Feladatok

Igaz-hamis

 1. Folyó termelőfelhasználás azon javak értéke, amelyeket termelés során felhasználunk, így a halmozódás elkerülése érdekében nem számolunk a jövedelem meghatározásánál.

 2. A GDP lehet nominális és reálmutató is, de az NDP nettó volta miatt csak reálmutató lehet.

 3. A nominális GDP növekedés oka egyértelműen az árszínvonal emelkedése.

 4. A reál GDP csökkenésének oka egyértelműen a termelés visszaesése.

 5. A nettó hazai termék az NNI egy nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek egy év alatt az elsődleges elosztás során megszerzett összes nettó jövedelmét mutatja.

 6. A pénz lehet elszámolási-, forgalmi-, fizetési-, és felhalmozási eszköz is.

 7. Ha Y = GDP, akkor a vállalat eszközei nem amortizálódnak.

 8. NNDI-t úgy számolunk, hogy a GDP-ből levonjuk az amortizációt, a külföldi gazdasági szereplők hazai munka- és tőkejövedelmét, és az országba áramló transzfereket. Hozzáadjuk a hazai gazdasági szereplők külföldi munka- és tőkejövedelmét és az országból kiáramló transzfereket.

 9. Egy árut akkor nevezünk likvidnek, ha forgalomból kivonása esetén nem veszít az értékéből.

 10. A GNI és az NNI különbsége az évi amortizáció.

 11. A GDP, NNP, NNDI az SNA alapmutatói.

 12. A pénz lehet áru is.

 13. A pénz az áruáramlástól függően mozog a gazdaságban.

Számpéldák

 1. Egy nemzetgazdaságban a bruttó hazai termék értéke 1000 egység. Az amortizáció 100. A külföldi szereplők hazai jövedelme 30, a hazai szereplők külföldi jövedelme 80. A gazdaságba 120 egység külföldi transzfer érkezett, míg más országoknak 270 transzfert juttattak. Számítsa ki a következő mutatókat:

  a) GNDI;
  b) bruttó nemzeti jövedelem;
  c) nettó hazai termék;
  d) rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem;
  e) NNI.

 2. Egy ország gazdaságában ismertek a következő adatok:
  GDP=2550, NNDI=2100, GNDI=2250.

  a) Mekkora az NDP?

 3. Egy nemzetgazdaságban 1999-ben a nominális GDP 1000 millió, 2000-ben 1210 millió, 2001-ben 1397,55 millió dollár volt. A GDP-árindex növekedése 2000-ben 10%, 2001-ben 5%-os volt.
  Mekkora volt a reál-GDP nagysága és növekedése 2000-ben és 2001-ben, ha az 1999-es árakat vesszük alapul?

- megoldások -

- vissza -