Az elmúlt 10 év felvételi feladataiból


Bölcsész

Tesztfeladatok

 1. Állapítsa meg, hogy melyik évben zajlottak le az Egyesült Államok kialakulásának alább felsorolt eseményei!

  A philadelphiai kongresszus összehívása

  Függetlenségi Nyilatkozat kiadása

  yorktowni ütközet

  versailles-i szerződés

  USA alkotmányának megalkotása


Jogász


Tesztfeladatok

 1. Adja meg az alábbi évszámokhoz tartozó eseményeket!

  1689:
  1767:

 2. Az 1775-ben kirobbant függetlenségi háború egy új, polgári államot hozott létre az amerikai kontinensen.

  1. Hol és mikor tartották az észek-amerikai gyarmatok első kongresszusát?
  2. Hol és mikor ismerte el Anglia az Egyesült Államok függetlenségét?
  3. Az Egyesült Államok szövetségi alkotmánya szerint mely testület gyakorolja a törvényhozó hatalmat?
  4. Hány ház alkotja a törvényhozó testületet és melyek ezek?
  5. Mikor került sor a szövetségi alkotmány első módosítására?

 3. Angol polgári forradalom

  1. Mi robbantotta ki a skót felkelést?
  2. A hosszú parlament milyen rendelkezést hozott saját működésére vonatkozólag?
  3. Hogyan vált a parlament csonka parlamentté?
  4. Melyik évben lett Anglia köztársaság?
  5. 1653-ban milyen címet vett fel Cromwell?
  6. A polgárháború előtt ki volt Anglia utolsó király, mettől meddig uralkodott?
  7. Az angol polgárságnak mely két vallási színezetű mozgalma alakult ki?
  8. Milyen államformát tartott megfelelőnek a levellerek mozgalma?

 4. Az önálló lengyel rendi állam utolsó évei

  1. Melyik lengyel királynak volt nagy szerepe a török európai uralmának felszámolásában?
  2. Mi volt a lengyel országgyűlés utolsó kísérlete a rendi állam megmentésére?
  3. Az 1794-es szabadságharcban ki volt a lengyel sereg főparancsnoka?
  4. Mikor szűnt meg az idegen hódítás eredményeképpen Lengyelország?
  5. Mely hatalmak osztozkodtak Lengyelországon?


 5. Honnan származik az alábbi idézet?

  " … a korona céljaira való pénzfölvétel bármilyen ürügy (…) alapján a parlament hozzájárulása nélkül hosszabb időre és más módon, mint ahogyan megajánlottuk törvénytelen."

Esszékérdések

 1. Ismertesse a restauráció és az alkotmányos monarchia kiépítésének legfontosabb eseményeit Angliában!


Gazdasági

Tesztfeladatok

 1. Nevezetes csaták voltak az alábbi helyeken. Mikor zajlottak ezek?

  Lepnto

  Höchstadt

  Yorktown

 2. a. Mettől meddig uralkodtak a Romanovok Oroszországban?

  b. Ki uralkodott Mihail Romanov trónra lépésekor Angliában, Franciaországban, Magyarországon?

 3. Kik voltak a presbiteriánusok?

 4. Hogyan mondjuk idegen eredetű szóval

  a. a puritános baloldali szárnyát a 17. sz-i Angliában?

  b. a parlamenti javaslatok, határozatok elfogadásának akadályozását a házszabályok által megengedett jogi keretek között?

- megoldások -

- vissza -