr
  b) Balatonfüred
  c) Székesfehérvár
  d) Szigetvár


Párosítás

Állítsa párba a felsorolt városokat és iparágakat!

96. Kőszeg
97. Nyergesújfalu
98. Várpalota
99. Székesfehérvár
100. Jászfényszaru
101. Kecskemét
102. Békéscsaba
103. Nagykanizsa
104. Hollóháza
105. Orosháza

A. alumíniumkohászat
B. autóbuszgyártás
C. bútoripar
D. nyomdaipar
E. mezőgazdaságigép-gyártás
F. műszálgyártás
G. porcelángyártás
H. televíziókészülék-gyártás
I. textilipar
J. üveggyártásRajzos feladat

Párosítsa a felsorolt városokat és iparágakat a térképrészleten jelölt földrajzi helyekkel!

ábra1

 1. Lábatlan
 2. Herend
 3. Ajka
 4. Tapolcai-medence
 5. Bátaszék
 6. üveggyártás
 7. cementgyártás
 8. tégla- és cserépipar
 9. bazalt-bányászat
 10. finomkerámia-ipar

- megoldások -

- vissza -